List of aircraft shot down by various Luftwaffe pilots from Jul - Dec 1940

List of aircraft shot down by various Luftwaffe pilots from Jul - Dec 1940
Date Pilot Name Unit EA Type Height Time Location
01 Jun 1940 Heinz Kunert 8./JG 53 Hurricane   20:05 NW Reims
01 Jun 1940 Eduard Tratt 1.ZG1 Hurricane     bei Dunkirchen
01 Jun 1940 Hans Wemhoner 5./JG 26 Hurricane   12:40 N. Dunkirchen
01 Jun 1940 Eduard Tratt 1.ZG1 Hurricane     bei Dunkirchen
01 Jun 1940 Heinz Kunert 8./JG 53 Hurricane   20:09 NW Reims
01 Jun 1940 Eduard Tratt 1.ZG1 Hurricane     bei Dunkirchen
01 Jun 1940 Hans Wemhoner 5./JG 26 Hurricane 300m 12:48 NW Dunkirchen
01 Jun 1940 unknown II.ZG76 Spitfire     Dunkirchen
01 Jun 1940 Willi Roth 4./JG 26 Hurricane   12:50 Dunkirchen
01 Jun 1940 unknown II.ZG76 Spitfire     Dunkirchen
01 Jun 1940 unknown II.ZG76 Spitfire     Dunkirchen
01 Jun 1940 unknown II.ZG76 Spitfire     Dunkirchen
01 Jun 1940 unknown II.ZG76 Spitfire     Dunkirchen
01 Jun 1940 Theo Osterkamp Stab /JG 51 Blenheim     Dunkirk
01 Jun 1940 Otto Sawallisch 2./JG 27 Wellington   09:08 Dunkirk
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 Herbert Hoffmann 5./JG 52 Potez 63   11:15  
01 Jun 1940 Hans Wemhoner 5./JG 26 Hurricane   12:40 North of Dunkirk
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 Hans Kunert 8./JG 53 Hurricane   20:05 NW Reims
01 Jun 1940 Jakob Stoll 9./JG 53 Hurricane     NW Reims
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 Hans Fleitz 8./JG 53 Hurricane   20:05 NW Reims
01 Jun 1940 Wolfgang Kosse 6./JG 26 Hurricane 2000m 12:45 Dunkirk
01 Jun 1940 Hans Kunert 8./JG 53 Hurricane   20:05 NW Reims
01 Jun 1940 Karl Borris 5./JG 26 Hurricane 1500m 12:42 NW Dunkirk
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 Otto Sawallisch 2./JG 27 Wellington   09:08 Dunkirk
01 Jun 1940 Wemhoner 5./JG 26 Hurricane   12:48 Dunkirk
01 Jun 1940 Wolfgang Kosse 6./JG 26 Hurricane   12:45 Dunkirk
01 Jun 1940 Wemhoner 5./JG 26 Hurricane   12:48 Dunkirk
01 Jun 1940 Karl Borris 5./JG 26 Spitfire   12:42 Dunkirk
01 Jun 1940 Nischik 6./JG 26 Hurricane   12:40 Dunkirk
01 Jun 1940 Wilhelm Roth 4./JG 26 Hurricane   12:50 Dunkirk
01 Jun 1940 Hans Kunert 8./JG 53 Hurricane   20:05 NW Reims
01 Jun 1940 Heinz Nacke 6./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 Hans Fleitz 8./JG 53 Hurricane   20:05 NW Reims
01 Jun 1940 Ernst Nischik 6./JG 26 Hurricane 2900m 12:40 NW Dunkirk
01 Jun 1940 Hans Wemhoner 5./JG 26 Hurricane 1500m 12:48 NW Dunkirk
01 Jun 1940 Heinz Nacke 6./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 Hans Krug 5./JG 26 Hurricane   12:35 Dunkirk
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 Jakob Stoll 9./JG 53 Hurricane     NW Reims
01 Jun 1940 Hans-Eugen von Moller 1./JG 2 Lysander   09:40 South of Furnes
01 Jun 1940 Heinz Nacke 6./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 Heinz Wolf 3./JG 26 Spitfire   06:36 Dunkirk
01 Jun 1940 Wolfgang Schellmann Stab II./JG 2 Lysander   05:45 Dunkirk
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 Fritz Losigkeit 2./JG 26 Spitfire   06:40 Dunkirk
01 Jun 1940 Hans-Jurgen von Moller 1./JG 2 Lysander   09:40 South of Furnes
01 Jun 1940 Heinz Nacke 6./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 Gert Framm 2./JG 27 Wellington   09:05 Dunkirk
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 unknown Stab II./ZG76 Spitfire     Dunkirk
01 Jun 1940 Wolfgang Schellmann Stab II./JG 2 Lysander   05:45 Dunkirk
01 Jun 1940 Hans Wemhoner 5./JG 26 Hurricane   12:40 North of Dunkirk
01 Jun 1940 Hans Krug 5./JG 26 Hurricane 1500-2000m 12:35 N Dunkirk
01 Jun 1940 Willy Roth 4./JG 26 Hurricane   12:50 Dunkirk
01 Jun 1940 Herbert Hoffmann 5./JG 52 Potez 63   11:15  
01 Jun 1940 Hans Wemhoner 5./JG 26 Hurricane 1500m 12:48 NW Dunkirk
01 Jun 1940 Walter Oesau 1./JG 20 Blenheim   11:35 20km N Ostende
01 Jun 1940 Hans Krug 5./JG 26 Hurricane 1500-2000m 12:35 N Dunkirk
01 Jun 1940 Theo Osterkamp Stab /JG 51 Blenheim     Dunkirk
01 Jun 1940 Fritz Losigkeit 2./JG 26 Spitfire   06:40 Dunkirk
01 Jun 1940 Gerhart Framm 2./JG 27 Wellington   09:05 Dunkirk
01 Jun 1940 Heinz Wolf 3./JG 26 Spitfire   06:36 Dunkirk
02 Jun 1940 Gustav-Siegfried Rodel StabJG27 Spitfire 200-400m 09:14 W. Dunkirchen
02 Jun 1940 Albrecht von Ankum-Frank StabJG27 Spitfire   09:25 W. Dunkirchen
02 Jun 1940 Gunther Keil 2./JG 2 Spitfire   09:12 Kanal bei Dunkirchen
02 Jun 1940 Gerd Schopfel 9./JG 26 Spitfire 6500m 09:25 Dunkirchen
02 Jun 1940 Heinz Kunert 8./JG 53 Potez 63   12:45 La Selve
02 Jun 1940 Neureiter I.ZG76 Gladiator   14:50 Lakselvdal
02 Jun 1940 Walter Marz 5./JG 26 Spitfire   09:30 Dunkirchen
02 Jun 1940 Wilhelm Hobein 5./ZG76 Spitfire 3500m 10:30 Dunkirk
02 Jun 1940 Hans Kunert 8./JG 53 Potez 63   12:45 La Selve
02 Jun 1940 Heinz Nacke 6/ZG76 Spitfire   09:40  
02 Jun 1940 Godborg Christiansen 4./ZG76 Spitfire 4000m 09:35 Dunkirk
02 Jun 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Spitfire 200m 09:25 Dunkirk
02 Jun 1940 Waldemar Marz 5./JG 26 Spitfire   09:30 Dunkirk
02 Jun 1940 Arthur Haase 6./JG 51 Hurricane   21:11 SW Dunkirk
02 Jun 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Spitfire   09:25 Dunkirk
02 Jun 1940 Adolf Galland Stab /JG 27 Spitfire   09:28 West of Dunkirk
02 Jun 1940 Wolfgang Redlich 1./JG 27 Spitfire     West of Dunkirk
02 Jun 1940 Neureiter 1./ZG76 Gladiator   14:50 Lakselvdal
02 Jun 1940 Helmut Lent 1./ZG76 Gladiator   14:20± East of Rombaksfjorden
02 Jun 1940 Gunther Keil 2./JG 2 Spitfire   09:12 Kanal-Dunkirk
02 Jun 1940 Gustav-Siegfried Rodel Stab /JG 27 Spitfire   09:14 West of Dunkirk
02 Jun 1940 Wolfgang Kosse 6./JG 26 Hurricane 2000m 09:15 20km NE Dunkirk
02 Jun 1940 Peter Blohm 6./JG 26 Hurricane   09:20 Dunkirk
02 Jun 1940 Gerhard Homuth 3./JG 27 Spitfire 4500m 09:20 SW Dunkirk
02 Jun 1940 Erwin Busch 9./JG 26 Hurricane   09:25 Dunkirk
02 Jun 1940 Gerhard Grzymalla 8./JG 26 Spitfire 200m 09:20 Dunkirk
02 Jun 1940 Hans Krug 6./JG 26 Hurricane 300-1000m 09:35-40 norl Dunkirk
02 Jun 1940 Otto-Heinrich Hilleke Stab II./JG 26 Hurricane   09:20 Dunkirk
02 Jun 1940 Gerhard Homuth 3./JG 27 Spitfire   09:20 5km SW Dunkirk
02 Jun 1940 Albrecht von Ankum-Frank Stab /JG 27 Spitfire   09:25 West of Dunkirk
02 Jun 1940 Bernhard Eberz 9./JG 26 Spitfire   09:25 Dunkirk
02 Jun 1940 Hans Sippel 1./JG 27 Spitfire   09:00 West of Dunkirk
02 Jun 1940 Otto-Heinrich Hilleke Stab II./JG 26 Hurricane   09:20 Dunkirk
02 Jun 1940 Neureiter 1./ZG76 Gladiator   14:50 Lakselvdal
02 Jun 1940 Helmut Lent 1./ZG76 Gladiator   14:20± East of Rombaksfjorden
02 Jun 1940 Josef Priller 6./JG 51 Hawk-75A   21:15 SW Dunkirk
02 Jun 1940 Gerhard Homuth 2./JG 27 Spitfire   09:25 Western Front
02 Jun 1940 Hans Krug 5./JG 26 Hurricane   09:35 Dunkirk
02 Jun 1940 Karl Borris 5./JG 26 Spitfire   09:10 Dunkirk
02 Jun 1940 Arthur Haase 6./JG 51 Hurricane   21:11 SW Dunkirk
02 Jun 1940 Gunther Keil 2./JG 2 Spitfire   09:12 Kanal bei Dunkirk
02 Jun 1940 Kuno Wendt 8./JG 26 Fairey Battle 3500m 15:25 NW Dunkirk
02 Jun 1940 Wolfgang Schellmann Stab II./JG 2 Spitfire   09:45 Dunkirk
02 Jun 1940 Hans Kunert 8./JG 53 Potez 63   12:45 La Selve
02 Jun 1940 Wilhelm Hobein 5./ZG76 Spitfire 3500m 10:30 Dunkirk
02 Jun 1940 Bernhard Eberz 9./JG 26 Spitfire   09:25 Dunkirk
02 Jun 1940 Wolfgang Schellmann Stab II./JG 2 Spitfire   09:45 Dunkirk
02 Jun 1940 Hans Sippel 1./JG 27 Spitfire   09:00 West of Dunkirk
02 Jun 1940 Peter Blohm 6./JG 26 Hurricane   09:20 Dunkirk
02 Jun 1940 Waldemar Marz 5./JG 26 Spitfire   09:30 Dunkirk
02 Jun 1940 Hans Krug 6./JG 26 Hurricane 300-1000m 09:35-40 norl Dunkirk
02 Jun 1940 Gerhard Grzymalla 8./JG 26 Spitfire 200m 09:20 Dunkirk
02 Jun 1940 Erwin Busch 9./JG 26 Hurricane   09:25 Dunkirk
02 Jun 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Spitfire   09:25 Dunkirk
02 Jun 1940 Kuno Wendt 8./JG 26 Fairey Battle 3500m 15:25 NW Dunkirk
02 Jun 1940 Gustav Rodel Stab /JG 27 Spitfire   09:14 West of Dunkirk
02 Jun 1940 Heinz Nacke 6/ZG76 Spitfire   09:40  
02 Jun 1940 Albrecht von Ankum-Frank Stab /JG 27 Spitfire   09:25 West of Dunkirk
02 Jun 1940 Godborg Christiansen 4./ZG76 Spitfire 4000m 09:35 Dunkirk
02 Jun 1940 Wolfgang Kosse 6./JG 26 Hurricane 2000m 09:15 20km NE Dunkirk
03 Jun 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Bloch 150 3000m 14:45 S. Reims
03 Jun 1940 unknown II.JG2 franz.Jäger     Epernay
03 Jun 1940 Kurt Gorbing 1.(J)LG2 Curtiss   14:34 Compiegne
03 Jun 1940 unknown II.JG2 franz.Jäger     Epernay
03 Jun 1940 unknown II.JG2 franz.Jäger     Epernay
03 Jun 1940 unknown II.JG2 franz.Jäger     Epernay
03 Jun 1940 unknown II.JG2 franz.Jäger     Epernay
03 Jun 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Curtiss   14:50 E. Le Bourget
03 Jun 1940 Siegfried Kuhrke 8./ZG26 P-40 Warhawk   14:50  
03 Jun 1940 Edgar Rempel 6./JG 2 Morane 406   14:40 epernay
03 Jun 1940 Paul Eckert 9./ZG26 Spitfire   15:15  
03 Jun 1940 Kurt Gorbing 2.(J)/LG2 P-40 Warhawk   14:34 Compiegne
03 Jun 1940 Georg Schott 2.(J)/LG2 Morane 406   14:32 Compiegne
03 Jun 1940 unknown Stab II./JG 2 franz. Jager     epernay
03 Jun 1940 unknown Stab II./JG 2 franz. Jager     epernay
03 Jun 1940 unknown Stab II./JG 2 franz. Jager     epernay
03 Jun 1940 unknown Stab II./JG 2 franz. Jager     epernay
03 Jun 1940 unknown Stab II./JG 2 franz. Jager     epernay
03 Jun 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 franz. Jager     epernay
03 Jun 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 franz. Jager     epernay
03 Jun 1940 Hermann Staege 2.(J)/LG2 Morane 406   14:46 Compiegne
03 Jun 1940 Gerhard Ebus 6./JG 2 Morane 406   14:40 epernay
03 Jun 1940 Werner Tismar 3.(Jagd)/LG2 P-40 Warhawk   14:48 Paris
03 Jun 1940 Heinz Hoffmann 1./JG 2 Bloch 151 500m 15:15 epernay
03 Jun 1940 Werner Machold 1./JG 2 Bloch 150 3000m 14:45 South of Reims
03 Jun 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Bloch 150 3000m 14:45 South of Reims
03 Jun 1940 Otto Bertram 1./JG 2 Bloch 150 3000m 14:45 Reims
03 Jun 1940 Werner Machold 1./JG 2 Bloch 150   14:40 South of Reims
03 Jun 1940 Horst Buddenhagen 5./JG 3 Hurricane     Dunkirk
03 Jun 1940 Hans von Hahn 8./JG 53 Morane 406     Paris
03 Jun 1940 Gunther Lutzow Stab I./JG 3 Hawk-75A     Compiegne-Meaux
03 Jun 1940 unknown Stab II./JG 2 franz. Jager     epernay 32
03 Jun 1940 unknown Stab II./JG 2 franz. Jager     epernay 28
03 Jun 1940 unknown Stab II./JG 2 franz. Jager     epernay 29
03 Jun 1940 Wolfgang Schellmann Stab II./JG 2 Morane 406   14:45 Compiegne
03 Jun 1940 Jakob Stoll 9./JG 53 Hurricane   09:50 North of Creil
03 Jun 1940 Helmut Haugk 7./ZG26 P-40 Warhawk   15:15  
03 Jun 1940 Helmut Haugk 7./ZG26 P-40 Warhawk   15:10  
03 Jun 1940 Siegfried Kuhrke 8./ZG26 P-40 Warhawk   14:53  
03 Jun 1940 Hans Scheuplein Stab III./ZG26 P-40 Warhawk   14:50  
03 Jun 1940 Sophus Baagoe 8./ZG26 P-40 Warhawk   14:47  
03 Jun 1940 Karl-Heinz Meyer 8./ZG26 Spitfire   14:06  
03 Jun 1940 Roloff von Aspern 1./JG 76 P-40 Warhawk   15:20 West of Epernay
03 Jun 1940 Hans Fleitz 8./JG 53 Morane 406 1500m 14:50 Meaux
03 Jun 1940 Adolf Kalkum 7./JG 53 P-40 Warhawk 5000m 14:50 West of Dammartin
03 Jun 1940 Hans Galubinski 7./JG 53 Morane 406 2000m 10:30 Montdidier
03 Jun 1940 Gustav Schiller 2.(J)/LG2 Morane 406   14:40 Paris
03 Jun 1940 Horst von Weegmann 9./JG 53 Hurricane   09:50 North of Creil
03 Jun 1940 Horst Buddenhagen 5./JG 3 Hurricane   08:40 Dunkirk
03 Jun 1940 Alfred Zeis 1./JG 53 P-40 Warhawk   14:45 Brie Compte Robert
03 Jun 1940 Bernhard Braun 8./JG 52 P-40 Warhawk   15:30 Reims-epernay
03 Jun 1940 Hermann Hoffmann 4./JG 26 Morane 406 5500m 14:30 Nordrand Paris
03 Jun 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 P-40 Warhawk   14:50 E Le Bourget
03 Jun 1940 Willi Klein 3./JG 26 P-40 Warhawk   14:40 E Le Bourget
03 Jun 1940 Erich Labusga 6./JG 3 Morane 406 1200m 14:41 SW Compiegne
03 Jun 1940 Erich Labusga 6./JG 3 Morane 406 1200m 14:40 SW Compiegne
03 Jun 1940 Erich Woitke 6./JG 3 Morane   14:40 SW Compiegne
03 Jun 1940 Horst Buddenhagen 5./JG 3 Hurricane     Dunkirk
03 Jun 1940 Hermann Freitag 5./JG 3 Hurricane   08:45 Dunkirk
03 Jun 1940 Horst Buddenhagen 5./JG 3 Hurricane   08:40 Dunkirk
03 Jun 1940 Kurt Sauer 9./JG 53 Hurricane   09:50 North of Creil
03 Jun 1940 Friedrich-Karl Muller 8./JG 53 Hurricane   14:55 Paris
03 Jun 1940 Wolfgang Schellmann Stab II./JG 2 Morane 406   14:45 Compiegne
03 Jun 1940 Werner Machold 1./JG 2 Bloch 150 3000m 14:45 South of Reims
03 Jun 1940 Hermann Staege 2.(J)/LG2 Morane 406   14:46 Compiegne
03 Jun 1940 Sophus Baagoe 8./ZG26 Hawk-75A   14:47  
03 Jun 1940 Werner Tismar 3.(Jagd)/LG2 Hawk-75A   14:48 Paris
03 Jun 1940 Siegfried Kuhrke 8./ZG26 Hawk-75A   14:50  
03 Jun 1940 Herbert Klare 8./ZG26 P-40 Warhawk   15:00  
03 Jun 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Hawk-75A   14:50 E Le Bourget
03 Jun 1940 Hans Fleitz 8./JG 53 Morane 406 1500m 14:50 Meaux
03 Jun 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Hawk-75A   14:50 ENE Paris
03 Jun 1940 unknown Stab II./JG 2 franz. Jager     epernay 30
03 Jun 1940 Siegfried Kuhrke 8./ZG26 Hawk-75A   14:53  
03 Jun 1940 Alfred Zeis 1./JG 53 Hawk-75A   14:45 Brie Compte Robert
03 Jun 1940 Herbert Klare 8./ZG26 Hawk-75A   15:00  
03 Jun 1940 Helmut Haugk 7./ZG26 Hawk-75A   15:10  
03 Jun 1940 Helmut Haugk 7./ZG26 Hawk-75A   15:15  
03 Jun 1940 Paul Eckert 9./ZG26 Spitfire   15:15  
03 Jun 1940 Heinz Hoffmann 1./JG 2 Bloch 151 500m 15:15 epernay
03 Jun 1940 Dietrich Hrabak 1./JG 76 Hawk-75A   15:20 West of epernay
03 Jun 1940 Roloff von Aspern 1./JG 76 Hawk-75A   15:20 West of epernay
03 Jun 1940 Max Stotz 1./JG 76 Hawk-75A   15:20 West of Epernay
03 Jun 1940 Hans Philipp 1./JG 76 Hawk-75A   15:20 West of epernay
03 Jun 1940 Bernhard Braun 8./JG 52 Hawk-75A   15:30 Reims-epernay
03 Jun 1940 Hans-Jorg Zimmermann 8./JG 52 Hawk-75A   15:35 Reims-Epernay
03 Jun 1940 Julius Meimberg 4./JG 2 Hawk-75A   14:50 epernay
03 Jun 1940 Hans von Hahn 8./JG 53 Hurricane   14:35 Paris
03 Jun 1940 Hans Scheuplein Stab III./ZG26 Hawk-75A   14:50  
03 Jun 1940 Hermann Freitag 5./JG 3 Hurricane   08:45 Dunkirk
03 Jun 1940 Jakob Stoll 9./JG 53 Hurricane   09:50 North of Creil
03 Jun 1940 Horst von Weegmann 9./JG 53 Hurricane   09:50 North of Creil
03 Jun 1940 Kurt Sauer 9./JG 53 Hurricane   09:50 North of Creil
03 Jun 1940 Hans Galubinski 7./JG 53 Morane 406 2000m 10:30 Montdidier
03 Jun 1940 Heinz Altendorf 7./JG 53 Potez 63   10:35 Gournay
03 Jun 1940 Hermann Neuhoff 7./JG 53 Hawk-75A Low Level 10:35 West of Creil
03 Jun 1940 Karl-Heinz Meyer 8./ZG26 Spitfire   14:06  
03 Jun 1940 Wolfgang Lippert 3./JG 53 Spitfire   14:20 South of Paris
03 Jun 1940 Werner Molders Stab III./JG 53 Hawk-75A   14:30 Paris
03 Jun 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Bloch 150 3000m 14:45 South of Reims
03 Jun 1940 Kurt Gorbing 2.(J)/LG2 Hawk-75A   14:34 Compiegne
03 Jun 1940 Otto Bertram 1./JG 2 Bloch 150 3000m 14:45 Reims
03 Jun 1940 Erich Woitke 6./JG 3 Morane   14:40 SW Compiegne
03 Jun 1940 Gustav Schiller 2.(J)/LG2 Morane 406   14:40 Paris
03 Jun 1940 Werner Molders Stab III./JG 53 Hawk-75A 3000m 14:40 SE Paris
03 Jun 1940 Willi Klein 3./JG 26 Hawk-75A   14:40 E Le Bourget
03 Jun 1940 Erich Labusga 6./JG 3 Morane 406 1200m 14:40 SW Compiegne
03 Jun 1940 Edgar Rempel 6./JG 2 Morane 406   14:40 epernay
03 Jun 1940 Gerhard Ebus 6./JG 2 Morane 406   14:40 epernay
03 Jun 1940 Werner Machold 1./JG 2 Bloch 150   14:40 South of Reims
03 Jun 1940 Erich Labusga 6./JG 3 Morane 406 1200m 14:41 SW Compiegne
03 Jun 1940 Helmut Mertens 1.(J)/LG2 Hawk-75A   14:44 Paris
03 Jun 1940 unknown Stab II./JG 2 franz. Jager     epernay 31
03 Jun 1940 Hermann Hoffmann 4./JG 26 Morane 406 5500m 14:30 Nordrand Paris
03 Jun 1940 Adolf Kalkum 7./JG 53 Hawk-75A 5000m 14:50 West of Dammartin
04 Jun 1940 Wilhelm Schmale 12.(N)JG2 Hampden   02:52 Aachen
04 Jun 1940 Werner Lederer 6./JG 52 Potez 63 3000m 05:20 3km N. Diedenhofen
04 Jun 1940 Willi Schmale 12.(N)/JG 2 Hampden   02:52 Aachen
04 Jun 1940 Hans-Georg Schulte 8./JG 53 Potez 63   18:15 Ornoy-Villers
04 Jun 1940 Walter Lederer 6./JG 52 Potez 63 3000m 05:20 3km N Diedenhofen
04 Jun 1940 Willi Schmale 12.(N)/JG 2 Hampden   02:52 Aachen
04 Jun 1940 Walter Lederer 6./JG 52 Potez 63 3000m 05:20 3km N Diedenhofen
04 Jun 1940 Roloff von Aspern 1./JG 76 Potez 63   09:40  
04 Jun 1940 Hans-Georg Schulte 8./JG 53 Potez 63   18:15 Ornoy-Villers
04 Jun 1940 Roloff von Aspern 1./JG 76 Potez 63   09:40  
05 Jun 1940 Alfred Muller 4./JG 3 Lysander   13:10 SW Abbeville
05 Jun 1940 Friedrich-Karl Muller 8./JG 53 Morane 406 3500m 18:20 Compiegne
05 Jun 1940 Friedrich-Karl Muller 8./JG 53 Morane 406 4500m 18:24 Compiegne
05 Jun 1940 Alfred Muller 4./JG 3 Curtiss 20-30m 08:55 W. Beauvais
05 Jun 1940 Albin Graf 3./JG 51 Curtiss   14:38 Compiegne
05 Jun 1940 Eckart Konig 4./JG 3 Curtiss     Beauvais
05 Jun 1940 Heinz Kunert 8./JG 53 Bloch 152 3-4000m 11:20 W. Compiegne
05 Jun 1940 Staffelabschuss 3.(J)LG2 Potez 63     S. Abbeville
05 Jun 1940 Horst Gotz 5./JG 3 Bréguet 690   16:45 Beauvais
05 Jun 1940 Jobst Hauenschild 3./JG 2 Bloch 151   17:10 Ham/Peronne
05 Jun 1940 Ludwig Franzisket 1./JG 1 LeO 451   10:50 Nesle
05 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   17:17 Ham-Peronne
05 Jun 1940 Martin Kloiber 2./JG 3 Potez 63     Raum Amiens
05 Jun 1940   3.(Jagd)/LG2 Potez 63     S Abbeville
05 Jun 1940 Joachim Wandel 2./JG 76 Morane 406   11:00 Amiens
05 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Morane 406   17:30 Ham-Peronne
05 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   17:25 Ham-Peronne
05 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   17:20 Ham-Peronne
05 Jun 1940 Hanns-Jobst Hauenschild 3./JG 2 Bloch 151   17:10 Ham-Peronne
05 Jun 1940 Johann Schmid 1./JG 2 Bloch 150   13:10 Connantre
05 Jun 1940 Heinz Hoffmann 2./JG 2 Hawk-75   11:15  
05 Jun 1940 Alfred Muller 4./JG 3 P-40 Warhawk 20-30m 08:55 West of Beauvais
05 Jun 1940 Erhard Braune Stab I./JG 1 Potez 63     Nesle
05 Jun 1940 Hans Lass 1./JG 1 LeO 451   10:50 Nesle
05 Jun 1940 Hans-Herbert Landry 2./JG 3 Potez 63     Raum Amiens
05 Jun 1940 Eckart Konig 4./JG 3 Hawk-75A     Beauvais
05 Jun 1940 Georg Lehmann 2./JG 1 Morane 406     Roye
05 Jun 1940 Emil Kaiser 2./JG 27 Morane 406   18:25 Foret de Compiegne
05 Jun 1940 Anton Stangl 2./JG 76 Morane 406   10:35 East of Amiens
05 Jun 1940 Hermann Veith 8./JG 53 Morane 406   18:26 Compiegne
05 Jun 1940 Hermann Munzert 8./JG 53 Bloch 152   11:20 West of Compiegne
05 Jun 1940 Hans Kunert 8./JG 53 Bloch 152   11:20 West of Compiegne
05 Jun 1940 Georg Claus Stab III./JG 53 Bloch   11:13 West of Compiegne
05 Jun 1940 Hans Galubinski 7./JG 53 Hurricane   07:50 Poix
05 Jun 1940 Wilhelm Holdermann 5./JG 53 Potez 63   13:35 Rethel
05 Jun 1940 Ernst Terry Stab I./JG 51 Blenheim   14:52 Beauvais
05 Jun 1940 Hans-Heinrich Brustellin Stab I./JG 51 Blenheim   14:45 Beauvais
05 Jun 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 P-40 Warhawk   14:42 Breteuil
05 Jun 1940 Hans-Herbert Landry 2./JG 3 Potez 63     Raum Amiens
05 Jun 1940 Rudolf Krafftschick 1./JG 27 Morane 406   18:27 Clermont
05 Jun 1940 Christian Schumann 7./JG 3 Morane 406     SW Amiens
05 Jun 1940 Igor Zirkenbach 1./JG 27 Morane 406   18:25 Foret de Compiegne
05 Jun 1940 Friedrich Keller 2./JG 27 Morane 406   18:15 Compiegne-Roye
05 Jun 1940 Christian Schumann 7./JG 3 Morane 406     SW Amiens
05 Jun 1940 Rudolf Saborowski 8./JG 3 Morane 406   07:28 SW Amiens
05 Jun 1940 Rudolf Saborowski 8./JG 3 Morane 406   07:25 SW Amiens
05 Jun 1940 Horst Gotz 5./JG 3 Breguet 690   16:45 Beauvais
05 Jun 1940 Karl Westerhoff 6./JG 3 Potez 63   16:05 Rouen
05 Jun 1940 Alfred Muller 4./JG 3 Lysander   13:10 SW Abbeville
05 Jun 1940 Erich von Selle Stab II./JG 3 LeO 451 20m 12:40 Le Treport
05 Jun 1940 Erwin Kortlepel 4./JG 3 Spitfire 50m 09:00 Crevecoeur-le-Grand
05 Jun 1940 Eckart Konig 4./JG 3 P-40 Warhawk     Beauvais
05 Jun 1940 Albin Graf 3./JG 51 P-40 Warhawk   14:38 Compiegne
05 Jun 1940 Friedrich Keller 2./JG 27 Morane 406   18:15 Compiegne-Roye
05 Jun 1940 Martin Kloiber 2./JG 3 Potez 63     Raum Amiens
05 Jun 1940 Albin Graf 3./JG 51 Hawk-75A   14:38 Compiegne
05 Jun 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Hawk-75A   14:42 Breteuil
05 Jun 1940 Hans-Heinrich Brustellin Stab I./JG 51 Blenheim   14:45 Beauvais
05 Jun 1940 Ernst Terry Stab I./JG 51 Blenheim   14:52 Beauvais
05 Jun 1940 Karl Westerhoff 6./JG 3 Potez 63   16:05 Rouen
05 Jun 1940 Horst Gotz 5./JG 3 Breguet 690   16:45 Beauvais
05 Jun 1940 Hans-Jobst Hauenschild 3./JG 2 Bloch 151   17:10 Ham-Peronne
05 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   17:17 Ham-Peronne
05 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   17:20 Ham-Peronne
05 Jun 1940 Wilhelm Holdermann 5./JG 53 Potez 63   13:35 Rethel
05 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Morane 406   17:30 Ham-Peronne
05 Jun 1940 Alfred Muller 4./JG 3 Lysander   13:10 SW Abbeville
05 Jun 1940 Gerhard Homuth 2./JG 27 Morane 406   18:15 Beauvais
05 Jun 1940 Wolfgang Redlich 1./JG 27 Morane 406   18:20 Foret de Compiegne
05 Jun 1940 Gerhard Homuth 3./JG 27 Morane 406 500m 18:20 3km SE Froissy
05 Jun 1940 Emil Kaiser 2./JG 27 Morane 406   18:25 Foret de Compiegne
05 Jun 1940 Igor Zirkenbach 1./JG 27 Morane 406   18:25 Foret de Compiegne
05 Jun 1940 Hermann Veith 8./JG 53 Morane 406   18:26 Compiegne
05 Jun 1940 Rudolf Kraffschick 1./JG 27 Morane 406   18:27 Clermont
05 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 Morane 406   21:20 Roye
05 Jun 1940 Ludwig Franzisket 1./JG 1 Morane 406   21:22 Roye
05 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 Morane 406   21:30 Roye
05 Jun 1940 Gerhard Homuth 2./JG 27 Morane   18:20 5km SE Froissy
05 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   17:25 Ham-Peronne
05 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 LeO 451   10:40 Montdidier
05 Jun 1940 Erich von Selle Stab II./JG 3 LeO 451 20m 12:40 Le Treport
05 Jun 1940 Erbo Graf von Kageneck 2./JG 1 Morane 406     Roye
05 Jun 1940 Georg Lehmann 2./JG 1 Morane 406     Roye
05 Jun 1940 Rudolf Saborowski 8./JG 3 Morane 406   07:25 SW Amiens
05 Jun 1940 Josef Keil 8./JG 3 Morane 406   07:25 SW Amiens
05 Jun 1940 Josef Keil 8./JG 3 Morane 406   07:28 SW Amiens
05 Jun 1940 Rudolf Saborowski 8./JG 3 Morane 406   07:28 SW Amiens
05 Jun 1940 Hermann Neuhoff 7./JG 53 Hurricane   07:50 Poix
05 Jun 1940 Hans Galubinski 7./JG 53 Hurricane   07:50 Poix
05 Jun 1940 Alfred Muller 4./JG 3 Hawk-75A 20-30m 08:55 West of Beauvais
05 Jun 1940 Franz Gotz 7./JG 53 Potez 63   14:30 Western Front
05 Jun 1940 Anton Stangl 2./JG 76 Morane 406   10:35 East of Amiens
05 Jun 1940   3.(Jagd)/LG2 Potez 63     S Abbeville
05 Jun 1940 Ludwig Franzisket 1./JG 1 LeO 451   10:45 Nesle
05 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 Potez 63   10:48 Nesle
05 Jun 1940 Hans Lass 1./JG 1 LeO 451   10:50 Nesle
05 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 LeO 451   10:50 Nesle
05 Jun 1940 Joachim Wandel 2./JG 76 Morane 406   11:00 Amiens
05 Jun 1940 Georg Claus Stab III./JG 53 Bloch   11:13 West of Compiegne
05 Jun 1940 Heinz Hoffmann 2./JG 2 Hawk-75   11:15  
05 Jun 1940 Hans Kunert 8./JG 53 Bloch 152   11:20 West of Compiegne
05 Jun 1940 Hermann Munzert 8./JG 53 Bloch 152   11:20 West of Compiegne
05 Jun 1940 Werner Molders Stab III./JG 53 Bloch   11:20 West of Compiegne
05 Jun 1940 Werner Molders Stab III./JG 53 Potez 63   11:23 NW Pont Ste Maxance
05 Jun 1940 Erwin Kortlepel 4./JG 3 Spitfire 50m 09:00 Crevecoeur-le-Grand
05 Jun 1940 Johann Schmid 1./JG 2 Bloch 150   13:10 Connantre
06 Jun 1940 Hans Schatzel 1./JG 76 Curtiss 3500m 21:05 NW Amiens
06 Jun 1940 August Muller 4./JG 3 Potez 63 2000-50m 21:05 10km S. Amiens 2000-50m
06 Jun 1940 Hans Schatzel 1./JG 76 Curtiss 5000m 21:05 NW Amiens
06 Jun 1940 Gunther Keil 2./JG 2 Martin 167 7500m 20:45 N. Roye
06 Jun 1940 Adolf Steidle Stab III./JG 2 Bloch 152   20:42 Noyon
06 Jun 1940 Gunther Lutzow Stab I./JG 3 Blenheim 1500m   St. Valery-Abbeville
06 Jun 1940 Rudiger Menz 2./JG 1 LeO 451     Noyon
06 Jun 1940 Franz Willinger 8./JG 2 Bloch 151   06:12 Compiegne
06 Jun 1940 Erbo Graf von Kageneck 2./JG 1 LeO 451     Noyon
06 Jun 1940 Hans Brandt 2./JG 1 LeO 451     Beauvais
06 Jun 1940 Erhard Braune Stab I./JG 1 LeO 451     Roye
06 Jun 1940 Karl-Heinz Kirstein Stab I./JG 1 LeO 451     Roye
06 Jun 1940 Walter Adolph 2./JG 1 LeO 451     Montdidier
06 Jun 1940 Georg Lehmann 2./JG 1 LeO 451     Lassigny
06 Jun 1940 Joachim Schlichting Stab I./JG 1 LeO 45     Roye
06 Jun 1940 Rudiger Menz 2./JG 1 LeO 451     Noyon
06 Jun 1940 Edwin Dutel 2./JG 1 LeO 451     Beauvais
06 Jun 1940 Heinz Uebe 6./JG 27 Morane 406   14:35 Montdidier
06 Jun 1940 Georg Hippel 8./JG 2 Bloch Jager 4200m 06:10 Compiegne
06 Jun 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Bloch 151      
06 Jun 1940 Wilhelm Donninger 2./JG 76 Hawk-75A 4000m 08:45 5km NE Crepy-en-Valois
06 Jun 1940 Franz Gotz 7./JG 53 Bloch 152   09:50 SE Soissons
06 Jun 1940 Hans Galubinski 7./JG 53 Bloch 151   09:50 SE Soissons
06 Jun 1940 Hans Galubinski 7./JG 53 Bloch 151   09:52 SE Soissons
06 Jun 1940 Hans Riegel 7./JG 53 Bloch 151 4000m 09:55 3km SE Soissons
06 Jun 1940 Hans-Folkert Rosenboom 3./JG 1 LeO 451   17:05 Roye
06 Jun 1940 Heinz Kupka 9./JG 3 Blenheim 700m 11:15 Hiermont-Yvrench
06 Jun 1940 Franz Fiby 3./JG 2 Bloch 151   12:20 Ham-Peronne
06 Jun 1940 Raimund Challupner Stab III./JG 2 Morane 500m 05:17 10km NNW Compiegne
06 Jun 1940 Walter Repple 2./JG 76 P-40 Warhawk   21:00 NW Amiens
06 Jun 1940 Helmut Strobl 5./JG 27 Morane 406 6500m 18:20 SW Roye
06 Jun 1940 Emmerich Fluder 5./JG 27 Morane 406   18:20 Roye
06 Jun 1940 Douglas Pitcairn 1./JG 51 LeO 451   17:08 Ham
06 Jun 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 LeO 451   17:12 Ham
06 Jun 1940 Karl Schmid 1./JG 51 LeO 451   17:13 Ham
06 Jun 1940 Karl Schmid 1./JG 51 LeO 451   17:14 Ham
06 Jun 1940 Hans Galubinski 7./JG 53 Bloch 151   09:50 SE Soissons
06 Jun 1940 Hans Galubinski 7./JG 53 Bloch 151   09:52 SE Soissons
06 Jun 1940 Hans Riegel 7./JG 53 Bloch 151   09:55 3km SE Soissons
06 Jun 1940 Walter Adolph 2./JG 1 LeO 451     Montdidier
06 Jun 1940 Roloff von Aspern 1./JG 76 P-40 Warhawk   21:00 NW Amiens
06 Jun 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Bloch 151      
06 Jun 1940 Michael Hauer 1./JG 76 P-40 Warhawk   21:02 NW Amiens
06 Jun 1940 Hans Schatzel 1./JG 76 P-40 Warhawk   21:05 NW Amiens
06 Jun 1940 Roloff von Aspern 1./JG 76 P-40 Warhawk   21:05 NW Amiens
06 Jun 1940 Michael Hauer 1./JG 76 P-40 Warhawk   21:05 NW Amiens
06 Jun 1940 Hans Schatzel 1./JG 76 P-40 Warhawk   21:05 NW Amiens
06 Jun 1940 Eberhard Bock 3./JG 3 Blenheim     St Valery-Abbeville
06 Jun 1940 Georg Hofelich 3./JG 3 Blenheim     St Valery-Abbeville
06 Jun 1940 Rudolf Heymann 4./JG 3 Hawk-75A     Amiens
06 Jun 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Bloch 151      
06 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   12:26 Ham-Peronne
06 Jun 1940 Wilhelm Donninger 2./JG 76 P-40 Warhawk 4000m 08:45 5km NE Crepy-en-Valois
06 Jun 1940 Roloff von Aspern 1./JG 76 Hawk-75A   21:00 NW Amiens
06 Jun 1940 Kurt Votel 3./JG 2 Bloch 151   12:20 Ham-Peronne
06 Jun 1940 Emmerich Fluder 5./JG 27 Morane 406   18:20 Roye
06 Jun 1940 Franz Willinger 8./JG 2 Morane 406   20:20 Montdidier
06 Jun 1940 Hermann Sigl 8./JG 2 Morane 406   20:26 Montdidier
06 Jun 1940 Josef Reith 8./JG 2 Bloch 151   20:28 Montdidier
06 Jun 1940 Ernst Sass 2./JG 2 Bloch 151 2000m 20:35 Compiegne
06 Jun 1940 Albert Steidle Stab III./JG 2 Bloch 152   20:42 Noyon
06 Jun 1940 Emil Kaiser 2./JG 27 Morane 406   20:43 Compiegne
06 Jun 1940 Gerhard Mund 2./JG 2 Bloch 151 2000m 20:43 SE Roye
06 Jun 1940 Gerhart Framm 2./JG 27 Potez 63   17:20 10km S Roye
06 Jun 1940 Gunther Keil 2./JG 2 Martin 167   20:45 Roye
06 Jun 1940 Karl Schmid 1./JG 51 LeO 451   17:14 Ham
06 Jun 1940 Walter Repple 2./JG 76 Hawk-75A   21:00 NW Amiens
06 Jun 1940 Max Stotz 3./JG 76 Hawk-75A   21:00 NW Amiens
06 Jun 1940 Dietrich Hrabak 1./JG 76 Hawk-75A   21:00 NW Amiens
06 Jun 1940 Max Stotz 3./JG 76 Hawk-75A   21:00 NW Amiens
06 Jun 1940 Michael Hauer 1./JG 76 Hawk-75A   21:02 NW Amiens
06 Jun 1940 August Muller 4./JG 3 Potez 63 2000-50m 21:05 10km S Amiens
06 Jun 1940 Hans Schatzel 1./JG 76 Hawk-75A   21:05 NW Amiens
06 Jun 1940 Hans Schatzel 1./JG 76 Hawk-75A   21:05 NW Amiens
06 Jun 1940 Roloff von Aspern 1./JG 76 Hawk-75A   21:05 NW Amiens
06 Jun 1940 Michael Hauer 1./JG 76 Hawk-75A   21:05 NW Amiens
06 Jun 1940 Ernst Sass 2./JG 2 Blenheim 2000m 20:45 Montdidier
06 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 Morane 406   16:40 Roye
06 Jun 1940 Herbert Kijewski 5./JG 3 Spitfire   11:10 Abbeville
06 Jun 1940 Wilhelm Hermes 2./JG 2 Hawk-75A 3000m 13:10 N Soissons
06 Jun 1940 Heinz Hoffmann 2./JG 2 Bloch 151   13:12 North of Soissons
06 Jun 1940 Karl-Heinz Greisert 2./JG 2 Hawk-75   13:15 North of Soissons
06 Jun 1940 Wilhelm Hermes 2./JG 2 Bloch 151   13:15 North of Soissons
06 Jun 1940 Hermann Hoffmann 4./JG 26 Morane 406   14:30 Nordrand Paris
06 Jun 1940 Hans Witzel 6./JG 27 Morane 406   14:35 Montdidier
06 Jun 1940 Heinz Uebe 6./JG 27 Morane 406   14:35 Montdidier
06 Jun 1940 Walter Hoffmann 7./JG 2 Bloch 152   15:45 Montdidier
06 Jun 1940 Helmut Strobl 5./JG 27 Morane 406 6500m 18:20 SW Roye
06 Jun 1940 Josef Bauer 7./JG 3 Hurricane 4000m 16:12 20km W Aumale
06 Jun 1940 Franz Jaenisch 3./JG 2 Bloch 151   12:23 Ham-Peronne
06 Jun 1940 Rudolf Kraffschick 1./JG 27 Morane 406   16:45 Clermont
06 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 LeO 451   16:50 Roye
06 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 LeO 451   16:55 Roye
06 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 LeO 451   17:05 Ham
06 Jun 1940 Hans-Folkert Rosenboom 3./JG 1 LeO 45   17:05 Roye
06 Jun 1940 Hans-Folkert Rosenboom 3./JG 1 LeO 451   17:05 Roye
06 Jun 1940 Douglas Pitcairn 1./JG 51 LeO 451   17:08 Ham
06 Jun 1940 Hans-Folkert Rosenboom 3./JG 1 LeO 451   17:10 Roye
06 Jun 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 LeO 451   17:12 Ham
06 Jun 1940 Karl Schmid 1./JG 51 LeO 451   17:13 Ham
06 Jun 1940 Josef Bauer 7./JG 3 Hurricane   16:10 West of Aumale
06 Jun 1940 Alfred Heckmann 5./JG 3 Morane 406   11:10 Abbeville
06 Jun 1940 Franz Willinger 8./JG 2 Bloch 151   06:12 Compiegne
06 Jun 1940 Alexander von Winterfeldt 8./JG 2 Bloch 151   06:15 Compiegne
06 Jun 1940 Walter Hoffmann 7./JG 2 Bloch 152   15:45 Montdidier
06 Jun 1940 Franz Willinger 8./JG 2 Morane   20:12 Montdidier
06 Jun 1940 Hermann Sigl 8./JG 2 Morane   20:26 Montdidier
06 Jun 1940 Josef Reith 8./JG 2 Bloch 151   20:28 Montdidier
06 Jun 1940 Albert Steidle Stab III./JG 2 Bloch 152   20:42 Noyon
06 Jun 1940 Hasso von Perthes 3.(Jagd)/LG2 Hurricane     Abbeville
06 Jun 1940 Detlev Rohwer Stab I./JG 3 Blenheim     St Valery-Abbeville
06 Jun 1940 Eberhard Bock 3./JG 3 Blenheim     St Valery-Abbeville
06 Jun 1940 Hans Witzel 6./JG 27 Morane 406   14:35 Montdidier
06 Jun 1940 Albrecht Ochs 4./JG 3 Blenheim     Abbeville
06 Jun 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Hawk-75   20:35 Roye
06 Jun 1940 Herbert Kijewski 5./JG 3 Spitfire   11:10 Abbeville
06 Jun 1940 Rudolf Heymann 4./JG 3 P-40 Warhawk     Amiens
06 Jun 1940 August Muller 4./JG 3 Potes 63 2000-50m 21:05 10km S Amiens
06 Jun 1940 Heinz Kuppka 9./JG 3 Blenheim 700m 11:15 Hiermont-Yvrench
06 Jun 1940 Josef Bauer 7./JG 3 Hurricane   16:10 West of Aumale
06 Jun 1940 Josef Bauer 7./JG 3 Hurricane 4000m 16:12 20km W Aumale
06 Jun 1940 Gustav Rodel Stab /JG 27 Potez 63   10:50 NW of Dunkirk
06 Jun 1940 Rudolf Krafftschick 1./JG 27 Morane 406   16:45 Clermont
06 Jun 1940 Gert Framm 2./JG 27 Potez 63   17:20 10km S Roye
06 Jun 1940 Emil Kaiser 2./JG 27 Morane 406   20:43 Compiegne
06 Jun 1940 Georg Hofelich 3./JG 3 Blenheim     St Valery-Abbeville
06 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   12:26 Ham-Peronne
06 Jun 1940 Georg Lehmann 2./JG 1 LeO 451     Lassigny
06 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   12:17 Ham-Peronne
06 Jun 1940 Edwin Dutel 2./JG 1 LeO 451     Beauvais
06 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 LeO 451   16:50 Roye
06 Jun 1940 Karl-Heinz Kirstein Stab I./JG 1 LeO 451     Roye
06 Jun 1940 Joachim Schlichting Stab I./JG 1 LeO 451     Roye
06 Jun 1940 Hans-Folkert Rosenboom 3./JG 1 LeO 451   17:10 Roye
06 Jun 1940 Walter Adolph 2./JG 1 LeO 451     Montdidier
06 Jun 1940 Rudiger Menz 2./JG 1 LeO 451     Noyon
06 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   12:17 Ham-Peronne
06 Jun 1940 Georg Hippel 8./JG 2 Bloch Jager 4200m 06:10 Compiegne
