Amsterdam photo gallery

Dictionaries  Glossary

Asisbiz Dutch to English Dictionary

Dutch English

 

a.u.b calculeren infectie onthalen-op terug-
aai caledonië infectiehaard ontheiligen terugbetalen
aak caledoniër inferieur onthoofden terugdeinzen
aakschipper caledonisch inflatie onthouden terugdenken
aal californië influenza onthouding terugdoen
aalachtig californiër influisteren onthullen terugdringen
aalbes californisch informatie onthutsen teruggaan
aalbesseblad callisto informatiebureau onthutst teruggang
aalbesseboom calorie informatie-inwinnen ontijdig-bevallen teruggetrokken
aalbesseboompje calvijn informeren ontkennen teruggeven
aalbessenjam calypso ingaan ontkennend terughalen
aalbessenjenever cambio ingang ontketenen terughouden
aalbessenvla cambodja in-ganzenpas ontkiemen terughoudend
aalbessesap cambodjaan ingebeeld ontkleden terughoudendheid
aalbessestruik cambodjaans ingeboren ontkomen terugkaatsen
aalduiker cambodjaanse in-geen-geval ontkoppelen terugkeer
aalfuik camelot in-geen-velden-of-wegen ontladen terugkeren
aalgeer camera ingenaaid ontlasting terugkomen
aalglad campagne ingenaaid-boek ontlasting-hebben terugkomst
aalmoes campanula ingenieur ontleden terugkrabbelen
aalmoezenier camping ingesloten ontleding teruglopen
aalmoezeniershuis canada in-gesprek ontleedkunde terugmars
aalpastei canadees ingetogen ontleedkundig terugnemen
aalschaar canadese ingetogenheid ontleedkundige terugschrikken-voor
aalscholver canaille in-gevaar-brengen ontlenen terugslaan
aalspeer canapé in-gevaar-stellen ontlokken terugspringen
aalst canarisch ingeval ontluiken terugstorten
aalsvel canarische-eilanden ingevallen ontmannen terugstoten
aalt candela in-geval-van ontmanteling terugtrekken
aaltje cannelure ingeving ontmoedigd-worden terugtrekking
a-al-tolletje canon ingevolge ontmoeten terugvallen
aalvork cañon ingewand ontmoeting terugvloeien
aalvormig cantabrisch ingewanden ontnemen terugvluchten
aalwaardig canvas ingewikkeld ontoegankelijk terugwijzen
aalwarig capabel ingewikkeld-maken ontoelaatbaar terugzetten
aam capitool ingezetene ontploffen terugzien
aambei capituleren ingezet-stuk ontploffing ter-verantwoording-roepen
aambeien capsule ingieten ontraadselen ter-wereld-brengen
aamborstig captain in-gloed-staan ontrieven terwijl
aamborstigheid capuchon in-goeden-doen-zijn ontroerd ter-wille-zijn
aan caraïbisch in-goede-staat-verkerend ontroeren ter-ziele
aanaarden caraïbische-zee ingoesj ontroerend terzijde
aan-alle-kanten carambola ingoesjië ontrollen ter-zijde-staan
aanbakken carbonpapier ingraven ontromen terzool
aanbeeldbeentje carboon ingrediënt ontrouw test
aanbeeldbeitel carburateur ingreep ontrouw-worden testament
aanbeeldsbeentje carga ingrijpen ontruimen testen
aanbeeldvogel caribische-zee ingrijpend ontslaan testikel
aanbehorend carillon in-grote-hoeveelheden-fabriceren ontslaan-van-verantwoordelijkheid testimonium
aanbelanden carnaval inhalen ontslag teugel
aanbelang carré inhalig ontslagname teugelloos
aanbelangen carrier inhaligheid ontslagneming teunisbloem
aanbellen carrière inham ontsluiten te-veel
aanbesteden carrosserie inhechtenisneming ontsmetten tevens
aanbesteding carrousel inheems ontsnappen tevergeefs
aanbetaling carte-blanche in-het-algemeen ontsnapping te-verstaan-geven
aanbevelen carthaags in-het-arabisch ontspanning te-voet