06 Jun 1940 Kurt Votel 3./JG 2 Bloch 151   12:20 Ham-Peronne
06 Jun 1940 Raimund Challupner Stab III./JG 2 Morane 500m 05:17 10km NNW Compiegne
06 Jun 1940 Wilhelm Hermes 2./JG 2 P-40 Warhawk 3000m 13:10 N Soissons
06 Jun 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Hawk-75   13:10 N Soissons
06 Jun 1940 Heinz Hoffmann 2./JG 2 Bloch 151   13:12 N Soissons
06 Jun 1940 Karl-Heinz Greisert 2./JG 2 Hawk-75   13:15 N Soissons
06 Jun 1940 Wilhelm Hermes 2./JG 2 Bloch 151   13:15 N Soissons
06 Jun 1940 Ernst Sass 2./JG 2 Bloch 151 2000m 20:35 Compiegne
06 Jun 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 LeO 45 1500m 20:50 N Roye
06 Jun 1940 Gunther Keil 2./JG 2 Martin 167   20:45 N Roye
06 Jun 1940 Ernst Sass 2./JG 2 Blenheim 2000m 20:45 Montdidier
06 Jun 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Martin 167   20:45 N Roye
06 Jun 1940 Hans Brandt 2./JG 1 LeO 451     Beauvais
06 Jun 1940 Franz Fiby 3./JG 2 Bloch 151   12:20 Ham-Peronne
06 Jun 1940 Walter Adolph 2./JG 1 LeO 451     Montdidier
07 Jun 1940 Gustav-Siegfried Rodel StabJG27 Potez 63 7000m 10:50 NW Dunkirchen
07 Jun 1940 Friedrich-Karl Muller 8./JG 53 Morane 406 3000m 16:53 Compiegne
07 Jun 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Bloch 150   07:10 SE Soissons
07 Jun 1940 Leonhard Gottmann 7./JG 3 Curtiss   06:35 Beauvais
07 Jun 1940 Winfried Schmidt 8./JG 3 Blenheim 2500m 15:00 Somme-Mundung
07 Jun 1940 Adolf-Waldemar Kinzinger 3./JG 54 Hurricane 300m 15:10 30km SW Abbeville
07 Jun 1940 Hans-Georg Schulte 8./JG 53 Morane 406   16:51 Compiegne
07 Jun 1940 Werner Kauffmann 6./JG 53 Potez-63   11:05 Roye
07 Jun 1940 Albrecht Baun 6./JG 53 Bloch 151   07:08 E Compiegne
07 Jun 1940 Walter Margstein 6./JG 53 Bloch 151 3000-3500m 07:07 7-8km E Compiegne
07 Jun 1940 Heinz Bretnutz 6./JG 53 Bloch 151 3000-3500m 07:05 E Compiegne
07 Jun 1940 Hugo Dahmer 4./JG 26 Hurricane 10m 19:40 South of Dieppe
07 Jun 1940 Hugo Dahmer 4./JG 26 Hurricane 10m 19:35 South of Dieppe
07 Jun 1940 Josef Heinzeller 5./JG 3 Fairey Battle   19:08 Amiens
07 Jun 1940 Kurt Bildau 1./JG 20 Hurricane   19:15 Dieppe-Neuchatel
07 Jun 1940 Hans Philipp 1./JG 76 Spitfire 4000m 20:50 South of Dieppe
07 Jun 1940 Franz Albert 7./JG 3 Hurricane 2000m 14:58 West of Abbeville
07 Jun 1940 Wolf Krafft Wedding Stab III./JG 3 Hurricane   14:38 Le Treport-Aumale
07 Jun 1940 Wolf Krafft Wedding Stab III./JG 3 Hurricane   14:38 Le Treport-Aumale
07 Jun 1940 Josef Stiglmayer 9./JG 3 Spitfire   12:45 Le Treport-Aumale
07 Jun 1940 Hans Heitmann 9./JG 3 Breguet 693   12:00 Poix-Auraines
07 Jun 1940 Hermann Freitag 5./JG 3 Fairey Battle   19:15 Amiens
07 Jun 1940 Konrad Nelleskamp 5./JG 3 Fairey Battle   19:10 Amiens
07 Jun 1940 Wilhelm Philipp 4./JG 26 Hurricane 3500m 19:30 East of Dieppe
07 Jun 1940 Werner Kauffmann 4./JG 53 Potez 63   11:05 Roye
07 Jun 1940 Karl Westerhoff 6./JG 3 Hawk-75 2500m 19:00 West of Beauvais
07 Jun 1940 Hans von Hahn 8./JG 53 Morane 406   16:53 Compiegne
07 Jun 1940 Hans-Goerg Schulte 8./JG 53 Morane 406   16:51 Compiegne
07 Jun 1940 Adolf-Waldemar Kinzinger 3./JG 54 Hurricane 300m 15:10 30km SW Abbeville
07 Jun 1940 Winfried Schmidt 8./JG 3 Blenheim 2500m 15:00 Somme-Mundung
07 Jun 1940 Wolf Krafft Wedding Stab III./JG 3 Hurricane   14:40 Le Treport-Aumale
07 Jun 1940 Wolf Krafft Wedding Stab III./JG 3 Hurricane   14:38 Le Treport-Aumale
07 Jun 1940 Werner Tismar 3.(Jagd)/LG2 Hurricane   13:18 Le Touquet
07 Jun 1940 Hans-Eberhard Angeli 3./JG 54 Morane 406 4500m 20:10 20km SW Peronne
07 Jun 1940 Hans Heitmann 9./JG 3 Breguet 693   12:00 Poix-Auraignes
07 Jun 1940 Joachim Wandel 2./JG 76 Hurricane   20:45 South of Dieppe
07 Jun 1940 Gustav-Siegfried Rodel Stab /JG 27 Potez 63   10:50 NW Dunkirk
07 Jun 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Bloch 150   07:10 SE Soissons
07 Jun 1940 Albrecht Baun 6./JG 53 Bloch 151   07:08 East of Compiegne
07 Jun 1940 Walter Margstein 6./JG 53 Bloch 151 3000-3500m 07:07 7-8km E Compiegne
07 Jun 1940 Karl Helmer 5./ZG76 Hawk-75A   06:40  
07 Jun 1940 Karl Helmer 5./ZG76 P-40 Warhawk   06:40  
07 Jun 1940 Hermann Weber Stab II./ZG76 Morane   06:20  
07 Jun 1940 Leonhard Gottmann 7./JG 3 P-40 Warhawk   06:35 Beauvais
07 Jun 1940 Josef Stiglmayer 9./JG 3 Spitfire   12:45 Le Treport-Aumale
07 Jun 1940 Leonhard Gottmann 7./JG 3 Hawk-75A   06:35 Beauvais
07 Jun 1940 Hermann Freitag 5./JG 3 Fairey Battle   19:15 Amiens
07 Jun 1940 Kurt Bildau 1./JG 20 Hurricane   19:15 Dieppe-Neufchatel
07 Jun 1940 Wilhelm Philipp 4./JG 26 Hurricane 3500m 19:30 East of Dieppe
07 Jun 1940 Hugo Dahmer 4./JG 26 Hurricane   19:35 South of Dieppe
07 Jun 1940 Hugo Dahmer 4./JG 26 Hurricane 10m 19:40 South of Dieppe
07 Jun 1940 Herbert Kijewski 5./JG 3 Spitfire   19:07 Amiens
07 Jun 1940 Joachim Wandel 2./JG 76 Hurricane   20:45 South of Dieppe
07 Jun 1940 Konrad Nelleskamp 5./JG 3 Fairey Battle   19:10 Amiens
07 Jun 1940 Franz Albert 7./JG 3 Hurricane 2000m 14:58 West of Abbeville
07 Jun 1940 Hans-Eberhard Angeli 3./JG 54 Morane 406 4500m 20:10 20km SW Peronne
07 Jun 1940 Werner Voigt 5./JG 3 Hawk-75A   06:25 Venizel
07 Jun 1940 Hermann Weeber Stab II./ZG76 Morane 406   06:20  
07 Jun 1940 Hans-Joachim Jabs 6./ZG76 Morane 406   06:20  
07 Jun 1940 Eberhard Bock 2./JG 3 Hurricane     Abbeville
07 Jun 1940 Bernhard Lampskemper 2./JG 3 Hurricane     Abbeville
07 Jun 1940 Bernhard Mielke 3.(Jagd)/LG2 Hawk-75A     Wald bei Eu
07 Jun 1940 Helmut Tiedmann 2./JG 3 Hurricane     Abbeville
07 Jun 1940 Eberhard von Boremski 9./JG 3 Breguet 693   12:05 Poix-Auraines
07 Jun 1940 Werner Voigt 5./JG 3 P-40 Warhawk   06:25 Venizel
07 Jun 1940 Herbert Kijewski 5./JG 3 Spitfire   19:07 Amiens
07 Jun 1940 Karl Westerhoff 6./JG 3 Hawk-75 2500m 19:00 West of Beauvais
07 Jun 1940 Bernhard Lampskemper 2./JG 3 Hurricane     Abbeville
07 Jun 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Bloch 150   07:10  
07 Jun 1940 Georg Schott 2.(J)/LG2 Hurricane   13:16 Le Touquet
07 Jun 1940 Werner Tismar 3.(Jagd)/LG2 Hurricane   13:18 Le Touquet
07 Jun 1940 Georg Schott 2.(J)/LG2 Morane 406   16:32 Beaumont
07 Jun 1940 Bernhard Mielke 3.(Jagd)/LG2 Hurricane     Wald bei Eu
07 Jun 1940 Helmut Tiedmann 2./JG 3 Hurricane     Abbeville
07 Jun 1940 Eberhard Bock 3./JG 3 Hurricane     Abbeville
07 Jun 1940 Helmut Meckel 2./JG 3 Hurricane     Abbeville
07 Jun 1940 Josef Heinzeller 5./JG 3 Fairey Battle   19:08 Amiens
08 Jun 1940 Gunther Lutzow Stab I./JG 3 Blenheim 7500m 13:05 Abbeville
08 Jun 1940 Gunther Matthes Stab II./JG 51 Blenheim   19:05 Abbeville
08 Jun 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Fesselballon 1000m 10:55  
08 Jun 1940 Gunther Matthes Stab II./JG 51 Blenheim   19:05± Abbeville
08 Jun 1940 Gunther Seeger 3./JG 2 Morane 406 6300m 21:09 SW Soissons
08 Jun 1940 Kranz 3./JG 54 Curtiss 400m 11:50 30km SW Beauvais
08 Jun 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Spitfire   14:55 SW Beauvais bodennähe
08 Jun 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Spitfire   14:40 NW Beauvais/Amiens
08 Jun 1940 Josef Haibock 9./JG 26 Hurricane   10:30 NW Beauvais
08 Jun 1940 Georg Schentke 9./JG 3 Blenheim   17:53 Abbeville
08 Jun 1940 Hans Trubenbach Stab I(Jagd)./LG2 Fairey Battle   16:16 Aumale
08 Jun 1940 Hans Potthast 5./JG 52 Morane 405   15:58 S Soissons
08 Jun 1940 Hannes Trubenbach Stab I.(J)/LG2 Fairey Battle   16:16 Aumale
08 Jun 1940 Walter Borchers 4./ZG76 Hawk-75A   17:40  
08 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Morane   21:10 SW Soissons
08 Jun 1940 Hans Potthast 5./JG 52 Morane 405 1500m 15:50 S Soissons
08 Jun 1940 Gunther Seeger 3./JG 2 Morane   21:09 SW Soissons
08 Jun 1940 Josef Priller 6./JG 51 Blenheim   19:05 Abbeville
08 Jun 1940 Albrecht von Ankum-Frank Stab /JG 27 Hawk-75A   21:30 Bois de Compiegne
08 Jun 1940 Josef Priller 6./JG 51 Blenheim   19:06 Abbeville
08 Jun 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Bloch 151 4500m 20:50 Pontoise
08 Jun 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Bloch 151 4500m 20:50 Pontoise
08 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   21:00 SW Soissons
08 Jun 1940 Fritz Stritzel 3./JG 2 Morane 406   21:05 SW Soissons
08 Jun 1940 Muller 3./JG 26 Spitfire     Beauvais
08 Jun 1940 Horst Ulenburg 2./JG 26 Spitfire     S Airaines 10km ssE Abbeville
08 Jun 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Bloch 151   20:05  
08 Jun 1940 Gunther Seeger 3./JG 2 Morane   21:09 SW Soissons
08 Jun 1940 Franz Jaenisch 3./JG 2 Morane   21:08 SW Soissons
08 Jun 1940 Werner Knittel Stab II./JG 51 Blenheim   19:05 Abbeville
08 Jun 1940 Erwin Busch 9./JG 26 Hurricane   10:40 Beauvais
08 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Bloch 151   21:00 SW Soissons
08 Jun 1940 Kranz 3./JG 54 P-40 Warhawk 400m 11:50 30km SW Beauvais
08 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Morane   21:10 SW Soissons
08 Jun 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Bloch 151 4500m 20:50 Pontoise
08 Jun 1940 Walter Borchers 4./ZG76 P-40 Warhawk   17:40  
08 Jun 1940 Eugen Troha Stab III./JG 3 Blenheim     Abbeville
08 Jun 1940 Gerhard Grzymalla 8./JG 26 Hurricane 200m 10:10 Aumale
08 Jun 1940 Walter Blume 7./JG 26 Hurricane 3000m 10:15 Neufchatel
08 Jun 1940 Ernst Ripke 8./JG 26 Spitfire   10:25 Pontoise 10-15km NW Paris
08 Jun 1940 Georg Schentke 9./JG 3 Blenheim   17:53 Abbeville
08 Jun 1940 Josef Haibock 9./JG 26 Hurricane   10:30 NW Beauvais
08 Jun 1940 Fritz Stritzel 3./JG 2 Morane   21:05 SW Soissons
08 Jun 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Fesselballon   10:55  
08 Jun 1940 Werner Kauffmann 4./JG 53 Potez 63   11:00  
08 Jun 1940 Stefan Lijtens 4./JG 53 Potez 63   11:00  
08 Jun 1940 Hans Schmoller-Haldy 3./JG 54 Hawk-75A 1500m 11:50 30km SW Beauvais
08 Jun 1940 Kranz 3./JG 54 Hawk-75A 400m 11:50 30km SW Beauvais
08 Jun 1940 Maximilial Mayerl 2./JG 20 Blenheim   13:10 Allery
08 Jun 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Spitfire   14:40 NW Beauvais
08 Jun 1940 Horst Ulenberg 2./JG 26 Spitfire 3500m 14:45 N Beauvais
08 Jun 1940 Horst Ulenburg 2./JG 26 Fairey Battle   14:50 N Beauvais
08 Jun 1940 Johannes Seifert 3./JG 26 Fairey Battle   14:50± N Beauvais
08 Jun 1940 Erwin Busch 9./JG 26 Hurricane   10:30 NW Beauvais
08 Jun 1940 Erwin Busch 9./JG 26 Hurricane   10:30 NW Beauvais
08 Jun 1940 Egon Troha Stab III./JG 3 Blenheim     Abbeville
08 Jun 1940 Maximilian Mayerl 2./JG 20 Blenheim     Allery
08 Jun 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Spitfire   14:55 SW Beauvais Bodennahe
08 Jun 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Spitfire   14:40 Amiens
08 Jun 1940 Horst Ulenberg 2./JG 26 Spitfire 3500m 14:45 N Beauvais
08 Jun 1940 Horst Ulenburg 2./JG 26 Fairey Battle   14:50 N Beauvais
08 Jun 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Spitfire   14:55 SW Beauvais Bodennahe
08 Jun 1940 Gerhard Grzymalla 8./JG 26 Hurricane 200m 10:10 Aumale
08 Jun 1940 Ernst Ripke 8./JG 26 Spitfire   10:25 Pontoise 10-15km NW Paris
08 Jun 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Bloch 151 4500m 20:50 Pontoise
08 Jun 1940 Josef Haibock 9./JG 26 Hurricane   10:30 NW Beauvais
08 Jun 1940 Erwin Busch 9./JG 26 Hurricane   10:40 Beauvais
08 Jun 1940 Albrecht von Ankum-Frank Stab /JG 27 P-40 Warhawk   21:30 Bois de Compiegne
08 Jun 1940 Guther Matthes Stab II./JG 51 Blenheim     Abbeville
08 Jun 1940 Werner Knittel Stab II./JG 51 Blenheim   19:05 Abbeville
08 Jun 1940 Hans Potthast 5./JG 52 Morane 405 1500m 15:50 S Soissons
08 Jun 1940 Hans Potthast 5./JG 52 Morane 405 1500m 15:58 S Soissons
08 Jun 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Fesselballon   10:55  
08 Jun 1940 Stefan Litjens 4./JG 53 Potez-63   11:00 Reich (Western Front)
08 Jun 1940 Werner Kauffmann 4./JG 53 Potez-63   11:00  
08 Jun 1940 Walter Blume 7./JG 26 Hurricane 3000m 10:15 Neufchatel
09 Jun 1940 Gunther Bode Stab I./JG 27 Morane 406     bei La Ferte Milon
09 Jun 1940 Gunther Keil 2./JG 2 DB-7   21:40 NE Soissons
09 Jun 1940 Franz Gotz 7./JG 53 Hawk-75A 4000m 10:10 Rethel-Attigny
09 Jun 1940 Heinrich Hohnisch 1./JG 53 Morane 406 40m 14:55 NW Reims
09 Jun 1940 Gunther Witt 5./JG 52 Hawk-75A 5000m 09:55 S. Reims
09 Jun 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Morane 406   15:15 Mantes
09 Jun 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Morane 406   15:35 Mantes-Les Andelys
09 Jun 1940 Karl-Wilhem Hartmann 5./JG 52 Curtiss 5500m 10:00 SE Reims
09 Jun 1940 Heinz Ebeling 8./JG 26 Morane 406   15:30 Rouen
09 Jun 1940 Josef Fernsebner 7./JG 52 Morane 406   16:22 Rethel-Attigny
09 Jun 1940 Heinz Gehlhaar 4./JG 52 Hurricane   17:35  
09 Jun 1940 Walter Maden 4./JG 52 Amiot   20:45  
09 Jun 1940 Karl-Heinz Bendert 4./JG 27 Morane 406   13:35-40 Foret-de-Villers
09 Jun 1940 Erich Tepan 7./JG 52 Morane 406   16:22 Rethel-Attigny
09 Jun 1940 heinrich Hohnisch 1./JG 53 Morane 406   14:55 NW Reims
09 Jun 1940 Josef Volk 9./JG 53 Hawk-75A 4200m 16:25 SE Reims
09 Jun 1940 Igor Zirkenbach 1./JG 27 Breguet 693   16:33 Soissons
09 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Blenheim   21:35 NE Soissons
09 Jun 1940 Gunther Keil 2./JG 2 DB-7   21:40 NE Soissons
09 Jun 1940 Hans-Erich Heinbockel 2./JG 21 P-40 Warhawk   17:40  
09 Jun 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Morane 406   15:15 Mantes
09 Jun 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Morane 406   15:35 Mantes-Les Andelys
09 Jun 1940 Gunther Bode Stab I./JG 27 Morane 406     bei La Ferte-Milon
09 Jun 1940 Helmut Riegel Stab I./JG 27 Breguet 693     Soissons
09 Jun 1940 Helmut Riegel Stab I./JG 27 Breguet 693     Soissons
09 Jun 1940 Rudolf Krafftschick 1./JG 27 Breguet 693   16:33 Soissons
09 Jun 1940 Adalbert Schindler 4./JG 52 Hurricane   17:35  
09 Jun 1940 Heinz Gehlhaar 4./JG 52 Hurricane   17:35  
09 Jun 1940 Karl-Heinz Bendert 4./JG 27 Morane 406   13:35-40 Foret de Villers
09 Jun 1940 Johannes Seifert 3./JG 26 Potez 63   11:10 10-15km SE Rouen
09 Jun 1940 Erich Krenzke 5./JG 27 Morane 406   13:30 Senlis-Creil
09 Jun 1940 Gunther Keil 2./JG 2 DB-7   21:40 NE Soissons
09 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Blenheim   21:35 NE Soissons
09 Jun 1940 Igor Zirkenbach 1./JG 27 Breguet 693   16:33 Soissons
09 Jun 1940 Hans-Erich Heinbockel 2./JG 21 Hawk-75A   17:40  
09 Jun 1940 Erich Krenzke 5./JG 27 Morane 406 5000m 13:30 Senlis-Creil
09 Jun 1940 Rudolf Kraffschick 1./JG 27 Breguet 693   16:33 Soissons
09 Jun 1940 Carl-Wilhelm Hartmann 5./JG 52 P-40 Warhawk 5500m 10:00 sudEast of Reims
09 Jun 1940 Gunther Witt 5./JG 52 P-40 Warhawk 5500m 09:55 South of Reims
09 Jun 1940 Werner Andres Stab II./JG 27 Morane 406   13:55 La Ferte-Milon
09 Jun 1940 Hans Witzel 6./JG 27 Morane 406   13:40 Foret-de-Villers
09 Jun 1940 Adolf Galland Stab /JG 27 Morane 406   16:10 13km NW Meaux
09 Jun 1940 Walter Maden 4./JG 52 Amiot   20:45  
09 Jun 1940 Karl-Wilhelm Hartmann 5./JG 52 Hawk-75A 5500m 10:00 South of Reims
09 Jun 1940 Erich Tepan 7./JG 52 Morane 406   16:22 Rethel-Attigny
09 Jun 1940 Wolfgang Tonne 3./JG 53 Hawk-75A   14:50 St Dizier
09 Jun 1940 Heinrich Hohnisch 1./JG 53 Morane 406   14:55 NW Reims
09 Jun 1940 Josef Volk 9./JG 53 P-40 Warhawk 4200m 16:25 SE Reims
09 Jun 1940 Gunther Bode Stab I./JG 27 Morane     Le Ferte-Milon
09 Jun 1940 Helmut Riegel Stab I./JG 27 Breguet 693     Soissons
09 Jun 1940 Josef Fernsebner 7./JG 52 Morane 406   16:22 Rethel-Attigny
09 Jun 1940 Gunther Witt 5./JG 52 Hawk-75A   09:55 South of Reims
09 Jun 1940 Adolf Galland Stab /JG 27 Hawk-75A   15:55 East of Rotoy
09 Jun 1940 Hermann Neuhoff 7./JG 53 Hawk-75A   10:15 Rethel-Attigny
09 Jun 1940 Johannes Seifert 3./JG 26 Potez 63 3000-0m 11:10 10-15km SE Rouen
09 Jun 1940 Hans Witzel 6./JG 27 Morane   13:40 Foret-de-Villers
09 Jun 1940 Karl-Heinz Bendert 4./JG 27 Morane 406   13:40 Foret-de-Villers
09 Jun 1940 Werner Andres Stab II./JG 27 Morane 406   13:45 Le Ferte Milon
09 Jun 1940 Wolfgang Lippert 3./JG 53 Hawk-75A   14:50 Proult
09 Jun 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Morane 406   15:15 Mantes
09 Jun 1940 Erich Krenzke 5./JG 27 Morane 406 5000m 13:30 Senlis-Creil
09 Jun 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Morane 406   15:35 Mantes-Les Andelys
09 Jun 1940 Helmut Riegel Stab I./JG 27 Breguet 693     Soissons
10 Jun 1940 Ernst Hempel 8./JG 53 Morane 406   17:20 Soissons
10 Jun 1940 Lothar Keller 1./JG 3 Caudron-710   09:35 Dreux
10 Jun 1940 Friedrich-Karl Muller 8./JG 53 Morane 406 3000m 08:30 10km S epernay
10 Jun 1940 Otto Hahn 6./JG 52 Morane 405 4500m 15:45 SE Reims
10 Jun 1940 Alexander von Winterfeldt 8./JG 2 Potez 63   17:20 Meaux
10 Jun 1940 Lothar Keller 1./JG 3 Caudron-710   09:35 Dreux
10 Jun 1940 Lothar Keller 1./JG 3 Caudron-710   09:37 Dreux
10 Jun 1940 Friedrich-Karl Muller 8./JG 53 Morane 406 4500m 08:20 SW Reims
10 Jun 1940 Lothar Keller 1./JG 3 Caudron-710   09:37 Dreux
10 Jun 1940 Ernst Hempel 8./JG 53 Morane 406   17:20 Soissons
10 Jun 1940 Werner Lederer 6./JG 52 Bloch 210 2500m 15:30 SW Reims
10 Jun 1940 Otto Hahn 6./JG 52 Morane 405 4500m 15:45 SE Reims
11 Jun 1940 Georg Schirmbock 4./JG 77 Hudson 7800m 14:25 Trondheim
11 Jun 1940 Hans-Karl Kamp 3.ZG76 Hudson 5000m 14:30± Trondheim
11 Jun 1940 Staffelabschuss 4./JG 3 Battle     NW Verdon
11 Jun 1940 Hans-Jakob Arnoldy 4./JG 77 Hudson   14:25 Trondheim
11 Jun 1940 Hans Riegel 7./JG 53 Bloch 151 5000m 11:40 Reims
11 Jun 1940 Franz Gotz 7./JG 53 Bloch 152 1000m 11:55 Reims
11 Jun 1940 Karl-Heinz Schnell 3./JG 20 Beaufort   19:30 Estrees South Rouen
11 Jun 1940 Georg Schirmbock 4./JG 77 Hudson   14:25 Trondheim
11 Jun 1940 Kurt Senoner 3./JG 20 Blenheim   20:00 S Dieppe
11 Jun 1940 Karl Heilmann 3./JG 20 Beaufort   19:35 Estrees S Rouen
11 Jun 1940 Karl-Heinz Schnell 3./JG 20 Beaufort   19:35 Estrees S Rouen
11 Jun 1940 Georg Claus Stab III./JG 53 Morane 406 1500m 12:10 SW epernay
11 Jun 1940 Georg Claus Stab III./JG 53 Morane 406 1500m 12:10 SW epernay
11 Jun 1940 Georg Schirmbock 4./JG 77 Hudson   14:35 Trondheim
11 Jun 1940 Rolf Pingel Stab III./JG 53 Morane 406 1500m 11:55 Reims-Epernay
11 Jun 1940 Karl-Heinz Kamp 3./ZG76 Hudson   14:30± Trondheim
11 Jun 1940 Kurt Senoner 3./JG 20 Blenheim   20:00 Estrees South Rouen
11 Jun 1940 Karl Heilmann 3./JG 20 Beaufort   19:30 Estrees South Rouen
11 Jun 1940   4./JG 3 Fairey Battle     NW Verdon
11 Jun 1940 Hermann Neuhoff 7./JG 53 Bloch 151   12:03 Reims-epernay
11 Jun 1940 Hans Riegel 7./JG 53 Bloch 151 5000m 11:40 Reims
11 Jun 1940   4./JG 3 Fairey Battle     NW Verdon
11 Jun 1940 Hans-Jakob Arnoldy 4./JG 77 Skua   14:35 Trondheim
11 Jun 1940 Rolf Pingel Stab III./JG 53 Morane 406   12:10 SW Epernay
12 Jun 1940 Arno Walter 1./ZG76 Blenheim   22:30 West of Romsdahlfjord
13 Jun 1940 Harbach 4./JG 77 Skua   02:04 Trondheim
13 Jun 1940 Gerhard Mittsdorfer 1./JG 27 Battle   20:55 Montmirail
13 Jun 1940 Heinrich Kohler 3.ZG76 Skua   02:06 Raum Trondheimfjord
13 Jun 1940 Jurgen Roth 9./JG 2 Abschuß     Boden Fl.Pl. Troyes/Barbery
13 Jun 1940 Krzywon 3.ZG76 Skua   02:05 Raum Trondheimfjord
13 Jun 1940 Ludwig Froba 4./JG 77 Skua   02:04 Trondheim
13 Jun 1940 Jurgen Roth 9./JG 2 Abschuß     Boden Fl.Pl. Troyes/Barbery
13 Jun 1940 Jurgen Roth 9./JG 2 Abschuß     Boden Fl.Pl. Troyes/Barbery
13 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Fairey Battle   21:10 Montdidier-Provins
13 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 Blenheim   18:20 Sezanne
13 Jun 1940 Helmut Strobl 5./JG 27 Fairey Battle   18:30 Romilly-sur-Seine
13 Jun 1940 Ernst Arnold 2./JG 27 Fairey Battle   19:55 Montmirail
13 Jun 1940 Wolfgang Redlich 1./JG 27 Fairey Battle   20:05 Montmirail
13 Jun 1940 Gerhard Homuth 3./JG 27 Bloch 131   20:15 Lechelle
13 Jun 1940 Willi Kothmann 2./JG 27 Fairey Battle   20:31 Montmirail
13 Jun 1940 Erwin Sawallisch 4./JG 77 Skua   02:10 Trondheim
13 Jun 1940 Wolfgang Ludewig 9./JG 26 Potez 63   10:30  
13 Jun 1940 Erich Gerlitz 1./JG 1 Blenheim   18:20 Coulomiers
13 Jun 1940 Gordon Gollob 3./ZG76 Skua   02:00 Trondheim
13 Jun 1940 Ludwig Froba 4./JG 77 Skua   02:04 Trondheim
13 Jun 1940 Harbach 4./JG 77 Skua   02:04 Trondheim
13 Jun 1940 Krzywon 3./ZG76 Skua   02:05 Trondheim
13 Jun 1940 Herbert Schob 3./ZG76 Skua   02:06 Trondheim
13 Jun 1940 Heinrich Kohler 3./ZG76 Skua   02:08 Trondheim
13 Jun 1940 Gerhard Mitsdorffer 1./JG 27 Fairey Battle   20:55 Montmirail
13 Jun 1940 Heinz Ebeling 8./JG 26 Defiant   12:40 Raum Paris
13 Jun 1940 Heinrich Vollmer 3./JG 3 Fairey Battle     Raum Vernon
13 Jun 1940 Willy Stange 3./JG 3 Fairey Battle     Raum Vernon
13 Jun 1940 Gerhart Framm 2./JG 27 Hawk-75A     Chateauroux
13 Jun 1940 Gerhart Framm 2./JG 27 Hawk 75A   13:10 Chateauroux
13 Jun 1940 Jurgen Roth 9./JG 2       Troyes/Barbery
13 Jun 1940 Jurgen Roth 9./JG 2       Troyes/Barbery
13 Jun 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Defiant   12:39 Raum Paris
13 Jun 1940 Emil Kaiser 2./JG 27 Hawk-75A   12:20 Montmirail
13 Jun 1940 Egon Mayer 6./JG 2 Morane 406   18:00  
13 Jun 1940 Werner Brehm Stab /Stuka 77 Hawk-75A 2000m 12:50 Labalelot
13 Jun 1940 Erich Gerlitz 1./JG 1 Bloch 151   13:25  
13 Jun 1940 Wolfgang Redlich 1./JG 27 Fairey Battle   16:30 Provins
13 Jun 1940 Fritz Neef 1./JG 27 Fairey Battle   16:35 Provins
13 Jun 1940 Konrad Nelleskamp 5./JG 3 Blenheim   16:45 Les Andelys
13 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 Potez 63   17:50 Provins
13 Jun 1940 Jurgen Roth 9./JG 2       Troyes/Barbery
13 Jun 1940 Emil Kaiser 2./JG 27 P-40 Warhawk   12:20 Montmirail
13 Jun 1940 Ludwig Froba 4./JG 77 Skua   02:04 Trondheim
13 Jun 1940 Werner Brehm Stab /Stuka 77 P-40 Warhawk 2000m 12:50 Labalelot
13 Jun 1940 Helmut Strobl 5./JG 27 Fairey Battle   18:30 Romilly
13 Jun 1940 Gerhard Mitsdorffer 1./JG 27 Fairey Battle   20:55 Montmirail
13 Jun 1940 Willi Kothmann 2./JG 27 Fairey Battle   20:30 Montmirail
13 Jun 1940 Fritz Neef 1./JG 27 Fairey Battle   16:30 Provins
13 Jun 1940 Gert Framm 2./JG 27 Hawk 75A     Chateauroux
13 Jun 1940 Wolfgang Ludewig 9./JG 26 Potez 63   10:30  
13 Jun 1940 Walter Oesau 1./JG 20 Amiot 351   15:41 SW of Les Andelys
13 Jun 1940 Konrad Nelleskamp 5./JG 3 Blenheim   16:45 Les Andelys
13 Jun 1940 Heinrich Vollmer 3./JG 3 Fairey Battle     Raum Vernon
13 Jun 1940 Hans-Jakob Arnoldy 4./JG 77 Skua   02:08 Trondheim
13 Jun 1940 Hans-Jakob Arnoldy 4./JG 77 Skua   02:02 Trondheim
13 Jun 1940 Gert Framm Stab I./JG 27 P-40 Warhawk     Chateauroux
13 Jun 1940 Harbach 4./JG 77 Skua   02:04 Trondheim
13 Jun 1940 Willy Stange 3./JG 3 Fairey Battle     Raum Vernon
13 Jun 1940 Erwin Sawallisch 4./JG 77 Skua   02:10 Trondheim
13 Jun 1940 Erich Gerlitz 1./JG 1 Bloch 151   13:25 Provins
13 Jun 1940 Wilhelm Balthasar 1./JG 1 Potez 63   17:50 Provins
13 Jun 1940 Erich Gerlitz 1./JG 1 Blenheim   18:20 Coulommiers
13 Jun 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Fairey Battle   21:10 Montdidier-Provins
14 Jun 1940 Albrecht von Ankum-Frank Stab /JG 27 Potez 63   16:45 S. Troyes
14 Jun 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Defiant   17:50 Poix-Abbeville
14 Jun 1940 Hans Umbach 3./JG 1 Breguet 690 500m 14:30 N Romilly
14 Jun 1940 Siegfried Haase 7./ZG26 Hurricane   17:13  
14 Jun 1940 Walter Scherer 8./ZG26 Spitfire   17:12  
14 Jun 1940 Karl Montag 9./ZG26 Hurricane   17:10  
14 Jun 1940 Kurt Sidow 9./ZG26 Hurricane   17:09  
14 Jun 1940 Erhard Reinhold 9./ZG26 Hurricane   17:04  
14 Jun 1940 Hugo Schneider 1./JG 1 Potez 63   14:30 Romilly
14 Jun 1940 Akum-Frank Stab /JG 27 Potez 63   16:45 South of Troyes
14 Jun 1940 Kuno-Adalbert Konopka 7./ZG26 Hurricane   17:14  
14 Jun 1940 Max Leschnig 5./ZG76 Hawk-75A   20:30  
14 Jun 1940 Gustav Schiller 2.(J)/LG2 Skua   11:18 Pont Audemer
14 Jun 1940 Friedrich Grimpe 1./JG 1 Potez 63   14:30 Romilly
14 Jun 1940 Heinrich Hott 9./ZG26 Hurricane   17:00  
14 Jun 1940 Hans-Arno Seehausen 7./ZG26 Hurricane   17:15  
14 Jun 1940 Hans Grau 7./ZG26 Spitfire   17:15  
14 Jun 1940 Adolf Galland Stab III./JG 26 Blenheim   17:15 22km SE Vernon-Breval
14 Jun 1940 Adolf Galland Stab III./JG 26 Defiant   17:28 10km S evreux
14 Jun 1940 Walter Blume 7./JG 26 Defiant   17:40 Dreux
14 Jun 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Defiant   17:50 Poix-Abbeville
14 Jun 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Hurricane   17:50 Poix-Abbeville
14 Jun 1940 Karl Ebbighausen 4./JG 26 Fairey Battle 200m 17:53 18km S Vernon
14 Jun 1940 Fritz Mias 5./JG 3 Potez 63   18:45 Matry
14 Jun 1940 Werner Tismar 3.(Jagd)/LG2 Fairey Battle     Pont Audemer
14 Jun 1940 Hortari Schmude 5./ZG76 Hawk-75A   20:30  
14 Jun 1940 Hortari Schmude 5./ZG76 P-40 Warhawk   20:30  
14 Jun 1940 Karl Helmer 5./ZG76 Hawk-75A   20:35  
14 Jun 1940 Edgar Struckmann 5./JG 77 Hudson   12:43 NW Stavanger
14 Jun 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Fairey Battle   20:15 evreux
14 Jun 1940 Albrecht von Ankum-Frank Stab /JG 27 Potez 63   16:45 South of Troyes
14 Jun 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Fairey Battle   20:15 Evreux
14 Jun 1940 Edgar Struckmann 5./JG 77 Hudson   12:43 NW Stavanger
14 Jun 1940 Hugo Schneider 1./JG 1 Potez 63   14:30 Romilly
14 Jun 1940 Hans Umbach 3./JG 1 Breguet 690 500m 14:30 N Romilly
14 Jun 1940 Werner Tismar 3.(Jagd)/LG2 Fairey Battle     Pont Audemer
14 Jun 1940 Gustav Schiller 2.(J)/LG2 Skua   11:18 Pont Audemer
14 Jun 1940 Karl Helmer 5./ZG76 P-40 Warhawk   20:35  
14 Jun 1940 Helmut Tiedmann 2./JG 3 Fairey Battle     Raum Evreux
14 Jun 1940 Hans-Herbert Landry 2./JG 3 Fairey Battle     Raum Evreux
14 Jun 1940 Fritz Mias 5./JG 3 Potez 63   18:45  
14 Jun 1940 Karl Ebbighausen 4./JG 26 Fairey Battle 200m 17:53 18km S Vernon
14 Jun 1940 Hans-Arno Seehausen 7./ZG26 Hurricane   17:15  
14 Jun 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Defiant   17:50 Poix-Abbeville
14 Jun 1940 Helmut Tiedmann 2./JG 3 Fairey Battle     Raum evreux
14 Jun 1940 Karl Ebbighausen 4./JG 26 Fairey Battle 200m 17:53 18km S Vernon
14 Jun 1940 Max Leschnig 5./ZG76 P-40 Warhawk   20:30  
14 Jun 1940 Hans Grau 7./ZG26 Spitfire   17:15  
14 Jun 1940 Kuno-Adalbert Konopka 7./ZG26 Hurricane   17:14  
14 Jun 1940 Siegfried Haase 7./ZG26 Hurricane   17:13  
14 Jun 1940 Walter Scherer 8./ZG26 Spitfire   17:12  
14 Jun 1940 Karl Montag 9./ZG26 Hurricane   17:10  
14 Jun 1940 Kurt Sidow 9./ZG26 Hurricane   17:09  
14 Jun 1940 Erhard Reinhold 9./ZG26 Hurricane   17:04  
14 Jun 1940 Heinrich Hott 9./ZG26 Hurricane   17:00  
14 Jun 1940 Hans-Herbert Landry 2./JG 3 Fairey Battle     Raum evreux
14 Jun 1940 Walter Blume 7./JG 26 Defiant   17:40 Dreux
15 Jun 1940 Jurgen Roth 9./JG 2 Curtiss      
15 Jun 1940 Anton Hackl 5./JG 77 Hudson   09:07 Stavanger
15 Jun 1940 Hans-Herbert Landry 2./JG 3 Blenheim     Raum St Andre
15 Jun 1940 Hans-Herbert Landry 2./JG 3 Blenheim     St Andre-de-lEure
15 Jun 1940 Jurgen Roth 9./JG 2 Hawk-75      
15 Jun 1940 Karl-Heinz Greisert 2./JG 2 Hawk-75   07:45  
15 Jun 1940 Friedrich Becker 6./JG 3 Blenheim   12:25  
15 Jun 1940 Anton Hackl 5./JG 77 Hudson   09:00 Stavanger
15 Jun 1940 Robert Menge 5./JG 77 Hudson   09:12 Stavanger
15 Jun 1940 Anton Hackl 5./JG 77 Hudson   09:02 Stavanger
15 Jun 1940 Jakob Bender 1./ZG76 Blenheim   12:45 West of Insel Smola
15 Jun 1940 Anton Hackl 5./JG 77 Hudson   09:17 Stavanger
15 Jun 1940 Karl-Heinz Greisert 2./JG 2 Hawk-75   07:45  
15 Jun 1940 Robert Menge 5./JG 77 Hudson   09:12 Stavanger
15 Jun 1940 Friedrich Becker 6./JG 3 Blenheim   12:25  
15 Jun 1940 Jurgen Roth 9./JG 2 Hawk-75      
16 Jun 1940 Hermann Hollweg 4./JG 27 LeO 451   20:30 Joigny
16 Jun 1940 Hermann Hollweg 4./JG 27 LeO 451   20:30 Joigny
17 Jun 1940 Fritz Mias 5./JG 3 Potez 63   17:35  
17 Jun 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Hurricane   19:40 (Channel)
17 Jun 1940 Fritz Mias 5./JG 3 Potez 63   17:35  
18 Jun 1940 Herbert Nebenfuhr Stab I./JG 27 Curtiss   16:15 Fl.Pl. Chateauroux-Deols
18 Jun 1940 Herbert Nebenfuhr Stab I./JG 27 P-40 Warhawk   16:15 Flugplatz Chateauroux/Deols
18 Jun 1940 Wilhelm Herget 6./ZG76 P-40 Warhawk 50m 07:05 SE Cherbourg
18 Jun 1940 Wilhelm Herget 6./ZG76 Hawk-75A 50m 07:05 SE Cherbourg
18 Jun 1940 Herbert Nebenfuhr Stab I./JG 27 Hawk-75A   16:15 Flugplatz Chateauroux
19 Jun 1940 Fritz Buchner 6./JG 3 Potez 63 100m 09:55 10km NE evreux
19 Jun 1940 Fritz Buchner 6./JG 3 Potez 63 100m 09:55 10km NE evreux
21 Jun 1940 Albin Graf 3./JG 51 D.H. Rapide   16:12 N. Texel
21 Jun 1940 Rohlf 6./JG 77 Hudson   15:31 NNW Haugesund
21 Jun 1940 unknown II.JGr. 186 Sunderland     W. Hardanger Fjord
21 Jun 1940 Theodor Cammann Stab II./JG 77 Hampden   16:20 W. Hardanger-Fjord
21 Jun 1940 Berthold Jung 5./JG 77 Hudson   20:26  
21 Jun 1940 Eberhard Bock 3./JG 3 Float-plane     Loire Estuary
21 Jun 1940 Adolf Buhl 1.(J)/LG2 Hurricane     Lens-Arras
21 Jun 1940 Anton Hackl 5./JG 77 Hampden   16:45 West of Hardanger-Fjord
21 Jun 1940 Walter Binder 3./JG 3 Float-plane     Loire Estuary
21 Jun 1940 Fritz Schreiter 3./JG 51 DH Rapide   15:55 North of Texel
21 Jun 1940 Adolf Buhl 1.(J)/LG2 Hurricane     Etaples
21 Jun 1940 Theodore Cammann Stab II./JG 77 Hampden   16:20 West of Hardanger-Fjord
21 Jun 1940 Adolf Buhl 1.(J)/LG2 Hurricane     etaples
21 Jun 1940 Eberhard Bock 3./JG 3 ½ Unident:     Loiremundung
21 Jun 1940 Walter Binder 3./JG 3 ½ Unident:     Loiremundung
21 Jun 1940 Adolf Buhl 1.(J)/LG2 Hurricane     Lens-Arras
21 Jun 1940 Rohlf 6./JG 77 Hudson   15:31 NNW Haugesund
21 Jun 1940 Gerhard Hornig 6./JG 77 Hudson   15:31 NNW Haugesund
21 Jun 1940 Fritz Schreiter 3./JG 51 Bi-plane   15:55 North of Texel
21 Jun 1940 Berthold Jung 5./JG 77 Hampden   20:26  
21 Jun 1940 Albin Graf 3./JG 51 D.H.   16:12 North of Texel
21 Jun 1940 Alfred von Loijewski 5./JG 77 Hampden   16:45 West of Hardanger-Fjord
21 Jun 1940 Alfred von Loijewski 5./JG 77 Hampden   16:45 West of Hardanger-Fjord
21 Jun 1940 unknown Stab II./JG 186 Sunderland     West of Hardanger-Fjord
21 Jun 1940 Anton Hackl 5./JG 77 Hampden   16:45 West of Hardanger-Fjord
21 Jun 1940 Heinz zur Lage 3./JG 51 DH Rapide   16:02 North of Texel
21 Jun 1940 Gerhard Hornig 6./JG 77 Hudson   15:31 NNW Haugesund
21 Jun 1940 Rohlf 6./JG 77 Hudson   15:31 NNW Haugesund
21 Jun 1940 Theodor Cramman Stab II./JG 77 Hampden   16:20 West of Hardanger-Fjord
21 Jun 1940 Horst Carganico Stab II./JG 77 Hampden   16:24 West of Hardanger-Fjord
21 Jun 1940 Heinz zur Lage 3./JG 51 2-mot. Flgz.   16:02 North of Texel
21 Jun 1940 Albin Graf 3./JG 51 DH Rapide   16:12 North of Texel
22 Jun 1940 Kuno-Adalbert Konopka 7./ZG26 Hurricane   09:10  
22 Jun 1940 Heinz Nacke 6./ZG76 Morane   17:30  
22 Jun 1940 Walter Borchers 4./ZG76 Morane   17:50  
22 Jun 1940 Heinz Wagner 6./ZG76 Morane 200m 17:30 Rochefort
22 Jun 1940 Heinz Wagner 6./ZG76 Morane 200m 17:30 Rochefort
22 Jun 1940 Walter Borchers 4./ZG76 Morane   17:50  
22 Jun 1940 Heinz Nacke 6./ZG76 Morane   17:30  
22 Jun 1940 Kuno-Adalbert Konopka 7./ZG26 Hurricane   09:10  
23 Jun 1940 Adolf Strohbauer 3./JG 54 Blenheim   20:30 Amsterdam
23 Jun 1940 unknown I.JG76 Blenheim     Holland
23 Jun 1940 Albert Striberny 3.(Jagd)/LG2 Hurricane     NW Calais
23 Jun 1940 Jakob Bender 1./ZG76 Blenheim   10:20 West of Insel Smola
23 Jun 1940 Adolf Strohauer 3./JG 54 Blenheim   20:30 Amsterdam
23 Jun 1940 Adolf Kinzinger 3./JG 54 Blenheim   20:10 Amsterdam
23 Jun 1940 Erwin Straznicky 3.(Jagd)/LG2 Hurricane     NW Calais
23 Jun 1940 Erwin Straznicky 3.(Jagd)/LG2 Hurricane     NW Calais
23 Jun 1940 unknown Stab I./JG 76 Blenheim     Holland
23 Jun 1940 unknown Stab I./ZG76 Blenheim     off Holand 74
23 Jun 1940 Adolf Strohauer 3./JG 54 Blenheim   20:30 Amsterdam
23 Jun 1940 Albert Striberny 3.(Jagd)/LG2 Hurricane     NW Calais
23 Jun 1940 Michael Sonner 3./JG 51 Blenheim   15:51 South of Leeuwarden
23 Jun 1940 Adolf-Waldemar Kinzinger 3./JG 54 Blenheim   20:10 Amsterdam
24 Jun 1940 Ertel 6./JG 77 Blenheim   14:00 W. Stavanger
24 Jun 1940 Ertel 6./JG 77 Blenheim   14:00 West of Stavanger
24 Jun 1940 Ertel 6./JG 77 Blenheim   14:00 West of Stavanger
25 Jun 1940 Josef Priller 6./JG 51 Spitfire   18:20 8km NW Desvres
25 Jun 1940 Helmut Eisseler 5./JG 77 Blenheim   14:35 West of Stavanger
25 Jun 1940 Helmut Eisseler 5./JG 77 Blenheim   14:35 Stavanger
25 Jun 1940 Werner Petermann 5./JG 77 Blenheim   14:33 West of Stavanger
25 Jun 1940 Michael Sonner 3./JG 51 Blenheim   15:51 S Leeuwardern
26 Jun 1940 unknown I.JG76 Blenheim   07:30 Amsterdam
26 Jun 1940 unknown Stab I./JG 76 Blenheim   07:30 Amsterdam
26 Jun 1940 Paul Pausinger 8./JG 54 Blenheim   08:10  
26 Jun 1940 Hans-Ekkehard Bob Stab I./JG 21 Blenheim 10m 18:10 60km W Rotterdam
26 Jun 1940 Paul Pausinger Stab I./JG 21 Blenheim 2500m 08:10 20km W Haarlem
26 Jun 1940 Paul Pausinger 2./JG 21 Blenheim 2500m 08:10 20km W Haarlem
27 Jun 1940 Rudolf Delfs 5./JG 51 Hurricane   12:45 NW Etaples
27 Jun 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Blenheim   1515-30  
27 Jun 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Blenheim   20:10  
27 Jun 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Blenheim   1515-30  
27 Jun 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Blenheim   1515-30  
27 Jun 1940 Willi Knopp 2./JG 54 Blenheim   15:20  
27 Jun 1940 Georg Schneider 3./JG 21 Blenheim 1500m 16:20 5km S Soesterberg
27 Jun 1940 Rudolf Delfo 5./JG 51 Hurricane   12:45  
27 Jun 1940 Georg Schneider 9./JG 54 Blenheim   16:20  
27 Jun 1940 Hermann Striebel 5./JG 51 Hurricane   12:45 NW of Etaples
27 Jun 1940 Horst Delfs 5./JG 51 Hurricane   12:45 NW of Etaples
27 Jun 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Blenheim   20:10 South of Dover
27 Jun 1940 Anton Hackl 5./JG 77 Hudson   09:56 SW of Stavanger
27 Jun 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Blenheim   15:15  
27 Jun 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Blenheim   15:20  
27 Jun 1940 Willi Knorp 2./JG 54 Blenheim   15:20  
27 Jun 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Blenheim   15:30  
27 Jun 1940 Joachim Schypek 2./JG 76 Blenheim   15:22 Haarlem
27 Jun 1940 Hermann Striebel 5./JG 51 Hurricane   12:45  
27 Jun 1940 Georg Schneider 3./JG 21 Blenheim 1500m 16:20 5km S Soesterberg
27 Jun 1940 Anton Hackl 5./JG 77 Hudson   09:40 Based Stavanger
28 Jun 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Blenheim   16:27 Calais
28 Jun 1940 Karl-Heinz Schnell 3./JG 20 Hurricane   19:20 10km West of Calais
28 Jun 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Blenheim   16:27 Calais
28 Jun 1940 Karl-Heinz Schnell 3./JG 20 Hurricane   19:20  
28 Jun 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Blenheim   16:27  
30 Jun 1940 Theodor Kroll 3./JG 20 Spitfire   15:45 W. Etaples
30 Jun 1940 Karl Pfeiffer 7./JG 3 Hurricane      
30 Jun 1940 Karl-Heinz Schnell 3./JG 20 Blenheim   12:50 South of St Omer
30 Jun 1940 Hermann Staiger 1./JG 20 Blenheim   12:55 10km E St Omer
30 Jun 1940 Wilhelm Koslowski 1./JG 20 Blenheim   12:55 SW Herbelles
30 Jun 1940 Hans Kolbow 3./JG 20 Spitfire   15:45 West of Etaples
30 Jun 1940 Friedrich Klotz 3./JG 20 Spitfire   15:45 West of Etaples
30 Jun 1940 Theodor Kroll 3./JG 20 Spitfire   15:45 West of Etaples
30 Jun 1940 Erwin Clausen 3.(Jagd)/LG2 Blenheim   12:43  
30 Jun 1940 Otto Wessling 9./JG 3 Hurricane   15:45 West of St Omer
30 Jun 1940 Theodor Kroll 3./JG 20 Spitfire   15:45  
30 Jun 1940 Hans Kolbow 3./JG 20 Blenheim   12:50 South of St Omer
30 Jun 1940 Hans Heitmann 7./JG 3 Hurricane      
30 Jun 1940 Otto Wessling 9./JG 3 Spitfire   15:45  
30 Jun 1940 Hans Kolbow 3./JG 20 Spitfire   15:45  
30 Jun 1940 Hans Kolbow 3./JG 20 Blenheim   12:50  
30 Jun 1940 Karl-Heinz Schnell 3./JG 20 Blenheim   12:50  
30 Jun 1940 Herbert Ihlefeld Stab I./LG2 Blenheim   15:25  
30 Jun 1940 Herbert Ihlefeld Stab I./LG2 Spitfire   15:30  
30 Jun 1940 Eberhard von Boremski 7./JG 3 Hurricane     Battle of Britain
02 Jul 1940 Werner Tismar 3.(J)LG2 Hurricane   14:20 Dover
02 Jul 1940 Jakob Schmitt 2./JG 51 Blenheim   11:55 30km South Den Helder
02 Jul 1940 Leo Eggers 2./JG 21 Blenheim 1500-2000m 11:44 NW Horn
03 Jul 1940 unknown I.JG76 Whitley     Haarlem
03 Jul 1940 unknown Stab I./JG 76 Whitley     Haarlem
04 Jul 1940 Gunther Behse 2./JG 76 Blenheim 6000m 12:10 Maasmundung 10m W. Rotterdam
04 Jul 1940 Heinz zur Lage 3./JG 51 Hudson 4500m 09:07 80km NNW Terschelling/Texel
04 Jul 1940 Rudolf Busch 3./JG 51 Hudson   09:07 80km NNW Texel
04 Jul 1940 Friedrich Geisshardt 1.(J)/LG2 Spitfire   15:30 St Margarets Bay
04 Jul 1940 Gunther Behse 2./JG 76 Blenheim 10m 12:10 Maasmundung
04 Jul 1940 Friedrich Geisshardt 2.(J)/LG2 Hurricane   20:00 Dungeness
04 Jul 1940 Hermann Staege 2.(J)/LG2 Spitfire   15:18 Deal
04 Jul 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane   14:45 NW Dover
04 Jul 1940 Fritz zur Lage 3./JG 51 Hudson   09:07 80km NNW Texel
04 Jul 1940 Hermann Striebel 5./JG 51 Hurricane   14:43 NW Dover
05 Jul 1940 Johann Ilner 4./JG 51 Spitfire   21:52 W. Le Touquet
05 Jul 1940 Hubertus von Holtey 5./JG 26 Blenheim 50m 14:15 Senden SW Munster
05 Jul 1940 Erich Hohagen 4./JG 51 Spitfire     North of Hythe
05 Jul 1940 Johann Illner 4./JG 51 Spitfire   21:52 West of Le Touquet
05 Jul 1940 Willi Gasthaus 4./JG 51 Blenheim     South of Dungeness
05 Jul 1940 Otto Junge 6./JG 52 Blenheim   19:45 North Sea West of Amrun
06 Jul 1940 Erich Zickler 3.ZG76 Blenheim 7000m 10:50 W. Stavanger
06 Jul 1940 unknown Stab II./JG 54 Blenheim   09:00 W. Rotterdam
06 Jul 1940 Wilhelm Moritz 4./JG 77 Blenheim   07:01 West of Stavanger
06 Jul 1940 unknown Stab II./JG 54 Blenheim   09:00 West of Rotterdam
07 Jul 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Blenheim   12:50 N. Unterbach (Dusseldorf)
07 Jul 1940 Robert Fuchs 7./JG 51 Spitfire   14:10 6km South of Dover
07 Jul 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Blenheim   12:50 N Unterbach (Dusseldorf)
07 Jul 1940 Hermann Segatz 5./JG 51 Spitfire   21:20 SW Dover
07 Jul 1940 Hermann Striebel 5./JG 51 Spitfire   21:32 South of Hastings
07 Jul 1940 Herbert Huppertz 6./JG 51 Spitfire   21:38 NW Dungeness
07 Jul 1940 Fritz Beeck 6./JG 51 Spitfire   21:40 East of Dungeness
07 Jul 1940 Eduard Hemmerling 6./JG 51 Spitfire   21:55 NW Folkestone
07 Jul 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Spitfire   14:05 5km South of Dover
07 Jul 1940 Arthur Dau 7./JG 51 Spitfire   14:09 6km South of Dover
07 Jul 1940 Georg Kiening 6./JG 54 Blenheim   17:55  
07 Jul 1940 Harald Jung 7./JG 51 Spitfire   14:07 5km South of Dover
08 Jul 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Spitfire   16:45 North of Dover
08 Jul 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Hurricane   16:35 NW Cap Gris Nez
08 Jul 1940 Kurt Bildau 7./JG 51 Spitfire   16:35 NW Cap Gris Nez
08 Jul 1940 Hermann Staiger 7./JG 51 Spitfire   16:35 NW Cap Gris Nez
08 Jul 1940 Maximilian Stotz 4./JG 54 Blenheim   14:10 South of Rotterdam
09 Jul 1940 Besatzung (crew) StabKG 4 Abschuß   03:30-37  
09 Jul 1940 Gordon Gollob 3.ZG76 Hudson 7000m 17:20  
09 Jul 1940 Gordon Gollob 3.ZG76 Sunderland 7000m 14:47 90mi SW Sumburgh
09 Jul 1940 Heinz Fresia 2.ZG76 Blenheim 200m 10:45 Raum Stavanger
09 Jul 1940 Heinz Fresia 2.ZG76 Blenheim   10:45 Raum Stavanger
09 Jul 1940 Heinz Fresia 2.ZG76 Blenheim   10:35 Raum Stavanger
09 Jul 1940 Heinz Fresia 2.ZG76 Blenheim   10:05 Raum Stavanger
09 Jul 1940 Leo Schumacher 2.ZG76 Blenheim   10:15 Raum Stavanger
09 Jul 1940 Leo Schumacher 2.ZG76 Blenheim   10:08 Raum Stavanger
09 Jul 1940 Johann Ilner 4./JG 51 Spitfire     E. Dover
09 Jul 1940 Hermann Forster 8.NJG 1 Whitley   02:50 20km N. Helgoland
09 Jul 1940 Horst Carganico Stab II./JG 77 Blenheim   09:58 NW of Stavanger
09 Jul 1940 Rudolf Schmidt 5./JG 77 Blenheim   10:25 NW of Stavanger
09 Jul 1940 Robert Menge 5./JG 77 Blenheim   10:12 NW of Stavanger
09 Jul 1940 Berthold Jung 5./JG 77 Blenheim   10:10 NW of Stavanger
09 Jul 1940 Alfred Lenz 4./JG 51 Spitfire     Dover
09 Jul 1940 Werner Petermann 5./JG 77 Blenheim   10:07 NW of Stavanger
09 Jul 1940 Wolfgang Stocker 5./JG 51 Spitfire   16:55 NE Margate
09 Jul 1940 Berthold Jung 5./JG 77 Blenheim   09:53 NW of Stavanger
09 Jul 1940 Joachim Glienke 13.(Z)/LG1 Spitfire 800m 20:30 SW Portland
09 Jul 1940 Horst Carganico Stab II./JG 77 Blenheim   10:08 NW of Stavanger
09 Jul 1940 Erich Hohagen 4./JG 51 Spitfire   21:45 NE Dover
09 Jul 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Spitfire   17:00 NE Margate
09 Jul 1940 Eduard Hemmerling 6./JG 51 Blenheim   07:55 NW Cap Gris Nez
09 Jul 1940 Willi Reins 1./JG 2 Spitfire   20:30 S Portland
09 Jul 1940 Anton Mader 1./JG 2 Spitfire   20:30 South of Portland
09 Jul 1940 Heinz Deuschle 5./JG 77 Blenheim   09:51 NW of Stavanger
09 Jul 1940 Herbert Ihlefeld Stab I.(J)/LG2 Spitfire   17:04 Thames Estuary
09 Jul 1940 Hans Datz 13.(Z)/LG1 Spitfire 800m 20:30 SW Portland
09 Jul 1940 Herrmann Forster 8./NJG 1 Whitley   02:50 20km North of Helgoland
09 Jul 1940 Hans John 4./JG 51 Spitfire   21:40 East of Dover
10 Jul 1940 3.Flak Rgt. 141 3.Flak Rgt. 141 Blenheim   14:35 14km NE Poix
10 Jul 1940 Heinz Tornow 4./JG 51 Spitfire     E. Ramsgate
10 Jul 1940 Gustav Kull 8./JG 51 Spitfire 2400m 12:07 Elham
10 Jul 1940 Gustav Kull 8./JG 51 Spitfire   14:45 S. Dover
10 Jul 1940 Erich Hohagen 4./JG 51 Spitfire     E. Ramsgate
10 Jul 1940 Otto Tange 5./JG 51 Spitfire   12:10 NW Dover (E. Ramsgate)
10 Jul 1940 Walter Scherer 8./ZG26 Hurricane   15:15  
10 Jul 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Spitfire   15:04 West of Folkestone
10 Jul 1940 Erich von Bergen 8./ZG26 Spitfire   15:10  
10 Jul 1940 Johann Schalk Stab III./ZG26 Hurricane   15:07  
10 Jul 1940 Kuno-Adalbert Konopka 7./ZG26 Spitfire   15:06  
10 Jul 1940 Helmut Haugk 7./ZG26 Spitfire   15:04  
10 Jul 1940 Sophus Baagoe 8./ZG26 Spitfire   15:04  
10 Jul 1940 Erich von Bergen 8./ZG26 Spitfire   15:02  
10 Jul 1940 Harald Roemer 7./ZG26 Spitfire   14:50  
10 Jul 1940 Heinrich Hott 9./ZG26 Hurricane   14:55  
10 Jul 1940 Hans Kolbow 9./JG 51 Spitfire   15:05 20km SW Dover
10 Jul 1940 Botho Sommer Stab III./ZG26 Hurricane   15:12  
10 Jul 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Spitfire   14:49 10km South of Dover
10 Jul 1940 Gustav Kull 8./JG 51 Spitfire   14:45 South of Dover
10 Jul 1940 Arthur Dau 7./JG 51 Spitfire   14:44 5km South Hastings
10 Jul 1940 Robert Fuchs 7./JG 51 Spitfire   14:41 South of Dover
10 Jul 1940 Bernhard Lausch 8./JG 51 Spitfire   12:10 10km NW Dover
10 Jul 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Spitfire   12:20 Dover
10 Jul 1940   Flak Blenheim   14:35 14km NE Poix
10 Jul 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Spitfire   14:39 5km South of Dover
10 Jul 1940 Hermann Sindt 8./ZG26 Hurricane   14:40  
10 Jul 1940 Franz Achleitner 9./JG 3 Blenheim   14:25 20km West of Arras
10 Jul 1940 Gustav Kull 8./JG 51 Spitfire   12:07 Elham
10 Jul 1940   4./JG 51 Spitfire   12:10 + ostlich Ramsgate
10 Jul 1940   4./JG 51 Spitfire     + ostlich Ramsgate
10 Jul 1940   4./JG 51 Spitfire     + ostlich Ramsgate
10 Jul 1940 Hans Stechmann 9./JG 3 Blenheim   14:40 5km NE Le Touquet
10 Jul 1940 Helmut Struve 9./JG 3 Blenheim   14:35 Le Touquet
10 Jul 1940 Franz Achleitner 9./JG 3 Blenheim   14:33 20km West of Arras
10 Jul 1940 Sophus Baagoe 8./ZG26 Spitfire   15:10  
10 Jul 1940 Hans Heitmann 9./JG 3 Blenheim   14:30 20km West of Arras
10 Jul 1940 Albrecht Ochs 9./JG 3 Blenheim   14:25 20km West of Arras
10 Jul 1940 Gerhard Haak 3.(Jagd)/LG2 Spitfire   16:40 Thames Estuary
10 Jul 1940 Ludwig Lenz Stab I.(J)/LG2 Hurricane   15:05 Thames Estuary
10 Jul 1940 Otto Wessling 9./JG 3 Blenheim   14:33 20km West of Arras
11 Jul 1940 Kurt Hubel 7./JG 51 Blenheim   14:25 NW Watten
11 Jul 1940 Ludwig Franzisket 7./JG 27 Hurricane   09:03 South of Portland
11 Jul 1940 Max Dobislav 9./JG 27 Spitfire   10:53 South of Portland
11 Jul 1940 Kurt Hubl 7./JG 51 Blenheim   14:25 NW Watten
11 Jul 1940 Hermann Staiger 7./JG 51 Blenheim   19:45 15km NE Deal
13 Jul 1940 Heinz Tornow 4./JG 51 Hurricane 3000m   SE Dover
13 Jul 1940 Hans John 4./JG 51 Hurricane      
13 Jul 1940 Theo Osterkamp Stab /JG 51 Spitfire     Dover
13 Jul 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Hurricane   19:26 10km W. Cap Gris Nez
13 Jul 1940 Ernst Buder 4./JG 51 Hurricane   19:26  
13 Jul 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane   19:30  
13 Jul 1940 Heinrich Tornow 4./JG 51 Hurricane      
13 Jul 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Spitfire   18:25 South of Dover
13 Jul 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane   19:30  
13 Jul 1940 Gustav Denk 6./JG 52 Blenheim   19:50 North Sea NW of Borkum
13 Jul 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Hurricane   19:30 10km W. Cap Gris Nez
13 Jul 1940 Hermann Behrend Stab /JG 1 Blenheim   19:45 Brunsbuttelkoog
14 Jul 1940 Walter Krieger 6./JG 51 Hurricane   16:35 SE Dover
14 Jul 1940 Willy Stange 8./JG 3 Hurricane 3500m 16:15 5km NE Folkestone
14 Jul 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane   16:10 SE Dover
14 Jul 1940 Josef Priller 6./JG 51 Hurricane   16:25 SE Dover
14 Jul 1940 Johann Illner 4./JG 51 Hurricane   16:35 SE Dover
16 Jul 1940 Georg Kiening 6./JG 54 Blenheim   06:50 NE Brugge
17 Jul 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Spitfire   15:07 South of Isle of Wight
17 Jul 1940 Hans-Folkert Rosenboom 3./JG 27 Blenheim Low Level 11:30 10km N Cherbourg
18 Jul 1940 Karl-Heinz Griesert 2./JG 2 Spitfire   11:20 Insel Wight
18 Jul 1940 Willi Melchert 5./JG 2 Blenheim   13:25 N Le Havre
18 Jul 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Spitfire   10:55 15km North of Calais
18 Jul 1940 Wolfgang Schellmann Stab II./JG 2 Blenheim   13:15 N Le Havre
18 Jul 1940 Karl-Heinz Greisert 2./JG 2 Spitfire   11:20 Isle of Wight
18 Jul 1940 Georg Kiening 6./JG 54 Blenheim   14:07 SW Vlissingen
19 Jul 1940 Bernhard Lausch 8./JG 51 Defiant   13:45 S. Folkestone
19 Jul 1940 Jakob Schmitt 2./JG 51 Spitfire   18:19 South of Dover
19 Jul 1940 Herbert Wehnelt Stab III./JG 51 Defiant   13:44 South of Folkestone
19 Jul 1940 Hans Kolbow 9./JG 51 Spitfire   16:50 Folkestone
19 Jul 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Spitfire   17:05 Folkestone
19 Jul 1940 Werner Pichon-Kalau von Hofe Stab III./JG 51 Defiant   13:46 South of Folkestone
19 Jul 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Hurricane   13:55 South of Dover
19 Jul 1940 Werner Pichon-Kalau von Hofe Stab III./JG 51 Defiant   13:45 South of Folkestone
19 Jul 1940 Georg Lehmann 8./JG 27 Hurricane   18:30 vor Isle of Wight
19 Jul 1940 Werner Pichon-Kalau von Hofe Stab III./JG 51 Defiant   13:43 South of Folkestone
19 Jul 1940 Otto Kath Stab III./JG 51 Defiant   13:43 South of Folkestone
19 Jul 1940 Hannes Trautloft Stab III./JG 51 Defiant   13:42 South of Folkestone
19 Jul 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 Spitfire   17:12 Dover
19 Jul 1940 Gottfried Schlitzer 8./JG 51 Defiant   13:50 South of Folkestone
19 Jul 1940 Berhard Lausch 8./JG 51 Defiant   13:45 South of Folkestone
19 Jul 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Defiant   13:48 South of Folkestone
19 Jul 1940 Maximilian Mayerl 8./JG 51 Spitfire   13:52 10km South of Dover
19 Jul 1940 Heinz Schmidt 8./JG 51 Defiant   13:46 South of Folkestone
19 Jul 1940 Walter Adolph 8./JG 27 Hurricane   18:25 vor Isle of Wight
19 Jul 1940 Franz Blazytko 8./JG 27 Hurricane   18:30 vor Isle of Wight
19 Jul 1940 Erbo Graf von Kageneck 8./JG 27 Hurricane   18:35 vor Isle of Wight
19 Jul 1940 Erbo Graf von Kageneck 8./JG 27 Hurricane   18:40 vor Isle of Wight
19 Jul 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Defiant   13:50 South of Folkestone
20 Jul 1940 unknown II.JG54 Blenheim   13:30 Rotterdam
20 Jul 1940 Gerhard Homuth 2./JG 27 Spitfire   14:28 West of Swanage
20 Jul 1940 Oswald Frauendorf 6./JG 54 Blenheim   13:45 Rotterdam
20 Jul 1940 unknown Stab II./JG 54 Blenheim   13:30 Rotterdam
20 Jul 1940 Johann Illner 4./JG 51 Hurricane     8km NE Dover
20 Jul 1940 Josef Priller 6./JG 51 Hurricane   19:20 5km E Folkestone
20 Jul 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane   19:15 SE Dover
20 Jul 1940 Igor Zirkenbach 1./JG 27 Spitfire   17:20 North of Cherbourg
20 Jul 1940 Gerhard Homuth 2./JG 27 Spitfire   14:25 West of Swanage
20 Jul 1940 Eduard Neumann Stab /JG 27 Blenheim   19:15 30km South of Portland
20 Jul 1940 Werner Streib 2./NJG 1 Whitley   02:15  
20 Jul 1940 Michael Sonner 3./JG 51 Spitfire     Dover
21 Jul 1940 Reinhold Eckardt 2.ZG76 Hudson   13:45 W. Hestholmen
21 Jul 1940 Klaus Ladwein 2.ZG76 Hudson   13:45 W. Hestholmen
21 Jul 1940 Walter Ehle 3.NJG 1 Wellington   01:38 12km NW Munster
21 Jul 1940 Siegfried Wandam Stab I./NJG 1 Wellington   02:23  
21 Jul 1940 Erich Gerlitz 7./JG 27 Hurricane   16:25 South of The Needles
21 Jul 1940 Heinz Kroker 7./JG 27 Hurricane   16:25 South of The Needles
21 Jul 1940 Edmund Rossmann 7./JG 52 Swordfish     Armelkanal
21 Jul 1940 Lorenz Weber 8./JG 77 Sunderland   05:15 Linesoya uber See
22 Jul 1940 Werner Streib 2./NJG 1 Whitley   01:22  
22 Jul 1940 Werner Streib 2./NJG 1 Wellington   23:34 + -
23 Jul 1940 Gustav Schramm 4.NJG 1 Wellington 7500m 23:55 Pl.Qu. 2326 100km W. Texel
23 Jul 1940 Otto Wiese 5.NJG 2 Wellington 2800m 23:50 Pl.Qu. 2475 100km W. Texel
23 Jul 1940 Georg Schramm 4./NJG 1 Wellington   23:55  
23 Jul 1940 Wiese 5./NJG 2 Wellington   22:30 100km W Texel (2475)
23 Jul 1940 Schramm 5./NJG 2 Wellington   22:30 100km W Texel (2326)
23 Jul 1940 Hans Busch 8./JG 51 Blenheim   17:05 North of Ostende
23 Jul 1940 Wiese 4./NJG 1 Wellington 2800m 23:50 2475
24 Jul 1940 unknown 7./JG 52 Spitfire     NE Margate
24 Jul 1940 unknown 7./JG 52 Spitfire     NE Margate
24 Jul 1940 Karl Straub 7./JG 26 Spitfire 1000m 13:30 Margate
24 Jul 1940 Adolf Galland Stab III./JG 26 Spitfire 3000-2200m 13:35 30km N Margate
24 Jul 1940 Josef Zwernemann 7./JG 52 Spitfire   13:26 NE Margate
24 Jul 1940 Edmund Rossmann 7./JG 52 Spitfire     NE Margate
25 Jul 1940 Gerhard Muller-Duhe 7./JG 26 Spitfire 500m 16:30 Dover
25 Jul 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Spitfire 5500m 16:40 Dover
25 Jul 1940 Karl Schmid 1./JG 51 Spitfire   16:04 Dover
25 Jul 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 Spitfire   19:20 Dover
25 Jul 1940 Edmund Rossmann 7./JG 52 Breguet 690     40km East of Margate
25 Jul 1940 Otto Decker 8./JG 52 Spitfire   19:50 East of Margate
25 Jul 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Spitfire   17:10 Dover
25 Jul 1940 Hans-Otto Lessing 5./JG 51 Spitfire     South of Dover
25 Jul 1940 Georg Beyer 7./JG 26 Spitfire 1500m 16:40 South of Dover
25 Jul 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Spitfire   15:52 5km South of Dover
25 Jul 1940 Paul Obst 5./JG 51 Spitfire     South of Dover
25 Jul 1940 Herbert Wasserzier 7./JG 27 Blenheim   19:25 North of Cherbourg
25 Jul 1940 Karl Born 7./JG 27 Blenheim   14:20 South of Portland
25 Jul 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Spitfire 5500m 16:40 Dover
25 Jul 1940 Walter Blume 7./JG 26 Spitfire   16:35 Dover Hafen
25 Jul 1940 Gerhard Muller-Duhe 7./JG 26 Spitfire 3000m 16:30 Dover
25 Jul 1940 Adolf Galland Stab III./JG 26 Spitfire   16:17 Dover Hafen
25 Jul 1940 Joachim Schlichting Stab I./JG 1 Spitfire   12:20 South of Portland
25 Jul 1940 Joachim Schlichting Stab III./JG 27 Spitfire   12:20 South of Portland
26 Jul 1940 Max Dobislav 9./JG 27 Hurricane   11:05 15km South Isle of Wight
27 Jul 1940 Gert Framm 2./JG 27 Spitfire 6500m 10:45 Weymouth Bay
27 Jul 1940 Erich Gerlitz 7./JG 27 Hurricane   16:35  
27 Jul 1940 Gerhart Framm 2./JG 27 Spitfire   10:45 Weymouth Bay
27 Jul 1940 Erich Labusga 6./JG 3 Blenheim   07:35  
27 Jul 1940 Horst Marx 3./EG.210 Hurricane     uber See vor Dover
28 Jul 1940 Heribert Kargel 4./JG 27 Blenheim   20:35 SW Den Helder
28 Jul 1940 Johann Schmid 1./JG 2 Blenheim 800m 10:35 40km NW Le Havre
28 Jul 1940 Adolf Galland Stab III./JG 26 Hurricane 6000m 15:14 10km NNE Dover
28 Jul 1940 Joachim Muncheberg Stab III./JG 26 Hurricane   15:15 15km NE Dover
28 Jul 1940 Konrad Carl 9./JG 26 Spitfire   15:25 NE Dover
28 Jul 1940 Herbert Kargel 4./JG 27 Blenheim   20:35 sudwl Den Helder
28 Jul 1940 Richard Leppla 1./JG 51 Spitfire   15:30 Dover
28 Jul 1940   Stab II./JG 26 Fairey Battle   04:10 Marquise
28 Jul 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   15:30 Dover
28 Jul 1940 Karl Schmid 1./JG 51 Spitfire   15:15 Dover
29 Jul 1940 Flakzug II.JG26 Blenheim 6500m 04:10 Marquise
29 Jul 1940 Bernhard Braun 8./JG 52 Hurricane   08:45 Dover
29 Jul 1940 unknown 8./JG 52 Hurricane     Dover
29 Jul 1940 unknown 8./JG 52 Hurricane     Dover
29 Jul 1940 unknown 1./JG 51 Spitfire     Dover
29 Jul 1940 Fritz Beeck 6./JG 51 Spitfire     West of Cap Gris Nez
29 Jul 1940 Eduard Hemmerling 6./JG 51 Spitfire   08:55 West of Cap Gris Nez
29 Jul 1940 Karl Steffen 9./JG 52 Spitfire   08:40 Dover
29 Jul 1940 Walter Scherer 8./ZG26 Hurricane   18:25  
29 Jul 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire     Dover
29 Jul 1940 unknown 8./JG 52 Hurricane     Dover
29 Jul 1940 Arthur Haase 6./JG 51 Spitfire   08:43 North of Dover
29 Jul 1940 unknown 8./JG 52 Hurricane     Dover
29 Jul 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Blenheim   13:20 NW Le Havre
29 Jul 1940 Sophus Baagoe 8./ZG26 Hurricane   18:24  
29 Jul 1940 Hans Bosch Stab II./JG 27 Blenheim   13:07 Texel
29 Jul 1940 Eberhard Braun 8./JG 52 Hurricane   08:45 Dover
29 Jul 1940 unknown Stab I./JG 51 Spitfire     Dover
29 Jul 1940 Josef Priller 6./JG 51 Spitfire   08:40 5km N Dover
29 Jul 1940 Karl-Heinz Meyer 8./ZG26 Hurricane   18:24  
29 Jul 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire   08:25 Dover
29 Jul 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire   08:28 Dover
29 Jul 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Spitfire   08:35 North of Dover
29 Jul 1940 Karl Schmid 1./JG 51 Spitfire     Dover
29 Jul 1940 Ernst Terry Stab I./JG 51 Spitfire   08:40 Dover
30 Jul 1940 Josef Schreckenberg 8./JG 54 Blenheim   14:20 SW Den Helder
30 Jul 1940 Joachim Schreckenberg 8./JG 54 Blenheim   14:20 SW of Den Helder
30 Jul 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Blenheim      
30 Jul 1940 Franz Eckerle 6./JG 54 Blenheim   20:04 Vlissingen
31 Jul 1940 Helmut Karstadt 8./JG 54 Blenheim 2300m 10:15 W. Ijmuiden
31 Jul 1940 Georg Bergmann 9./JG 77 Blenheim   09:17 Raum Lanvik
31 Jul 1940 Helmut Henstedt 8./JG 54 Blenheim   10:15 West of Ijmuiden
31 Jul 1940 Heinrich Tornow 4./JG 51 Spitfire     West of Dover
31 Jul 1940 Otto Niemeyer 4./JG 77 Blenheim   11:52 Aalborg
31 Jul 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Spitfire   16:55 NW Dover
31 Jul 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Spitfire   16:55 Dover
31 Jul 1940 Erich Hohagen 4./JG 51 Spitfire   16:58 West of Dover
31 Jul 1940 Ernst Buder 4./JG 51 Spitfire   16:56 North of Dover
01 Aug 1940 Ernst Dullberg 8./JG 27 Blenheim 6000m 16:45 Raum Cherbourg
01 Aug 1940 Michael Hauer 4./JG 54 Blenheim   17:00 20km vor Haamstede
01 Aug 1940 Franz Eckerle 6./JG 54 Blenheim   16:50 5km vor Haamstede
01 Aug 1940 Hans Richter 8./JG 27 Blenheim   16:45 Raum Cherbourg
01 Aug 1940 Erwin Dullberg 8./JG 27 Blenheim   16:45 Raum Cherbourg
01 Aug 1940 Walter Adolph 8./JG 27 Blenheim   16:45 Raum Cherbourg
02 Aug 1940 Hans Schatzel 4./JG 54 Blenheim 6000m 11:55 Ijmuiden
02 Aug 1940 Fritz Oeltjen 7./JG 54 Blenheim   11:58 Zuidersee
02 Aug 1940 Hans Schatzel 4./JG 54 Blenheim   11:55 Ijmuiden
02 Aug 1940 Paul Temme Stab I./JG 2 Blenheim   11:05 North of Le Havre
04 Aug 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Blenheim      
04 Aug 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Blenheim      
05 Aug 1940 Walter Gerigk Bf. Gorisch 13.(Z)LG1 Spitfire   18:51  
05 Aug 1940 Rudolf Kobert 13.(Z)LG1 Spitfire   18:48  
05 Aug 1940 Reinhard Seiler 1./JG 54 Spitfire   09:15 armelkanal
05 Aug 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Spitfire   09:59 10km SW Dover
05 Aug 1940 Paul Limpert 7./JG 51 Spitfire   09:57 10km SW Dover
05 Aug 1940 Hermann Staiger 7./JG 51 Spitfire   09:55 10km SW Dover
05 Aug 1940 Hans-Heinrich Brustellin Stab I./JG 51 P-40 Warhawk   15:25 Armelkanal
05 Aug 1940 Hermann Segatz 5./JG 51 Spitfire   09:56 North of Cap Gris Nez
07 Aug 1940 Klaus Ladwein 2.ZG76 Hudson   14:04 W. Bergen
07 Aug 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Spitfire   11:40  
08 Aug 1940 Georg Klever 13.(Z)LG1 Spitfire   13:30 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Gerhard Grzymalla 8./JG 26 Hurricane 6000m 12:40 NE Marbury-Canterbury
08 Aug 1940 Gunther Furher von Maltzahn Stab II./JG 53 Spitfire 8800m 17:05 15km S. Swanage
08 Aug 1940 Karl Gotze 13.(Z)LG1 Hurricane 500-1000m 17:27 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Albert Kurtz 8./JG 27 Hurricane   17:30 S. Insel Wight
08 Aug 1940 Ernst Gorisch 13.(Z)LG1 Spitfire   13:30 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Gerhard Schopfel 9./JG 26 Hampden 50m 12:35 S. Ramsgate
08 Aug 1940 Joachim Glienke 13.(Z)LG1 Hurricane 500-1000m 13:28 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Helmuth Muller 13.(Z)LG1 Hurricane 500-1000m 13:50 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Helmuth Muller 13.(Z)LG1 Spitfire 500-1000m 13:25 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Helmuth Muller 13.(Z)LG1 Spitfire 500-1000m 13:35 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Joachim Glienke 13.(Z)LG1 Hurricane 500-1000m 13:45 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Rudolf Kobert 13.(Z)LG1 Spitfire 500-1000m 13:32 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Rudolf Krafftschick 1./JG 27 Spitfire   13:45 South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Hans Datz 13.(Z)/LG1 Spitfire 800m 13:40 20km vor Needles
08 Aug 1940 Goetze 13.(Z)/LG1 Hurricane 500-1000m 17:27 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Gerhard Schopfel 9./JG 26 Spitfire   12:34 West of Canterbury
08 Aug 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Spitfire   12:35 SE Folkestone
08 Aug 1940 Max Dobislav 9./JG 27 Sperrballon     Isle of Wight
08 Aug 1940 Joachim Muncheberg Stab III./JG 26 Spitfire 3000m 12:55 Margate
08 Aug 1940 Erich Clauser 8./JG 27 Hurricane     South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Hans Sippel 1./JG 27 Hurricane   10:05 South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Franz Blazytko 8./JG 27 Hurricane   17:30 South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Helmut Muller 13.(Z)/LG1 Hurricane 500-1000m 13:50 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Albert Kurz 8./JG 27 Hurricane   17:30 South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Eduard Neumann Stab I./JG 27 Spitfire   13:55 40km South The Needles
08 Aug 1940 Helmut Strobl 5./JG 27 Hurricane   17:25 South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Hans Richter 8./JG 27 Hurricane   17:20 South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Joachim Gliencke 13.(Z)/LG1 Hurricane 500-1000m 13:28 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Ernst Gorisch 13.(Z)/LG1 Spitfire 500-1000m 13:30 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Karl Born 7./JG 27 Hurricane   17:20 South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Hans Umbach 9./JG 27 Hurricane 500m 10:05 15km vor Isle Wight
08 Aug 1940 Karl Born 7./JG 27 Hurricane   13:25 South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Hans Umbach 9./JG 27 Hurricane   13:28 South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Ludwig Franzisket 7./JG 27 Hurricane   13:25 South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Igor Zirkenbach 1./JG 27 Spitfire   10:10 South of Isle of Wight
08 Aug 1940 Rudolf Korbert 13.(Z)/LG1 Spitfire 500-1000m 13:32 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Karl Willon Stab II./JG 77 Hurricane 50m 17:30 21-8-5-4
08 Aug 1940 Gerhard Gryzmalla 8./JG 26 Hurricane   12:40 NE Margate-Canterbury
08 Aug 1940 Hannes Trautloft Stab III./JG 51 Spitfire   12:48 Dungeness
08 Aug 1940 Joachim Gliencke 13.(Z)/LG1 Hurricane 500-1000m 13:45 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Fritz Stendel 8./JG 51 Spitfire   12:50 SW Dover
08 Aug 1940 Helmut Muller 13.(Z)/LG1 Spitfire 500-1000m 13:25 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Klever 13.(Z)/LG1 Spitfire 500-1000m 13:30 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Otto Kath Stab III./JG 51 Spitfire   12:50 South of Dover
08 Aug 1940 Heinz Bretnutz 6./JG 53 Spitfire 4500m 17:15 S Swanage
08 Aug 1940 Maximilian Mayerl 8./JG 51 Spitfire   12:55 Dover
08 Aug 1940 Helmut Muller 13.(Z)/LG1 Spitfire 500-1000m 13:35 20-30km vor Needles
08 Aug 1940 Hans Kolbow 9./JG 51 Spitfire   12:55 SW Dover
08 Aug 1940 Hans Datz 13.(Z)/LG1 Spitfire 600m 13:48 35km vor Needles
08 Aug 1940 Richard Vogel 4./JG 53 Hurricane 4500m 17:10 S Swanage
10 Aug 1940 Karl-Heinz Metz 8./JG 2 Blenheim   12:33 Le Havre
11 Aug 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Spitfire   12:24  
11 Aug 1940 Anton Oschenkuhn 9./JG 53 Spitfire 4500m 11:55 Portland/Insel Wight
11 Aug 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Spitfire   10:40 N. Cap de la Hague
11 Aug 1940 Fritz Strohlein 2./JG 51 Spitfire 200m 09:03 Dover
11 Aug 1940 Johann Ilner 4./JG 51 Spitfire   14:50 N. Margate
11 Aug 1940 Otto Steigenberger 5./JG 51 Hurricane     E. Clacton
11 Aug 1940 unknown III.JG27 Spitfire     S. Portland
11 Aug 1940 Wilhelm Hermes 2./JG 2 Hurricane   11:35  
11 Aug 1940 Rudolf Pflanz 3./JG 2 Hurricane   11:38 25km vor Portland1500m
11 Aug 1940 Otto Ruckert 3.ErprGr. 210 Spitfire      
11 Aug 1940 Willi Hermes 2./JG 2 Hurricane   11:35  
11 Aug 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Spitfire 7000m 11:38 SW Portland
11 Aug 1940 Paul Temme Stab I./JG 2 Hurricane   11:37 SE Portsmouth
11 Aug 1940 Siegfried Bethke 2./JG 2 Hurricane   11:35  
11 Aug 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Spitfire   10:40 North of Cap de la Hague
11 Aug 1940 Werner Kluge 9./JG 2 Hurricane   11:41 Isle of Wight
11 Aug 1940 Karl-Heinz Metz 8./JG 2 Spitfire   11:37 Portland
11 Aug 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Spitfire   11:34  
11 Aug 1940 Wilhelm Leipelt 2./JG 2 Spitfire 6000m 11:37 sudEast of Portland
11 Aug 1940 Helmut Wick 3./JG 2 P-40 Warhawk   11:30 E Weymouth
11 Aug 1940 Hennig Strumpell Stab I./JG 2 Spitfire      
11 Aug 1940 Rudolf Plfanz 3./JG 2 Spitfire 1500m 11:38 25km Portland
11 Aug 1940 Werner Machold 1./JG 2 P-40 Warhawk   11:55  
11 Aug 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Hurricane   11:49 E Weymouth
11 Aug 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Hurricane 7000m 11:45 40km Portland
11 Aug 1940 Franz Jaenisch 3./JG 2 Spitfire   11:25  
11 Aug 1940 Siegfried Bethke Stab I./JG 2 Hurricane 5500m 11:42 sudEast of Portland
11 Aug 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Spitfire   11:45 Portland
11 Aug 1940 Kurt Sauer 9./JG 53 Spitfire 4500m 11:55 Portland/Insel Wight
11 Aug 1940 Kurt Brandle 4./JG 53 Spitfire 4000-200m 11:45 West of Portland
11 Aug 1940 Heinz Schoenfeldt 3./EG.210 Spitfire      
11 Aug 1940 Erich Bodendiek 4./JG 53 Blenheim   15:25  
11 Aug 1940 Bruno Stolle 8./JG 2 Spitfire   11:45 Portland
11 Aug 1940 Carl Lommel 1./JG 52 Spitfire   12:23  
11 Aug 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire   15:13  
11 Aug 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane   14:48 East of Colchester
11 Aug 1940 Karl Hier 4./JG 54 Spitfire 6000m 11:05 5-10km Dover
11 Aug 1940 Harro Harder Stab III./JG 53 Spitfire   11:40  
11 Aug 1940 Dietrich Hrabak 4./JG 54 Spitfire 6000m 11:00 20km Dover
11 Aug 1940 Kurt Goltzsch 8./JG 2 Hurricane   11:48 Bournemouth
11 Aug 1940 Hans John 4./JG 51 Spitfire   08:40 SE Dover
11 Aug 1940 Harro Harder Stab III./JG 53 Spitfire 600m 11:50 20km S Portland/Wight
11 Aug 1940 Otto Ruckert 3./EG.210 Spitfire      
11 Aug 1940 Fritz Strohlein 2./JG 51 Spitfire   09:03 Dover
11 Aug 1940 unknown III./JG 27 Spitfire     South of Portland
11 Aug 1940 Anton Ochsenkuhn 9./JG 53 Spitfire 4500m 11:55 Portland/Insel Wight
11 Aug 1940 Erhard Braune 7./JG 27 Spitfire   11:37 South of Portland
11 Aug 1940 Werner Rethfeld 7./JG 27 Hurricane   11:27 South of Portland
11 Aug 1940 Bruno Stolle 8./JG 2 Spitfire   11:49 Portland
11 Aug 1940 Karl Born 7./JG 27 Hurricane   11:20 South of Portland
11 Aug 1940 Harro Harder Stab III./JG 53 Spitfire 4500m 11:53 Portland/Insel Wight
11 Aug 1940 Josef Reith 8./JG 2 Spitfire   11:50 Bournemouth
11 Aug 1940 Karl-Heinz Bendert 4./JG 27 Spitfire 2500m 11:50 West of Portland
11 Aug 1940 Arnim Ettling 7./JG 2 Spitfire 2000m 11:53 Mitte Kanal Cherbourg-Swanage
11 Aug 1940 Friedrich Keller 2./JG 27 Spitfire   11:20 South of Portland
11 Aug 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 Spitfire   09:08 Dover
11 Aug 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Spitfire   12:24  
11 Aug 1940 Erwin Fleig 1./JG 51 Spitfire   09:10 West of Dover
11 Aug 1940 Werner Heidrich 2./JG 53 Spitfire 3500m 12:07 5km S Insel Wight
11 Aug 1940 Ignaz Schinabeck 1./JG 52 Spitfire   12:25  
11 Aug 1940 Otto Steigenburger 5./JG 51 Hurricane     East of Calais
11 Aug 1940 Rudolf Delfs 5./JG 51 Hurricane     Thames Estuary