aanbevelenswaard carthager in-het-begin ontspringen te-voet-gaan
aanbevelenswaardig carthago in-het-bijzonder ontspruiten te-voet-oversteken
aanbeveling casco in-het-buitenland ontstaan te-voorschijn-komen
aanbevelingsbrief cash in-het-engels ontsteken tevreden
aanbevolen cash-flow in-het-geval-dat ontsteking tevredenheid
aanbiddelijk casino in-het-groot ontstekingsbuis tevredenstellen
aanbidden cassandra in-het-hele ontstellen te-wachten-staan
aanbiddenswaardig cassave in-het-huwelijk-treden ontstellend teweegbrengen
aanbidding cassette in-het-klein ontsteltenis te-werk-gaan
aanbidster cassiopea in-het-midden-van onttakelen tewerkstellen
aanbieden cassiopeia in-het-minst-niet onttrekken te-weten
aanbieding castiliaan in-het-net-schrijven onttrekking texaan
aanbinden castilliaans in-het-oog-krijgen onttronen texaanse
aanblaffen castillië in-het-oog-vallend ontuchtig texas
aanblazen castor in-het-openbaar ontvangbewijs textiel
aanblijven castreren in-het-rond ontvangen textielwaren
aanblik catalogiseren in-het-water-vallen ontvanger tezamen
aanbod catalogus in-het-zout-leggen ontvangkamer te-zeer
aan-boord catarre in-hoeverre ontvangst thai
aan-boord-gaan catastrofaal in-hoge-mate ontvangstbewijs thailand
aan-boord-van catastrofe in-horizontale-richting ontvangstkamer thailander
aanboren catechismus inhoud ontvankelijk thais
aanbouw categorie inhouden ontvankelijkheid thaise
aanbouwen categorisch inhoudsopgave ontveinzen thaise-taal
aanbranden cato inhuldigen ontvellen thais-nieuwjaar
aanbreken cavalerie in-ieder-geval ontvelling thallium
aanbreken-van-de-dag cavia initiaal ontvoerder thans
aanbrengen cedel initiatiefnemer ontvoeren theater
aandacht ceder injecteren ontvoering theater-
aandachtig ceder- injectie ontvouwen theca
aandacht-schenken-aan cederhouten injectiespuit ontvreemden thee
aan-de ceel inkeer ontvreemding theeblad
aan-de-achterkant ceintuur in-kennis-stellen ontwaken theebus
aan-de-andere-kant cel inkeping ontwapenen theehuis
aandeel celebes inkleden ontwaren theelepeltje
aandeel-aan-toonder celebeszee in-kokend-water-doen ontwerp theems
aandeelhouder celebreren inkomen ontwerpen theepot
aandeelhouderschap celibatair inkomsten ontwijden thema
aandeel-op-naam cello inkoop ontwijken theocratie
aan-de-grond-lopen celsius inkopen ontwikkeld theologie
aan-de-grond-raken cement inkorten ontwikkelen theoloog
aan-de-hand-zijn censureren inkorting ontwikkeling theorema
aandelenkapitaal censuur inkrimpen ontwikkelingsgang theoretisch
aandenken cent inkt ontwikkelingsland theorie
aan-de-overkant centaur inktkoker ontwoekeren therapie
aan-de-overkant-van centaurie inktpot ontwortelen thermiet
aan-de-praat-krijgen centavo inktvis ontwrichten thermometer
aan-de-rechterkant centimeter inkuilen ontzag thermosfles
aan-de-rechterzijde centraal inkwartiering ontzaglijk thermostaat
aan-de-rol-zijn centraalafrikaanse-republiek in-kwestie ontzenuwen thesis
aan-de-scharrel-zijn centraal-azië inladen ontzet thèta
aan-de-schouder-brengen centrale inlander ontzetten thor
aan-de-slag centrale-verwarming inlands ontzettend thorium
aan-de-wandel-zijn centrum inleggen ontzetten-uit thuis
aandienen ceremonie inleiding ontzetting thullium
aandikken ceremonieel in-leven-houden ontzien tiber
aandoen ceremoniemeester inlevering onuitsprekelijk tiberius
aandoening ceres inlichten onuitstaanbaar tibet