11 Aug 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane   14:50 Thames Estuary
11 Aug 1940 Hans Illner 4./JG 51 Spitfire   14:50 North of Margate
11 Aug 1940 Werner Heidrich 2./JG 53 Spitfire 4600m 11:52 12km S Portland
11 Aug 1940 Willi Grosse 3./JG 52 Blenheim   11:50  
11 Aug 1940 Carl-Hans Roders 9./JG 2 Hurricane   11:44 Isle of Wight
11 Aug 1940 Hermann Segatz 5./JG 51 Spitfire   09:05 Deal
11 Aug 1940 Alfred Rauch 5./JG 51 Hurricane     Thames Estuary
12 Aug 1940 Gerhard Grzymalla 8./JG 26 Spitfire 1000m 18:30 SW Dover
12 Aug 1940 Ernst-Hartmann von Schlotheim 5.ZG76 Spitfire   13:28  
12 Aug 1940 Fritz Hogel 3./JG 26 Spitfire 7000m 09:20 W. Folkestone
12 Aug 1940 Heinrich Kopperschlager 1./JG 53 Hurricane 5000m 13:25 Ärmelkanal 40m
12 Aug 1940 Heinrich Ruhl 1./JG 53 Hurricane   13:20  
12 Aug 1940 Ernst Jackel 2./JG 26 Spitfire   12:25 Hohe Margate
12 Aug 1940 Gerhard Schopfel 9./JG 26 Spitfire 7500m 18:30 Folkestone
12 Aug 1940 Josef Pohs 5./JG 54 Spitfire   18:40  
12 Aug 1940 Josef Schreckenberg 8./JG 54 Hurricane   18:20  
12 Aug 1940 Kurt Dahne 1./JG 26 Spitfire 4100m 12:20 NE Goodwin Sands
12 Aug 1940 Rolf-Gunther Hermichen 9.ZG76 Abschuß      
12 Aug 1940 Harro Harder Stab III./JG 53 Spitfire   13:20 East of Isle of Wight
12 Aug 1940 Heinrich Kopperschlager 1./JG 53 Hurricane 40m 13:25 Kanal 11/5
12 Aug 1940 Kurt Ruppert 3./JG 26 Spitfire   09:15 S Folkestone
12 Aug 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   12:37 Isle of Wight
12 Aug 1940 Gottfried Haferkorn 2./JG 26 Morane   12:20 Channel Narrows
12 Aug 1940 Ernst Jackel 2./JG 26 Spitfire 4000m 12:25 Hohe Margate
12 Aug 1940 Oskar Bauer 9./JG 53 Spitfire   12:50 Isle of Wight
12 Aug 1940 Harro Harder Stab III./JG 53 Spitfire   13:25 East of Isle of Wight
12 Aug 1940 Hans-Karl Mayer 1./JG 53 Hurricane 2000m 13:25 Kanal 11/5
12 Aug 1940 Franz Hogel 3./JG 26 Spitfire   09:20 S Folkestone
12 Aug 1940 Kurt Dahne 1./JG 26 Spitfire 4100m 12:20 NE Goodwin Sands
12 Aug 1940 Gerhard Gryzmalla 8./JG 26 Spitfire   18:30 SW Dover
12 Aug 1940 Carl-Hans Roders 9./JG 2 Spitfire   13:17 Isle of Wight
12 Aug 1940 Adolf Galland Stab III./JG 26 Hurricane   12:41 NNW Margate
12 Aug 1940 Franz Beyer 8./JG 3 Hurricane   13:50  
12 Aug 1940 Josef Pohs 4./JG 54 Spitfire   18:40  
12 Aug 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Hurricane   12:20 NW Margate
12 Aug 1940 Alfred Schunk 2./JG 54 Spitfire   18:45  
12 Aug 1940 Hans-Karl Mayer 1./JG 53 Hurricane   13:20  
12 Aug 1940 Heinz Ebeling 8./JG 26 Spitfire   18:20 SW Dover
12 Aug 1940 Heinrich Ruhl 1./JG 53 Hurricane   13:20  
12 Aug 1940 Schon Stab I./JG 21 Spitfire 3500m 18:45 Ramsgate
12 Aug 1940 Johannes Naumann 9./JG 26 Spitfire   18:20 Folkestone
12 Aug 1940 Heinz Ebeling 8./JG 26 Hurricane   12:15 Thames Estuary
12 Aug 1940 Gerhard Homuth 2./JG 27 Spitfire   12:50 Bembridge
12 Aug 1940 Hans Krug 4./JG 26 Spitfire   12:25 Margate
12 Aug 1940 Max Dobislav 9./JG 27 Hurricane   13:10 Isle of Wight
12 Aug 1940 Hans-Werner Regenauer 2./JG 26 Spitfire   12:20 Folkestone-Channel
12 Aug 1940 Heinz Ebeling 8./JG 26 Hurricane   12:20 Thames Estuary
12 Aug 1940 Hans-Ekkehard Bob 9./JG 54 Spitfire   18:33 Canterbury
12 Aug 1940 Horst Marx 3./EG.210 Hurricane      
12 Aug 1940 Ernst-Hartmann v. Schlotheim 5./ZG76 Spitfire   13:28  
12 Aug 1940 Anton Schon 8./JG 54 Spitfire   18:45 Ramsgate
12 Aug 1940 Albrecht Drehs Stab III./JG 54 Hurricane   18:36  
12 Aug 1940 Wilhelm Schilling 9./JG 54 Hurricane   18:36  
12 Aug 1940 Helmut Zilken 9./JG 54 Spitfire   18:30  
12 Aug 1940 Joachim Schreckenberg 8./JG 54 Hurricane   18:20  
12 Aug 1940 Max-Hellmuth Ostermann 7./JG 54 Spitfire   09:35  
12 Aug 1940 Michael Hauer 4./JG 54 Spitfire 6500m 09:35 Raum Dover-Lympne
12 Aug 1940 Walter Repple 4./JG 54 Spitfire 6500m 09:35 Raum Dover-Lympne
12 Aug 1940 Erwin Leykauf 7./JG 54 Spitfire   09:32  
13 Aug 1940 Heinrich Hohnisch 1./JG 53 Hurricane 6000m 17:00 W. Portland
13 Aug 1940 Helmut Eisseler 5./JG 77 Blenheim 6500m 12:30 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Heinrich Ruhl 1./JG 53 Hurricane   17:00 W. Portland
13 Aug 1940 Hans Esser 5./JG 77 Blenheim 200m 12:20 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Helmut Eisseler 5./JG 77 Blenheim 7000m 12:24 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Helmut Frose 5./JG 77 Blenheim 4800m 12:31 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Hurricane 3000m 17:37  
13 Aug 1940 Heinrich Hohnisch 1./JG 53 Hurricane 1200m 17:00 W. Portland
13 Aug 1940 Helmut Frose 5./JG 77 Blenheim 4400m 12:23 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Rudolf Altendorf 15.(Z)LG1 Hurricane 4500m 13:15 Salisbury
13 Aug 1940 unknown II.JG2 Hurricane      
13 Aug 1940 unknown IIJG2 Hurricane      
13 Aug 1940 Walter Gerigk Bf. Gorisch 13.(Z)LG1 Spitfire 5500m 07:45 S. Guildford
13 Aug 1940 Helmuth Muller 13.(Z)LG1 Spitfire 6000m 13:10 Blandford Forum
13 Aug 1940 Horst Liensberger Stab.(Z)LG1 Spitfire 5000m 13:17 W. Bournemouth
13 Aug 1940 Erwin Kley 1./JG 2 Hurricane 5600m 07:55 Brighton
13 Aug 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Blenheim   17:10 Barham
13 Aug 1940 Robert Menge 5./JG 77 Blenheim   12:18 Raum Aalborg
13 Aug 1940 unknown Stab II./JG 2 Hurricane      
13 Aug 1940 unknown Stab II./JG 2 Hurricane      
13 Aug 1940 Robert Menge 5./JG 77 Blenheim   12:20 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Paul Temme Stab I./JG 2 Spitfire      
13 Aug 1940 Werner Machold 1./JG 2 Spitfire 5000m 07:50 Brighton
13 Aug 1940 Wilhelm Wiesinger 4./JG 27 Hurricane      
13 Aug 1940 Hans-Heinrich Brustellin Stab I./JG 51 Spitfire      
13 Aug 1940 Altendorf 15.(Z)/LG1 Hurricane 4500m 13:15 Salisbury
13 Aug 1940 Karl Borris 5./JG 26 Hurricane   17:05 Maidstone-Detling
13 Aug 1940 Rudolf Schmidt 5./JG 77 Blenheim   12:22 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Robert Menge 5./JG 77 Blenheim   12:21 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Helmut Eissler 5./JG 77 Blenheim   12:30 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Werner Petermann 5./JG 77 Blenheim   12:22 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Hans-Karl Mayer 1./JG 53 Hurricane 6500m 17:00 Portland
13 Aug 1940 Karl Borris 5./JG 26 Hurricane 2500m 17:07 Maidstone-Ashford
13 Aug 1940 Helmut Frose 5./JG 77 Blenheim   12:31 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Helmut Frose 5./JG 77 Blenheim   12:23 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Robert Menge 5./JG 77 Blenheim   12:24 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Erich Friedrich 5./JG 77 Blenheim   12:24 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Helmut Eissler 5./JG 77 Blenheim   12:24 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Werner Petermann 5./JG 77 Blenheim   12:24 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Erich Friedrich 5./JG 77 Blenheim   12:30 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Friedrich Geisshardt 2.(J)/LG2 Blenheim      
13 Aug 1940 Esser 5./JG 77 Blenheim   12:20 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Joachim Glienke 13.(Z)/LG1 Spitfire 5000m 13:20 Blandford Forum
13 Aug 1940 Hans-Georg Schulte 7./JG 53 Hurricane   11:50  
13 Aug 1940 Stefan Litjens 4./JG 53 Spitfire 4000m 17:38-42 N Portland
13 Aug 1940 Erhard Bremer 5./ZG76 Spitfire   17:00  
13 Aug 1940 Max Leschnig 5./ZG76 Spitfire   17:05  
13 Aug 1940 Hans-Ekkehard Bob 9./JG 54 Spitfire   13:13  
13 Aug 1940 Eduard Berwanger 5./JG 53 Spitfire 3300m 17:15 S Portland
13 Aug 1940 Gorisch 13.(Z)/LG1 Spitfire 5500m 07:45 South of Guildford
13 Aug 1940 Horst Hamann 15.(Z)/LG1 Hurricane 3800m 13:30 Salisbury
13 Aug 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Hurricane   17:37  
13 Aug 1940 Kurt Liedke 5./JG 53 Spitfire 3300m 17:10 N Portland
13 Aug 1940 Emil Schnoor 15.(Z)/LG1 Hurricane 6500m 13:15 Salisbury
13 Aug 1940 Eduard Berwanger 5./JG 53 Spitfire 5000m 17:10 N Portland
13 Aug 1940 Heinrich Ruhl 1./JG 53 Hurricane 6200m 17:00 West of Portland
13 Aug 1940 Heinrich Hohnisch 1./JG 53 Hurricane 4000m 17:00 West of Portland
13 Aug 1940 Wilhelm Holdermann 5./JG 53 Blenheim   11:25  
13 Aug 1940 Rudolf Schmidt 5./JG 77 Blenheim   12:35 Raum Aalborg
13 Aug 1940 Heinrich Hohnisch 1./JG 53 Hurricane 6200m 17:00 West of Portland
13 Aug 1940 Helmut Muller 13.(Z)/LG1 Spitfire 6000m 13:10 Blandford Forum
14 Aug 1940 Georg Beyer 7./JG 26 Spitfire 800m 13:35 South of Dover
14 Aug 1940 Adolf Galland Stab III./JG 26 Hurricane   13:30 SW Dover
14 Aug 1940 Franz Hornig 1./JG 26 Spitfire   13:20 Dover
14 Aug 1940 Josef Priller 6./JG 51 Spitfire   13:45 NW Dover
14 Aug 1940 Karl Ebbighausen Stab II./JG 26 Spitfire 4000m 13:35 Sandwich
14 Aug 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Spitfire 4300m 13:55 5km S Dover
14 Aug 1940 Joachim Muncheberg Stab III./JG 26 Hurricane   13:29 Dover-Folkestone
14 Aug 1940 Gerhard Schopfel 9./JG 26 Hurricane 4000m 13:30 Dover-Folkstone
14 Aug 1940 Franz Beyer 8./JG 3 Hurricane   13:50  
14 Aug 1940 Erich Francke 5./JG 52 Spitfire 4500m 13:02 Canterbury
14 Aug 1940 Gerhard Muller-Duhe 7./JG 26 Spitfire 4000m 13:35 Dover-Folkstone
14 Aug 1940 Hans Krug Stab II./JG 26 Spitfire 4000m 13:40 SW Dover (12244)
14 Aug 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Hurricane   13:59 NW Dover
14 Aug 1940 Konrad Carl 9./JG 26 Spitfire 1300m 12:30 Dover-Folkstone
14 Aug 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Spitfire   13:40 Dover
14 Aug 1940 Arthur Dau 7./JG 51 Hurricane   14:00 NW Dover
15 Aug 1940 Karl Ebbinghausen Stab II./JG 26 Spitfire 8500m 13:00 SW Dover
15 Aug 1940 Hans Gotz 1./JG 54 Hurricane   16:30 10km vor Maidstone uber See
15 Aug 1940 Hans Humburg 9./JG 26 Spitfire   16:15 E. Dover
15 Aug 1940 Ernst Hessel 15.(Z)LG1 Hurricane   18:34 SW Portland
15 Aug 1940 Albrecht Baun 6./JG 53 Spitfire 5000m 18:46 SW Portland
15 Aug 1940 Gerhard Muller-Duhe 7./JG 26 Spitfire   15:50 E. Dover
15 Aug 1940 Hans-Jurgen Westphal Stab III./JG 26 Spitfire 3600m   SE Dover
15 Aug 1940 Alfred Kuhne 6.ZG76 Hurricane   18:47  
15 Aug 1940 Siegfried Hahn Stab II.ZG76 Spitfire 4200m 18:40 SW Salisbury
15 Aug 1940 Konrad Schonweiss 1./JG 54 Spitfire   16:24  
15 Aug 1940 Rudolf Altendorf 15.(Z)LG1 Hurricane 5000m 18:25 Portland
15 Aug 1940 Josef Haibock 9./JG 26 Hurricane   20:25 W. Folkestone
15 Aug 1940 Walter Lemmer 5.ZG76 Hurricane 3500m 12:45 W. Portland
15 Aug 1940 Josef Schreckenberg 8./JG 54 Spitfire 4000m 18:30 Folkestone-Ashford
15 Aug 1940 Walter Gerigk Bf. Gorisch 13.(Z)LG1 Spitfire   18:51  
15 Aug 1940 Otto Weckeiser 15.(Z)LG1 Hurricane 5000m 18:25 SW Portland
15 Aug 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Spitfire     E. Dover
15 Aug 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Spitfire   15:55 E. Dover
15 Aug 1940 Lehner Stab II.ZG76 Spitfire 3000m 19:30 30km vor Cherbourg
15 Aug 1940 Wilhelm Banser 15.(Z)LG1 Hurricane 4000m 18:35 SW Portland
15 Aug 1940 Horst Bruggow 15.(Z)LG1 Hurricane 4500m 18:25 SW Portland
15 Aug 1940 Robert Pellnat Stab.(Z)LG1 Hurricane 5000m 18:43 W. Portland
15 Aug 1940 Heinz Ebeling 8./JG 26 Spitfire 1200m 12:55 Folkestone
15 Aug 1940 Werner Rethfeld 7./JG 27 Spitfire   18:30 East of Swanage
15 Aug 1940 Hans Krug 4./JG 26 Spitfire   16:05 Folkestone
15 Aug 1940 Adolf Galland Stab III./JG 26 Spitfire   12:55 10km East of Dover
15 Aug 1940 Karl Ebbighausen Stab II./JG 26 Spitfire 8500m 13:00 SW Dover
15 Aug 1940 Max Dobislav 9./JG 27 Spitfire 5000m 18:40 South of Bournemouth
15 Aug 1940 Karl Schulz 9./JG 27 Spitfire   18:42 East of Swanage
15 Aug 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 Spitfire   12:50  
15 Aug 1940 Hessel 15.(Z)/LG1 Hurricane 4000m 18:34 SW Portland
15 Aug 1940 Otto Reinhold Bf: Gravenreuth 15.(Z)/LG1 Hurricane   18:37  
15 Aug 1940 Eberhard Henrici 1./JG 26 Spitfire   18:05 NW Calais
15 Aug 1940 Horst Hamann 15.(Z)/LG1 Hurricane 4000m 18:30 West of Portland
15 Aug 1940 Bruggout 15.(Z)/LG1 Hurricane 4500m 18:25 SW Portland
15 Aug 1940 Wilhelm Hachfeld Stab I./JG 51 Hurricane   16:07 Battle of Britain
15 Aug 1940 Johann Schalk Stab III./ZG26 Hurricane   16:08  
15 Aug 1940 Rudolf Kobert 13.(Z)/LG1 Spitfire   18:48  
15 Aug 1940 Hans-Heinrich Brustellin Stab I./JG 51 Hurricane   16:00  
15 Aug 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Hurricane   16:05  
15 Aug 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 P-40 Warhawk   16:05  
15 Aug 1940 Lemmer 5./ZG76 Hurricane 3500m 12:45 West of Portland
15 Aug 1940 Gorisch 13.(Z)/LG1 Spitfire   18:51  
15 Aug 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Spitfire   12:32 South of Folkestone
15 Aug 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Hurricane      
15 Aug 1940 Kurt Ebersberger 4./JG 26 Spitfire   19:40 Tonbridge
15 Aug 1940 Helmut Tiedmann 2./JG 3 Hurricane      
15 Aug 1940 Heinz Nacke 6./ZG76 Hurricane   18:40  
15 Aug 1940 Joachim Schreckenberg 8./JG 54 Spitfire   18:30 Folkestone-Ashford
15 Aug 1940 Josef Priller 6./JG 51 Hurricane   16:15 1km E Clacton
15 Aug 1940 Albrecht Braun 6./JG 53 Spitfire 5000m 18:46 SW Portland
15 Aug 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Spitfire   15:55 East of Dover
15 Aug 1940 Walter Borchers 4./ZG76 Spitfire 3500m 19:05 S Salisbury
15 Aug 1940 Hahn Stab II./ZG76 Spitfire 4200m 18:40 SW Salisbury
15 Aug 1940 Karl Langenberg 5./ZG76 Hurricane   19:10  
15 Aug 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane   12:41 Folkestone
15 Aug 1940 Gerhard Muller-Duhe 7./JG 26 Spitfire   15:50 East of Dover
15 Aug 1940 Arthur Haase 6./JG 51 Hurricane   16:15 East of Clacton
15 Aug 1940 Adolf Schmidt 4./ZG76 Spitfire 4000m 19:15 15km S Insel Wight
15 Aug 1940 Georg Beyer 7./JG 26 Spitfire 6500m 15:50 Folkestone
15 Aug 1940 Hans-Ekkehard Bob 9./JG 54 Spitfire 800m 19:27 SE Dover
15 Aug 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane     South of Harwich
15 Aug 1940 Lehner Stab II./ZG76 Spitfire 3000m 19:30 30km vor Cherbourg
15 Aug 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Spitfire     East of Dover
15 Aug 1940 Horst Liensberger Stab V.(Z)/LG1 Spitfire 5000m 13:17 West of Bournemouth
15 Aug 1940 Werkeiser 15.(Z)/LG1 Hurricane 5000m 18:25 SW Portland
15 Aug 1940 Max Leschnig 5./ZG76 Spitfire   18:40  
15 Aug 1940 Wilhelm Fronhofer 9./JG 26 Hurricane   20:20 Folkestone
15 Aug 1940 Heinrich Sauerwein 5./ZG76 Blenheim   19:00  
15 Aug 1940 Georg Claus Stab III./JG 53 Spitfire 234Sqn N3277   20:10 Cherbourg a/c captured 234Sqn N3277 AZ-H P/O R Hardy
15 Aug 1940 Kurt Kunze 5./ZG76 Spitfire   18:50  
15 Aug 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Hurricane   16:17 East of Burnham-on-Crouch
15 Aug 1940 Adolf Galland Stab III./JG 26 Spitfire   16:01 15km SE Folkestone
15 Aug 1940 Karl Langenberg 5./ZG76 Spitfire   18:50  
15 Aug 1940 Joachim Muncheberg Stab III./JG 26 Spitfire   16:01 SE Dover (mid-Channel)
15 Aug 1940 Ernst Hammerl 5./ZG76 Spitfire   19:01  
15 Aug 1940 Gerhard Michalski 6./JG 53 Hurricane 4000m 18:50 SW Portland
15 Aug 1940 Alfred Kuhne 6./ZG76 Hurricane   18:47  
15 Aug 1940 Walter Blume 7./JG 26 Spitfire   15:55 East of Dover
15 Aug 1940 Konrad Schonweiss 1./JG 54 Spitfire   16:24  
15 Aug 1940 Max Leschnig 5./ZG76 Hurricane 3500m 18:45 NW Portland
15 Aug 1940 Hans Gotz 1./JG 54 Hurricane 4000m 16:30 10km vor Maidstone
15 Aug 1940 Erich Weissflog 6./ZG76 Hurricane   18:45  
15 Aug 1940 Georg Beyer 7./JG 26 Spitfire 6000m 16:05 South of Dover
15 Aug 1940 Heinz Ebeling 8./JG 26 Hurricane 6000m 19:50 Hythe
15 Aug 1940 Heinz Bretnutz 6./JG 53 Hurricane 5000m 19:02 15-20km SW Cherbourg
15 Aug 1940 Adolf Galland Stab III./JG 26 Spitfire   16:07 20km SE Dover
15 Aug 1940 Heinz-Joachim Jabs 6./ZG76 Hurricane   18:50  
15 Aug 1940 Scharnkenburg Stab I./JG 21 Spitfire 4000m 18:30 Folkstone-Ashford
15 Aug 1940 Rudolf Helber 5./JG 51 Hurricane   12:40 Folkestone
15 Aug 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Spitfire   12:34 5km South of Folkestone
15 Aug 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane   12:40 Folkestone
15 Aug 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Hurricane   12:40 South of Folkestone
15 Aug 1940 Pellnat Stab V.(Z)/LG1 Hurricane 5000m 18:43 West of Portland
15 Aug 1940 Hans-Jurgen Westphal Stab III./JG 26 Spitfire     SE Dover
15 Aug 1940 Fritz Beeck 6./JG 51 Spitfire     engl kuste
15 Aug 1940 Josef Haibock 9./JG 26 Hurricane   20:25 West of Folkestone
15 Aug 1940 Heinrich Tornow 4./JG 51 Hurricane   16:17 East of Burnham-on-Crouch
15 Aug 1940 Heinz Nacke 6./ZG76 Hurricane   18:35  
15 Aug 1940 Rolf Pingel 2./JG 53 Hurricane      
15 Aug 1940 Hans-Karl Mayer 1./JG 53 Hurricane   18:45 Salisbury
15 Aug 1940 Heinz Humburg 9./JG 26 Spitfire   16:15 East of Dover
15 Aug 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Spitfire   12:58 Dover - NW Boulogne
15 Aug 1940 Heinz Bretnutz 6./JG 53 Spitfire 5000m 18:45 SW Portland
15 Aug 1940 Helmut Meckel 1./JG 3 Spitfire      
15 Aug 1940 Heinz-Joachim Jabs 6./ZG76 Spitfire   18:35  
15 Aug 1940 Heinrich Oetteking 8./JG 26 Spitfire 1500m 12:55 South of Littlestone
15 Aug 1940 Altendorf 15.(Z)/LG1 Hurricane 5000m 18:25 Portland
15 Aug 1940 Emil Schnoor 15.(Z)/LG1 Hurricane   18:38  
15 Aug 1940 Banser 15.(Z)/LG1 Hurricane 4000m 18:35 SW Portland
15 Aug 1940 Gunther Lutzow Stab I./JG 3 Spitfire      
15 Aug 1940 Otto Tange 5./JG 51 Hurricane   20:05 South of Clacton
16 Aug 1940 Eckhardt Roch Stab II./JG 26 Spitfire   13:55 Dover
16 Aug 1940 Gunther Furher von Maltzahn Stab II./JG 53 Spitfire 7500m 18:10  
16 Aug 1940 Helmut Meckel 1./JG 3 Spitfire 6000m    
16 Aug 1940 Bosch 8.St.G 2 Spitfire     englische sudkuste
16 Aug 1940 Heinrich Brucker Stab III.St.G 2 Hurricane 7000m 18:00 Kanal
16 Aug 1940 Hans-Otto Lessing 5./JG 51 Hurricane 2500m 18:10 NE London
16 Aug 1940 Hans-Otto Lessing 5./JG 51 Hurricane     NE London
16 Aug 1940 Gunther Lutzow Stab I./JG 3 Spitfire 3200m    
16 Aug 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Spitfire   18:55 Canterbury
16 Aug 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Hurricane   13:15 N. Tonbridge
16 Aug 1940 Witznick 9.St.G 2 Hurricane   13:52 Selsey Bill
16 Aug 1940 unknown III.JG27 Hurricane     Portsmouth
16 Aug 1940 Werner Kauffmann 4./JG 53 Hurricane 5800m 18:20 WSW Insel Wight
16 Aug 1940 unknown II.JG2 Spitfire      
16 Aug 1940 unknown III.JG2 Hurricane      
16 Aug 1940 unknown III.JG2 Hurricane      
16 Aug 1940 Johann Ilner 4./JG 51 Hurricane     E. Dover
16 Aug 1940 Bosch 8./Stuka 2 Spitfire     englische sudkuste
16 Aug 1940 Josef Heinzeller 5./JG 3 Spitfire   13:20 Ashford
16 Aug 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Hurricane   13:15 N Tonbridge
16 Aug 1940 Willy Finke 4./JG 3 Spitfire 5000m   NW Ashford
16 Aug 1940 Alfred Heckmann 5./JG 3 Spitfire 6000m 13:20 Ashford
16 Aug 1940 Hans-Erich Heinbockel Stab III./JG 54 Spitfire 800m 17:56 SE Dover
16 Aug 1940 Horst Buddenhagen 5./JG 3 Spitfire 5000m 13:28 NW Ashford
16 Aug 1940 Ludwig Franzisket 7./JG 27 Hurricane   14:20 Portsmouth
16 Aug 1940 Ludwig Hafer Stab I./JG 26 Spitfire   13:25 S Gravesend
16 Aug 1940 Wilhelm Philipp 4./JG 26 Spitfire 7000m 14:06 West of Dover
16 Aug 1940 Hans-Ekkehard Bob 9./JG 54 Spitfire   13:13 Calais
16 Aug 1940 unknown III./JG 2 Hurricane      
16 Aug 1940 Richard Stephan 6./JG 27 Spitfire   14:15 Isle of Wight
16 Aug 1940 Eckardt Roch Stab II./JG 26 Spitfire   13:55 Dover
16 Aug 1940 unknown III./JG 2 Spitfire      
16 Aug 1940 Brucker Stab III./Stuka 2 Hurricane   18:00 Kanal
16 Aug 1940 unknown Stab II./JG 2 Spitfire      
16 Aug 1940 Witznick 9./Stuka 2 Hurricane   13:52 Selsey Bill
16 Aug 1940 Walter Blume 7./JG 26 Spitfire     West of Calais
16 Aug 1940 Julius Neumann 6./JG 27 Spitfire   14:10 Isle of Wight
16 Aug 1940 Walter Ohlrogge 5./JG 3 Spitfire 6000m 13:20 Ashford
16 Aug 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Hurricane 4000m 14:35 East of Portsmouth
16 Aug 1940 unknown III./JG 27 Hurricane     Portsmouth
16 Aug 1940 Josef Priller 6./JG 51 Spitfire   13:35 10km E Canterbury
16 Aug 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Spitfire   17:35 20km NW Cap Gris Nez
16 Aug 1940 Heinz Bretnutz 6./JG 53 Hurricane   14:36  
16 Aug 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Hurricane   18:55 Canterbury
16 Aug 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane     SW Ramsgate
16 Aug 1940 Ernst-Oskar Lessing 5./JG 51 Hurricane     NE London
16 Aug 1940 Ernst-Oskar Lessing 5./JG 51 Hurricane   18:10 NE London
16 Aug 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Spitfire   17:36 20km NW Cap Gris Nez
16 Aug 1940 Heinrich Tornow 4./JG 51 Spitfire   18:05 Canterbury
16 Aug 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Spitfire   18:05 East of Dover
16 Aug 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane   13:25 East of Canterbury
16 Aug 1940 Erich Hohagen 4./JG 51 Spitfire   13:22 Herne Bay
16 Aug 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Hurricane     East of Dover
16 Aug 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Hurricane     East of Dover
16 Aug 1940 Heinz Bretnutz 6./JG 53 Hurricane   14:37  
16 Aug 1940 Kurt Brandle 4./JG 53 Spitfire 5800m 18:15 WSW Insel Wight
16 Aug 1940 Werner Kaufmann 4./JG 53 Hurricane 5800m 18:20 WSW Insel Wight
16 Aug 1940 Wolfgang Lippert 3./JG 53 Spitfire   19:00  
16 Aug 1940 Johann Illner 4./JG 51 Hurricane     East of Dover
17 Aug 1940 Peter Laufs 4./NJG 2 Hurricane   22:45 (Lowestoft)
18 Aug 1940 Gerhard Schopfel 9./JG 26 Hurricane 5000m 13:56 Canterbury
18 Aug 1940 Brink 2.St.G 77 Spitfire 3500m 15:20 Thorney Island
18 Aug 1940 Ernst Dullberg 5./JG 27 Hurricane 6500m 15:27 Selsey Bill
18 Aug 1940 Gerhard Schopfel 9./JG 26 Hurricane 5200m 13:55 Canterbury
18 Aug 1940 Fritz Strohlein 2./JG 51 Curtiss 3000m 18:38  
18 Aug 1940 Gerhard Schopfel 9./JG 26 Hurricane 7000m 13:56 Canterbury
18 Aug 1940 Ferdinand Vogl 4./JG 27 Spitfire 5000-6000m 15:30 Thorney Island
18 Aug 1940 Rudolf Mollerfriedrich 6./JG 2 Spitfire   15:30 Insel Wight
18 Aug 1940 Konrad Jackel 8./JG 26 Spitfire   18:50 N. London
18 Aug 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Hurricane 3000m 14:00 NNW Dover (Canterbury)
18 Aug 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Hurricane 3000m 14:04 NNW Dover (Canterbury)
18 Aug 1940 Rolf Pingel 2./JG 53 Spitfire   15:32  
18 Aug 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Hurricane   18:50 8km NW Cap Gris Nez
18 Aug 1940 Walter Oesau 7./JG 51 Hurricane   18:37 3km South Canterbury
18 Aug 1940 Arthur Dau 7./JG 51 Hurricane   18:36 South of Canterbury
18 Aug 1940 Karl Willius 8./JG 51 Spitfire   15:09 SE Ramsgate
18 Aug 1940 Friedrich-Wilhelm Behrens 7./JG 54 Spitfire 3500m 14:15 SE Biggin Hill
18 Aug 1940 Bernhard Lausch 8./JG 51 Spitfire   14:37 South of London
18 Aug 1940 Maximilian Mayerl 8./JG 51 Spitfire   14:36 South of London
18 Aug 1940 Sophus Baagoe 8./ZG26 Spitfire   14:30  
18 Aug 1940 Fritz Stendel 8./JG 51 Spitfire   14:32 South of London
18 Aug 1940 Walter Harheim 8./JG 51 Spitfire   14:32 South of London
18 Aug 1940 Horst Tietzen 5./JG 51 Hurricane     East of Ramsgate
18 Aug 1940 Gottfried Schlitzer 8./JG 51 Spitfire   15:10 East of London
18 Aug 1940 Friedrich Lugger 9./ZG26 Spitfire   14:15  
18 Aug 1940 Botho Sommer Stab III./ZG26 Spitfire   14:25  
18 Aug 1940 Herbert Lange 7./ZG26 Spitfire   14:25  
18 Aug 1940 Walter Scherer 8./ZG26 Spitfire   14:25  
18 Aug 1940 Karl-Heinz Mayer 8./ZG26 Spitfire   14:26  
18 Aug 1940 Sophus Baagoe 8./ZG26 Spitfire   14:24  
18 Aug 1940 Franz Sander 7./ZG26 Spitfire   14:23  
18 Aug 1940 Josef Bracun 7./ZG26 Spitfire   14:21  
18 Aug 1940 Alfred Franke 2./JG 53 Hurricane   15:32  
18 Aug 1940 Kurt Sidow 9./ZG26 Spitfire   14:18  
18 Aug 1940 Hans-Ekkehard Bob 9./JG 54 Hurricane 6500m 14:40 10km E Ramsgate
18 Aug 1940 Erhard Reinhold 9./ZG26 Hurricane   14:09  
18 Aug 1940 Erbo Graf von Kageneck 8./JG 27 Spitfire   15:30 Bognor Regis
18 Aug 1940 Alfred Wehmeyer 8./ZG26 Spitfire   14:26  
18 Aug 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Hurricane     East of Ramsgate
18 Aug 1940 Ekkehard Schelcher Stab III./JG 54 Hurricane   14:30  
18 Aug 1940 Botho Sommer Stab III./ZG26 Spitfire   14:30  
18 Aug 1940 Heinrich von Schwerdtner 2./JG 53 Spitfire   15:37  
18 Aug 1940 Werner Opper 9./ZG26 Hurricane   18:40  
18 Aug 1940 Hans-Herbert Landry 2./JG 3 Hurricane      
18 Aug 1940 Franz Blazytko 8./JG 27 Hurricane   15:35 Bognor Regis
18 Aug 1940 Konrad Jackel 8./JG 26 Spitfire   18:50 North of London
18 Aug 1940 Rudolf Mollerfriedrich 6./JG 2 Spitfire   15:30 Isle of Wight
18 Aug 1940 Heinz Ebeling 8./JG 26 Spitfire   18:45 North of London
18 Aug 1940 Hermann Ripke 8./JG 26 Hurricane   16:35  
18 Aug 1940 Magnus Brunkhorst 9./JG 2 Spitfire 30m 15:59 Isle of Wight
18 Aug 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Hurricane 3000m 14:04 NNW Dover
18 Aug 1940 Erich Schreiber Stab II./JG 27 Spitfire 4300m 15:25 10km E Portsmouth
18 Aug 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Hurricane 3000m 14:00 NNW Dover
18 Aug 1940 Hermann Hollweg 4./JG 27 Spitfire 3000m 15:25 Selsey Bill
18 Aug 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Hurricane   13:50 Canterbury
18 Aug 1940 Herbert Springer 7./JG 3 Hurricane 80m 15:10 SW Dover
18 Aug 1940 Willy Stange 8./JG 3 Spitfire   14:35  
18 Aug 1940 Herbert Springer 7./JG 3 Spitfire 6000m 14:20 South of London
18 Aug 1940 Erwin Neuerburg 7./JG 3 Spitfire 6500m 14:20 10km NE Redhill
18 Aug 1940 Lothar Keller 1./JG 3 Hurricane      
18 Aug 1940 Erich Dobrick 6./JG 3 Spitfire 6000m 14:30 South of London
18 Aug 1940 Ludwig Lenz Stab I.(J)/LG2 Spitfire   18:50  
18 Aug 1940 Fritz Rockel 4./JG 27 Spitfire 100m 15:50 10km W Selsey Bill
18 Aug 1940 Erich Meyer 2./JG 51 Hurricane      
18 Aug 1940 Heinz Bar 1./JG 51 Hurricane     Battle of Britain
18 Aug 1940 Erwin Fleig 1./JG 51 Hurricane   14:15 Canterbury
18 Aug 1940 Karl Born 7./JG 27 Spitfire   15:40 Ford
18 Aug 1940 Helmut Meckel 1./JG 3 Hurricane      
18 Aug 1940 Fritz Schupp 8./ZG26 Spitfire   14:27  
18 Aug 1940 Richard Stephan 6./JG 27 Spitfire 250m   10km E Isle of Wight
18 Aug 1940 Wilhelm Wiesinger 4./JG 27 Spitfire 2500m 15:25 Thorney Island
18 Aug 1940 Emmerich Fluder 5./JG 27 Spitfire 50m 15:55 10km E Isle of Wight
18 Aug 1940 Fritz Strohlein 2./JG 51 P-40 Warhawk   18:38  
18 Aug 1940 Ernst Boerngen 4./JG 27 Spitfire 100m 15:40 Isle of Wight-Selsey Bill
18 Aug 1940 Hermann Hollweg 4./JG 27 Spitfire   15:40 Isle of Wight
18 Aug 1940 Herbert Krenz 6./JG 27 Spitfire 4300m 15:35 10kmE Portsmouth
18 Aug 1940 Georg Rauwolf 6./JG 27 Hurricane 5000m 15:30 10km NW Selsey Bill
18 Aug 1940 Ferdinand Vogl 4./JG 27 Spitfire 3000m 15:30 Selsey Bill
18 Aug 1940 Ernst Boerngen 4./JG 27 Spitfire 3000m 15:30 Selsey Bill
18 Aug 1940 Josef Jansen 5./JG 27 Hurricane 3000m 15:28 Selsey Bill
18 Aug 1940 Emmerich Fluder 5./JG 27 Spitfire 50m 15:55 10km E Isle of Wight
18 Aug 1940 Brink 2./Stuka 77 Spitfire 3500m 15:20 Thorney Island
18 Aug 1940 Max Hohmann 8./ZG26 Spitfire   18:47  
18 Aug 1940 Kurt Sidow 9./ZG26 Hurricane   18:44  
18 Aug 1940 Werner Opper 9./ZG26 Hurricane   18:50  
18 Aug 1940 Kuno-Adalbert Konopka 7./ZG26 Spitfire   18:56  
18 Aug 1940 Franz Sander 7./ZG26 Spitfire   18:57  
18 Aug 1940 Josef Bracun 7./ZG26 Spitfire   18:58  
18 Aug 1940 Hubert Grisslich 9./ZG26 Hurricane   18:40  
18 Aug 1940 Kuno-Adalbert Konopka 7./ZG26 Spitfire   18:33  
18 Aug 1940 Franz Sander 7./ZG26 Spitfire   18:32  
18 Aug 1940 Gerhard Rothe 8./ZG26 Spitfire   14:30  
19 Aug 1940 Stahl 1.KG 51 Spitfire 2300m 15:40 25km NE Portsmouth
19 Aug 1940 Stahl 1./KG51 Spitfire 2300m 15:40 25km NE Portsmouth
19 Aug 1940 Richard Woick 8./JG 54 Blenheim   08:03  
19 Aug 1940 Wilhelm Moritz 4./JG 77 Blenheim   14:47 Denmark & Norway
20 Aug 1940 Heinz Bar 1./JG 51 Spitfire   16:10 Battle of Britain
20 Aug 1940 Franz Achleitner 9./JG 3 Spitfire     armelkanal
20 Aug 1940 Heinz Dhein 2./JG 51 Spitfire      
20 Aug 1940 Karl Hier 4./JG 54 Spitfire   16:02 Eastchurch
20 Aug 1940 Erich Meyer 1./JG 51 Spitfire      
20 Aug 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Hurricane      
21 Aug 1940 Kurt Graf 3./JG 3 Spitfire     N. Calais
21 Aug 1940 Helmut Werner 7./JG 2 Spitfire   17:25 Isle of Wight
21 Aug 1940 Kurt Graf 3./JG 3 Spitfire     North of Calais
22 Aug 1940 Gerhard Schopfel 9./JG 26 Spitfire   20:25 SE Dover
22 Aug 1940 Werner Gotting 1.(J)LG2 Spitfire   13:35 Dover
22 Aug 1940 Schildknecht 8./JG 54 Spitfire   20:20 SE Dover
22 Aug 1940 Wilhelm Philipp 4./JG 26 Spitfire 7000-8000m 20:05 NNE Dover
22 Aug 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   15:35 Dover
22 Aug 1940 Hermann Staege 2.(J)/LG2 Spitfire   14:05 Dover
22 Aug 1940 Josef Bauer 7./JG 3 Spitfire   20:15  
22 Aug 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   15:30 Dover
22 Aug 1940 Hans Krug 4./JG 26 Spitfire   20:15 Marquise
22 Aug 1940 Schildknecht 8./JG 54 Spitfire   20:20 sudEast of Dover
22 Aug 1940 Werner Gotting 1.(J)/LG2 Spitfire   13:35 Dover
23 Aug 1940 Ernst Jackel 2./JG 26 Battle   20:20 SW Boulogne
23 Aug 1940 Reuter 6./JG 3 Battle Low Level 20:10 SW Boulogne
23 Aug 1940 Hopp 6./JG 3 Battle Low Level 20:15 Mitte Ärmelkanal
23 Aug 1940 Hans Krug 4./JG 26 Defiant   20:25 Boulogne
23 Aug 1940 Gottfried Haferkorn 2./JG 26 Fairey Battle     SW Boulogne
23 Aug 1940 Ernst Jackel 2./JG 26 Fairey Battle   20:20 SW Boulogne
23 Aug 1940 Reuter 6./JG 3 Fairey Battle Low Level 20:10 SW Boulogne
23 Aug 1940 Hopp 6./JG 3 Fairey Battle Low Level 20:15 Kanalmitte
23 Aug 1940 Kurt Ebersberger 4./JG 26 Defiant   20:15 Boulogne
24 Aug 1940 Friedrich-Wilhelm Strakeljahn Stab I.(J)LG2 Spitfire 4000m 16:30 Battle of Britain
24 Aug 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Spitfire 3200m 17:43 25km S. Bournmouth
24 Aug 1940 Erich Hohn 4./JG 51 Spitfire   11:25 Folkestone
24 Aug 1940 Hans-Joachim Marseille 1.(J)LG2 Spitfire     Kent
24 Aug 1940 Leonhard Gottmann Stab III./JG 3 Spitfire   17:00 S. London
24 Aug 1940 unknown 9./JG 51 Curtiss P-36      
24 Aug 1940 Johann Ilner 4./JG 51 Hurricane   11:20 E. Ashford
24 Aug 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Hurricane 5500m 15:35 NE Manston
24 Aug 1940 Siegfried Krause 3.(Jagd)/LG2 Spitfire   20:05  
24 Aug 1940 Walter Schumann 2.(J)/LG2 Spitfire   20:05 Folkestone
24 Aug 1940 Richard Leppla 3./JG 51 Spitfire     Battle of Britain
24 Aug 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Hurricane   09:35 NW Dover
24 Aug 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Hurricane   12:20 Ashford
24 Aug 1940 Josef Priller 6./JG 51 Hurricane   14:10 2km East of Margate
24 Aug 1940 Hans Klee 7./JG 2 Spitfire   17:40 Isle of Wight
24 Aug 1940 Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 P-40 Warhawk   09:40  
24 Aug 1940 Helmut Werner 7./JG 2 Spitfire   17:40 Isle of Wight
24 Aug 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire   14:09  
24 Aug 1940 Erwin Neuerburg 7./JG 3 Hurricane 3500m 16:25 20km E Tunbridge Wells
24 Aug 1940 Johann Schalk Stab III./ZG26 Spitfire   17:06  
24 Aug 1940 Hans Stechmann 9./JG 3 Spitfire   16:35 South of London
24 Aug 1940 Heinz Bar 1./JG 51 Hurricane 1000m 14:13 Battle of Britain
24 Aug 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Defiant   14:23  
24 Aug 1940 Gerhard Hubrich Stab I.(J)/LG2 Spitfire   20:05  
24 Aug 1940 Erwin Neuerburg 7./JG 3 Spitfire   16:40 Brentwood
24 Aug 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Hurricane   17:10  
24 Aug 1940 Joachim Muncheberg 7./JG 26 Hurricane   12:22 Ashford
24 Aug 1940 unknown 9./JG 51 P-40 Warhawk      
24 Aug 1940 Ernst Terry Stab I./JG 51 Spitfire   09:35  
24 Aug 1940 Karl-Heinz Leesmann 1./JG 52 Spitfire 4000m 17:12 5km E Margate
24 Aug 1940 Hans Scheuplein Stab III./ZG26 Spitfire   17:07  
24 Aug 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   16:55 South of London
24 Aug 1940 Ludwig Lenz Stab I.(J)/LG2 Spitfire   16:40  
24 Aug 1940 Josef Keil 8./JG 3 Spitfire   17:15 South of London
24 Aug 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   12:40 Dover
24 Aug 1940 Hans-Karl Mayer 1./JG 53 Spitfire   17:40 Isle of Wight
24 Aug 1940 Erich Hohn 4./JG 51 Spitfire   11:25 Folkestone
24 Aug 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Spitfire 6000m 17:43 25km S Bournmouth
24 Aug 1940 Heinz Pohland 1.(J)/LG2 Spitfire      
24 Aug 1940 Leonard Gottmann Stab III./JG 3 Spitfire   16:25 South of London
24 Aug 1940 Bernhard Adam 2./JG 26 Hurricane 5000m 16:00 West of Dover
24 Aug 1940 Hans John 4./JG 51 Spitfire   11:19 NW Folkestone
24 Aug 1940 Walter Meyer 6./JG 26 Spitfire 5000m 16:50 Sheerness
24 Aug 1940 Alfred Zeis Stab I./JG 53 Spitfire   17:40 Isle of Wight
24 Aug 1940 Josef Priller 6./JG 51 Hurricane   13:55 7km East of Margate
24 Aug 1940 Fritz Beeck 6./JG 51 Hurricane   13:55 East of Margate
24 Aug 1940 Adolf Buhl 1.(J)/LG2 Spitfire      
24 Aug 1940 Kurt Ruppert 3./JG 26 Hurricane   16:05 NE Dover
24 Aug 1940 Walter Krieger 6./JG 51 Hurricane   13:55 East of Margate
24 Aug 1940 Hans Illner 4./JG 51 Hurricane   11:20 East of Ashford
24 Aug 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Hurricane 5500m 15:35 NE Manston
24 Aug 1940 Ernst Braun 6./JG 26 Spitfire 8000m 16:45 NW Southend
24 Aug 1940 Friedrich Geisshardt 1.(J)/LG2 Spitfire   12:30 Dover
24 Aug 1940 Josef Oglodek 1./JG 51 Spitfire   14:12  
24 Aug 1940 Hermann Staege 2.(J)/LG2 Spitfire   16:55 South of London
25 Aug 1940 Ernst-Albrecht Schultz 1./JG 53 Hurricane 7600m 18:26 SW Portland
25 Aug 1940 Ernst-Hartmann von Schlotheim 5.ZG76 Spitfire   18:30  
25 Aug 1940 Ernst-Albrecht Schultz 1./JG 53 Hurricane 200m 18:46 S. Portland
25 Aug 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Spitfire 2400m 18:40  
25 Aug 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Spitfire 3000m 19:40 Dover-Calais
25 Aug 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Hurricane 3500m 19:55 Littlestone
25 Aug 1940 Siegfried Graf Matuschka 2./JG 54 Spitfire   20:10  
25 Aug 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Spitfire   19:35 Kanal
25 Aug 1940 Siegfried Gobel 5.ZG76 Spitfire   18:15  
25 Aug 1940 Hans-Karl Mayer 1./JG 53 Spitfire   14:30 East of Portsmouth
25 Aug 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Spitfire   20:10  
25 Aug 1940 Siegfried Graf von Matuschka 2./JG 54 Spitfire   20:10  
25 Aug 1940 Josef Burschgens Stab III./JG 26 Hurricane 3500m 19:55 Littlestone
25 Aug 1940 Gunther Scholz 7./JG 54 Spitfire 7500m 20:10 West of Folkestone
25 Aug 1940 Herbert Tzschoppe 1./JG 53 Hurricane 6200m 18:29 South of Portland
25 Aug 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Hurricane   18:25 Portland
25 Aug 1940 Siegfried Gobel 5./ZG76 Spitfire   18:15  
25 Aug 1940 Karl Helmer 5./ZG76 Spitfire   18:20  
25 Aug 1940 Karl Fischer 7./JG 27 Hurricane   18:40 Portland
25 Aug 1940 Ernst-Hartmann v. Schlotheim 5./ZG76 Spitfire   18:30  
25 Aug 1940 Albrecht Schultz 1./JG 53 Hurricane   18:26 SW Portland
25 Aug 1940 Josef-Emil Clade 7./JG 27 Spitfire   18:42 West of Portland
25 Aug 1940 Ludwig Franzisket 7./JG 27 Hurricane   18:55 Portland
25 Aug 1940 Max Clerico 7./JG 54 Spitfire 7500m 20:10 West of Folkestone
25 Aug 1940 Ludwig Hafer Stab I./JG 26 Hurricane 2500m 19:30 West of Folkestone
25 Aug 1940 Karl Ebert 8./JG 2 Hurricane   18:35 Portland
25 Aug 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire 3000m 19:50 Dungeness-Folkestone
25 Aug 1940 Konrad Carl 9./JG 26 Spitfire   19:50  
25 Aug 1940 Alfred Zeis 1./JG 53 Hurricane 6000-300m 18:38 South of Portland
25 Aug 1940 Karl-Heinz Metz 8./JG 2 Hurricane   18:35 Portland
25 Aug 1940 Herbert Tzschoppe 1./JG 53 Hurricane 6200m 18:31 Portland
25 Aug 1940 Carl-Hans Roders 9./JG 2 Hurricane   18:34 Weymouth
25 Aug 1940 Walter Margstein 6./JG 53 Spitfire 4-5000m 18:32 10km SW Portland
25 Aug 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Spitfire   18:40  
25 Aug 1940 Gebhard Dittmar Stab I./JG 53 Hurricane 5000m 18:30 NW Portland
25 Aug 1940 Hans von Hahn 8./JG 53 Spitfire 3800m 18:27 10km ost Sudspitz Portland
25 Aug 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Spitfire 3000m 19:40 Dover-Calais
25 Aug 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Spitfire   18:35 Dorchester
25 Aug 1940 Hans-Karl Mayer 1./JG 53 Spitfire   17:35 Portsmouth
25 Aug 1940 Helmut-Felix Bolz 5./JG 2 Spitfire   18:35 Dorchester
25 Aug 1940 Heinz Kunert 8./JG 53 Spitfire 3800m 18:29 10km ost Sudspitz Portland
25 Aug 1940 Fritz Stritzel 3./JG 2 Spitfire 5500m 18:32 SW Wareham
25 Aug 1940 Jakob Stoll 8./JG 53 Spitfire 3800m 18:36 10km ost Sudspitz Portland
25 Aug 1940 Wolfgang Schellmann Stab /JG 2 Spitfire   18:30 Warmwell
25 Aug 1940 Hannes Trautloft Stab /JG 54 Spitfire   20:20 armelkanal
25 Aug 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Spitfire   18:30 Portland
25 Aug 1940 Wilhelm Muller 3./JG 26 Spitfire   19:35 Kanal-uber See
25 Aug 1940 Albrecht Schultz 1./JG 53 Hurricane   18:46 South of Portland
25 Aug 1940 Kurt Ruppert 3./JG 26 Spitfire   19:50 South of Calais
25 Aug 1940 Hans-Karl Mayer 1./JG 53 Hurricane 6000-300m 18:30 West of Portland
25 Aug 1940 Hans Ohly 1./JG 53 Hurricane 6000-300m 18:30 Portland
26 Aug 1940 Adolf-Friedrich von Gotz 1./JG 2 Spitfire   17:30 Portsmouth
26 Aug 1940 Hans-Karl Mayer 1./JG 53 Spitfire   14:30 E. Portsmouth
26 Aug 1940 Helmut Kuhle 3./JG 52 Hurricane 5200m 16:05 Themesmundung
26 Aug 1940 Gunther Lutzow StabJG3 Defiant 6000-7000m    
26 Aug 1940 Alfred Zeis 1./JG 53 Spitfire 5000m 17:30 NE Portsmouth
26 Aug 1940 Eugen Troha 7./JG 3 Spitfire 7400m    
26 Aug 1940 Hans-Karl Mayer 1./JG 53 Spitfire   17:35 Portsmouth
26 Aug 1940 Ernst Zobel Stab.(Z)LG1 Hurricane   18:36 Warmwell
26 Aug 1940 Karl Ruttger 3./JG 52 Hurricane 5000m 16:05 Themesmundung
26 Aug 1940 Kurt Graf 3./JG 3 Spitfire     Canterbury
26 Aug 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Hurricane   13:20 Canterbury
26 Aug 1940 Horst Buddenhagen 5./JG 3 Spitfire   13:20  
26 Aug 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Hurricane   17:30 Portsmouth
26 Aug 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   12:55 Folkestone
26 Aug 1940 Georg Lehmann 8./JG 27 Hurricane   17:30 South of Winchester
26 Aug 1940 Egon Troha 8./JG 3 Spitfire      
26 Aug 1940 Josef Keil 8./JG 3 Spitfire 6700m 13:20 Dover
26 Aug 1940 Winfried Schmidt 8./JG 3 Spitfire   13:20 Ashford
26 Aug 1940 Zobel Stab V.(Z.)/LG1 Hurricane 4500m 18:36 Warmwell
26 Aug 1940 Jost Kipper 4./JG 3 Hurricane   13:35  
26 Aug 1940 Hans Kolbow 5./JG 51 Spitfire   13:10 North of Dover
26 Aug 1940 Erich von Selle Stab II./JG 3 Spitfire 5000m 13:30 Thames Estuary
26 Aug 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Spitfire   13:15 Canterbury
26 Aug 1940 Erich Woitke 6./JG 3 Spitfire   13:20  
26 Aug 1940 Karl Westerhoff 6./JG 3 Spitfire   13:15  
26 Aug 1940 Kurt Graf 3./JG 3 Spitfire     Canterbury
26 Aug 1940 Robert Olejnik 2./JG 3 Hurricane     Faversham
26 Aug 1940 Friedrich-Franz von Cramon Stab /JG 3 Defiant      
26 Aug 1940 Walter Ebert 8./JG 2 Hurricane   17:35 Portsmouth
26 Aug 1940 Erwin Biedermann 7./JG 2 Spitfire 4700m 17:25 South of Portsmouth
26 Aug 1940 Konrad Zeller 7./JG 2 Spitfire 4900m 17:20 Portsmouth
26 Aug 1940 Heinrich Sannemann Stab II./JG 3 Spitfire 5000m 13:30 Thames Estuary
26 Aug 1940 Helmut Bennemann 2./JG 52 Spitfire 1500-1000m 12:50 Dover
26 Aug 1940 Karl Ruttger 3./JG 52 Hurricane 5000m 16:05 Thames Estuary
26 Aug 1940 Albrecht Zeis 1./JG 53 Spitfire 5000m 17:30 NE Portsmouth
26 Aug 1940 Wolfgang Lippert 3./JG 53 Spitfire   17:35 Portsmouth
26 Aug 1940 Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 Spitfire 4500m 13:25 Canterbury
26 Aug 1940 Karl Hier 4./JG 54 Spitfire   16:10  
26 Aug 1940 Helmut Kuhle 3./JG 52 Hurricane 5000m 16:05 Thames Estuary
26 Aug 1940 Kuno-Adalbert Konopka 7./ZG26 Spitfire   16:20  
26 Aug 1940 Richard Heller 9./ZG26 Spitfire   16:25  
26 Aug 1940 Richard Leppla 3./JG 51 Spitfire   12:57 Battle of Britain
26 Aug 1940 Ludwig Obermeier 9./ZG26 Spitfire   16:35  
26 Aug 1940 Lothar Keller 1./JG 3 Hurricane     Thames Estuary
26 Aug 1940 Ernst Hammerl 5./ZG76 Spitfire 10m 17:47 NNW uber NN Le Havre
26 Aug 1940 Karl-Heinz Leesmann 1./JG 52 Spitfire   12:50 Dover
26 Aug 1940 Gottfried Schlitzer 8./JG 51 Spitfire   13:45  
26 Aug 1940 Josef Priller 6./JG 51 Spitfire   18:57 5km West of Boulogne
26 Aug 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Hurricane   13:20 Canterbury
26 Aug 1940 Hans Kolbow 5./JG 51 Spitfire     North of Dover
26 Aug 1940 Hans John 4./JG 51 Spitfire   13:16 Canterbury
26 Aug 1940 Erich Hohagen 4./JG 51 Spitfire   13:16 Canterbury
26 Aug 1940 Alfons Bacher 2./JG 52 Spitfire 1500-1000m 12:50 Dover
26 Aug 1940 Helmut Wick 3./JG 2 Hurricane   17:35 Portsmouth
26 Aug 1940 Adolf-Friedrich von Gotz 1./JG 2 Spitfire   17:30 Portsmouth
26 Aug 1940 Werner Machold 1./JG 2 Spitfire   17:30 Portsmouth
26 Aug 1940 Ludwig Theopold 1.(J)/LG2 Hurricane   16:00  
26 Aug 1940 Walter Schumann 2.(J)/LG2 Spitfire   19:10 Biggin Hill
26 Aug 1940 Hans Ehlers 2./JG 3 Spitfire     West of Calais
26 Aug 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   19:25 Biggin Hill
26 Aug 1940 Horst Liensberger Stab V.(Z.)/LG1 Spitfire 4000m 18:40 Warmwell
26 Aug 1940 Hermann Staege 2.(J)/LG2 Spitfire   19:10 Maidstone
27 Aug 1940 Merbach Stab I.NJG 2 Hurricane   21:30 Grimsby
27 Aug 1940 Julius Dite 4./JG 77 Blenheim   13:40 30km W. Egersund
27 Aug 1940 Julius Ditte 4./JG 77 Blenheim   13:40 30km West of Egersund
27 Aug 1940 Merbach Stab I./NJG 2 Hurricane   21:30 Grimsby
27 Aug 1940 Wolfgang Schellmann Stab /JG 2 Spitfire     Wareham
27 Aug 1940 Heinrich Setz 6./JG 77 Blenheim     Denmark & Norway
28 Aug 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Defiant 5000m 10:10 East of Canterbury
28 Aug 1940 Josef Pohs 5./JG 54 Spitfire 6500m 17:30 SW Dover
28 Aug 1940 Josef Haibock Stab III./JG 26 Defiant   10:00 E. Canterbury
28 Aug 1940 Kurt Graf 3./JG 3 Spitfire     London
28 Aug 1940 Hans Stechmann 9./JG 3 Spitfire   13:55  
28 Aug 1940 Franz von Werra Stab II./JG 3 Hurricane      
28 Aug 1940 Joachim Strauss 7./JG 54 Hurricane 6000m 17:21 Canterbury
28 Aug 1940 Max Clerico 7./JG 54 Hurricane   17:19  
28 Aug 1940 Franz von Werra Stab II./JG 3 Hurricane      
28 Aug 1940 Erwin Leykauf 7./JG 54 Hurricane 6000m 17:21 Canterbury
28 Aug 1940 Josef Pohs 5./JG 54 Spitfire 6500m 17:30 SW Dover
28 Aug 1940 Josef Bauer 7./JG 3 Spitfire 4200m 13:45 SE Southend
28 Aug 1940 Josef Bauer 7./JG 3 Spitfire 4000m 13:50 East of Southend
28 Aug 1940 Rudolf Saborowski 8./JG 3 Spitfire   13:53  
28 Aug 1940 Erwin Kortlepel 4./JG 3 Hurricane 3500m 17:15 Ashford
28 Aug 1940 Walter Horten Stab /JG 26 Defiant 2000m 10:03 E Canterbury
28 Aug 1940 Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 Hurricane 6000m 18:10 Canterbury
28 Aug 1940 Walter Horten Stab /JG 26 Defiant 2000m 10:03 E Canterbury
28 Aug 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Defiant 2000m 10:08 E Canterbury
28 Aug 1940 Fritz Losigkeit 2./JG 26 Hurricane   10:05 North of Folkestone
28 Aug 1940 Leonhard Birk 9./JG 51 Hurricane   18:10 Canterbury
28 Aug 1940 Anton Stangl 5./JG 54 Spitfire   17:30 Themesmundung
28 Aug 1940 Kurt Koch 9./JG 51 Spitfire   14:00  
28 Aug 1940 Helmut Meckel 1./JG 3 Spitfire     SE Cambridge
28 Aug 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hawk-75A   10:05 NE Dover
28 Aug 1940 Georg Claus Stab /JG 51 Hurricane   18:26 Canterbury
28 Aug 1940 Karl Hier 4./JG 54 Spitfire      
28 Aug 1940 Josef Haibock Stab III./JG 26 Defiant   10:00 East of Canterbury
28 Aug 1940 Heinz Schnabel 1./JG 3 Spitfire     SE Cambridge
28 Aug 1940 Josef Heinzeller 5./JG 3 Defiant   17:25  
28 Aug 1940 Franz Hessel 1./JG 3 Spitfire     SE Cambridge
28 Aug 1940 Franz von Werra Stab II./JG 3 Hurricane      
28 Aug 1940 Gunther Scholz Stab III./JG 54 Spitfire   11:07  
28 Aug 1940 Kurt Graf 3./JG 3 Spitfire     South of London
28 Aug 1940 Hans-Erich Heinbockel Stab III./JG 54 Hurricane   20:15  
28 Aug 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   18:25 Canterbury
28 Aug 1940 Gunther Scholz 7./JG 54 Hurricane   17:20  
28 Aug 1940 Franz von Werra Stab II./JG 3 Spitfire 2000m 17:10 3km W Rochester
28 Aug 1940 Konrad Nelleskamp 5./JG 3 Hurricane   17:20  
28 Aug 1940 Rudolf Ziegler Stab II./JG 54 Spitfire      
28 Aug 1940 Anton Gremm 4./JG 3 Hurricane 3000m 17:30 Ashford-Rye
28 Aug 1940 Martin Rysavy 2./JG 26 Hurricane 4500m 10:13 South of Faversham
29 Aug 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Hurricane 600m 17:08  
29 Aug 1940 Erwin Neuerburg 7./JG 3 Abschuß**   16:50  
29 Aug 1940 Muller 2./JG 26 Spitfire 4000m 19:45 Dover
29 Aug 1940 Mathias Massmann 7./JG 3 Spitfire 7200m 16:50 E. Maidstone
29 Aug 1940 Mathias Massmann 7./JG 3 Spitfire   16:50  
29 Aug 1940 Albrecht Ochs 9./JG 3 Spitfire   16:45  
29 Aug 1940 Willy Stange 8./JG 3 Spitfire 4600m 16:55 Ashford
29 Aug 1940 Matthias Massmann 7./JG 3 Spitfire 7200m 16:50 E Maidstone
29 Aug 1940 Willi Bauer 8./JG 3 Spitfire 4600m 16:55 Ashford
29 Aug 1940 Heinz Bar 1./JG 51 Spitfire   20:10 Battle of Britain
29 Aug 1940 Werner Voigt 5./JG 3 Spitfire   16:40  
29 Aug 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Hurricane   17:08  
29 Aug 1940 Martin Rysavy 2./JG 26 Hurricane   19:37 West of Dover
29 Aug 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire   20:09  
29 Aug 1940 Rolf Pingel Stab I./JG 26 Spitfire   20:07 Dungeness
29 Aug 1940 Rolf Pingel Stab I./JG 26 Spitfire   20:06 Dungeness
29 Aug 1940 Matthias Massmann 7./JG 3 Spitfire   16:50  
29 Aug 1940 Wilhelm Muller 2./JG 26 Spitfire 4000m 19:45 Dover
29 Aug 1940 Eberhard Henrici 1./JG 26 Spitfire 1500m 19:38 Littlestone
29 Aug 1940 Horst Buddenhagen 5./JG 3 Spitfire 3000m 16:40 E Tunbridge Wells
30 Aug 1940 Ernst Dullberg 5./JG 27 Spitfire 800-1000m 12:15 Ashford
30 Aug 1940 Auerbach 4.ZG76 Spitfire 1200m 12:50 20km S. Tunbridge Wells
30 Aug 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Spitfire 2000m 12:28 N. Redhill
30 Aug 1940 Erwin Neuerburg 7./JG 3 Abschuß** Low Level    
30 Aug 1940 Gunther Piduhn 6.ZG76 Hurricane 1000m 12:50  
30 Aug 1940 Friedrich-Wilhelm Strakeljahn Stab I.(J)LG2 Spitfire   19:02 Battle of Britain
30 Aug 1940 Ernst-Hartmann von Schlotheim Stab II.ZG76 Spitfire 2200m 12:35 SE Aldershot
30 Aug 1940 Rudolf Seufert 13.(Z)LG1 Spitfire 5000m 17:20 N. Canterbury
30 Aug 1940 Siegfried Gobel 5.ZG76 Hurricane   12:25  
30 Aug 1940 Hermann Staege 2.(J)LG2 Spitfire   19:10 Maidstone
30 Aug 1940 Rudolf Condne: Bf Piduhn 6.ZG76 Spitfire 5200m 17:05 N. Dover
30 Aug 1940 Walter Schumann 2.(J)LG2 Spitfire   19:10 Maidstone
30 Aug 1940 Siegfried Gobel 5.ZG76 Spitfire   12:13  
30 Aug 1940 Werner Streib 2.NJG 1 Wellington   23:24 20km NNE Emmerich
30 Aug 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Hurricane   18:00 Goudhurst
30 Aug 1940 unknown II.JG54 Hurricane      
30 Aug 1940 Rudolf Ziegler Stab II./JG 54 Hurricane   12:50  
30 Aug 1940 Oskar Strack 1./JG 52 Spitfire 4500m 12:45 15km S London
30 Aug 1940 Wilhelm Herget 6./ZG76 Hurricane   12:30  
30 Aug 1940 Erich Groth Stab II./ZG76 Hurricane   12:33  
30 Aug 1940 Georg Pavenzinger 2./JG 51 Spitfire      
30 Aug 1940 Ferdinand Vogl 4./JG 27 Spitfire   17:35 Gravesend
30 Aug 1940 Ernst-Hartmann v. Schlotheim 5./ZG76 Spitfire   12:35  
30 Aug 1940 Hermann Weeber Stab II./ZG76 Hurricane 4800m 12:30 South of Aldershot
30 Aug 1940 Ernst Dullberg 5./JG 27 Spitfire   12:15 Ashford
30 Aug 1940 Siegfried Gobel 5./ZG76 Hurricane   12:25  
30 Aug 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Spitfire   12:28 North of Redhill
30 Aug 1940 Ernst-Hartmann v. Schlotheim 5./ZG76 Spitfire 5000m 12:35 SE Aldershot
30 Aug 1940 Roloff von Aspern 5./JG 54 Hurricane   13:00  
30 Aug 1940 Karl Hier 4./JG 54 Hurricane      
30 Aug 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Hurricane      
30 Aug 1940 Heinz Nacke 6./ZG76 Hurricane   12:40  
30 Aug 1940 Max-Hellmuth Ostermann 7./JG 54 Spitfire   19:05  
30 Aug 1940 Bernhard Mielke Stab I.(J)/LG2 Spitfire   18:55  
30 Aug 1940 unknown Stab II./JG 54 Hurricane      
30 Aug 1940 Otto Radeke Stab II./ZG76 Spitfire 5500m 12:20 East of Aldershot
30 Aug 1940 Siegfried Gobel 5./ZG76 Spitfire   12:13  
30 Aug 1940 Gerhard Jentzsch 13.(Z)/LG1 Spitfire 5000m 17:20 N Canterbury
30 Aug 1940 Fritz Ultsch Stab III./JG 54 Spitfire   19:00  
30 Aug 1940 Otto Weckeiser 15.(Z)/LG1 Hurricane 5000m 17:19 SW Canterbury
30 Aug 1940 Alois Pfaffelhuber 15.(Z)/LG1 Hurricane   12:23  
30 Aug 1940 Hans-Erich Heinbockel Stab III./JG 54 Spitfire   19:00  
30 Aug 1940 Walter Borchers 4./ZG76 Hurricane   12:30  
30 Aug 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Hurricane   18:00 Goudhurst/Kent
30 Aug 1940 Heinz Nacke 6./ZG76 Hurricane 5600m 17:30 Thames Estuary
30 Aug 1940 Rudolf Condne 6./ZG76 Spitfire 5200m 17:05 N Dover
30 Aug 1940 Erich Groth Stab II./ZG76 Spitfire   17:30  
30 Aug 1940 Werner Machold 1./JG 2 Hurricane   12:40 South of London
30 Aug 1940 Max Clerico 7./JG 54 Spitfire   19:00  
30 Aug 1940 Hans-Joachim Jabs 6./ZG76 Hurricane   13:00  
30 Aug 1940 Alois Pfaffelhuber 15.(Z)/LG1 Hurricane   12:20  
30 Aug 1940 Karl-Heinz Krahl 3./JG 2 Hurricane   12:45  
30 Aug 1940 Max Himmelheber Stab I./JG 2 Hurricane 5500m 18:00 Goudhurst/Kent
30 Aug 1940 Gunther Piduhn 6./ZG76 Hurricane   12:50  
30 Aug 1940 Heinz Nacke 6./ZG76 Hurricane   12:50  
30 Aug 1940 Erich von Selle Stab II./JG 3 Spitfire     Dungeness
30 Aug 1940 Werner Pistor 4./ZG76 Spitfire   12:45  
30 Aug 1940 Heinz Ebeling 9./JG 26 Hurricane   18:35  
30 Aug 1940 Werner Machold 1./JG 2 Hurricane   18:00 Goudhurst/Kent
30 Aug 1940 Hermann Weeber Stab II./ZG76 Spitfire 2000m 12:45 S Worthing
30 Aug 1940 Werner Machold 1./JG 2 Hurricane   18:05 Goudhurst/Kent
30 Aug 1940 Karl-Heinz Harbauer 4./JG 2 Spitfire   12:40  
30 Aug 1940 Wilhelm Herget 6./ZG76 Hurricane   12:45  
30 Aug 1940 Ulrich von Gravenreuth 15.(Z)/LG1 Hurricane   12:16  
30 Aug 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Spitfire   17:50  
30 Aug 1940 Heinz Bolze 4./JG 2 Spitfire   17:55  
30 Aug 1940 Erich Groth Stab II./ZG76 Spitfire   12:40  
30 Aug 1940 Fritz Losigkeit 2./JG 26 Spitfire   19:30 SE Littlestone
30 Aug 1940 Harry Koch 5./JG 26 Hurricane   18:15 Dungeness
30 Aug 1940 Erwin Leykauf 7./JG 54 Spitfire   19:05  
30 Aug 1940 Auerbach 4./ZG76 Spitfire 1200m 12:50 20km S Tunbridge Wells
31 Aug 1940 Fritz Strohlein 2./JG 51 Spitfire 3000m 19:18  
31 Aug 1940 Franz Luders 6./JG 26 Hurricane 5000m 09:42 Brentwood
31 Aug 1940 Fritz Strohlein 2./JG 51 Spitfire   13:56  
31 Aug 1940 Fritz Strohlein 2./JG 51 Spitfire 6000m 13:55  
31 Aug 1940 Ernst-Hartmann von Schlotheim Stab II.ZG76 Spitfire 6500m 09:50  
31 Aug 1940 Helmut Kuhle 3./JG 52 Hurricane 5800m 14:05 S. Ashford
31 Aug 1940 Konrad Jackel 8./JG 26 Hurricane   19:40  
31 Aug 1940 Robert Schiffbauer 3./JG 26 Spitfire 4500m 18:50 NW Chatham
31 Aug 1940 unknown 3./JG 77 Hurricane      
31 Aug 1940 Karl-Gottfried Nordmann 3./JG 77 Hurricane   18:15 NE Tunbridge-Wells
31 Aug 1940 Richard Leppla 3./JG 51 Hurricane   14:08 Battle of Britain
31 Aug 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Hurricane   19:30 Battle of Britain
31 Aug 1940 Hans Berthel Stab I./JG 52 Hurricane   19:25 vor Kenley
31 Aug 1940 Siegfried Voss 1./JG 52 Spitfire 4000m 14:05 10km S Ashford
31 Aug 1940 Willi Grosse 3./JG 52 Hurricane 4000m 14:05 10km S Ashford
31 Aug 1940 Helmut Kuhle 3./JG 52 Hurricane   14:05 South of Ashford
31 Aug 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Spitfire 2800m 14:00 Bromley
31 Aug 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Hurricane 3500m 13:50 Sudrand London
31 Aug 1940 Robert Gobel 2./JG 52 Hurricane 3500m 13:50 Sudrand London
31 Aug 1940 Helmut Bennemann 2./JG 52 Hurricane 3500m 13:50 Sudrand London
31 Aug 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   18:42  
31 Aug 1940 unknown 3./JG 77 Hurricane      
31 Aug 1940 Karl Hier 4./JG 54 Hurricane 6000m 11:50 Thames Estuary
31 Aug 1940 Karl-Gottfried Nordmann 3./JG 77 Hurricane   14:25 South of Brentwood
31 Aug 1940 Franz Hahn 2./JG 77 Hurricane   14:25  
31 Aug 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Hurricane   14:30  
31 Aug 1940 Gottfried Schlitzer 8./JG 51 Hurricane   14:20  
31 Aug 1940 Fritz Strohhein 2./JG 51 Spitfire   19:18  
31 Aug 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 Spitfire   19:15  
31 Aug 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 Spitfire   19:14  
31 Aug 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire   14:16  
31 Aug 1940 Erwin Fleig 1./JG 51 Spitfire   14:12 Grays Thurrock
31 Aug 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire   14:10  
31 Aug 1940 Hans Berthel Stab I./JG 52 Hurricane 4500-5000m 13:50 vor Kenley
31 Aug 1940 Kurt Sidow 9./ZG26 Spitfire   09:38  
31 Aug 1940 Werner Streib 2./NJG 1 Hampden   00:32  
31 Aug 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Spitfire   09:00 Dover
31 Aug 1940 Hans-Joachim Jabs 6./ZG76 Spitfire   09:54  
31 Aug 1940 Wilhelm Herget 6./ZG76 Spitfire   09:50  
31 Aug 1940 Ernst-Hartmann v. Schlotheim Stab II./ZG76 Spitfire   09:50  
31 Aug 1940 Hermann Weeber Stab II./ZG76 Spitfire 4500m 08:45 SE Cambridge
31 Aug 1940 Hans Barschel Stab III./ZG26 Spitfire   09:45  
31 Aug 1940 Heinrich Hott 9./ZG26 Hurricane   09:45  
31 Aug 1940 Alfred Wehmeyer 8./ZG26 Hurricane   09:43  
31 Aug 1940 Franz Sander 7./ZG26 Hurricane   09:41  
31 Aug 1940 Wolf-Dietrich Wilcke Stab III./JG 53 Spitfire   20:35  
31 Aug 1940 Ernst Matthes 7./ZG26 Spitfire   09:38  
31 Aug 1940 Karl Willius 8./JG 51 Hurricane   14:22  
31 Aug 1940 Herbert Lange 7./ZG26 Spitfire   09:37  
31 Aug 1940 Sophus Baagoe 8./ZG26 Spitfire   09:37  
31 Aug 1940 Hubert Grisslich 9./ZG26 Spitfire   09:36  
31 Aug 1940 Hans Barschel Stab III./ZG26 Spitfire   09:35  
31 Aug 1940 Richard Heller 9./ZG26 Spitfire   09:33  
31 Aug 1940 Leonhard Kaufmann 7./ZG26 Spitfire   09:26  
31 Aug 1940 Adolf Iburg 9./JG 54 Hurricane     Eastchurch
31 Aug 1940 Hans-Ekkehard Bob 9./JG 54 Hurricane   11:42 Eastchurch
31 Aug 1940 Fritz Dettmer 9./JG 54 Hurricane   11:40 Eastchurch
31 Aug 1940 Hans-Ekkehard Bob 9./JG 54 Hurricane   11:40 Eastchurch
31 Aug 1940 Joachim Junghans 9./ZG26 Hurricane   09:39  
31 Aug 1940 Fritz Stritzel 3./JG 2 Spitfire   19:00  
31 Aug 1940 Rolf Pingel Stab I./JG 26 Spitfire 5000m 18:45 South of London
31 Aug 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   19:03 Maidstone
31 Aug 1940 Walter Horten Stab /JG 26 Spitfire   19:00  
31 Aug 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire   18:50 Gravesend
31 Aug 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 P-40 Warhawk   09:42 20km SE Cambridge
31 Aug 1940 Lothar Keller 1./JG 3 Spitfire     East of London
31 Aug 1940 Fritz Strohlein 2./JG 51 Spitfire   13:56  
31 Aug 1940 Franz Willinger 8./JG 2 Spitfire 5500m 14:01 20km N Dungeness
31 Aug 1940 Hubert Mutherich 2./JG 77 Spitfire   10:25 Battle of Britain
31 Aug 1940 Hans Christinnecke 7./JG 26 Spitfire 3000m 19:15 North of Sevenoaks
31 Aug 1940 Eberhard Henrici 1./JG 26 Hurricane   18:50 Gravesend
31 Aug 1940 Karl-Heinz Krahl 3./JG 2 P-40 Warhawk   19:30 Dover
31 Aug 1940 Heinz Schnabel 1./JG 3 Spitfire     East of London
31 Aug 1940 Kurt Votel 3./JG 2 Spitfire   18:59  
31 Aug 1940 Kurt Votel 3./JG 2 Spitfire   18:58  
31 Aug 1940 Erwin Richey 3./JG 2 Hurricane   18:55  
31 Aug 1940 Karl-Heinz Krahl 3./JG 2 Hurricane   18:55  
31 Aug 1940 Werner Machold 1./JG 2 Hurricane   14:15 Lydd
31 Aug 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Hurricane   09:40 Dover
31 Aug 1940 Kurt Votel 3./JG 2 Hurricane   09:05  
31 Aug 1940 Wolfgang Schellmann Stab /JG 2 Hurricane   09:25 Eastchurch
31 Aug 1940 Adolf Buhl 1.(J)/LG2 Spitfire      
31 Aug 1940 Hermann Staege 2.(J)/LG2 Spitfire   14:05 South of London
31 Aug 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   14:00 Kenley
31 Aug 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Spitfire   09:05 Dover
31 Aug 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   10:10 NE Folkestone
31 Aug 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 Spitfire   13:56  
31 Aug 1940 Fritz Strohlein 2./JG 51 Spitfire   13:55  
31 Aug 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Spitfire   19:05 Dover
31 Aug 1940 Georg Claus Stab /JG 51 Hurricane   10:11 NE Folkestone
31 Aug 1940 Erich Schiffbauer 3./JG 26 Spitfire 4500m 18:50 NW Chatham
31 Aug 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   10:01 NE Folkestone
31 Aug 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   10:00 NE Folkestone
31 Aug 1940 Otto Schulz 4./JG 27 Spitfire   13:40 Dover
31 Aug 1940 Konrad Jackel 8./JG 26 Hurricane   19:40  
31 Aug 1940 Heinz Ebeling 9./JG 26 Hurricane   19:20 NW Folkestone
31 Aug 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Hurricane   19:15 Folkestone
31 Aug 1940 Walter Schneider 6./JG 26 Spitfire   19:00 South of London
31 Aug 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 Spitfire   13:55  
31 Aug 1940 Heinz Ebeling 9./JG 26 Hurricane   19:10 NW Folkestone
31 Aug 1940 Franz Luders 6./JG 26 Hurricane   09:45 Brentwood
31 Aug 1940 Wolfgang Kosse 5./JG 26 Hurricane   18:55 Dungeness
31 Aug 1940 Hugo Dahmer 6./JG 26 Spitfire 6000m 19:45 South of Gravesend
31 Aug 1940 Heinz Ebeling 9./JG 26 Hurricane   09:50 North Weald
31 Aug 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Hurricane   10:00 Braintree
31 Aug 1940 Joachim Muncheberg 7./JG 26 Hurricane 5500m 10:00 NW Braintree
31 Aug 1940 Klaus Mietusch 7./JG 26 Spitfire 5000m 10:10 Chelmsford
31 Aug 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Hurricane   19:05 Folkestone
31 Aug 1940 Hugo Dahmer 6./JG 26 Hurricane   09:45 Brentwood
01 Sep 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Spitfire 5200m 15:30 Folkestone
01 Sep 1940 Adolf-Waldemar Kinzinger 3./JG 54 Spitfire 6000m 12:29 Tenterden
01 Sep 1940 Gunther Piduhn 6.ZG76 Spitfire 5000m 14:55 SE London
01 Sep 1940 Ferdinand Vogl 4./JG 27 Spitfire   15:15 Ashford
01 Sep 1940 Gunther Furher von Maltzahn Stab II./JG 53 Spitfire 6500m 12:10  
01 Sep 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Spitfire   15:05 Ashford
01 Sep 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Spitfire   14:50 Croydon
01 Sep 1940 Willi Roth 4./JG 26 Spitfire   14:50 Cranbrook
01 Sep 1940 Heinz Uerlings 1./JG 52 Spitfire 5000m 12:17 Ashford-NW Folkestone
01 Sep 1940 Hans-Joachim Jabs 6./ZG76 Hurricane   14:55  
01 Sep 1940 Gunther Piduhn 6./ZG76 Spitfire 5200m 14:55 SE London
01 Sep 1940 Franz Essl 1./JG 52 Spitfire 4000m 12:15 Ashford
01 Sep 1940 Adolf Kalkum 7./JG 53 Hurricane   12:10 Thames Estuary
01 Sep 1940 Hans-Georg Schulte 7./JG 53 Hurricane   12:20 Thames Estuary
01 Sep 1940 Werner Stumpf 7./JG 53 Hurricane   12:20 Thames Estuary
01 Sep 1940 Wolf-Dietrich Wilcke Stab III./JG 53 Spitfire   20:25  
01 Sep 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Hurricane      
01 Sep 1940 Otto Kramp 15.(Z)/LG1 Hurricane   15:20  
01 Sep 1940 Ernst Schmidt 13.(Z)/LG1 Spitfire   15:38  
01 Sep 1940 Wilhelm Herget 6./ZG76 Spitfire   14:45  
01 Sep 1940 Wilhelm Herget 6./ZG76 Spitfire   14:50  
01 Sep 1940 Wilhelm Herget 6./ZG76 Spitfire   15:00  
01 Sep 1940 Hans-Joachim Jabs 6./ZG76 Hurricane   14:45  
01 Sep 1940 Wilhelm Zimmer 6./ZG76 Hurricane   15:10  
01 Sep 1940 Adolf Kinzinger 3./JG 54 Spitfire 6000m 12:20 Tenterden
01 Sep 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Spitfire 4000m 11:45-50 Sittingbourne
01 Sep 1940 Hans-Joachim Jabs 6./ZG76 Spitfire   14:40  
01 Sep 1940 Josef Burschgens 7./JG 26 Spitfire   14:50 Croydon
01 Sep 1940 Helmut Bennemann 2./JG 52 Spitfire 4000m 11:45 Sittingbourne
01 Sep 1940 Eberhard Henrici 1./JG 26 Hurricane   15:07 South of London
01 Sep 1940 Eberhard Henrici 1./JG 26 Hurricane 4000m 15:08 SSW London
01 Sep 1940 Willy Roth 4./JG 26 Spitfire   14:50 Cranbrook
01 Sep 1940 Hans-Erich Heinbockel Stab III./JG 54 Spitfire 4000m 12:10 10km E Ashford
01 Sep 1940 Joachim Muncheberg 7./JG 26 Hurricane   14:52 West of Goudhurst
01 Sep 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Spitfire 2000m 15:00 South of London
01 Sep 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Hurricane   15:05 South of London
01 Sep 1940 Willi Kothmann 2./JG 27 P-40 Warhawk   11:40 South of London
01 Sep 1940 Erwin Daig 5./JG 27 Spitfire   15:00 Hastings
01 Sep 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Spitfire   15:30 Folkestone
01 Sep 1940 Hans Berthel Stab I./JG 52 Hurricane 5000-6000m 11:45 Sittingbourne
01 Sep 1940 Kurt Ebersberger 4./JG 26 Spitfire   14:40 South of London
01 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   19:55 Sudostrand London
01 Sep 1940 Helmut Strobl 5./JG 27 Spitfire      
01 Sep 1940 Otto Schulz 4./JG 27 Spitfire   15:15 Ashford
01 Sep 1940 Ferdinand Vogl 4./JG 27 Spitfire 3500m 15:15 Ashford
01 Sep 1940 Wilhelm Wiesinger 4./JG 27 Spitfire   15:10 Ashford
01 Sep 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Spitfire   15:05 Ashford
01 Sep 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Spitfire   12:45 Dover
01 Sep 1940 Emmerich Fluder 5./JG 27 Spitfire   15:00 Hastings
02 Sep 1940 Franz Essl 1./JG 52 Hurricane 80m 18:18 S. Eastchurch
02 Sep 1940 Karl Gotze 13.(Z)LG1 Spitfire   17:40 Raum London
02 Sep 1940 Hans-Joachim Marseille 1.(J)LG2 Spitfire 4000m   Detling
02 Sep 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Spitfire   18:16 S. Eastchurch
02 Sep 1940 Gunther Scholz 7./JG 54 Spitfire 4200m 13:35  
02 Sep 1940 Kurt Kirchner 1./JG 52 Spitfire 4300m 18:15 S. Eastchurch
02 Sep 1940 Hommel Stab II.ZG76 Spitfire 4000m 17:45 E. London
02 Sep 1940 unknown I.JG52 Spitfire   18:25  
02 Sep 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Spitfire   14:20  
02 Sep 1940 unknown I.JG52 Spitfire   18:25  
02 Sep 1940 Max Bucholz 1./JG 3 Hurricane     Maidstone
02 Sep 1940 Erich Kuhlmann 3./JG 53 Hurricane   09:20  
02 Sep 1940 Oskar Strack 1./JG 52 Spitfire 4200m 18:17 S Eastchurch
02 Sep 1940 unknown Stab I./JG 52 Spitfire   18:25  
02 Sep 1940 unknown Stab I./JG 52 Spitfire   18:25  
02 Sep 1940 Wolfgang Ewald Stab I./JG 52 Spitfire   18:25  
02 Sep 1940 Friedrich-Wilhelm Behrens 7./JG 54 Spitfire   13:55  
02 Sep 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Spitfire 4300m 18:16 S Eastchurch
02 Sep 1940 Kurt Kirschner 1./JG 52 Spitfire 4300m 18:15 S Eastchurch
02 Sep 1940 Helmut Bennemann 2./JG 52 Spitfire 2000m 14:00 Canterbury
02 Sep 1940 Herbert Schramm 7./JG 53 Spitfire 6000m 17:50 NE Dungeness
02 Sep 1940 Arno Zimmermann 7./JG 54 Spitfire   13:45  
02 Sep 1940 Werner Stumpf 7./JG 53 Spitfire   17:50  
02 Sep 1940 Erwin Leykauf 7./JG 54 Spitfire 5000m 17:30 Dover-Folkestone
02 Sep 1940 Richard Hausmann 9./JG 54 Hurricane      
02 Sep 1940 Rudolf Eiberg 7./ZG26 Spitfire   17:32  
02 Sep 1940 Karl-Heinz Boock 7./ZG26 Spitfire   17:33  
02 Sep 1940 Wilhelm Herget 7./ZG76 Spitfire 8300m 17:30 South of London
02 Sep 1940 Friedrich von Schlosheim Stab II./ZG76 Spitfire 4200m 17:35 Flugpl NE London
02 Sep 1940 Hortari Schmude 5./ZG76 Spitfire   17:35  
02 Sep 1940 Fritz Auerbach 4./ZG76 Spitfire 4500m 17:45 S London
02 Sep 1940 Wolfgang Lippert 3./JG 53 Hurricane   08:55  
02 Sep 1940 Johann Horst 5./ZG76 Spitfire 3500m 17:50 Tonbridge
02 Sep 1940 Wilhelm Hobein 5./ZG76 Spitfire   17:45  
02 Sep 1940 Karl Goetze 13.(Z)/JG 1 Spitfire   17:40  
02 Sep 1940 Hommel Stab II./ZG76 Spitfire 4000m 17:45 E London
02 Sep 1940 Otto Riedel 3.(Jagd)/LG2 Spitfire      
02 Sep 1940 Hortari Schmude 5./ZG76 Spitfire 5300m 17:45 S London
02 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   14:25 Dungeness
02 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   18:20 Sheerness
02 Sep 1940 Hermann Staege 2.(J)/LG2 Spitfire   18:25 Sheerness
02 Sep 1940 Rudolf Meixner 3./JG 77 Spitfire   17:45  
02 Sep 1940 Adolf Buhl 1.(J)/LG2 Spitfire      
02 Sep 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Spitfire   14:20  
02 Sep 1940 Otto Bertram 1./JG 2 Spitfire 1500m 14:25 New Romney
02 Sep 1940 Werner Machold 1./JG 2 Spitfire   14:25 New Romney
02 Sep 1940 Werner Machold 1./JG 2 Spitfire   14:25 New Romney
02 Sep 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Hurricane   18:20 Faversham
02 Sep 1940 Georg Mund 2./JG 2 Hurricane   18:20 Faversham
02 Sep 1940 Werner Machold 1./JG 2 Spitfire   18:20 Sittingbourne
02 Sep 1940 Erich Meyer 2./JG 51 Hurricane   09:05  
02 Sep 1940 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire   18:30 Sheerness
02 Sep 1940 Otto Bertram 1./JG 2 Spitfire 5000m 18:25 Eastchurch
02 Sep 1940 Herbert Kunze Stab I./JG 77 Spitfire   17:40  
02 Sep 1940 Kurt Koch 9./JG 51 Hurricane   08:55  
02 Sep 1940 Erwin Fleig 1./JG 51 Spitfire   09:15 5km E Canterbury
02 Sep 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 Hurricane   09:05  
02 Sep 1940 Ernst Terry Stab I./JG 51 Spitfire   09:05  
02 Sep 1940 Max Buchholz 1./JG 3 Hurricane     Maidstone
02 Sep 1940 Gerhard Sprenger 1./JG 3 Spitfire     sudEast of London
02 Sep 1940 Heinrich Osswald 1./JG 3 Spitfire     sudEast of London
02 Sep 1940 Eberhard Bock 3./JG 3 Morane     sudEast of London