aandoenlijk cerium in-lichterlaaie onvatbaar tibetaan
aan-d'r certificaat inlichting onveilig-maken tibetaans
aandraaien certificeren inlichtingen-vragen onverbloemd tibetaanse
aandragen cesium inlijsten onverdraagzaam tic
aandrang cessie inlijven onvergankelijkheid tichel
aandrift ceylon inlijving onverhoeds ticket
aandrijfas ceylonees inloggen onverklaarbaar tien
aandrijven ceylons inlossing onverkort tiende
aandrijving chagrijnig in-lucht-levend onvermengd tiende-deel
aandringen chaldea inmaken onvermijdelijk tienduizend
aandrukken chaldeeër inmiddels onvermurwbaar tieren
aanduiden champagne in-morsetekens-seinen onverschillig tierig
aanduiding champignon in-naam onverschillig-wie tierigheid
aandurven chanson inname onverstandig tiet
aanduwen chaos innemen onverteerbaar tigris
aaneen chaotisch innemend onvervaard tij
aaneen- chaperonne innen onvervalst tijd
aaneennaaien chaperonneren innig onverwacht tijdelijk
aaneenschakelen chapiter inning onverwachts tijdens
aaneenschakeling charge in-omloop onvoldragen tijdig
aan-één-stuk-door chargeren in-omloop-zijn onvolledig tijding
aaneenvoegen charitas in-omloop-zijnd onvoltooid-verleden-tijd tijdperk
aan-elkaar-lijmen charitatief in-onbruik-raken onvoorwaardelijk tijdrekening
aan-elkaar-vastmaken charlatan in-opstand-komen onvriendelijk tijdrekeningsfout
aan-flarden-gescheurd charmant in-optima-forma onvrije tijdschrift
aanflitsen charme in-orde onvrijwillig tijdsgewricht
aanfloepen charmeren in-overeenstemming-brengen onvruchtbaar tijdstip
aanfluiting charon in-overeenstemming-met onwaar tijdvak
aangaan charter in-overeenstemming-zijn onwaardeerbaar tijgen
aangaan-bij charteren in-overvloed onwaarheid tijger
aangaande chartoem in-overvloed-aanwezig-zijn onweerstaanbaar tijk
aangapen charybdis in-pacht-hebben onwel tik
aangebedene chatri inpakken onwennig tikken
aangeboren chaufferen in-plaats-daarvan onwillig tilde
aangebrand chauffeur in-plaats-van onyx tillen
aangedaan chauvinisme in-principe onzacht timide
aangegrepen chauvinist inrekenen onzalig timmeren
aangeklaagde checken in-rekening-brengen onze timmerman
aangeleerd checksum inrichten onzedelijk timor
aangelegenheid chef inrichting onzeker timorzee
aangenaam chefkok inrijden onzelfzuchtig tin
aangenaamheid chemicus in-rijen onzelfzuchtigheid tinbrons
aangenomen chemie inroepen onze-lieve-heersbeestje tinctuur
aangenomen-dat cheque inruilen onze-lieve-vrouwe tingelen
aangenomen-kind chequeboekje in-ruil-voor onzin tinnen
aangenomen-worden chi in-ruste onzinnig tint
aangepast chic inschakelen ooftboom tintelen
aangeschoten chileen inschenken oog tintelogen
aangespen chileens in-schijn oogarts tip
aangestoken chileense inschikkelijk oogbindvlies tippel
aangetekend chili inschikkelijkheid ooggetuige tippelen
aangetekende-brief chimaera inschrijven oogglas tipsy
aangetrouwd chimpansee inschrijving oogkas tiptop
aangeven china inschuiven ooglid tiran
aangevuld-worden chinees inscriptie oogst tirana
aangezicht chinees-klokje insekt oogsten tirannie
aangezichtspijn chinees-nieuwjaar insgelijks oogstmaand tiranniseren
aangezien chinese-taal insigne oogwenk titan
aangifte chip insignificant ooievaar titanisch
aangiftebiljet chirurg insinueren ooievaarsbek titanium
aangorden chirurgie inslaan ooit titel
aangrenzend chirurgisch in-slaap-doen-vallen ook titelen
aangrijpen chloor inslapen ook-al titelhouder