02 Sep 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Hurricane   18:00  
02 Sep 1940 Heinz Bar 1./JG 51 Spitfire 2500m   Battle of Britain
03 Sep 1940 Gerhard Grzymalla 8./JG 26 Spitfire   11:10 10km SE Southend
03 Sep 1940 Arnold Kupper 8./JG 26 Spitfire 6500m 11:10 Themesmundung
03 Sep 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Spitfire 9000m 11:20 Southend
03 Sep 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Hurricane   11:50 Southend 3000-100m
03 Sep 1940 Willi Roth 4./JG 26 Hurricane   11:25 Wickford
03 Sep 1940 Josef Haibock Stab III./JG 26 Spitfire 3000m 11:05 Rochester
03 Sep 1940 unknown I.JG77 Spitfire      
03 Sep 1940 Karl-Heinz Bendert 4./JG 27 Spitfire 4000m 11:40 Themsemundung
03 Sep 1940 unknown I.JG77 Spitfire      
03 Sep 1940 Karl-Heinz Bendert 4./JG 27 Spitfire   11:45 Rochester
03 Sep 1940 Paul Gildner 3.NJG 1 Hampden   00:45 9km S. Sittard
03 Sep 1940 Georg Claus Stab /JG 51 Spitfire      
03 Sep 1940 Kurt Sidow 9./ZG26 Spitfire   11:47  
03 Sep 1940 Fritz Schupp 8./ZG26 Spitfire   11:26  
03 Sep 1940 unknown Stab I./JG 77 Spitfire      
03 Sep 1940 unknown Stab I./JG 77 Spitfire      
03 Sep 1940 Sophus Baagoe 8./ZG26 Spitfire   11:20  
03 Sep 1940 Alfred Wehmeyer 8./ZG26 Spitfire   11:22  
03 Sep 1940 Heinz Schumacher 8./ZG26 Spitfire   11:27  
03 Sep 1940 Sophus Baagoe 8./ZG26 Spitfire   11:28  
03 Sep 1940 Walter Scherer 8./ZG26 Spitfire   11:30  
03 Sep 1940 Friedrich Lugger 9./ZG26 Spitfire   11:40  
03 Sep 1940 Heinrich Hott 9./ZG26 Spitfire   11:40  
03 Sep 1940 Hubert Grisslich 9./ZG26 Spitfire   11:46  
03 Sep 1940 Friedrich Lugger 9./ZG26 Spitfire   11:50  
03 Sep 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Spitfire 3000-100m 11:50 Southend
03 Sep 1940 Kurt Sidow 9./ZG26 Hurricane   11:42  
03 Sep 1940 Erich Bode Stab II./JG 26 Spitfire   11:04 Margate
03 Sep 1940 Kurt Koch 9./JG 51 Spitfire   11:40  
03 Sep 1940 Karl-Hainz Bendert 4./JG 27 Spitfire   15:45 Rochester
03 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   11:32 Chelmsford
03 Sep 1940 Erich Bode Stab II./JG 26 Spitfire   11:08 Margate
03 Sep 1940 Hermann Hoffmann 4./JG 26 Spitfire   11:20 Hockley
03 Sep 1940 Willy Roth 4./JG 26 Hurricane   11:25 Wickford
03 Sep 1940 Josef Haibock Stab III./JG 26 Spitfire 3000m 11:03 Rochester
03 Sep 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Spitfire   11:10 Rochester
03 Sep 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Spitfire   11:20 Southend
03 Sep 1940 Arnold Kupper 8./JG 26 Spitfire 6500m 11:10 10km SE Southend
03 Sep 1940 Johannes Naumann 9./JG 26 Spitfire 6500m 11:10 10km SE Southend
03 Sep 1940 Otto Meyer 8./JG 26 Spitfire   11:16 Thames Estuary
03 Sep 1940 Gerhard Fuchs 2./JG 27 Hurricane   11:30 South of London
03 Sep 1940 Gerhard Homuth 2./JG 27 Hurricane   11:35 Burnham-on-Sea
03 Sep 1940 Otto Schulz 4./JG 27 Spitfire   11:35 Thames Estuary
03 Sep 1940 Karl-Hainz Bendert 4./JG 27 Spitfire   15:40 Thames Estuary
03 Sep 1940 Gerhard Gryzmalla 8./JG 26 Spitfire 6500m 11:10 10km SE Southend
04 Sep 1940 Adolf-Friedrich von Gotz 1./JG 2 Spitfire 6000m 10:10 S. Folkestone
04 Sep 1940 unknown III.JG51 Spitfire      
04 Sep 1940 Robel 6.ZG76 Spitfire 4500m 19:25 Tunbridge Wells
04 Sep 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Spitfire 1500m 14:27 New Romney
04 Sep 1940 unknown I.JG77 Spitfire      
04 Sep 1940 Kurt Buhligen 2./JG 2 Hurricane   10:00 Dover
04 Sep 1940 unknown I.JG77 Spitfire      
04 Sep 1940 unknown III./JG 51 Spitfire      
04 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
04 Sep 1940 Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 Hurricane   14:25 South of London
04 Sep 1940 Erich Meyer 2./JG 51 Spitfire      
04 Sep 1940 unknown Stab I./JG 77 Spitfire      
04 Sep 1940 Richard Leppla 3./JG 51 Spitfire   10:30 Battle of Britain
04 Sep 1940 Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 Spitfire   14:24 South of London
04 Sep 1940 Friedrich Moller 2./JG 77 Spitfire   14:15  
04 Sep 1940 Rudolf Unger 2./JG 54 Spitfire   10:20  
04 Sep 1940 Hans-Karl Keitel 1./JG 77 Spitfire   14:35  
04 Sep 1940 unknown Stab I./JG 77 Spitfire      
04 Sep 1940 Wilhelm Balthasar Stab III./JG 3 Spitfire   11:00 SE London
04 Sep 1940 Willi Reins 1./JG 2 Spitfire   10:10 Folkestone
04 Sep 1940 Herbert Kunze Stab I./JG 77 Spitfire   14:20  
04 Sep 1940 Karl Hannes 4./JG 2 Spitfire     Ashford
04 Sep 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Spitfire   14:25 Margate
04 Sep 1940 Helmut-Felix Bolz 5./JG 2 Spitfire   14:15  
04 Sep 1940 Julius Meimberg 4./JG 2 Spitfire   14:05 Ashford
04 Sep 1940 Hans-Joachim Jabs 6./ZG76 Spitfire   14:07  
04 Sep 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Spitfire   10:15 Ashford
04 Sep 1940 Willi Breuer Stab I./JG 54 Spitfire 4000m 14:00 South of Hythe
04 Sep 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Spitfire 1500m 14:27 New Romney
04 Sep 1940 Otto Bertram 1./JG 2 Hurricane   14:05 South of London
04 Sep 1940 Werner Machold 1./JG 2 Spitfire   10:10 Folkestone
04 Sep 1940 Adolf-Friedrich von Gotz 1./JG 2 Spitfire 6000m 10:10 S Folkestone
04 Sep 1940 Otto Bertram 1./JG 2 Hurricane   10:10 Folkestone
04 Sep 1940 Kurt Buhligen 2./JG 2 Spitfire   10:00 Dover
04 Sep 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Hurricane   09:58 Dover
04 Sep 1940 Peter Fasshauer 1./JG 2 Spitfire 5000m 14:15 Maidstone
04 Sep 1940 Hans-Ekkehard Bob 9./JG 54 Hurricane   10:10 Folkestone
04 Sep 1940 Wilhelm Hobein 5./ZG76 Spitfire   14:18  
04 Sep 1940 Erich Groth Stab II./ZG76 Spitfire   14:23  
04 Sep 1940 Wilhelm Egger 6./ZG76 Spitfire   14:15  
04 Sep 1940 Max Leschnig 5./ZG76 Spitfire   14:19  
04 Sep 1940 Walter Borchers 4./ZG76 Hurricane   14:35  
04 Sep 1940 Walter Borchers 4./ZG76 Spitfire   14:05  
04 Sep 1940 Robel 6./ZG76 Spitfire 4500m 19:25 Tunbridge Wells
04 Sep 1940 Wilhelm Hobein 5./ZG76 Spitfire 4000m 14:23 S London
04 Sep 1940 Karl Helmer 5./ZG76 Spitfire 4000m 14:23 S London
04 Sep 1940 Erich Groth Stab /ZG76 Spitfire   14:23  
04 Sep 1940 Walter Borchers 4./ZG76 Spitfire 3500m 14:10 10km S London
04 Sep 1940 Hans-Joachim Jabs 6./ZG76 Hurricane 4000m 14:20 Tonbridge
04 Sep 1940 Hans-Joachim Jabs 6./ZG76 Spitfire   14:07  
04 Sep 1940 Fritz Dettmer 9./JG 54 Hurricane   10:10 Folkestone
04 Sep 1940 Wilhelm Egger 6./ZG76 Spitfire   14:15  
04 Sep 1940 Groth Stab II./ZG76 Spitfire 4500m 14:15 10km S London
04 Sep 1940 Groth Stab II./ZG76 Spitfire 4500m 14:17 10km S London
04 Sep 1940 Wilhelm Hobein 5./ZG76 Spitfire   14:18  
04 Sep 1940 Max Leschnig 5./ZG76 Spitfire   14:19  
04 Sep 1940 Wilhelm Herget 6./ZG76 Spitfire 4600m 14:20 Tunbridge Wells
04 Sep 1940 Paul Pausinger 8./JG 54 Spitfire   14:05  
05 Sep 1940 Gunther Furher von Maltzahn Stab II./JG 53 Spitfire 5200m 16:05  
05 Sep 1940 Helmut Reumschussel 2./JG 3 Spitfire 5300m   Raum London
05 Sep 1940 Helmut Reumschussel 2./JG 3 Spitfire 2200m   Themesmundung
05 Sep 1940 Adolf-Waldemar Kinzinger 3./JG 54 Spitfire   10:45  
05 Sep 1940 Helmut Reumschussel 2./JG 3 Spitfire     Raum London
05 Sep 1940 Heinz Kunert 8./JG 53 Spitfire   16:23  
05 Sep 1940 Eugen Troha 7./JG 3 Spitfire   15:55 E. Southend
05 Sep 1940 Friedrich-Karl Muller 8./JG 53 Spitfire 700m 16:25  
05 Sep 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Spitfire   16:25  
05 Sep 1940 Rudolf Unger 2./JG 54 Spitfire 3500m 16:10 East of Southend
05 Sep 1940 Adolf Kitzinger 3./JG 54 Spitfire   10:45  
05 Sep 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   16:35  
05 Sep 1940 Ernst Reckers 8./JG 53 Spitfire   16:28  
05 Sep 1940 Kurt Kunert 8./JG 53 Spitfire   16:23  
05 Sep 1940 Hans-Georg Schulte 7./JG 53 Spitfire   16:20  
05 Sep 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Spitfire 800-1000m 16:30 East of Southend
05 Sep 1940 Egon Troha 7./JG 3 Spitfire 5000m 15:55 East of Southend
05 Sep 1940 Helmut Zilken 9./JG 54 Hurricane   10:48  
05 Sep 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Spitfire   11:05 Battle of Britain
05 Sep 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Spitfire 6000m 16:20 Thames Estuary
05 Sep 1940 Roloff von Aspern 5./JG 54 Hurricane 6000m 16:20 Thames Estuary
05 Sep 1940 Fritz Ultsch Stab III./JG 54 Hurricane   10:40  
05 Sep 1940 Max-Hellmuth Ostermann 7./JG 54 Hurricane   10:40  
05 Sep 1940 Paul Pausinger 8./JG 54 Spitfire   11:15  
05 Sep 1940 Richard Hausmann 9./JG 54 Hurricane   10:45  
05 Sep 1940 Wilhelm Schilling 9./JG 54 Spitfire   10:49  
05 Sep 1940 Karl-Heinz Kempf 9./JG 54 Spitfire   10:50  
05 Sep 1940 Willy Stange 8./JG 3 Spitfire 5500m 11:12 Biggin Hill
05 Sep 1940 Hans Berthel Stab I./JG 52 Hurricane   11:05  
05 Sep 1940 Fritz Schweser 7./JG 54 Hurricane 6000m 16:40 South of Ashford
05 Sep 1940 Hans Klee 7./JG 2 Hurricane 6000m 16:20 Thames Estuary
05 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   11:10 South of London
05 Sep 1940 Heinz Bretnutz 6./JG 53 Spitfire 7500-1000m 16:05 Hawkinge
05 Sep 1940 Franz Beyer 8./JG 3 Spitfire   11:10  
05 Sep 1940 Karl-Heinz Krahl 3./JG 2 Spitfire   16:05  
05 Sep 1940 Otto Bertram 1./JG 2 Spitfire   16:10 S Canterbury
05 Sep 1940 Otto Bertram 1./JG 2 Spitfire   16:10 S Canterbury
05 Sep 1940 Rudolf Pflanz 3./JG 2 Spitfire   16:10  
05 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire     South of London
05 Sep 1940 Peter Neumann-Merkel 9./JG 2 Spitfire 6000m 16:20 Ashford
05 Sep 1940 Helmut Reumschussel 2./JG 3 Spitfire     Raum London
05 Sep 1940 Helmut Reumschussel 2./JG 3 Spitfire     Raum London
05 Sep 1940 Herbert Kijewski 5./JG 3 Hurricane 6000m 16:25 Southend
05 Sep 1940 Hans Ehlers 2./JG 3 Spitfire     Raum London
05 Sep 1940 Erich Woitke 6./JG 3 Spitfire   16:30  
05 Sep 1940 Heinrich Vollmer 3./JG 3 Spitfire     Raum London
05 Sep 1940 Eberhard Bock 3./JG 3 Hurricane     Raum London
05 Sep 1940 Helmut Reumschussel 2./JG 3 Spitfire     Thames Estuary
05 Sep 1940 Robert Olejnik 2./JG 3 Spitfire     Thames Estuary
05 Sep 1940 Robert Olejnik 2./JG 3 Spitfire     Thames Estuary
05 Sep 1940 Hans von Hahn Stab I./JG 3 Spitfire     Raum London
05 Sep 1940 Helmut Wick 6./JG 2 Spitfire   16:10  
06 Sep 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Hurricane 3000m 10:12  
06 Sep 1940 Ferdinand Vogl 4./JG 27 Spitfire o.Zg. 2000m    
06 Sep 1940 Ferdinand Vogl 4./JG 27 Spitfire 3500m 19:15 SE London
06 Sep 1940 Gunther Furher von Maltzahn Stab II./JG 53 Hurricane 4000m 10:10  
06 Sep 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Spitfire o.Zg. 1000m    
06 Sep 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Spitfire o.Zg.      
06 Sep 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Spitfire 1500m 10:05 Tunbridge Wells
06 Sep 1940 Hans Halbach 5./JG 27 Spitfire   10:05 Biggin Hill
06 Sep 1940 Arnim Ettling 7./JG 2 Spitfire   14:10 Ashford
06 Sep 1940 Franz Gawlick 8./JG 53 Spitfire   10:09 Tunbridge Wells
06 Sep 1940 Gunther Genske 1./JG 27 Spitfire 15m   SW London
06 Sep 1940 Werner Kauffmann 4./JG 53 Spitfire   10:14  
06 Sep 1940 Pietras 1.(F)123 Spitfire 4000m 09:55 10km W. Kuste
06 Sep 1940 Max Dobislav 9./JG 27 Spitfire   10:10 South of London
06 Sep 1940 Josef-Emil Clade 9./JG 27 Spitfire   10:03 Kenley
06 Sep 1940 Josef Jansen 5./JG 27 Spitfire      
06 Sep 1940 Ernst Dullberg 5./JG 27 Spitfire      
06 Sep 1940 Ferdinand Vogl 4./JG 27 Spitfire      
06 Sep 1940 Wilhelm Wiesinger 4./JG 27 Spitfire      
06 Sep 1940 Heinz Halbach 5./JG 27 Spitfire   10:05 Biggin Hill
06 Sep 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Spitfire      
06 Sep 1940 Karl-Heinz Bendert 4./JG 27 Spitfire   10:10 Tunbridge Wells
06 Sep 1940 Franz Gawlik 9./JG 53 Spitfire 3500m 10:09 Tunbridge Wells
06 Sep 1940 Wilhelm Wiesinger 4./JG 27 Spitfire   19:05 Southend
06 Sep 1940 Ferdinand Vogl 4./JG 27 Spitfire   19:15 SE London
06 Sep 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Spitfire      
06 Sep 1940 Ernst Terry Stab I./JG 51 Spitfire   14:25  
06 Sep 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 Spitfire      
06 Sep 1940 Hermann Siemer 8./JG 51 Spitfire   14:35  
06 Sep 1940 Bernhard Lausch 8./JG 51 Spitfire   15:05  
06 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
06 Sep 1940 Hans-Karl Mayer Stab I./JG 53 Hurricane 500m 10:30 NW Dungeness
06 Sep 1940 Gunther Schulze-Blanck 4./JG 53 Hurricane   10:12  
06 Sep 1940 Werner Kaufmann 4./JG 53 Spitfire   10:14  
06 Sep 1940 Jakob Stoll 9./JG 53 Spitfire   10:09  
06 Sep 1940 Friedrich-Karl Muller 8./JG 53 Spitfire 5000m 10:25 Dungeness
06 Sep 1940 Pietras 1.(F)/123 Spitfire 4000m 09:55 10km W Kuste
06 Sep 1940 Hans-Georg Schulte 7./JG 53 Spitfire   19:10  
06 Sep 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Spitfire   10:05 Tunbridge Wells
06 Sep 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   14:45 Folkestone
06 Sep 1940 Heinz Bretnutz 6./JG 53 Hurricane   10:16  
06 Sep 1940 Otto Bertram 1./JG 2 Hurricane   10:20 SW Dover
06 Sep 1940 Gunther Genske 1./JG 27 Spitfire     SW London
06 Sep 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire      
06 Sep 1940 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire   10:00 Ashford
06 Sep 1940 Josef Quatember 2.(J)/LG2 Spitfire   10:05 South of London
06 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   10:10 South of London
06 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   17:55 Ashford
06 Sep 1940 Kurt Votel 3./JG 2 Spitfire   14:19  
06 Sep 1940 Helmut Wick 6./JG 2 Spitfire   09:50  
06 Sep 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Hurricane   10:05 Ashford
06 Sep 1940 Julius Meimberg 4./JG 2 Hurricane   10:00 Ashford
06 Sep 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Hurricane   10:00 Ashford
06 Sep 1940 Julius Meimberg 4./JG 2 Hurricane   10:15 Ashford
06 Sep 1940 Armin Ettling 7./JG 2 Spitfire   14:10 Ashford
06 Sep 1940 Walter Schneider 6./JG 26 Spitfire   14:29 Littlestone
06 Sep 1940 Konrad Carl 9./JG 26 Spitfire 5000m 14:15 North of Ashford
06 Sep 1940 Adolf Buhl 1.(J)/LG2 Spitfire      
06 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   10:20 Tonbridge
06 Sep 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Spitfire 3500m 10:10 SW Dungeness
06 Sep 1940 Heinrich Gottlob 6./JG 26 Spitfire     Littlestone
06 Sep 1940 Joachim Muncheberg 7./JG 26 Hurricane   10:28 Dungeness
06 Sep 1940 Heinrich Gottlob 6./JG 26 Spitfire   14:28 Littlestone
06 Sep 1940 Walter Schneider 6./JG 26 Spitfire   14:25 Littlestone
06 Sep 1940 Wolfgang Kosse 5./JG 26 Hurricane 7000-4000m 10:10 Guildford
06 Sep 1940 Kurt Ebersberger Stab II./JG 26 Spitfire   10:10 Redhill
06 Sep 1940 Erich Bode Stab II./JG 26 Spitfire   10:10 Redhill
06 Sep 1940 Karl Borris 5./JG 26 Hurricane 6500m 09:55 30km NW Folkestone
06 Sep 1940 Bernhard Adam 2./JG 26 Spitfire 5000m 14:10 25-30km N Rye
06 Sep 1940 Horst Ulenberg 2./JG 26 Hurricane   10:25 SW Tonbridge
07 Sep 1940 Gunther Lutzow StabJG3 Hurricane 3300m    
07 Sep 1940 Heinz Dudeck Stab II./JG 2 Spitfire   16:20  
07 Sep 1940 Gunther Seeger 3./JG 2 Spitfire   18:57 E. Heybridge
07 Sep 1940 Gunther Seeger 3./JG 2 Spitfire   18:40 SW Heyfield
07 Sep 1940 Friedrich Geisshardt 1.(J)LG2 Spitfire   18:00 Maidstone
07 Sep 1940 Erwin Neuerburg 7./JG 3 Abschuß**      
07 Sep 1940 Otto Weckeiser 15.(Z)LG1 Spitfire 6500m 16:57 SE London
07 Sep 1940 Kurt Herrmann 4.NJG 2 Blenheim   04:05 Waddington
07 Sep 1940 Gordon Gollob 3-/ZG 76 Hudson   05:20 North Sea / Hudson (N7377) of 233Sqn RAF flown by P/O LJE Ewing
07 Sep 1940 Kurt Hubel 7./JG 51 Hurricane     London
07 Sep 1940 Max Bucholz 1./JG 3 Morane     Rochester
07 Sep 1940 Gordon Gollob 3-/ZG 76 Sunderland   2:47 140km SW Sumburgh / Sunderland (N6133) “Y” of 201Sqn RAF flown by F/L JD Middleton
07 Sep 1940 unknown I.JG77 Spitfire      
07 Sep 1940 Max Bucholz 1./JG 3 Morane     Rochester
07 Sep 1940 Werner Bielefeldt 7./JG 51 Spitfire      
07 Sep 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Spitfire   18:35  
07 Sep 1940 Hermann Staiger 7./JG 51 Spitfire     South of London
07 Sep 1940 Hermann Staiger 7./JG 51 Spitfire     South of London
07 Sep 1940 Kurt Hubl 7./JG 51 Hurricane     South of London
07 Sep 1940 Paul Limpert 7./JG 51 Spitfire     South of London
07 Sep 1940 Fritz Stendel 8./JG 51 Spitfire   18:44  
07 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire     South of London
07 Sep 1940 Georg Pavenzinger 2./JG 51 Spitfire 3000m 18:25 West of Tonbridge
07 Sep 1940 Georg Claus Stab /JG 51 Spitfire      
07 Sep 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   18:32 South of London
07 Sep 1940 Walter Adolph 8./JG 27 Spitfire   18:25 South of Stanford
07 Sep 1940 Wolfgang Lippert Stab II./JG 27 Spitfire   19:05 South of London
07 Sep 1940 Heinz Ebeling 9./JG 26 Spitfire 5500m 18:50 SE London
07 Sep 1940 Joachim Muncheberg 7./JG 26 Spitfire 5500m 18:45 SE London
07 Sep 1940 Karl-Gottfried Nordmann 3./JG 77 Spitfire   18:25 Cranbrook
07 Sep 1940 Wilhelm Hobein 5./ZG76 Spitfire   19:15  
07 Sep 1940 Wolfgang Redlich 1./JG 27 Spitfire   18:55 SE London
07 Sep 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Spitfire 4000m 18:00-10 Maidstone
07 Sep 1940 Wilhelm Hobein 5./ZG76 Spitfire   19:15  
07 Sep 1940 Werner Pistor 4./ZG76 Spitfire 5500m 19:00 South of London
07 Sep 1940 Hans-Joachim Jabs 6./ZG76 Spitfire 5000m 19:20 South of London
07 Sep 1940 Lambert Spitzer 6./ZG76 Hurricane 6000m 19:15 West of London
07 Sep 1940 Helmut Meckel 1./JG 3 Spitfire      
07 Sep 1940 Hannes Trautloft Stab /JG 54 Hurricane   19:00 Maidstone
07 Sep 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Spitfire   18:45 South of London
07 Sep 1940 Siegfried Stronk 8./JG 53 Spitfire   19:40  
07 Sep 1940 Hans-Karl Mayer Stab I./JG 53 Hurricane   18:00  
07 Sep 1940 Georg Seelmann 2./JG 77 Spitfire   18:30  
07 Sep 1940 Robert Gobel 2./JG 52 Hurricane 4000m 18:05-10 Maidstone
07 Sep 1940 Helmut Bennemann 2./JG 52 Hurricane 4000-5000m 17:55 South of London
07 Sep 1940 Hans Berthel Stab I./JG 52 Spitfire 4500-5000m 17:50 Faversham
07 Sep 1940 unknown Stab I./JG 77 Spitfire      
07 Sep 1940 Wilhelm Schweikert 1./JG 77 Spitfire      
07 Sep 1940 Bernd Gallowitsch 1./JG 51 Spitfire   18:45  
07 Sep 1940 Heinrich Hoffmann 3./JG 51 Spitfire   18:25  
07 Sep 1940 Heinz Wiest 3./JG 77 Spitfire   18:30  
07 Sep 1940 Eduard Koslowski 9./JG 53 Spitfire   19:25  
07 Sep 1940 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire   18:25 Rochester
07 Sep 1940 Hans Tilly 3./JG 2 Hurricane   18:50 Thames Estuary
07 Sep 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Spitfire   18:43 Battle of Britain
07 Sep 1940 Siegfried Bethke 2./JG 2 Hurricane 5500m 18:42 Ostrand London
07 Sep 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Spitfire   18:40 Battle of Britain
07 Sep 1940 Gunther Seeger 3./JG 2 Hurricane   18:40 SW Henfield
07 Sep 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Spitfire   18:30 Thames Estuary
07 Sep 1940 Gunther Seeger 3./JG 2 Hurricane   18:57 E Weybridge
07 Sep 1940 Heinz Ebeling 9./JG 26 Spitfire   11:05 NW Dover
07 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   18:30 Maidstone
07 Sep 1940 Georg Schentke 9./JG 3 Spitfire   17:55  
07 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   18:20 Rochester
07 Sep 1940 Helmut Braukmann 3.(Jagd)/LG2 Spitfire   18:10  
07 Sep 1940 Werner Tismar 3.(Jagd)/LG2 Spitfire   18:00  
07 Sep 1940 Fritz Geisshardt 1.(J)/LG2 Spitfire   18:00 Maidstone
07 Sep 1940 Adolf Buhl 1.(J)/LG2 Spitfire   18:00  
07 Sep 1940 Kurt Hermann 1./NJG 2 Blenheim   04:05  
07 Sep 1940 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire     Faversham
07 Sep 1940 Helmut Meckel 1./JG 3 Spitfire      
07 Sep 1940 Erwin Straznicky 3.(Jagd)/LG2 Spitfire   18:20  
07 Sep 1940 Erwin Richey 3./JG 2 Spitfire   19:00 Thames Estuary
07 Sep 1940 Rolf Pingel Stab I./JG 26 Spitfire   19:25 Tonbridge
07 Sep 1940 Walter Horten Stab /JG 26 Spitfire   18:55  
07 Sep 1940 Erich von Selle Stab II./JG 3 Spitfire     South of London
07 Sep 1940 Max Buchholz 1./JG 3 Morane     Rochester
07 Sep 1940 Max Buchholz 1./JG 3 Morane     Rochester
07 Sep 1940 Lothar Keller 1./JG 3 Morane     Rochester
07 Sep 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Spitfire   17:38  
07 Sep 1940 Franz Beyer 8./JG 3 Hurricane   18:10  
07 Sep 1940 Karl-Heinz Dudeck Stab II./JG 2 Spitfire   18:20  
07 Sep 1940 Erwin Biedermann 7./JG 2 Spitfire   19:10  
07 Sep 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Hurricane   18:25 Gillingham
07 Sep 1940 Helmut Wick 6./JG 2 Spitfire   18:25  
07 Sep 1940 Franz Willinger 8./JG 2 Spitfire   18:25  
07 Sep 1940 Kurt Goltzsch 8./JG 2 Spitfire   18:26  
07 Sep 1940 Karl Ebert 8./JG 2 Spitfire     Raum London
07 Sep 1940 Hans Klee 7./JG 2 Spitfire 6000m 18:45 Thames Estuary
08 Sep 1940 Erhardt Scheidt 1./JG 26 Blenheim 500m 13:33 15km N. Calais
08 Sep 1940 Heinz Bar 1./JG 51 Spitfire   13:20 Battle of Britain
08 Sep 1940 Erwin Sawallisch 4./JG 77 Hudson   19:45 Bergen
08 Sep 1940 Karl Hier 4./JG 54 Spitfire      
08 Sep 1940 Joachim Schypek 5./JG 54 Spitfire 200m 18:30 10km SE Ramsgate
08 Sep 1940 Heinz Altendorf 7./JG 53 Blenheim   15:15 Battle of Britain
08 Sep 1940 Franz Gotz 7./JG 53 Hurricane   13:35 Battle of Britain
08 Sep 1940 Ignaz Prestele 2./JG 53 Hurricane   13:25  
08 Sep 1940 Rudolf Busch 3./JG 51 Blenheim     armelkanal
08 Sep 1940 Richard Leppla 3./JG 51 Spitfire   13:20 Battle of Britain
08 Sep 1940 Herrmann 4./NJG 2 Blenheim   23:00 Waddington
08 Sep 1940 Ludwig Franzisket 7./JG 27 Blenheim   13:42 Calais
08 Sep 1940 Ehardt Scheidt 1./JG 26 Blenheim 500m 13:33 15km N Calais
08 Sep 1940 Erwin Kortlepel 4./JG 3 Hurricane 5000m 13:30 South of London
08 Sep 1940 Helmut Wick 6./JG 2 Hurricane   13:40  
08 Sep 1940 Helmut Wick 6./JG 2 Hurricane   13:30  
08 Sep 1940 Helmut Wick 6./JG 2 Hurricane   13:20  
08 Sep 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Hurricane   13:15  
08 Sep 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Hurricane     South of London
08 Sep 1940 Helmut Henz 4./JG 77 Hudson   12:10 Bergen
08 Sep 1940 Hans-Joachim Marseille 1.(J)/LG2 Spitfire   09:40 Battle of Britain
09 Sep 1940 Karl Kempf 9./JG 54 Spitfire   18:35  
09 Sep 1940 Karl Hier 4./JG 54 Spitfire      
09 Sep 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Spitfire   18:11 Themesmundung
09 Sep 1940 Ernst-Albrecht Schultz 1./JG 53 Hurricane 3000m 18:30 Ostrand London
09 Sep 1940 August Muller 4./JG 3 Hurricane      
09 Sep 1940 Hans Gotz 1./JG 54 Spitfire 6000m 19:00  
09 Sep 1940 Gunther Lutzow StabJG3 Hurricane 800m    
09 Sep 1940 Hans Gotz 1./JG 54 Hurricane   19:05  
09 Sep 1940 Viktor Molders 2./JG 51 Spitfire      
09 Sep 1940 Werner Voigt 4./JG 3 Hurricane      
09 Sep 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   18:45 South of London
09 Sep 1940 Erbo Graf von Kageneck 8./JG 27 Spitfire   19:40 Rochford
09 Sep 1940 Werner Ahrens 1./JG 27 Hurricane   18:35 South of London
09 Sep 1940 Wolfgang Redlich 1./JG 27 Hurricane   18:35 South of London
09 Sep 1940 Hermann Ripke 8./JG 26 Spitfire   18:20 Thames Estuary
09 Sep 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Spitfire 1800m 18:07 Thames Estuary
09 Sep 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Spitfire   18:05 Thames Estuary
09 Sep 1940 Viktor Molders 2./JG 51 Spitfire      
09 Sep 1940 August Muller 4./JG 3 Hurricane      
09 Sep 1940 Heinz Bar 1./JG 51 Hurricane 6500m   Battle of Britain
09 Sep 1940 Erich Woitke 6./JG 3 Spitfire 4800m 18:35 Staplehurst
09 Sep 1940 Erich Woitke 6./JG 3 Spitfire 4800m 18:34 Staplehurst
09 Sep 1940 Eberhard Bock 3./JG 3 Morane      
09 Sep 1940 Eberhard Bock 3./JG 3 Morane      
09 Sep 1940 Erich Mix Stab III./JG 2 Hurricane   19:40  
09 Sep 1940 Erwin Clausen 3.(Jagd)/LG2 Spitfire   10:40  
09 Sep 1940 Hermann Sommer 2./NJG 2 Blenheim   23:15 (Waddington)
09 Sep 1940 Willy Stange 8./JG 3 Hurricane   18:35  
09 Sep 1940 Kurt Sauer 9./JG 53 Spitfire   18:45  
09 Sep 1940 Heinrich Setz 6./JG 77 Skua   14:10 Denmark & Norway
09 Sep 1940 Hans-Ekkehard Bob 9./JG 54 Spitfire   18:40  
09 Sep 1940 Karl-Heinz Kempf 9./JG 54 Spitfire   18:35  
09 Sep 1940 Waldemar Wubke 9./JG 54 Blenheim   18:24 Battle of Britain
09 Sep 1940 Hans Gotz 1./JG 54 Hurricane   19:05  
09 Sep 1940 Hans Gotz 1./JG 54 Spitfire   19:00  
09 Sep 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Hurricane      
09 Sep 1940 Jakob Stoll 9./JG 53 Spitfire   18:55  
09 Sep 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Hurricane      
09 Sep 1940 Jakob Stoll 9./JG 53 Spitfire 1500m 18:30 NW Calais
09 Sep 1940 Hans-Karl Mayer Stab I./JG 53 Hurricane   19:05  
09 Sep 1940 Albrecht Schultz 1./JG 53 Hurricane   18:30  
09 Sep 1940 Herbert Tzschoppe 1./JG 53 Hurricane   13:35  
09 Sep 1940 Oskar Strack 1./JG 52 Spitfire 7000m 18:40 Ostrand London
09 Sep 1940 Ernst Wiggers 2./JG 51 Spitfire      
09 Sep 1940 Heinrich Setz 6./JG 77 Skua   14:22 NW of Haugesund
09 Sep 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   18:55  
10 Sep 1940 Hermann Sommer 5./NJG 2 Blenheim   23:15 Waddington
11 Sep 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Blenheim   18:41  
11 Sep 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Spitfire   16:32 Elham
11 Sep 1940 Hans-Joachim Marseille 3.(J)LG2 Spitfire   17:05 Sudostengland
11 Sep 1940 Gerhard Kodderitzsch 1./JG 54 Spitfire 5-5800m 17:25  
11 Sep 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Albacore   18:36  
11 Sep 1940 Gerhard Grzymalla 8./JG 26 Spitfire 3000m 19:33 SE London
11 Sep 1940 Otto Weckeiser 15.(Z)LG1 Hurricane 6500m 16:57 SE London (Southampton)
11 Sep 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Hurricane   16:35  
11 Sep 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Hurricane   19:30 SE London
11 Sep 1940 unknown V.(Z)LG1 Hurricane     Southampton
11 Sep 1940 unknown III.JG51 Spitfire      
11 Sep 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   17:10 SE London
11 Sep 1940 Richard Vogel 4./JG 53 Spitfire   17:35  
11 Sep 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Spitfire   16:32 Elham
11 Sep 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire   16:50  
11 Sep 1940 Friedrich Klotz 9./JG 51 Spitfire   16:50  
11 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
11 Sep 1940 unknown Stab III./JG 51 Spitfire      
11 Sep 1940 Oskar Strack 1./JG 52 Albacore   18:35  
11 Sep 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Albacore   18:36  
11 Sep 1940 Waldemar Wubke 9./JG 54 Blenheim   11:10 Battle of Britain
11 Sep 1940 Franz Essl 1./JG 52 Blenheim   18:45  
11 Sep 1940 Gerhard Gryzmalla 8./JG 26 Spitfire   19:33 SE London
11 Sep 1940 Kurt Brandle 4./JG 53 Spitfire   17:40 Battle of Britain
11 Sep 1940 Wolf-Dietrich Wilcke Stab III./JG 53 Albacore   18:40 Calais v FAA
11 Sep 1940 Walter Fiel 8./JG 53 Albacore   18:40 Calais v FAA
11 Sep 1940 Walter Fiel 8./JG 53 Blenheim   18:40 Calais v 235Sqn
11 Sep 1940 Siegfried Stronk 8./JG 53 Albacore   18:45 Calais v FAA
11 Sep 1940 Jakob Stoll 9./JG 53 Blenheim   18:45 Calais v 235Sqn
11 Sep 1940 Gerhard Kodderitzsch 1./JG 54 Spitfire   17:25  
11 Sep 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Hurricane   17:10  
11 Sep 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Blenheim   18:41  
11 Sep 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Spitfire   17:12  
11 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   10:50 South of London
11 Sep 1940 Albert Heckmeier 3.(Jagd)/LG2 Spitfire     South of London
11 Sep 1940 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire   17:15 Dungeness
11 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   17:35 Ashford
11 Sep 1940 Kurt Votel 3./JG 2 Hurricane   16:46  
11 Sep 1940 Hans Tilly 3./JG 2 Spitfire   16:50  
11 Sep 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Hurricane   16:15 Staplehurst
11 Sep 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Hurricane   16:35  
11 Sep 1940 Gerhard Homuth 3./JG 27 Hurricane 6000m 18:10 5km sudw Selsey Bill
11 Sep 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Spitfire   17:05  
11 Sep 1940 Eduard Neumann Stab I./JG 27 Hurricane   17:05 Dungeness
11 Sep 1940 Herbert Brill 7./JG 2 Blenheim   08:00  
11 Sep 1940 Franz Willinger 8./JG 2 Hurricane   17:27  
11 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   16:20 NW Dungeness
11 Sep 1940 Heinrich Oetteking 8./JG 26 Spitfire   19:15 West of Ashford
11 Sep 1940 Joachim Muncheberg 7./JG 26 Spitfire 6500m 19:25 East of Ashford
11 Sep 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Hurricane 5000m 19:30 Canterbury-Ashford
11 Sep 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Hurricane   19:30 SE London
11 Sep 1940 Werkeiser Stab V.(Z)/LG1 Spitfire 6500m 16:57 SE London
11 Sep 1940 Heinz Bolze 4./JG 2 Spitfire   17:00  
11 Sep 1940 Botho Sommer Stab III./ZG26 Spitfire   17:27  
11 Sep 1940 Wilhelm Herget 6./ZG76 Hurricane 5000m 17:00 5-10km E Insel Wight
11 Sep 1940 Walter Borchers 4./ZG76 Hurricane 4500-5000m 17:05 S Portsmouth
11 Sep 1940 Hans-Joachim Jabs 6./ZG76 Spitfire 5500m 17:20 S London
11 Sep 1940 Karl Langenberg 5./ZG76 Spitfire 6500m 18:10 South of London
11 Sep 1940 Heinrich Sauerwein 5./ZG76 Spitfire 5000m 18:15 10km NNE Rye
11 Sep 1940 Hubertus von Bonin Stab I./JG 54 Spitfire 3000m 17:35 20km N Dungeness
12 Sep 1940 Gunther Hess 2./JG 53 Hurricane 1000m 18:00  
12 Sep 1940 Hans Stechmann 9./JG 3 Hurricane   13:10 Dungeness
12 Sep 1940 Alfred Zeis 1./JG 53 Blenheim   17:15 35km N Le Havre
12 Sep 1940 Gunther Hess 2./JG 53 Hurricane   18:00  
13 Sep 1940 Harbach 4./JG 77 Skua   18:10  
13 Sep 1940 Erich Hohn 4./JG 51 Spitfire   18:25 Ost-Dunkirchen
13 Sep 1940 Johann Ilner 4./JG 51 Spitfire     NW La Panne
13 Sep 1940 Olav Dyck 4./JG 77 Blenheim   18:18  
13 Sep 1940 Ludwig Froba 4./JG 77 Skua   18:10  
13 Sep 1940 Ludwig Froba 4./JG 77 Skua   18:10  
13 Sep 1940 Olaf Dyk 4./JG 77 Blenheim   18:18  
13 Sep 1940 Harbach 4./JG 77 Skua   18:10  
13 Sep 1940 Johann Illner 4./JG 51 Spitfire     NW La Panne
13 Sep 1940 Erich Hohn 4./JG 51 Spitfire   18:25 Ost-Dunkirk
13 Sep 1940 August Dilling 6./JG 3 Spitfire   20:50  
14 Sep 1940 Gerhard Kodderitzsch 1./JG 54 Spitfire   19:25 20km E. Sevenoaks
14 Sep 1940 Karl Kempf 9./JG 54 Hurricane   19:20  
14 Sep 1940 Kurt Dahne Stab I./JG 26 Hurricane   17:03 SE Maidstone
14 Sep 1940 Kurt Hubel 7./JG 51 Hurricane     Dungeness
14 Sep 1940 Joachim Muncheberg 7./JG 27 Spitfire 6500m 17:05 South of Maidstone
14 Sep 1940 Franz Hahn 2./JG 77 Hurricane   17:00  
14 Sep 1940 Heinz Stegmann Stab II./JG 54 Hurricane   17:00 SE London
14 Sep 1940 Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 Hurricane   17:00 SE London
14 Sep 1940 Rudolf Hager 4./JG 54 Hurricane   16:00 SE London
14 Sep 1940 Gerhard Kodderitzsch 1./JG 54 Spitfire 6500m 19:25 20km E Sevenoaks
14 Sep 1940 Rolf Klippgen 9./JG 53 Spitfire   19:45 North of Dungeness
14 Sep 1940 Walter Leyerer 2./JG 77 Spitfire   19:35  
14 Sep 1940 Rudolf Meixner 3./JG 77 Hurricane   17:11  
14 Sep 1940 Rudolf Meixner 3./JG 77 Hurricane   17:05  
14 Sep 1940 Franz Barten 2./JG 77 Hurricane   17:00  
14 Sep 1940 Karl-Heinz Kempf 9./JG 54 Hurricane   19:20  
14 Sep 1940 Hubert Mutherich 2./JG 77 Hurricane   17:00 Battle of Britain
14 Sep 1940 Edmund Wagner 9./JG 51 Spitfire      
14 Sep 1940 Karl Hubl 7./JG 51 Hurricane     Dungeness
14 Sep 1940 Hermann Staiger 7./JG 51 Hurricane     Dungeness
14 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
14 Sep 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   17:30 SW London
14 Sep 1940 Kurt Ebersberger Stab II./JG 26 Spitfire   17:10 Eastchurch
14 Sep 1940 Kurt Dahne Stab I./JG 26 Hurricane   17:03 SE Maidstone
14 Sep 1940 Rolf Pingel Stab I./JG 26 Hurricane   16:50 SE Maidstone
14 Sep 1940 Kurt Ruppert 3./JG 26 Hurricane   16:23 NE Dover
14 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   17:03 Sudostrands London
14 Sep 1940 Kurt Goltzsch 8./JG 2 Spitfire   10:05  
14 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
15 Sep 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Hurricane 4000m 15:32  
15 Sep 1940 Gunther Lutzow StabJG3 Hurricane 4500m    
15 Sep 1940 Karl Gotze 13.(Z)LG1 Spitfire   15:26 Raum London
15 Sep 1940 Erwin Neuerburg 7./JG 3 Abschuß** 6000-400m    
15 Sep 1940 Heinz-Gunter Fleischhacker 3./JG 77 Spitfire 2500m 13:10  
15 Sep 1940 Heinrich Kopperschlager 1./JG 53 Spitfire 6000m 15:50 NW London
15 Sep 1940 Heinrich Ruhl 1./JG 53 Spitfire   15:58 S. London
15 Sep 1940 Franz Luders 6./JG 26 Spitfire 1600m 18:00 Kanal
15 Sep 1940 Gustav Kull 8./JG 51 Hurricane 800m 15:35  
15 Sep 1940 Hermann Guhl 1.(J)LG2 Spitfire *      
15 Sep 1940 unknown I.(J)LG2 Spitfire      
15 Sep 1940 Heinrich Sannemann Stab II./JG 3 Spitfire 6300m 15:40 South of London
15 Sep 1940 Helmut Bennemann 2./JG 52 Hurricane 6000m 15:40 Thames Estuary
15 Sep 1940 Franz Hahn 2./JG 77 Spitfire   15:35  
15 Sep 1940 Ignaz Prestele 2./JG 53 Spitfire 5500m 15:55 10km S London
15 Sep 1940 Walter Scholz 3./JG 53 Spitfire 5500m 15:50 10km S London
15 Sep 1940 Heinrich Kopperschlager 1./JG 53 Spitfire 7500m 15:50 NW London
15 Sep 1940 Hans-Karl Mayer Stab I./JG 53 Spitfire 2500m 13:10 Maidstone
15 Sep 1940 Willi Ghesla 1./JG 53 Spitfire 6000m 13:00 SE London
15 Sep 1940 Heinrich Ruhl 1./JG 53 Spitfire 6000m 15:58 South of London
15 Sep 1940 Hans-Karl Mayer Stab I./JG 53 Spitfire 5500m 12:45 10km S London
15 Sep 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   12:44  
15 Sep 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Hurricane 4000m 15:40 Thames Estuary
15 Sep 1940 Oskar Strack 1./JG 52 Hurricane   15:35  
15 Sep 1940 Helmut Bennemann 2./JG 52 Hurricane 6000m 15:30 Thames Estuary
15 Sep 1940 Helmut Bennemann 2./JG 52 Hurricane 6000m 15:30 Sudrand London
15 Sep 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Hurricane 5000m 15:25 Thames Estuary
15 Sep 1940 Hans-Karl Keitel 1./JG 77 Spitfire   15:40  
15 Sep 1940 Siegfried Fischer 3./JG 53 Spitfire 5500m 12:45 10km S London
15 Sep 1940 Jakob Stoll 9./JG 53 Spitfire   15:33  
15 Sep 1940 Rudolf Saborowski 8./JG 3 Hurricane   12:50  
15 Sep 1940 Werner Pistor Stab II./ZG76 Spitfire 5500m 15:45 10km SE London
15 Sep 1940 Karl Langenberg 5./ZG76 Spitfire   15:25  
15 Sep 1940 Heinz Welz 13.(Z)/LG1 Spitfire   15:25  
15 Sep 1940 Hans Swietlik 13.(Z)/LG1 Spitfire   15:10  
15 Sep 1940 Hermann Neuhoff 7./JG 53 Blenheim 500m 19:00 20km NE Etaples
15 Sep 1940 Wolfgang Tonne 3./JG 53 Spitfire 5500m 15:55 10km S London
15 Sep 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   15:36  
15 Sep 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Hurricane   15:32  
15 Sep 1940 Wolf-Dietrich Wilcke Stab III./JG 53 Spitfire   15:15  
15 Sep 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire 4000m 13:08 10km South of London
15 Sep 1940 Jakob Stoll 9./JG 53 Spitfire   13:03  
15 Sep 1940 Wolf-Dietrich Wilcke Stab III./JG 53 Spitfire   13:00  
15 Sep 1940 Herbert Schramm 7./JG 53 Spitfire   12:50  
15 Sep 1940 Jakob Stoll 9./JG 53 Spitfire   12:45  
15 Sep 1940 Franz Gotz 9./JG 53 Hurricane   15:40 Battle of Britain
15 Sep 1940 Lothar Keller 1./JG 3 Spitfire     Raum London
15 Sep 1940 Walter Horten Stab /JG 26 Hurricane   15:30 Thames Estuary
15 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   15:30 Thames Estuary
15 Sep 1940 Hans Stechmann 9./JG 3 Spitfire   13:10  
15 Sep 1940 Heinz Fleischhacker 3./JG 77 Spitfire   13:10  
15 Sep 1940 Erich Woitke 6./JG 3 Spitfire 4500m 13:05 South of London
15 Sep 1940 Robert Gobel 2./JG 52 Hurricane 4000m 15:35 Thames Estuary
15 Sep 1940 Fritz Losigkeit 2./JG 26 Spitfire   15:40 SE London
15 Sep 1940 Detlev Rohwer Stab I./JG 3 Hurricane     Raum London
15 Sep 1940 Willy Stange 8./JG 3 Spitfire 6500m 12:50 Maidstone
15 Sep 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Spitfire   15:35 Thorney Island
15 Sep 1940 Karl Hannes 5./JG 2 Spitfire   15:20  
15 Sep 1940 Eberhard Bauer 5./JG 2 Spitfire   15:15  
15 Sep 1940 unknown I.(J)/LG2 Spitfire      
15 Sep 1940 unknown I.(J)/LG2 Spitfire      
15 Sep 1940 unknown I.(J)/LG2 Spitfire      
15 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 2.(J)/LG2 Spitfire   15:30 South of London
15 Sep 1940 Hans von Hahn Stab I./JG 3 Spitfire     North of London
15 Sep 1940 Karl Willius 8./JG 51 Spitfire   15:36  
15 Sep 1940 Leonhard Birk 7./JG 51 Spitfire      
15 Sep 1940 Detlev Rohwer Stab I./JG 3 Hurricane     North of London
15 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
15 Sep 1940 Walter Meyer 5./JG 26 Spitfire   15:35 South of London
15 Sep 1940 Fritz Stendel 8./JG 51 Spitfire   15:36  
15 Sep 1940 Gustav Kull 8./JG 51 Hurricane   15:35  
15 Sep 1940 Fritz Stendel 8./JG 51 Hurricane   15:28  
15 Sep 1940 Heinz Bar 1./JG 51 Spitfire     Battle of Britain
15 Sep 1940 Franz Luders 6./JG 26 Spitfire   16:00 Kanal
15 Sep 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire      
15 Sep 1940 Hermann Staiger 7./JG 51 Hurricane     Tonbridge
15 Sep 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Spitfire   12:40 Battle of Britain
15 Sep 1940 Georg Claus Stab /JG 51 Spitfire      
15 Sep 1940 Hans Witzel 6./JG 27 Spitfire     SE London
15 Sep 1940 Erich Meyer 2./JG 51 Spitfire      
16 Sep 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   09:24 South of London
16 Sep 1940 Georg Claus Stab /JG 51 Spitfire     South of London
16 Sep 1940 August Dilling 6./JG 3 Spitfire 6000m 09:10 Maidstone
17 Sep 1940 Eduard Neumann Stab I./JG 27 Hurricane   16:30 Gatwick
17 Sep 1940 Wolfgang Lippert Stab II./JG 27 Hurricane   16:48 Maidstone
17 Sep 1940 Eduard Koslowski 9./JG 53 Spitfire   16:40  
17 Sep 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   16:41  
17 Sep 1940 Wolf-Dietrich Wilcke Stab III./JG 53 Hurricane 3000m 16:50 Ashford
17 Sep 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Spitfire   16:35 Gravesend
18 Sep 1940 Hans-Joachim Marseille 3.(J)LG2 Spitfire 5000m   Sudostengland
18 Sep 1940 Gerhard Grzymalla 8./JG 26 Spitfire 6000m 14:15 London
18 Sep 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Hurricane 5000m 14:00 SE London (S. Tonbridge)
18 Sep 1940 Paul Gildner 3.NJG 1 Whitley   23:25 3km SE Groenlo
18 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   13:52 West of Rochester
18 Sep 1940 Walter Schumann 2.(J)/LG2 Spitfire     Dover
18 Sep 1940 Helmut Meckel 1./JG 3 Hurricane     South of London
18 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   13:35  
18 Sep 1940 Hermann Neuhoff 7./JG 53 Spitfire 3000m 10:55 Ashford
18 Sep 1940 Erich Woitke 6./JG 3 Spitfire   14:35  
18 Sep 1940 Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 Spitfire   11:35 Ashford
18 Sep 1940 Roloff von Aspern 4./JG 54 Spitfire   10:50 Ashford
18 Sep 1940 Karl Fuchs 2./JG 54 Spitfire   18:15  
18 Sep 1940 Alfred Schunk 2./JG 54 Spitfire   18:07  
18 Sep 1940 Franz Gotz 9./JG 53 Spitfire   20:50 Battle of Britain
18 Sep 1940 Ulrich Steinhilper 3./JG 52 Spitfire   18:10  
18 Sep 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Hurricane 5500m 13:50 Tilbury
18 Sep 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Spitfire 5000m 14:00 South of Tonbridge
18 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   13:55 West of Rochester
18 Sep 1940 Erich Fricke 2./JG 54 Spitfire   18:05  
18 Sep 1940 Heinz Ebeling 9./JG 26 Hurricane 6000m 13:50 South of Gravesend
18 Sep 1940 Leonhard Birk 7./JG 51 Spitfire      
18 Sep 1940 Gerhard Gryzmalla 8./JG 26 Spitfire   14:15 South of London
18 Sep 1940 Fritz Neef 1./JG 27 Hurricane     Chatham
18 Sep 1940 Erwin Fleig 1./JG 51 Spitfire   18:00  
18 Sep 1940 Erwin Fleig 1./JG 51 Spitfire   18:20  
18 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire 6500m 14:30 5km SE Ashford
19 Sep 1940 Paul Gildner 3.NJG 1 Whitley   00:28 Zieuwent
19 Sep 1940 Franz Kaiser 2./JG 53 Blenheim   17:25 Hastings
20 Sep 1940 Besatzung (crew) StabKG 53 Abschuß   03:37  
20 Sep 1940 Erbo Graf von Kageneck 9./JG 27 Hurricane   11:46 SE London
20 Sep 1940 Alfred Heckmann 5./JG 3 Spitfire   12:20 South of London
20 Sep 1940 Heinz Altendorf 7./JG 53 Spitfire   12:50 NW Dungeness
20 Sep 1940 Wolf-Dietrich Wilcke Stab III./JG 53 Hurricane   12:40 NW Dungeness
20 Sep 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   12:35 Dungeness
20 Sep 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   12:34 Dungeness
20 Sep 1940 Viktor Gruber 8./JG 27 Hurricane   12:20 SE London
20 Sep 1940 Johannes Seifert 3./JG 26 Hurricane   12:37 Maidstone
20 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire   12:05 South of Hornchurch
20 Sep 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Spitfire   12:15  
20 Sep 1940 Karl-Heinz Greisert Stab II./JG 2 Spitfire 5500m 12:10 South of London
20 Sep 1940 Heinrich Gottlob 6./JG 26 Spitfire   12:15 South of London
20 Sep 1940 Johannes Seifert 3./JG 26 Hurricane   12:25 Thames Estuary
20 Sep 1940 Johann Schmid 1./JG 2 Spitfire 5500m 12:10 South of London
21 Sep 1940 Wilhelm Laufer 6./JG 2 Blenheim   17:05  
21 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire   19:25 West of Ashford-Canterbury
23 Sep 1940 Hans-Jurgen Frolich 2./JG 26 Spitfire   15:20 Kanal-uber See
23 Sep 1940 Harold Grawatsch 6./JG 26 Hurricane 100m 11:10 Themesmundung
23 Sep 1940 Arnim Engels 1.(J)LG2 Spitfire   10:50 Dover
23 Sep 1940 Staffelabschuss 7./JG 2 Spitfire 400m 13:10 N. Fecamp
23 Sep 1940 Staffelabschuss 7./JG 3 Spitfire   13:10  
23 Sep 1940 Karl-Heinz Greisert Stab II./JG 2 Spitfire   10:30  
23 Sep 1940 Ludwig Theopold 1.(J)LG2 Spitfire   10:45 Dover
23 Sep 1940 unknown III.JG51 Spitfire      
23 Sep 1940 Fritz Schweser 7./JG 54 Spitfire   09:35  
23 Sep 1940 Hans-Jurgen Frohlich 2./JG 26 Spitfire   15:20 Kanal-uber See
23 Sep 1940 Walter Schneider 6./JG 26 Hurricane   11:00 Margate
23 Sep 1940 Hans Bluder 4./JG 26 Spitfire   11:05 Folkestone
23 Sep 1940 Walter Schneider 6./JG 26 Hurricane   11:10 Thames Estuary
23 Sep 1940 Heinrich Gottlob 6./JG 26 Hurricane   11:10 Thames Estuary
23 Sep 1940 Harald Grawatsch 6./JG 26 Hurricane   11:10 Thames Estuary
23 Sep 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Spitfire   10:35 Thames Estuary
23 Sep 1940 Kurt Kirchner 1./JG 52 Spitfire   11:05  
23 Sep 1940 Anton Engels 1.(J)/LG2 Spitfire   10:50 Dover
23 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   10:45 North of Rochester
23 Sep 1940 Helmut Hornatscheck 9./JG 26 Spitfire   10:45 Thames Estuary
23 Sep 1940 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire   10:30 Dover
23 Sep 1940   7./JG 3 Spitfire   13:10  
23 Sep 1940 Wilhelm Balthasar Stab III./JG 3 Spitfire   11:20 North of Cap Gris Nez
23 Sep 1940 Wilhelm Balthasar Stab III./JG 3 Spitfire   11:06 South of Chatham
23 Sep 1940   7./JG 2 Spitfire 400m 13:10 N Fecamp
23 Sep 1940 Karl-Heins Greisert Stab II./JG 2 Spitfire   10:30  
23 Sep 1940 Ludwig Leopold 1.(J)/LG2 Spitfire   10:45 Dover
23 Sep 1940 Adolf Buhl 1.(J)/LG2 Spitfire   10:40 Dover
23 Sep 1940 Friedrich Geisshardt 1.(J)/LG2 Spitfire   10:35 Dover
23 Sep 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Spitfire   10:30 South of London
23 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   10:45 North of Rochester
24 Sep 1940 Helmut Kuhle 3./JG 52 Spitfire 5400m 14:45 Dover
24 Sep 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Spitfire 2000-2500m 14:30-40 8-10km vor Dover
24 Sep 1940 Helmut Bennemann 2./JG 52 Spitfire 2500-3000m 14:40 vor Dover
24 Sep 1940 Ulrich Steinhilper 3./JG 52 Spitfire 2500m 14:40 NE Dover
24 Sep 1940 Helmut Kuhle 3./JG 52 Spitfire 2500m 14:45 NE Dover
24 Sep 1940 Ulrich Steinhilper 3./JG 52 Spitfire 2500m 14:45 NE Dover
24 Sep 1940 Gunther Furher von Maltzahn Stab II./JG 53 Spitfire 6000m 09:53 SE London
24 Sep 1940 Helmut Bennemann 2./JG 52 Spitfire 2000-2500m 14:35 10km vor Dover
24 Sep 1940 Herbert Ihlefeld Stab I.(J)/LG2 Spitfire   10:25  
24 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   10:00 Rochester
24 Sep 1940 Fritz Schweser 7./JG 54 Spitfire   09:35  
24 Sep 1940 Karl Roos 5./JG 53 Spitfire   17:35 South of Insel Wight
24 Sep 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Spitfire 2000-2500m 14:30-40 8-10km vor Dover
24 Sep 1940 Michael Sonner 3./JG 51 Hurricane   17:40 Boulogne
24 Sep 1940 Hugo Dahmer 6./JG 26 Hurricane   10:55 Southend
24 Sep 1940 Hans Stechmann 9./JG 3 Spitfire   14:45 South of Dover
24 Sep 1940 Eberhard von Boremski 9./JG 3 Blenheim   14:05 Battle of Britain
24 Sep 1940 Kaspar Amhausend 1./JG 2 Spitfire   09:50  
24 Sep 1940 Anton Mader 1./JG 2 Spitfire 5900m 09:45 ESE London
24 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 1.(J)/LG2 Spitfire   10:25 South of London
24 Sep 1940 Otto Wessling 9./JG 3 Spitfire   15:45  
24 Sep 1940 Adolf Benzinger 3./JG 51 Hurricane   17:35 armelkanal
25 Sep 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Spitfire   14:30  
25 Sep 1940 Wilhelm Hermes 2./JG 2 Spitfire   14:30  
26 Sep 1940 unknown I.JG77 Hurricane   15:40  
26 Sep 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Spitfire      
26 Sep 1940 unknown I.JG77 Hurricane   15:40  
26 Sep 1940 Karl-Heinz Greisert Stab II./JG 2 Spitfire   17:40  
26 Sep 1940 Wilhelm Hermes 2./JG 2 Hurricane   17:20  
26 Sep 1940 Alfred Wehmeyer 8./ZG26 Hurricane   17:36  
26 Sep 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Spitfire   17:40  
26 Sep 1940 Sophus Baagoe 8./ZG26 Spitfire   17:37  
26 Sep 1940 Johann Schalk Stab III./ZG26 Spitfire   17:35  
26 Sep 1940 Richard Heller 9./ZG26 Spitfire   17:35  
26 Sep 1940 Helmut Haugk 7./ZG26 Hurricane   17:23  
26 Sep 1940 unknown Stab I./JG 77 Spitfire   15:40  
26 Sep 1940 unknown Stab I./JG 77 Spitfire   15:40  
26 Sep 1940 Herbert Schramm 7./JG 53 Hampden   13:16  
26 Sep 1940 Kurt Brandle 5./JG 53 Spitfire 4000-2000m 17:38 10km W Insel Wight
26 Sep 1940 Hans-Joachim Gerlach Stab /JG 2 Spitfire 6000m 17:40 Isle of Wight
26 Sep 1940 Karl-Heins Greisert Stab II./JG 2 Spitfire   17:40  
26 Sep 1940 Kurt Buhligen Stab II./JG 2 Spitfire      
26 Sep 1940 Karl Hannes 5./JG 2 Spitfire   17:30  
26 Sep 1940 Karl Hannes 5./JG 2 Spitfire   17:25  
26 Sep 1940 Hans Tilly 3./JG 2 Hurricane   17:40 Southampton
26 Sep 1940 Wilhelm Hermes 2./JG 2 Hurricane   17:25  
26 Sep 1940 Wolfgang Schellmann Stab /JG 2 Spitfire 6000m 17:40 Isle of Wight
26 Sep 1940 Bruno Stolle 8./JG 2 Spitfire 3800m 17:42 20-30km SW Isle of Wight
27 Sep 1940 Brenkel 13.(Z)LG1 Spitfire 6000m 10:35 SW London
27 Sep 1940   Stab III.ZG26 Spitfire 7500m 12:43  
27 Sep 1940 Hans-Jurgen von Cramon StabJG53 Hurricane 7500m 11:00 20km N. Dungeness
27 Sep 1940 Karl Fuhring Stab I./JG 77 Hurricane   10:22  
27 Sep 1940 Hans-Joachim Marseille 3.(J)LG2 Hurricane 4500m   London
27 Sep 1940 Karl Gotze 13.(Z)LG1 Spitfire 5000m 10:20 S. Bromley
27 Sep 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Spitfire   13:45 S. Maidstone
27 Sep 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Hurricane   13:05 Milton Regis
27 Sep 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Hurricane   16:18 E. London
27 Sep 1940 Ernst Dullberg 5./JG 27 Hurricane   10:17 Biggin Hill
27 Sep 1940 Otto Wessling 9./JG 3 Abschuß**      
27 Sep 1940 Otto Wessling 9./JG 3 Spitfire   15:45  
27 Sep 1940 Otto Weckeiser 15.(Z)LG1 Spitfire 5000m 10:19 SW London
27 Sep 1940 Rudolf Seufert 13.(Z)LG1 Spitfire 6000m 10:28 S. Bromley
27 Sep 1940 Viktor Molders 2./JG 51 Hurricane      
27 Sep 1940 Werner Kauffmann 4./JG 53 Hurricane   10:20  
27 Sep 1940 unknown I.JG77 Spitfire      
27 Sep 1940 unknown III.JG51 Hurricane      
27 Sep 1940 unknown I.JG51 Hurricane      
27 Sep 1940 Karl Ruttger 3./JG 52 Spitfire 5000-6000m 13:30 Ashford
27 Sep 1940 unknown I.JG77 Spitfire      
27 Sep 1940 Johannes Janke Stab I./JG 77 Hurricane   10:28  
27 Sep 1940 Max Weniger 13.(Z)LG1 Spitfire 6000m 10:30 S. Bromley
27 Sep 1940 Josef Pohs 5./JG 54 Spitfire   10:16  
27 Sep 1940 Josef Pohs 5./JG 54 Spitfire   10:20  
27 Sep 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   13:33  
27 Sep 1940 Xaver Ray 8./JG 53 Hurricane 6500m 14:00 South of London
27 Sep 1940 Xaver Ray 8./JG 53 Hurricane 6500m 14:01 South of London
27 Sep 1940 Roloff von Aspern 5./JG 54 Spitfire   10:15  
27 Sep 1940 Josef Pohs 5./JG 54 Spitfire   10:16  
27 Sep 1940 Gunther Furher von Maltzahn Stab II./JG 53 Spitfire   16:25  
27 Sep 1940 Roloff von Aspern 5./JG 54 Hurricane 4500m 10:20 South of London
27 Sep 1940 Willy Stephan 6./JG 52 Spitfire   13:51  
27 Sep 1940 Josef Pohs 5./JG 54 Spitfire   10:20  
27 Sep 1940 Rudolf Ehrenberger 6./JG 53 Spitfire 6000m 13:35 South of Dover
27 Sep 1940 Karl Schulz 6./JG 53 Spitfire 5500m 13:20 East of London
27 Sep 1940 Werner Kaufmann 4./JG 53 Hurricane   10:20  
27 Sep 1940 Kurt Wolff 1./JG 52 Spitfire      
27 Sep 1940 Hans-Jurgen von Cramon Stab /JG 53 Hurricane 5500m 11:00 20km N Dungeness
27 Sep 1940 Karl Kirschbaum Stab II./JG 52 Spitfire   13:45 Chatham
27 Sep 1940 Wilhelm Ensslen Stab II./JG 52 Spitfire   13:45 Chatham
27 Sep 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Hurricane 6000m 10:20 West of London
27 Sep 1940 Otto Grote 4./JG 54 Spitfire      
27 Sep 1940 Gunther Furher von Maltzahn Stab II./JG 53 Spitfire   10:19  
27 Sep 1940 Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 Hurricane   16:20 Hastings
27 Sep 1940 Weinger 13.(Z)/LG1 Spitfire 6000m 10:30 5km S Bromley
27 Sep 1940 Goetze 13.(Z)/LG1 Spitfire 6000m 10:20 10km S Bromley
27 Sep 1940 Hubert Grisslich 9./ZG26 Spitfire   12:44  
27 Sep 1940 Kurt Sidow 9./ZG26 Spitfire   12:43  
27 Sep 1940 Botho Sommer Stab III./ZG26 Spitfire   12:44  
27 Sep 1940   Stab III./ZG26 Spitfire   12:43  
27 Sep 1940 Botho Sommer Stab III./ZG26 Spitfire   12:40  
27 Sep 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Spitfire   16:18  
27 Sep 1940 Gerhard Jentzsch 13.(Z)/LG1 Spitfire 6000m 10:28 15km S Bromley
27 Sep 1940 Otto Grote 4./JG 54 Spitfire   10:20  
27 Sep 1940 Oskar Strack 1./JG 52 Spitfire 4500m 13:46 SW Maidstone
27 Sep 1940 Roloff von Aspern 5./JG 54 Spitfire   16:15  
27 Sep 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Not Listed      
27 Sep 1940 Walter Repple 4./JG 54 Spitfire      
27 Sep 1940 Bernhard Malischewski Stab II./JG 54 Spitfire   13:10  
27 Sep 1940 Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 Hurricane   13:00 South of London
27 Sep 1940 Karl Hier 4./JG 54 Spitfire      
27 Sep 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Spitfire      
27 Sep 1940 Alfred Wehmeyer 8./ZG26 Spitfire   12:40  
27 Sep 1940 Herbert Eggers Stab III./JG 3 Spitfire   14:25  
27 Sep 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Hurricane   13:05 Milton Regis
27 Sep 1940 Paul Lege 5./JG 27 Hurricane   10:17 Biggin Hill
27 Sep 1940 Peter Werfft 1./JG 27 Hurricane     North of Brighton
27 Sep 1940 Willi Kothmann 2./JG 27 Spitfire   11:27 South of London
27 Sep 1940 Emil Kaiser 2./JG 27 Spitfire   10:20 South of London
27 Sep 1940 Willi Kothmann 2./JG 27 Spitfire   10:15 South of London
27 Sep 1940 Eduard Neumann Stab I./JG 27 Hurricane   10:15 Orpington
27 Sep 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Hurricane   16:18 East of London
27 Sep 1940 Peter Werfft 1./JG 27 Hurricane   10:10 Sevenoaks
27 Sep 1940 Horst Buddenhagen 5./JG 3 Hurricane   13:30  
27 Sep 1940 Wilhelm Balthasar Stab III./JG 3 Spitfire   14:25  
27 Sep 1940 Erich Woitke 6./JG 3 P-40 Warhawk   13:30  
27 Sep 1940 Gunther Busgen 1./JG 52 Spitfire 5000m 13:45 S Maidstone
27 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 1.(J)/LG2 Spitfire   10:10 South of London
27 Sep 1940 Werner Machold 9./JG 2 Spitfire   13:08 East of Portland
27 Sep 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Spitfire   13:00 E Portland
27 Sep 1940 Rudolf Pflanz Stab I./JG 2 Spitfire   13:08 E Portland
27 Sep 1940 Brendel 15.(Z)/LG1 Spitfire 6000m 10:35 SW London
27 Sep 1940 Wolfgang Redlich 1./JG 27 Hurricane   10:15 Sevenoaks
27 Sep 1940 Hubert Mutherich 2./JG 77 Spitfire   16:02 Battle of Britain
27 Sep 1940 Herbert Ihlefeld 1.(J)/LG2 Spitfire   10:50 South of London
27 Sep 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   17:03 Maidstone
27 Sep 1940 Wolfgang Ewald Stab I./JG 52 Hurricane   13:30  
27 Sep 1940 unknown Stab I./JG 77 Spitfire      
27 Sep 1940 unknown Stab I./JG 77 Spitfire      
27 Sep 1940 Hubert Mutherich 2./JG 77 Spitfire   16:05 Battle of Britain
27 Sep 1940 Johann Janke Stab I./JG 77 Hurricane   10:28  
27 Sep 1940 Karl Fuhring Stab I./JG 77 Hurricane   10:22  
27 Sep 1940 unknown III./JG 51 Hurricane      
27 Sep 1940 Erich Meyer 2./JG 51 Hurricane      
27 Sep 1940 Karl Ruttger 3./JG 52 Spitfire 5000-6000m 13:30 Ashford
27 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Hurricane      
27 Sep 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Hurricane   16:35  
27 Sep 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Hurricane   13:03  
27 Sep 1940 unknown Stab I./JG 51 Hurricane      
27 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Hurricane      
27 Sep 1940 Hermann-Friedrich Joppien 1./JG 51 Hurricane     Battle of Britain
27 Sep 1940 Franz Hahn 2./JG 77 Hurricane   16:28  
27 Sep 1940 Viktor Molders 2./JG 51 Hurricane      
28 Sep 1940 Gunther Scholz Stab III./JG 54 Spitfire   11:07  
28 Sep 1940 Hans-Joachim Marseille 3.(J)LG2 Spitfire 3500-3000m   Sudostengland
28 Sep 1940 Hugo Dahmer 6./JG 26 Spitfire     Canterbury
28 Sep 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Spitfire 7500m 10:45 North of Dungeness
28 Sep 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Spitfire 7000m 14:45 SW London
28 Sep 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   15:01 Littlestone
28 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
28 Sep 1940 Josef Wurmheller 5./JG 53 Spitfire   13:45  
28 Sep 1940 Walter Schneider 6./JG 26 Spitfire   11:35 Canterbury
28 Sep 1940 Erwin Richey 3./JG 2 Hurricane   15:45 Selsey Bill
28 Sep 1940 Helmut Haugk 7./ZG26 Spitfire   15:45  
28 Sep 1940 Carl Lommel 1./JG 52 Spitfire   14:45  
28 Sep 1940 Rolf Pingel Stab I./JG 26 Hurricane   14:40 Maidstone
28 Sep 1940 Willy Stange 8./JG 3 Hurricane   15:10  
28 Sep 1940 Harald von Arnim 8./JG 2 Hurricane   17:32  
28 Sep 1940 Werner Machold 9./JG 2 Hurricane   15:55 Selsey Bill
28 Sep 1940 Carl-Hans Roders 9./JG 2 Hurricane   15:55 Selsey Bill
28 Sep 1940 Karl-Heinz Krahl 3./JG 2 Hurricane   15:44 Selsey Bill
28 Sep 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Hurricane   15:40 Selsey Bill
28 Sep 1940 Horst Ulenberg 2./JG 26 Spitfire   14:45 Ashford
28 Sep 1940 Wolfgang Falkinger 9./JG 2 Hurricane   15:55 Selsey Bill
28 Sep 1940 Otto Niemeyer 4./JG 77 Hudson   19:43 NW of Bergen
29 Sep 1940 Eckart Konig 4./JG 3 Hurricane 2700m 17:20 S. London
29 Sep 1940 Gunther Hess 2./JG 53 Spitfire 200m 17:36 5km E. Brighton
29 Sep 1940 Ludwig Becker 4.NJG 1 Wellington   22:53 Blijham/Groningen
29 Sep 1940 Ignaz Prestele 2./JG 53 Hurricane   17:38  
29 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
29 Sep 1940 Ignaz Prestele 2./JG 53 Hurricane 3000m 17:25 S London
29 Sep 1940 Franz Kaiser 2./JG 53 Hurricane 3000m 17:25 S London
29 Sep 1940 Walter Rupp 3./JG 53 Hurricane   17:26  
29 Sep 1940 Karl Leonhard 3./JG 53 Hurricane   17:30  
29 Sep 1940 Arnold Lignitz 9./JG 51 Hurricane   16:35  
29 Sep 1940 Gunther Hess 2./JG 53 Spitfire 1700m 17:36 5km E Brighton
29 Sep 1940 Werner Voigt 4./JG 3 Hurricane   17:35 South of London
29 Sep 1940 Erich von Selle Stab II./JG 3 Hurricane   17:30 South of London
29 Sep 1940 August Dilling 6./JG 3 Hurricane   17:30 South of London
29 Sep 1940 Eduard Rybiak 6./JG 3 Hurricane   17:25 South of London
29 Sep 1940 Erwin Kortlepel 4./JG 3 Hurricane 1800-1850m 17:25 S London
29 Sep 1940 Eckart Konig 4./JG 3 Hurricane 2700m 17:20 South of London
29 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
29 Sep 1940 Erbo Graf von Kageneck 9./JG 27 Hurricane   10:41 Tunbridge Wells
30 Sep 1940 Ernst Dullberg 5./JG 27 Hurricane   17:50 London
30 Sep 1940 Gunther Eberhardt 9./JG 51 Hurricane 4000m 10:35  
30 Sep 1940 Heinrich Griese I.NJG 1 Wellington 7800m 00:34 Malgarten
30 Sep 1940 Schlig (Bs) 1.KG 51 Spitfire 3000m 17:03 15km S. Insel Wight
30 Sep 1940 unknown I.JG77 Spitfire      
30 Sep 1940 unknown I.JG77 Spitfire      
30 Sep 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Spitfire   12:28 N. Portland
30 Sep 1940 Werner Gutkowski 5./JG 52 Spitfire   17:51 NW London
30 Sep 1940 Gerhard von Carnier 9./JG 51 Spitfire   15:15  
30 Sep 1940 Manfred Reipert 6./JG 53 Spitfire 3000m 11:55 South of London
30 Sep 1940 Josef Wurmheller 2./JG 53 Spitfire 7000-6200m 17:43 20km N Portland
30 Sep 1940 Werner Gutowski 5./JG 52 Spitfire   17:51 NW London
30 Sep 1940 Johannes Steinhoff 4./JG 52 Spitfire   13:45 Dorking
30 Sep 1940 Ulrich Steinhilper 3./JG 52 Spitfire 5000m 14:35 Ashford
30 Sep 1940 unknown Stab I./JG 77 Spitfire      
30 Sep 1940 unknown Stab I./JG 77 Spitfire      
30 Sep 1940   5./JG 53 Hurricane 7000m 17:43 20km N Portland
30 Sep 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
30 Sep 1940 Robert Wolfgarten 9./JG 53 Spitfire 5000m 14:38 South of London
30 Sep 1940 Karl Willius 8./JG 51 Spitfire   14:56  
30 Sep 1940 Leonhard Birk 7./JG 51 Spitfire      
30 Sep 1940 Kurt Braasch 5./JG 53 Hurricane 7000-6200m 17:43 20km N Portland
30 Sep 1940 Wolf-Dietrich Wilcke Stab III./JG 53 Spitfire 1500m 11:58 15km South Dungeness
30 Sep 1940 Herbert Schramm 7./JG 53 Spitfire 5000m 14:38 South of London
30 Sep 1940 Anton Pointner 8./JG 27 Hurricane     Tunbridge Wells
30 Sep 1940 Wolf-Dietrich Wilcke Stab III./JG 53 Spitfire 4500m 14:55 Dungeness-Hastings
30 Sep 1940 Herbert Schramm 7./JG 53 Spitfire   14:55  
30 Sep 1940 Franz Gotz 9./JG 53 Spitfire 4000m 15:10 Hastings
30 Sep 1940 Hans-Ekkehard Bob 7./JG 54 Spitfire   14:35 Tonbridge
30 Sep 1940 Max-Hellmuth Ostermann 7./JG 54 Spitfire   14:37  
30 Sep 1940 Hans-Ekkehard Bob 7./JG 54 Spitfire      
30 Sep 1940 Schlig 1./KG51 Spitfire 3000m 17:03 15km S Insel Wight
30 Sep 1940 Werner Streib 2./NJG 1 Wellington   22:49  
30 Sep 1940 Werner Streib 2./NJG 1 Hampden   23:19  
30 Sep 1940 Werner Streib 2./NJG 1 Wellington   23:35  
30 Sep 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   14:33  
30 Sep 1940 Werner Machold 9./JG 2 Hurricane   17:50 Sherborne
30 Sep 1940 Franz Fiby 3./JG 2 Spitfire   12:05  
30 Sep 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Hurricane   12:30  
30 Sep 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Spitfire   12:35  
30 Sep 1940 Rudolf Pflanz Stab I./JG 2 Spitfire   12:40  
30 Sep 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Spitfire   12:28 N Portland
30 Sep 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Spitfire   17:55 N Portland
30 Sep 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Hurricane   18:00 N Portland
30 Sep 1940 Werner Machold 9./JG 2 Hurricane   17:35 North of Portland
30 Sep 1940 Bernhard Lausch 8./JG 51 Spitfire   14:56  
30 Sep 1940 Carl-Hans Roders 9./JG 2 Hurricane 7000m 17:47 Yeovil
30 Sep 1940 Gunther Eberhardt 9./JG 51 Hurricane   10:35  
30 Sep 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   18:05 South of Guildford
30 Sep 1940 Fritz Neef 1./JG 27 Hurricane     South of London
30 Sep 1940 Walter Matoni 9./JG 27 Hurricane   10:35 Tunbridge Wells
30 Sep 1940 Wilhelm Wiesinger Stab II./JG 27 Hurricane   17:53 South of London
30 Sep 1940 Werner Machold 9./JG 2 Hurricane   17:45 Yeovil
30 Sep 1940 Wilhelm Wiesinger Stab II./JG 27 Spitfire   14:35 South of London
30 Sep 1940 Walter Horten Stab /JG 26 Hurricane     Guildford
30 Sep 1940 Gerhard Homuth 3./JG 27 Spitfire   18:10 South of Eastbourne
30 Sep 1940 Heinz Schmidt 3./JG 27 Spitfire   18:05 South of Eastbourne
30 Sep 1940 Walter Meyer 5./JG 26 Hurricane   10:25 Tonbridge
30 Sep 1940 Walter Schneider 6./JG 26 Hurricane   10:25 Tonbridge
30 Sep 1940 Hugo Dahmer 6./JG 26 Hurricane   10:25 Tonbridge
30 Sep 1940 Karl Schieffer 5./JG 26 Hurricane   10:25 Tonbridge
30 Sep 1940 Walter Horten Stab /JG 26 Hurricane     Guildford
30 Sep 1940 Gustav Langanke 5./JG 27 Hurricane   17:50 South of London
01 Oct 1940 Heinrich Griese I.NJG 1 Wellington 50m 00:38 Loningen
01 Oct 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Hurricane     S. Bournemouth
01 Oct 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Spitfire   11:40 S. Swanage
01 Oct 1940 Hermann Reifferscheidt 1./JG 2 Spitfire     South of England
01 Oct 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Hurricane     South of Bournemouth
01 Oct 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Spitfire   11:40 S Swanage
01 Oct 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Spitfire   11:45 S Swanage
01 Oct 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Spitfire   11:40 S Swanage
01 Oct 1940 Karl-Heinz Greisert Stab II./JG 2 Hurricane   12:00 South of Bournemouth
01 Oct 1940 Franz Fiby Stab I./JG 2 Spitfire   11:40 S Swanage
01 Oct 1940 Josef Keil 8./JG 3 Hurricane     South of London
01 Oct 1940 Johann Schalk Stab III./ZG26 Hurricane   11:45  
01 Oct 1940 Walter Schneider 6./JG 26 Hurricane 1800m 15:35 Horsham
01 Oct 1940 Harry Koch 5./JG 26 Spitfire   15:30 Brighton
02 Oct 1940 Hans-Georg Mangelsdorf 2./NJG 1 Whitley   00:10  
02 Oct 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   11:06 Thames Estuary
02 Oct 1940 Robert Wolfgarten 9./JG 53 Spitfire   11:06 Thames Estuary
02 Oct 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   11:10 Thames Estuary
02 Oct 1940 Robert Wolfgarten 9./JG 53 Spitfire   11:10 Thames Estuary
03 Oct 1940 Harbach 4./JG 77 Skua   17:50 SSW Bergen
03 Oct 1940 Harbach 4./JG 77 Skua   17:50 SSW Bergen
04 Oct 1940 Ludwig Theopold Stab I.(J)/LG2 Spitfire   14:35 Ramsgate
04 Oct 1940 Richard Leppla 3./JG 51 Hurricane     West of Dover
04 Oct 1940 Ulrich Steinhilper 3./JG 52 Blenheim   14:30 5km NW Calais
05 Oct 1940 Gunther Lutzow StabJG3 Curtiss P-36 3200m    
05 Oct 1940 Gunther Lutzow StabJG3 Curtiss P-36 500m    
05 Oct 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Hurricane   15:00 Bournemouth
05 Oct 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Hurricane   14:59 Bournemouth
05 Oct 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Hurricane   15:10 Bournemouth
05 Oct 1940 Werner Kauffmann 4./JG 53 Hurricane   12:50 Maidstone
05 Oct 1940 Heinz Bretnutz 6./JG 53 Hurricane   12:40 Maidstone
05 Oct 1940 Helmut Meckel 2./JG 3 Hurricane     Canterbury
05 Oct 1940 Robert Olejnik 2./JG 3 Spitfire     Canterbury
05 Oct 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire     South of London
05 Oct 1940 Heinrich Klopper 2./JG 77 Spitfire 6000m 12:35 Dungeness
05 Oct 1940 Walter Rupp 3./JG 53 Spitfire 5500m 12:40 Maidstone
05 Oct 1940 Werner Kaufmann 4./JG 53 Hurricane   12:40 Maidstone
05 Oct 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Hurricane   12:33 Thames Estuary
05 Oct 1940 Herbert Schramm 9./JG 53 Hurricane   18:40 Thames Estuary
05 Oct 1940 Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 Hurricane   12:25 Rochester
05 Oct 1940 Waldemar Wubke 9./JG 54 Spitfire   16:40 Battle of Britain
05 Oct 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Spitfire   18:40 Isle of Wight
05 Oct 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Hurricane   15:03 S Bournemouth
05 Oct 1940 Joachim Schypek 5./JG 54 Spitfire   12:25 Rochester
05 Oct 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Hurricane   14:58 S Bournemouth
05 Oct 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Spitfire   18:35 Isle of Wight
05 Oct 1940 Karl-Heinz Krahl 3./JG 2 Hurricane   14:50 S Bournemouth
05 Oct 1940 Erich Leie Stab I./JG 2 Hurricane   14:58 S Bournemouth
05 Oct 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Hurricane   14:59 S Bournemouth
05 Oct 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Hurricane   15:00 S Bournemouth
05 Oct 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Hurricane   15:00 S Bournemouth
05 Oct 1940 Erwin Richey 3./JG 2 Hurricane 7000m 15:00 20km N Bournemouth
05 Oct 1940 Kurt Votel 3./JG 2 Hurricane   15:00 S Bournemouth
05 Oct 1940 Hans Tilly 3./JG 2 Spitfire 7000m 15:00 20km N Bournemouth
05 Oct 1940 Rudolf Taschner 1./JG 2 Hurricane   15:10 S Bournemouth
05 Oct 1940 Hermann Maier 1./JG 2 Hurricane   15:00 S Bournemouth
05 Oct 1940 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire     Maidstone
07 Oct 1940 Detlev Luth 1./JG 3 Spitfire     Themesmundung
07 Oct 1940 Ernst Dullberg 5./JG 27 Hurricane 8000m 14:45 South of London
07 Oct 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Hurricane   17:35  
07 Oct 1940 Willi Roth 4./JG 26 Spitfire   11:20 Tenterden
07 Oct 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Spitfire   14:50 SW Dover
07 Oct 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Hurricane   16:52 S. Portland
07 Oct 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Hurricane     S. Portland
07 Oct 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire   14:20 Mayfield
07 Oct 1940 Willy Roth 4./JG 26 Spitfire   11:20 Tenterden
07 Oct 1940 Josef Gartner 8./JG 26 Hurricane   17:35  
07 Oct 1940 Paul Lege 5./JG 27 Hurricane   14:45 South of London
07 Oct 1940 Friedrich Eberle 1./JG 51 Spitfire   11:35 Thames Estuary
07 Oct 1940 Josef Priller 6./JG 51 Spitfire   11:35 20km North of Canterbury