aangrijpend chocola inslikken ook-maar tituleren
aangroei chocolade insluiten oom tja
aangroeien choken inspannen oom-van-moederskant -tje
aangroeiend cholera inspannend oom-van-vaderskant tjilpen
aan-haar choqueren inspanning oomzegger tjokvol
aanhaken chrestomathie in-spe oor tl-buis
aanhalen christelijk inspecteren oorbel toast
aanhalig christelijke-jaartelling inspecteur oord toasten
aanhaling christen inspectie oordeel tobbe
aanhalingsteken christendom inspectie-houden oordelen toch
aanhalingstekens christen-worden inspiratie oorhanger tocht
aanhang christus inspireren oorlel tochtgat
aanhangen chroniqueur inspraak oorlog toch-wel
aanhanger chroom inspringen oorlogs- tod
aanhangig cichorei inspringende-regel oorlogszuchtig toe
aanhangig-maken cider inspuiten oorlogvoeren toebehoren
aanhangsel cigarillo inspuiting oorring toebereiden
aanhangwagen cijfer in-staat-zijn oorsprong toebereiding
aanhankelijk cijferen installeren oorspronkelijk toebijten
aanhankelijkheid cijferkunst instandhouding oorspronkelijke-bewoner toebinden
aanharken cijns instantie oorveeg toebrengen
aanhebben cilinder instappen oorzaak toedekken
aanhechten cimbaal in-stede-van oost-azië toedenken
aanhechting cinema insteken oostchinese-zee toedichten
aanhechtsel cipres instelbaar oostduits toedienen
aanhef circa instelling oost-duitsland toediening
aan-hem circassië instinct oostelijk toedoen
aan-het circe instituut oosten toegaan
aan-het-einde circuit instoppen oostende toegang
aanhoren circulaire instorten oostenrijk toegangsbewijs
aanhouden circulatie in-strijd-met oostenrijker toegangskaartje
aanhoudend circuleren instructeur oostenrijks toegangsprijs
aanhouding circulerend instructie oosters toegangsweg
aan-hun circumcisie instrueren oost-friesland toegankelijk
aan-je circumflex instrument oostgoot toegeeflijk-zijn-voor
aan-jou circus instrumentenbord oostindisch toegegeven
aan-jullie cirkel instuderen oostindische-inkt toegenegen
aankaarten cirkelomtrek integendeel oost-vlaanderen toegenegenheid
aanklacht citaat in-tegenspraak-zijn-met oostwaarts toegeven
aanklagen citadel integraal oostzee toegevend
aanklager citer intekenen ootmoed toegevendheid
aanklampen citeren intekenen-op op toegeving
aankleden citroen intellect opa toegift
aanklevend citroenboom intellectueel opaal toegroeien
aankloppen citroensap intelligent op-aanbeveling-van toehappen
aankloppen-bij civiel intelligentie op-aandrang-van toehoorder
aanknopen civiliseren intelligentiequotiënt op-afbetaling toehoorders
aanknopingspunt claim intendant op-alle-manieren toehoren
aankomen claimen intendante op-alle-wijzen toejuichen
aankomend clan intens opa-van-moederskant toejuiching
aan-komen-lopen clandestien intensief opa-van-vaderskant toejuichingen
aankomst classificeren interessant op-avontuur-belust toekan
aankondigen clausule interesseren op-bed toekennen
aankondiging clausuur interest opbellen toekenning
aankoop claxon interface opbergen toekijken
aankopen cleopatra intermediair opblazen toeknopen
aankruisen cliché intermitterend opbloeien toekomen
aankunnen cliënt intern opbollen toekomend
aankweken clientèle internationaal opborrelen toekomende-tijd
aanlanden cloaca interpretatie opbouwen toekomst
aan-land-gaan closetpapier interpreter opbreken toekomstig
aanleg clown interpreteren opbrengen toelaatbaar