07 Oct 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Spitfire   14:50 SW Dover
07 Oct 1940 Josef Priller 6./JG 51 Spitfire   17:40 Thames Estuary
07 Oct 1940 Hans von Hahn Stab I./JG 3 Hurricane     Thames Estuary
07 Oct 1940 Hans von Hahn Stab I./JG 3 Hurricane     Thames Estuary
07 Oct 1940 Walter Krieger 6./JG 51 Spitfire   17:30 North of Dungeness
07 Oct 1940 Anton Mader 1./JG 2 Spitfire 5500m 16:57 20km N Portland
07 Oct 1940 Julius Jaksch 1./JG 3 Hurricane     Thames Estuary
07 Oct 1940 Karl Pfeiffer 3./JG 2 Hurricane   16:55 S Portland
07 Oct 1940 Egon Mayer 3./JG 2 Hurricane   17:00 NW Portland
07 Oct 1940 Siegfried Bethke 2./JG 2 Blenheim   19:00 Blakborn-Perth aka Blenheim
07 Oct 1940 Wolfgang Liedig 2./JG 2 Blenheim   19:10  
07 Oct 1940 Karl-Heinz Greisert Stab II./JG 2 Hurricane   16:50 South of Portland
07 Oct 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Hurricane     South of Portland
07 Oct 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Spitfire   17:55  
07 Oct 1940 Helmut Meckel 1./JG 3 Spitfire     Thames Estuary
07 Oct 1940 Willi Reins 1./JG 2 Spitfire   16:55 S Portland
07 Oct 1940 Detlev Luth 1./JG 3 Hurricane     Thames Estuary
07 Oct 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Hurricane   16:52 South of Portland
08 Oct 1940 Hans-Georg Mangelsdorf 2.NJG 1 Hampden   00:10  
08 Oct 1940 Adolf-Waldemar Kinzinger Stab I./JG 54 Spitfire   11:55 30km WSW Emden
08 Oct 1940 Wilhelm Ensslen Stab II./JG 52 Spitfire   12:47 SW London
08 Oct 1940 Max-Hellmuth Ostermann 7./JG 54 Spitfire   11:46  
08 Oct 1940 Fritz Oeltjen 7./JG 54 Spitfire   11:45  
08 Oct 1940 Max Clerico 7./JG 54 Spitfire   11:45  
08 Oct 1940 Ludwig Bielmeier 5./JG 52 Spitfire 6700m 09:45 NE London
08 Oct 1940 Bernhard Wilsky 6./JG 52 Spitfire   12:47 SW London
08 Oct 1940 Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 Spitfire   11:45 North of Fokestone
09 Oct 1940 unknown I.(J)LG2 Spitfire      
09 Oct 1940 unknown I.(J)LG2 Spitfire      
09 Oct 1940 Hans Klee 7./JG 2 Herford 20m 18:50 20km NE Fecamp
09 Oct 1940 Hans-Ekkehard Bob 7./JG 54 Spitfire   16:38 Chatham
09 Oct 1940 Hans-Ekkehard Bob 7./JG 54 Spitfire   14:00 Ashford
09 Oct 1940 Detlev Rohwer Stab I./JG 3 Hurricane     SE London
09 Oct 1940 Otto Bertram Stab III./JG 2 Blenheim   18:35 20km N Le Havre
09 Oct 1940 unknown I.(J)/LG2 Spitfire     Biggin Hill
09 Oct 1940 unknown I.(J)/LG2 Spitfire     Biggin Hill
09 Oct 1940 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire     Biggin Hill
09 Oct 1940 Waldemar Wubke 9./JG 54 Hampden   16:40 Battle of Britain
09 Oct 1940 Otto Bertram Stab III./JG 2 Blenheim   18:37 20km N Le Havre
10 Oct 1940 Gunther Beise 3./JG 77 Blenheim   18:48 S. Folkestone
10 Oct 1940 Julius Meimberg 4./JG 2 Hurricane   13:50 Portland
10 Oct 1940 Wolf-Dietrich Wilcke Stab III./JG 53 Spitfire 5000m 11:40 Thames Estuary
10 Oct 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire 4500m 11:30 Thames Estuary
10 Oct 1940 Gerhard Michalski Stab II./JG 53 Spitfire 9500-8000m 11:45 Folkestone
10 Oct 1940 Gunther Beise 3./JG 77 Blenheim   18:48 South of Folkestone
10 Oct 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire   10:20 South of Eastchurch
10 Oct 1940 Erich Rudorffer 2./JG 2 Spitfire   16:20 Portland
10 Oct 1940 Willi Reins 1./JG 2 Hurricane   14:30  
10 Oct 1940 Karl-Gottfried Nordmann 3./JG 77 Blenheim   18:45 South of Folkestone
11 Oct 1940 Heinz Bretnutz Stab II./JG 53 Spitfire   08:55  
11 Oct 1940 Karl Ruttger 3./JG 52 Spitfire   15:40  
11 Oct 1940 Karl-Heinz Leesmann 2./JG 52 Hurricane   12:10 Battle of Britain
11 Oct 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire   17:05 SE Chatham
11 Oct 1940 Karl Ruttger 3./JG 52 Spitfire   15:40  
11 Oct 1940 Gerhard Michalski Stab II./JG 53 Spitfire   08:55  
11 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   12:30 Folkestone
11 Oct 1940 Walter Adolph Stab II./JG 26 Spitfire   17:38 Maidstone
11 Oct 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane 2500m 17:12 Dartford-Rochester
11 Oct 1940 Walter Adolph Stab II./JG 26 Spitfire   17:38 Maidstone
12 Oct 1940 Adolf Rosen 1./JG 77 Hurricane   11:20  
12 Oct 1940 Heinz Bretnutz Stab II./JG 53 Spitfire 850m 17:33  
12 Oct 1940 Gunther Furher von Maltzahn Stab /JG 53 Hurricane   17:40  
12 Oct 1940 Leo Masterer 4./JG 54 Hurricane   11:13 South of Tonbridge
12 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   10:43 Canterbury
12 Oct 1940 Karl Hier 4./JG 54 Hurricane   11:10 South of Tonbridge
12 Oct 1940 Roloff von Aspern 5./JG 54 Hurricane   14:25 South of Tonbridge
12 Oct 1940 Rudolf Hager 4./JG 54 Hurricane   11:08 South of Tonbridge
12 Oct 1940 Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 Hurricane   11:05 Tonbridge
12 Oct 1940 Werner Pichon-Kalau von Hofe Stab /JG 54 Spitfire     Battle of Britain
12 Oct 1940 Wolfgang Patho 4./JG 53 Spitfire 6500m 14:55 Tonbridge
12 Oct 1940 Josef Wurmheller 5./JG 53 Spitfire   12:15 60km North of Brest
12 Oct 1940 Franz Essl 1./JG 52 Spitfire 7500m 17:20 SE London
12 Oct 1940 Harald Kolbe 1./JG 77 Hurricane      
12 Oct 1940 Bernd Gallowitsch 1./JG 77 Hurricane   11:22  
12 Oct 1940 Alfred Rosen 1./JG 77 Hurricane   11:20  
12 Oct 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Hurricane      
12 Oct 1940 Heinrich Tornow 4./JG 51 Spitfire   18:05 NW Dungeness
12 Oct 1940 Georg Claus Stab /JG 51 Hurricane     South of Dungeness
12 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   10:40 Lympne
12 Oct 1940 Helmut Bennemann 2./JG 52 Spitfire   17:25 SE London
12 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   14:12 Dungeness
13 Oct 1940 Gustav-Siegfried Rodel 4./JG 27 Spitfire n.b. 6500m    
13 Oct 1940 Hans-Georg Mangelsdorf 2.NJG 1 Hampden   03:02  
13 Oct 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Hurricane   14:02  
13 Oct 1940 Roloff von Aspern 4./JG 54 Spitfire   16:55  
13 Oct 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Hurricane 7000m 14:03 zw Dungeness-Tunbridge Wells
13 Oct 1940 Rudolf Hager 4./JG 54 Hurricane   13:59 South of London
13 Oct 1940 Leo Masterer 4./JG 54 Hurricane   13:54  
13 Oct 1940 Karl Hier 4./JG 54 Hurricane   13:50  
13 Oct 1940 Karl Hier 4./JG 54 Hurricane   13:50  
13 Oct 1940 Rudolf Hager 4./JG 54 Hurricane   13:10  
13 Oct 1940 Erbo Graf von Kageneck 9./JG 27 Hurricane   15:20 Faversham
13 Oct 1940 Gustav Rodel 4./JG 27 Spitfire      
13 Oct 1940 Leo Masterer 4./JG 54 Hurricane   13:54  
13 Oct 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Hurricane   14:05  
14 Oct 1940 Horst Carganico Stab II./JG 77 Hudson   15:14  
15 Oct 1940 Gerhard Herzog I.NJG 1 Wellington *   00:55 Gardelegen
15 Oct 1940 Harold Grawatsch Stab II./JG 26 Hurricane   14:12 London
15 Oct 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Spitfire   09:40 London
15 Oct 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Spitfire   09:40 South of London
15 Oct 1940 Harald Grawatsch Stab II./JG 26 Hurricane   14:12 South of London
15 Oct 1940 Roloff von Aspern 4./JG 54 Hurricane   13:00  
15 Oct 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Spitfire   13:45  
15 Oct 1940 Wilhelm Wiesinger Stab II./JG 27 Hurricane   11:15 Bethersden
15 Oct 1940 Max Dobislav Stab III./JG 27 Spitfire   10:20 West of Folkestone
15 Oct 1940 Erbo Graf von Kageneck 9./JG 27 Spitfire   11:07 South of Maidstone
15 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   09:15 South of London
15 Oct 1940 Josef Fozo 4./JG 51 Hurricane   09:32 South of London
15 Oct 1940 Josef Priller 6./JG 51 Hurricane   13:10 10km SW Dover
15 Oct 1940 Walter Stengel 6./JG 51 Hurricane   13:12 10km SW Dover
15 Oct 1940 Josef Priller 6./JG 51 Hurricane   13:15 15km West of Dover
15 Oct 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Hurricane      
15 Oct 1940 Walter Adolph Stab II./JG 26 Hurricane   14:10 South of London
15 Oct 1940 Hugo Dahmer 6./JG 26 Spitfire     East of London
15 Oct 1940 Hans Kolbow 5./JG 51 Hurricane   09:30 South of London
15 Oct 1940 Fritz Stritzel 3./JG 2 Hurricane   13:40 Portsmouth
15 Oct 1940 Erhardt Scheidt 1./JG 26 Hurricane 6000m 13:57 South of Gillingham
15 Oct 1940 Werner Streib Stab I./NJG 1 Hampden   03:05  
15 Oct 1940 Hans-Georg Mangelsdorf 2./NJG 1 Hampden   03:02  
15 Oct 1940 Kaspar Amhausend 1./JG 2 Hurricane   13:35 Portsmouth
15 Oct 1940 Siegfried Bethke 2./JG 2 Hurricane   13:50 Isle of Wight
15 Oct 1940 Karl-Heinz Krahl 3./JG 2 Hurricane   13:40 Portsmouth
15 Oct 1940 Erwin Richey 3./JG 2 Hurricane   13:40 Portsmouth
15 Oct 1940 Helmut Wick Stab I./JG 2 Spitfire   13:45 Portsmouth
15 Oct 1940 Karl-Heinz Greisert Stab II./JG 2 Spitfire   13:35 Southampton
15 Oct 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Spitfire   13:39 Southampton
15 Oct 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Spitfire   13:42 Southampton
15 Oct 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire   13:50 South of Rochester
15 Oct 1940 Erhardt Scheidt 1./JG 26 Spitfire   11:25 Maidstone
15 Oct 1940 Eberhard Henrici 1./JG 26 Hurricane   13:55 South of Gillingham
15 Oct 1940 Hans 'Assi' Hahn 4./JG 2 Spitfire   13:35 Southampton
15 Oct 1940 Willi Reins 1./JG 2 Hurricane 6000m 13:40 N Portsmouth
16 Oct 1940 Josef Wurmheller 5./JG 53 Blenheim   15:20 NNE ile dOuessant
16 Oct 1940 Ludwig Becker 4./NJG 1 Wellington   21:25  
17 Oct 1940 Heinz-Gunter Fleischhacker 3./JG 77 Hurricane 4800m 17:55 S. Tunbridge Wells
17 Oct 1940 Karl Fuhring Stab I./JG 77 Hurricane   17:59 Tunbridge Wells
17 Oct 1940 Karl Raisinger 3./JG 77 Hurricane   17:55 South of Tunbridge-Wells
17 Oct 1940 Heinz Wiest 3./JG 77 Hurricane   17:55 South of Tunbridge-Wells
17 Oct 1940 Franz Barten 2./JG 77 Hurricane   17:55 South of Tunbridge-Wells
17 Oct 1940 Karl-Gottfried Nordmann 3./JG 77 Hurricane   17:55 South of Tunbridge-Wells
17 Oct 1940 Karl Fuhring Stab I./JG 77 Hurricane   17:58 South of Tunbridge-Wells
17 Oct 1940 Eduard Koslowski 8./JG 53 Spitfire 8200m 16:50 Tonbridge
17 Oct 1940 Herbert Schramm 7./JG 53 Spitfire 6500m 11:00 Dungeness
17 Oct 1940 Wolfgang Tonne 3./JG 53 Spitfire 1000m 16:37 SE London
17 Oct 1940 Heinz-Gunther Fleischhacker 3./JG 77 Hurricane   17:55 South of Tunbridge-Wells
17 Oct 1940 Josef Priller 6./JG 51 Hurricane   16:35 Tunbridge Wells
17 Oct 1940 Franz Barten 2./JG 77 Hurricane   18:05 South of Tunbridge-Wells
17 Oct 1940 Franz Hahn 1./JG 77 Hurricane   17:55 South of Tunbridge-Wells
17 Oct 1940 Erwin Fleig 1./JG 51 Spitfire   10:40  
17 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire 66Sqn R6800   16:22 aircraft crashed at Corckham Hill near Sevenoaks 66Sqn R6800 Plt Off Hugh W Reilley (USA)
17 Oct 1940 Joachim Muncheberg 7./JG 26 Bloch 151   14:55 Faversham
17 Oct 1940 Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld 4./NJG 1 Wellington   02:05  
17 Oct 1940 Heinz Wiest 3./JG 77 Spitfire   17:55 South of Tunbridge-Wells
17 Oct 1940 Karl-Gottfried Nordmann 3./JG 77 Spitfire   17:55 South of Tunbridge-Wells
20 Oct 1940 Heinz Bretnutz Stab II./JG 53 Hurricane 200m 16:25  
20 Oct 1940 Friedrich-Wilhelm Strakeljahn 2.(J)LG2 Spitfire 4000m   Battle of Britain
20 Oct 1940 Gunther Witt 5./JG 52 Spitfire 50m 15:49 London
20 Oct 1940 Albert Greiner 5./JG 52 Spitfire   15:49 London
20 Oct 1940 Kurt Hulshoff 3.NJG 2 Hampden   21:30 bei Dishforth
20 Oct 1940 Albert Griener 5./JG 52 Spitfire   15:49 South of London
20 Oct 1940 Karl Hulshoff 3./NJG 2 Herford   21:20 (NrDishforth)
20 Oct 1940 Froba 4./JG 77 Blenheim   10:57  
20 Oct 1940 Heinrich Setz 6./JG 77 Blenheim   10:23 Denmark & Norway
20 Oct 1940 Hans-Ekkehard Bob 7./JG 54 Spitfire   15:40  
20 Oct 1940 Max-Hellmuth Ostermann 7./JG 54 Spitfire 7500m 15:38 SE London
20 Oct 1940 Richard Hausmann 9./JG 54 Hurricane   11:00  
20 Oct 1940 Wilhelm Donninger 5./JG 54 Spitfire   16:40  
20 Oct 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Hurricane      
20 Oct 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Hurricane   11:05  
20 Oct 1940 Gunther Witt 5./JG 52 Spitfire   15:49 South of London
20 Oct 1940 August-Wilhelm Schumann 5./JG 52 Spitfire   15:44 Battle of Britain
20 Oct 1940 Berthold Jung 5./JG 77 Blenheim   15:42  
20 Oct 1940 Heinrich Setz 4./JG 77 Blenheim   11:07 60km West of Haugesund
20 Oct 1940 Werner Petermann 5./JG 77 Blenheim   10:55 West of Stavanger
20 Oct 1940 Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 Hurricane   11:00 Ashford
21 Oct 1940 Kurt Eichstadt 5./JG 26 Hurricane     London
21 Oct 1940 Kurt Eichstadt 5./JG 26 Hurricane     South of London
22 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   15:40 NW Maidstone
22 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   15:41 NW Maidstone
22 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   15:42 NW Maidstone
24 Oct 1940 Kurt Herrmann 1.NJG 2 Blenheim   21:50 bei Hemswell
24 Oct 1940 Kurt Herrmann 1.NJG 2 Blenheim   22:10 bei Hemswell
24 Oct 1940 Deuschle 6./JG 77 Hudson      
24 Oct 1940 Kurt Hermann 1./NJG 2 Blenheim   21:50 (Nr Hemswell)
24 Oct 1940 Kurt Hermann 1./NJG 2 Blenheim   22:10 (Nr Hemswell)
24 Oct 1940 Hans Hahn 3./NJG 2 Wellington   23:02 (Nr Linton-on-Ouse)
24 Oct 1940 Helmut Eisseler 5./JG 77 Hudson   10:31  
25 Oct 1940 Eduard Schroder 6./JG 53 Spitfire   16:20  
25 Oct 1940 Hans-Jurgen Westphal Stab III./JG 26 Spitfire 4000m 11:10 S. Sevenoaks
25 Oct 1940 Hans-Jurgen Westphal 7./JG 26 Spitfire   11:10 South of Sevenoaks
25 Oct 1940 Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 Hurricane   13:15  
25 Oct 1940 Herbert Huppertz 6./JG 51 Hurricane 5000m 13:30 Tunbridge Wells
25 Oct 1940 Heinrich Tornow 4./JG 51 Hurricane     SE London
25 Oct 1940 Heinrich Tornow 4./JG 51 Hurricane   10:10 SE London
25 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   13:20 Margate
25 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Spitfire   10:45 NW Dover
25 Oct 1940 Wolfgang Lippert Stab II./JG 27 Hurricane   13:05 South of London
25 Oct 1940 Gerhard Senoner 9./JG 51 Hurricane   13:15  
25 Oct 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Spitfire 7000m 14:30 Maidstone
25 Oct 1940 Wolfgang Lippert Stab II./JG 27 Hurricane   13:06 South of London
25 Oct 1940 Karl Borris 4./JG 26 Spitfire   11:04 Maidstone
25 Oct 1940 Walter Adolph Stab II./JG 26 Spitfire   11:04 Maidstone
25 Oct 1940 Joachim Muncheberg 7./JG 26 Spitfire   14:40 Marden
25 Oct 1940 Eduard Schroder 6./JG 53 Spitfire   16:20  
25 Oct 1940 Roloff von Aspern 5./JG 54 Spitfire   14:55  
25 Oct 1940 Werner Pichon-Kalau von Hofe Stab /JG 54 Spitfire     Battle of Britain
25 Oct 1940 Karl Hier 4./JG 54 Spitfire      
25 Oct 1940 Leo Masterer 4./JG 54 Spitfire   18:50  
25 Oct 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
25 Oct 1940 Helmut Ziehm 9./JG 51 Hurricane   13:15  
26 Oct 1940 Helmut Mertens 9./JG 3 Hurricane * 4200m   Western Front
26 Oct 1940 Eugen Troha 9./JG 3 Hurricane   12:55 W. Boulogne
26 Oct 1940 Vogel 4./JG 77 Beaufort   16:52 SW Bergen
26 Oct 1940 Egon Troha 9./JG 3 Hurricane   12:55 West of Boulogne
26 Oct 1940 Hans-Erich Heinbockel Stab III./JG 54 Hudson   13:26 Walcheren
26 Oct 1940 Vogel 4./JG 77 Beaufort   16:52 SW of Bergen
26 Oct 1940 Otto Junge 6./JG 52 Hurricane   12:32 Cap Blanc Nez
26 Oct 1940 Wilhelm Moritz 4./JG 77 Beaufort   16:52 SW of Bergen
26 Oct 1940 Stefan Litjens 4./JG 53 Spitfire   11:30 Tonbridge
26 Oct 1940 Hans-Jakob Arnoldy 4./JG 77 Beaufort   16:50 SW of Bergen
26 Oct 1940 Friedrich Geisshardt 1.(J)/LG2 Spitfire   12:40 West of Boulogne
26 Oct 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   17:30 Maidstone - South of London
27 Oct 1940 Georg Pavenzinger 2./JG 51 Blenheim      
27 Oct 1940 Heinrich Tornow 4./JG 51 Spitfire   15:13 NE Folkestone
27 Oct 1940 Hans-Ekkehard Bob Stab III./JG 54 Hurricane 5000m 10:30 10km E Tunbridge Wells
27 Oct 1940 Werner Pichon-Kalau von Hofe Stab /JG 54 Spitfire     Ashford
27 Oct 1940 Heinz Wiest 3./JG 77 Hurricane   10:22 Tonbridge
27 Oct 1940 Hannes Trautloft Stab /JG 54 Spitfire   15:05 Ashford
27 Oct 1940 Hans John 4./JG 51 Spitfire     Folkestone
27 Oct 1940 Werner Heidorn 2./JG 51 Blenheim   12:50  
27 Oct 1940 Max Dobislav Stab III./JG 27 Spitfire     South of Maidstone
27 Oct 1940 Erbo Graf von Kageneck 9./JG 27 Spitfire   09:48 Ashford
27 Oct 1940 Heinz Dhein 2./JG 51 Whirlwind   12:43  
27 Oct 1940 Hans John 4./JG 51 Spitfire   15:10 NE Folkestone
27 Oct 1940 Waldemar Wubke 9./JG 54 Blenheim   10:35 10km NW Den Helder
27 Oct 1940 Hermann Reifferscheidt 1./JG 2 Hurricane   17:55 SE Isle of Wight
27 Oct 1940 Walter Stengel 6./JG 51 Spitfire   15:05 Folkestone
27 Oct 1940 Georg Pavenzinger 2./JG 51 Blenheim      
28 Oct 1940 Ernst Dullberg 5./JG 27 Spitfire      
28 Oct 1940 Heinz Volker 2.NJG 2 Hampden 3000m 00:30 bei Scampton (E. Skegness)
28 Oct 1940 Otto Schulz 4./JG 27 Spitfire   15:30 Gravesend
28 Oct 1940 Heinz Volker 2./NJG 2 Hampden   00:30 Scampton
28 Oct 1940 Gerhard Michalski Stab II./JG 53 Hurricane 6000m 17:28 20km S London
29 Oct 1940 Albert Greiner 5./JG 52 Hurricane n.b.      
29 Oct 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Hurricane 4000m 17:45  
29 Oct 1940 Heinrich Tornow 4./JG 51 Spitfire   17:58 S. London
29 Oct 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Spitfire   17:58 London
29 Oct 1940 Erich Leie Stab /JG 2 Hurricane   15:29 Portsmouth
29 Oct 1940 Hermann-Friedrich Joppien Stab I./JG 51 Hurricane     Battle of Britain
29 Oct 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   13:55 Dungeness
29 Oct 1940 Hans Stechmann 9./JG 3 Spitfire      
29 Oct 1940 Rudolf Pflanz Stab /JG 2 Hurricane   15:30 Portsmouth
29 Oct 1940 Rudolf Saborowski 8./JG 3 Spitfire   17:40  
29 Oct 1940 Karl-Heinz Krahl Stab I./JG 2 Hurricane   15:45  
29 Oct 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Spitfire   15:33 Portsmouth
29 Oct 1940 Wilhelm Balthasar Stab III./JG 3 Spitfire   16:45  
29 Oct 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Hurricane   15:29 Portsmouth
29 Oct 1940 Wilhelm Balthasar Stab III./JG 3 Spitfire   16:40  
29 Oct 1940 Heinz Tornow 4./JG 51 Spitfire   17:58 South of London
29 Oct 1940 Fritz Stritzel 3./JG 2 Hurricane   15:50  
29 Oct 1940 Werner Hubner 4./JG 51 Spitfire   17:58 South of London
29 Oct 1940 Erich Hohagen 4./JG 51 Spitfire   17:55 South of London
29 Oct 1940 Albert Griener 5./JG 52 Hurricane      
29 Oct 1940 Herbert Huppertz 6./JG 51 Spitfire 7000m 18:05 20-25km NW London
30 Oct 1940 Detlev Luth 1./JG 3 Hurricane     Raum London
30 Oct 1940 Franz Jager 5./JG 51 Spitfire     London
30 Oct 1940 Raithel 4./JG 54 Spitfire      
30 Oct 1940 Leo Masterer 4./JG 54 Spitfire 8500m 17:10 London
30 Oct 1940 Otto Grote 4./JG 54 Spitfire   17:00  
30 Oct 1940 Detlev Luth 1./JG 3 Hurricane     Raum London
30 Oct 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire   12:55 East of London
30 Oct 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Spitfire 8000m 17:02 Dungeness
30 Oct 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire   17:40 Canterbury-Maidstone
30 Oct 1940 Leo Matserer 4./JG 54 Spitfire 8500m 17:10 South of London
30 Oct 1940 Hans Kolbow 5./JG 51 Spitfire 7000m 17:30 South of London
30 Oct 1940 Hermann Segatz 5./JG 51 Spitfire     Thames Estuary
30 Oct 1940 Franz Jager 5./JG 51 Spitfire 7000m   South of London
30 Oct 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire   17:30 South of Eastchurch-Maidstone
30 Oct 1940 Raithel 4./JG 54 Spitfire      
30 Oct 1940 Otto Grote 4./JG 54 Spitfire   13:35  
30 Oct 1940 Werner Bielefeldt 7./JG 51 Hurricane   13:40  
30 Oct 1940 Hans-Karl Keitel 1./JG 77 Spitfire   17:57  
31 Oct 1940 Olav Dyck 4./JG 77 Blenheim   13:58  
31 Oct 1940 Olaf Dyk 4./JG 77 Blenheim   13:58  
31 Oct 1940 Siegfried Freytag 6./JG 77 Hudson   16:00 West of Lister
01 Nov 1940 Gerd Schopfel Stab III./JG 26 Spitfire   15:35 Herne Bay
01 Nov 1940 unknown III.JG3 Blenheim *     Ramsgate
01 Nov 1940 Gerhard Michalski Stab II./JG 53 Spitfire   15:40  
01 Nov 1940 Wolfgang Lippert Stab II./JG 27 Hurricane   09:15 Canterbury
01 Nov 1940 Walter Oesau Stab III./JG 51 Spitfire      
01 Nov 1940 Kurt Ebersberger 4./JG 26 Spitfire   15:35 Herne Bay
01 Nov 1940 Walter Adolph Stab II./JG 26 Spitfire   12:50 Maidstone
01 Nov 1940 Gerhard Schopfel Stab III./JG 26 Spitfire   15:35 Herne Bay
01 Nov 1940 Viktor Bauer 9./JG 3 Spitfire   17:39 20km South Southend
01 Nov 1940 unknown III./JG 3 Blenheim      
01 Nov 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire   12:50 West of Ashford
01 Nov 1940 Hans Heinemann 1./JG 26 Spitfire   12:50 Ashford
01 Nov 1940 Erich Schmidt 8./JG 53 Spitfire 5000m 12:45 Tunbridge-Wells
02 Nov 1940 Karl Hier 4./JG 54 Hurricane 7500m 11:20 NW Dungeness
02 Nov 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Spitfire 8000m   NW Dungeness
03 Nov 1940 Richard Woick 7./JG 54 Blenheim 150-200m 18:26 Katwijk-aan-Zee
04 Nov 1940 Rolf Klippgen 9./JG 53 Blenheim   14:40 15km East of Dover
05 Nov 1940 Helmut Jurgens 4./JG 51 Spitfire 4800m 16:03 N. London
05 Nov 1940 Gunther Lutzow StabJG3 Spitfire 3500m    
05 Nov 1940 Walter Meyer 6./JG 26 Hurricane   12:40 Canterbury
05 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Spitfire   14:40 Southampton
05 Nov 1940 Helmut Jurgens 4./JG 51 Spitfire   16:03 North of London
05 Nov 1940 Erich Hohagen 4./JG 51 Spitfire   16:00 North of London
05 Nov 1940 Erich Hohagen 4./JG 51 Spitfire   16:03 North of London
05 Nov 1940 Walter Mayer 6./JG 26 Hurricane   12:40 Canterbury
05 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Hurricane   14:37 NE Portland
05 Nov 1940 Walter Schneider 6./JG 26 Hurricane   12:40 Canterbury
05 Nov 1940 Karl-Heinz Krahl Stab I./JG 2 Hurricane 7500m 14:35 NE Portland
05 Nov 1940 Erich Leie Stab /JG 2 Hurricane   14:40 NE Portland
05 Nov 1940 Erwin Richey 3./JG 2 Hurricane   14:35 Southampton
05 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Hurricane   14:35 NE Portland
05 Nov 1940 Erich Leie Stab /JG 2 Hurricane   14:35 NE Portland
05 Nov 1940 Hans Tilly 3./JG 2 Hurricane   14:37 NE Portland
05 Nov 1940 Heinrich Gottlob 6./JG 26 Hurricane   12:25 Ramsgate
05 Nov 1940 Johannes Seifert 3./JG 26 Hurricane   17:15 Thames Estuary
05 Nov 1940 Rolf Pingel Stab I./JG 26 Spitfire 7000m 17:05 E Gravesend
05 Nov 1940 Karl-Heinz Krahl Stab I./JG 2 Hurricane 7500m 14:35 NE Portland
05 Nov 1940 Ortwin Petersen 6./JG 26 Hurricane 6000m 12:25 Canterbury u Ramsgate
06 Nov 1940 Erich Leie Stab /JG 2 Hurricane   15:35 Southampton
06 Nov 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Hurricane   13:40 East of Southampton
06 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Spitfire   15:48 E Isle of Wight
06 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Spitfire   15:46 E Isle of Wight
06 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Spitfire   15:45 E Isle of Wight
06 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Hurricane   15:37 Southampton
06 Nov 1940 Erich Leie Stab /JG 2 Hurricane   15:37 Southampton
06 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Hurricane   15:35 Southampton
06 Nov 1940 Hans 'Assi' Hahn Stab III./JG 2 Hurricane   15:50 East of Southampton
07 Nov 1940 unknown III.JG51 Hurricane      
07 Nov 1940 Kurt Buhligen 4./JG 2 Hurricane   15:28 S. Insel Wight
07 Nov 1940 Julius Meimberg 4./JG 2 Hurricane   15:30 S Isle of Wight
07 Nov 1940 Waldemar Wubke 9./JG 54 Blenheim   10:30 West of Den Helder
07 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Hurricane   15:25 S Portsmouth
07 Nov 1940 Erich Leie Stab /JG 2 Hurricane   15:25 S Portsmouth
07 Nov 1940 Erich Leie Stab /JG 2 Hurricane   15:25 S Portsmouth
07 Nov 1940 Rudolf Pflanz Stab /JG 2 Hurricane   15:25 S Portsmouth
07 Nov 1940 Hans-Joachim Steffens 5./JG 51 Hurricane 600m 13:40 NE Margate
07 Nov 1940 unknown III./JG 51 Hurricane      
07 Nov 1940 Siegfried Schnell 4./JG 2 Hurricane   15:30 S Isle of Wight
07 Nov 1940 Kurt Buhligen 6./JG 2 Hurricane   15:28 S Isle of Wight
08 Nov 1940 Willi Roth 4./JG 26 Spitfire 8500m 11:35 Tonbridge (SW Dover)
08 Nov 1940 Willi Roth 4./JG 26 Spitfire   14:50 Dover
08 Nov 1940 Georg Claus 1./JG 51 Hurricane   15:23  
08 Nov 1940 Hermann-Friedrich Joppien Stab I./JG 51 Hurricane   12:20 Battle of Britain
08 Nov 1940 Georg Claus 1./JG 51 Hurricane   12:10  
08 Nov 1940 Wilhelm Philipp 4./JG 26 Spitfire   17:40 Tonbridge
08 Nov 1940 Heinz Bretnutz Stab II./JG 53 Spitfire   17:37  
08 Nov 1940 Wilhelm Schilling 9./JG 54 Blenheim   09:50 25km West of Bergen-aan-Zee
08 Nov 1940 Franz Hahn 2./JG 77 Spitfire      
08 Nov 1940 Heinz Bretnutz Stab II./JG 53 Hurricane 6500m 14:58 20km NE Brighton
08 Nov 1940 Walter Adolph Stab II./JG 26 Spitfire   14:50 Tonbridge
08 Nov 1940 Georg Claus 1./JG 51 Hurricane   15:20  
08 Nov 1940 Heinz Bar 1./JG 51 Hurricane 5000m 15:05 N Dungeness
08 Nov 1940 Willy Roth 4./JG 26 Spitfire   14:50 Dover
08 Nov 1940 Willy Roth 4./JG 26 Hurricane 8500m 11:35 SW Dover
08 Nov 1940 Otto Zauner 5./JG 53 Hurricane 7400m 11:07 SW Tonbridge
08 Nov 1940 Heinz Bar 1./JG 51 Hurricane   12:18 Battle of Britain
08 Nov 1940 Hermann Hoffmann 4./JG 26 Spitfire   14:50 Tonbridge
09 Nov 1940 Wilhelm Schilling 9./JG 54 Blenheim   09:50  
09 Nov 1940 Franz Eckerle 6./JG 54 Spitfire 2000m 11:45 3km East of Deal
10 Nov 1940 Erich Leie Stab /JG 2 Spitfire   15:43 E Portland
10 Nov 1940 Eugen-Ludwig Zweigart 9./JG 54 Blenheim   12:20 25km NE De Kooi
10 Nov 1940 Klaus Eckert 4./JG 53 Spitfire   12:15 North of Brest
10 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Spitfire   15:43 E Portland
11 Nov 1940 Stefan Litjens 4./JG 53 Spitfire     Battle of Britain
11 Nov 1940 Stefan Litjens 4./JG 53 Spitfire     Battle of Britain
11 Nov 1940 Hans-Ekkehard Bob 9./JG 54 Spitfire   13:17 Margate
11 Nov 1940 Wilhelm Theimann 3./JG 51 Spitfire      
11 Nov 1940 Hans Stechmann 9./JG 3 Spitfire     South of London
11 Nov 1940 Heinz Bretnutz Stab II./JG 53 Hurricane   13:15  
11 Nov 1940 Kurt Brandle 5./JG 53 Spitfire   13:15 Battle of Britain
11 Nov 1940 Kurt Brandle 5./JG 53 Spitfire   13:07 Battle of Britain
11 Nov 1940 Fritz Stendel 8./JG 51 Spitfire 1500m 13:13 Thames Estuary
11 Nov 1940 Kurt Braasch 5./JG 53 Spitfire   13:20  
11 Nov 1940 Rudolf Busch 3./JG 51 Hurricane 300m 13:20 10km NE Margate
11 Nov 1940 Friedrich Eberle 1./JG 51 Spitfire 1500m 13:05 15km NW Margate
11 Nov 1940 Hermann-Friedrich Joppien Stab I./JG 51 Spitfire     Battle of Britain
11 Nov 1940 Hermann-Friedrich Joppien Stab I./JG 51 Spitfire     Battle of Britain
13 Nov 1940 Robert Schiffbauer 3./JG 26 Hurricane 300m 12:00 15km S. Folkestone
13 Nov 1940 Johannes Seifert 3./JG 26 Hurricane 400m 16:00 2km S Folkestone
13 Nov 1940 Erich Schiffbauer 3./JG 26 Hurricane 300m 16:15 15km S Folkestone
14 Nov 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire   15:28 10km South of Dover
14 Nov 1940 Joachim Muncheberg 7./JG 26 Spitfire 100m 15:32 Kanal West of Dover
14 Nov 1940 Hans Philipp 4./JG 54 Spitfire   12:30 Canterbury
14 Nov 1940 Kurt Ruppert 9./JG 26 Spitfire   15:23 South of Dover
14 Nov 1940 Herbert Huppertz 6./JG 51 Spitfire   16:02 Thames Estuary
14 Nov 1940 Hermann-Friedrich Joppien Stab I./JG 51 Hurricane   12:25 Battle of Britain - Dungeness
15 Nov 1940 Otto Boehner 6./JG 53 Hurricane      
15 Nov 1940 Hans Klee 7./JG 2 Spitfire   17:15 Portsmouth
15 Nov 1940 Heinz Bretnutz Stab II./JG 53 Lysander   14:10  
15 Nov 1940 Franz Willinger 8./JG 2 Hurricane   17:16 Portsmouth
15 Nov 1940 Egon Mayer 8./JG 2 Hurricane   17:10 Chichester
15 Nov 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   10:28 bei Dover
15 Nov 1940 Otto Bohner 6./JG 53 Hurricane     Battle of Britain
17 Nov 1940 Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld 4.NJG 1 Wellington   02:05 10km W. Medemblik
17 Nov 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane   10:20 West of Harwich
17 Nov 1940 Gustav Sprick 8./JG 26 Spitfire   10:22 East of Harwich
17 Nov 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane 1-1500m 10:27 20km E versengt Leucht
23 Nov 1940 Heinz Struning 1.NJG 2 Wellington   18:50 50km W. Scheveningen (3369)
23 Nov 1940 Kurt Herrmann 1.NJG 2 Hampden   18:45 75km NE The Wash (o465)
23 Nov 1940 Kurt Hulshoff 3.NJG 2 Wellington   18:30 80km W. Scheveningen (2389)
23 Nov 1940 Hans Esser 5./JG 77 Blenheim   18:12 50km NW Brest
23 Nov 1940 Kurt Hermann 1./NJG 2 Herford   18:45  
23 Nov 1940 Karl Hulshoff 3./NJG 2 Wellington   18:30  
23 Nov 1940 Heinz Struning 1./NJG 2 Wellington   18:40  
24 Nov 1940 Gerhard Michalski Stab II./JG 53 Hurricane   16:50 Gravesend
25 Nov 1940 Karl Albrecht 9./JG 54 Hampden 300m 09:05 5km SW Bergen-aan-Zee
27 Nov 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire 8000m 17:00 5km East of Detling
28 Nov 1940 Friedrich Schuhmann 2./JG 2 Spitfire   17:15 Insel Wight
28 Nov 1940 Gunther Seeger 3./JG 2 Spitfire 6200m 15:07 Insel Wight
28 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Spitfire   15:10 NE Isle of Wight
28 Nov 1940 Friedrich Schumann 2./JG 2 Spitfire   17:15 Isle of Wight
28 Nov 1940 Rudolf Pflanz Stab /JG 2 Spitfire   17:18 SW Isle of Wight
28 Nov 1940 Gunther Seeger 3./JG 2 Spitfire   15:07 Isle of Wight
28 Nov 1940 Helmut Wick Stab /JG 2 Spitfire   17:13 Bournemouth
28 Nov 1940 Erich Leie Stab /JG 2 Spitfire   15:17 S Isle of Wight
28 Nov 1940 Karl Pfeiffer 3./JG 2 Spitfire   17:20 S Isle of Wight
28 Nov 1940 Julius Meimberg 4./JG 2 Spitfire   17:20 sudw Isle of Wight
28 Nov 1940 Karl Pfeiffer 3./JG 2 Spitfire   17:21 S Isle of Wight
28 Nov 1940 Hermann Segatz 5./JG 51 Spitfire   16:29 Deal
28 Nov 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Hurricane 6500m 15:40 Dartford
29 Nov 1940 Harry Koch 5./JG 26 Hurricane   13:50 Tonbridge
29 Nov 1940 Julius Meimberg 4./JG 2 Blenheim   16:35 Kanal
30 Nov 1940 Heinz Bretnutz Stab II./JG 53 Hurricane   15:25 Ashford
30 Nov 1940 Horst Carganico Stab II./JG 77 Blenheim   08:25 14km SE Morlaix
30 Nov 1940 Erich Schmidt 9./JG 53 Spitfire 5000m 11:30 North of Dover
30 Nov 1940 Gerhard Michalski Stab II./JG 53 Hurricane   15:26 Ashford
30 Nov 1940 Karl Roos 5./JG 53 Hurricane   15:24 Ashford
30 Nov 1940 Heinz Bretnutz Stab II./JG 53 Hurricane 6500-4500m 15:23 Ashford
30 Nov 1940 Horst Caganico Stab II./JG 77 Blenheim   08:25 14km sudEast of Morlaix
01 Dec 1940 unknown III.JG3 Abschuß      
01 Dec 1940 unknown III.JG3 Abschuß      
01 Dec 1940 unknown III.JG3 Abschuß      
01 Dec 1940 unknown III.JG3 Abschuß      
01 Dec 1940 unknown III./JG 3        
01 Dec 1940 unknown III./JG 3        
01 Dec 1940 Erwin Fleig 1./JG 51 Hurricane   12:00  
01 Dec 1940 Gunther Furher von Maltzahn Stab /JG 53 Hurricane   15:15  
01 Dec 1940 Hermann-Friedrich Joppien Stab I./JG 51 Spitfire   11:40 Battle of Britain
01 Dec 1940 Hermann-Friedrich Joppien Stab I./JG 51 Hurricane   15:16 Battle of Britain - Ashford
01 Dec 1940 Hartmann Grasser Stab /JG 51 Hurricane   15:16 Ashford
01 Dec 1940 Richard Leppla Stab III./JG 51 Hurricane   11:45 Battle of Britain
01 Dec 1940 Hans Stechmann 9./JG 3 Spitfire   14:40  
01 Dec 1940 unknown III./JG 3        
01 Dec 1940 Erich Hohagen 4./JG 51 Hurricane   12:20 West of London
01 Dec 1940 Georg Schentke 9./JG 3 Spitfire   14:42  
01 Dec 1940 Werner Molders Stab /JG 51 Hurricane   15:15 Ashford
01 Dec 1940 Werner Heidrich Stab III./JG 53 Spitfire   12:05  
01 Dec 1940 unknown III./JG 3        
05 Dec 1940 Helmut Brugelmann 8./JG 26 Hurricane     W. Hastings
05 Dec 1940 Josef Haibock Stab III./JG 26 Hurricane   12:15 W. Hastings
05 Dec 1940 unknown III./JG 26 Hurricane     West of Hastings
05 Dec 1940 Josef Haibock Stab III./JG 26 Hurricane   12:15 West of Hastings
05 Dec 1940 Adolf Galland Stab /JG 26 Spitfire 2000m 12:30 Dover-Dungeness
05 Dec 1940 Karl Schieffer 5./JG 26 Spitfire   12:45 Chatham
05 Dec 1940 Kurt Ebersberger 4./JG 26 Hurricane   12:20 Rochester
05 Dec 1940 Hermann-Friedrich Joppien Stab I./JG 51 Hurricane   15:47 Battle of Britain
15 Dec 1940 Hans Rasper 4./NJG 1 Wellington   23:23  
17 Dec 1940 Paul Bohn 4.NJG 2 Hampden   04:00 Scampton
17 Dec 1940 Bohn 4./NJG 2 Hampden   04:00 Scampton
17 Dec 1940 Wilhelm Beier 3./NJG 2 Hurricane   06:36  
17 Dec 1940 Beier 3./NJG 2 Hurricane   06:36 5km E Spilsby (0472)
20 Dec 1940 Gerhard Blum 1.NJG 2 Blenheim 5500m 09:00 King's Lynn (2376)
21 Dec 1940 Heinz Volker 2.NJG 2 Blenheim 6200m 21:40 50km E. Aldeburgh
21 Dec 1940 Blum 1./NJG 2 Blenheim   09:00 Kings Lynn (2376)
21 Dec 1940 Rudolf Schmidt 5./JG 77 Blenheim   17:04 North of Brest
22 Dec 1940 Heinz Volker 2./NJG 2 Blenheim   21:15 50km E Aldeburgh
22 Dec 1940 Heinz Volker 2./NJG 2 Blenheim   21:40  
Email me to book a reading!

 

This webpage was updated 22nd April 2024

-wwg1wga-

-xxx-