aanleggen club interpunctie opbrengst toelachen
aanleghaven clublid interrumperen opdagen toelage
aanlegplaats co- interruptie opdat toelaten
aanlegsteiger coachen interval op-dat-moment toelating
aanleiding cobra interveniëren op-de toeleg
aanlengen cocaïne interview op-de-beurt toelichten
aanleren cockpit interviewen op-de-een-of-andere-manier toelichting
aanleunen-tegen cocktail in-theorie op-de-juiste-wijze toeloop
aanliggend cocon intiem op-de-knieën-vallen toelopen
aanlokkelijk cocoseilanden in-toenemende-mate op-de-koop-toe toeluisteren
aanlokken code in-toepassing-brengen op-de-manier-van toemeten
aanloop codificeren intomen op-de-post-doen toen
aanloopkosten coffeeshop intonatie op-de-rij-af toename
aanloopperiode cognac in-toom-houden op-de-televisie-zien toenemen
aan-'m coherent in-toorn-ontsteken op-de-uitkijk-staan toenmaals
aanmaak coïtus in-totaal op-de-wijze-van toentertijd
aanmaken colbert intrappen op-die-manier toepasselijk
aanmanen collecteren intrede opdienen toepassen
aanmaning collectie intrekken op-die-wijze toepassing
aanmatigend collectief intrekking op-dit-moment toer
aanmatiging collega in-trek-zijn opdoeken toerbeurt
aan-me college intrige opdracht toereiken
aanmelding college-geven intrigeren opdracht-geven toereikend-zijn
aanmeldingsformulier colli intrinsiek opdragen toerekenbaar
aanmerkelijk collier introducé opdraven toerekenbaarheid
aanmerken-als colli's introductie opdreunen toerekenen
aanmerking collo intussen op-drift-zijn toerisme
aanmeten colombia in-tweedehands-goederen-handelen opdrijven toerist
aan-mij colombiaan inundatie opdringen toeristenbureau
aanmoedigen colombiaans inunderen opdrogen toernooi
aanmoediging colombiaanse inval opduikelen toerusten
aanmunten colonne invalide opduiken toerusting
aannaaien colporteren invalide-verklaren op-een-andere-manier toeschietelijk
aannemelijk columbus invasie opeenhopen toeschijnen
aannemen combinatie inventaris opeenhoping toeschouwen
aannemer combineren in-verband-met op-een-keer toeschouwer
aanneming comfort in-verlegenheid op-een-kier-staan toeschouwer-zijn
aan-ons comfortabel in-verlegenheid-brengen op-een-kier-staand toeschrijven
aanpak comité in-verrukking-brengen op-een-klos-winden toeslaan
aanpakken commandant in-verval-raken op-een-later-tijdstip toeslag
aanpappen commanderen in-vervulling-gaan op-een-of-andere-wijze toespeling
aanpasbaar commando in-verwachting op-een-rekening-schrijven toespijs
aanpassen commandobrug in-verwachting-raken opeens toespreken
aanpassing commentaar in-verzekerde-bewaring-nemen opeenstapelen toestaan
aanpassingsvermogen commentaar-leveren-op in-verzoeking-brengen opeenstapeling toestand
aanplakbiljet commentariëren investeerder op-een-stapel-zetten toestel
aanplakbord commies investeren op-een-veiling-kopen toestemmen
aanplakken commissaris investering opeenvolging toestemmend
aanplakzuil commissie invetten op-een-zijspoor-zetten toestemming
aanplant commode invitatie opeisen toestoppen
aanplanten commodore inviteren open toestoten
aanplanting communie in-vlammen-uitbarsten openbaar toestromen
aanporren communiqué invloed openbaarheid toet
aanpoten communisme invloed-hebben-op openbaar-maken toetakelen
aanpraten communist invoer openbaarmaking toeten
aan-'r comoren invoeren openbaren toeter
aanraden compact in-voorraad openbaring toeteren
aanraken compagnie invullen openbaring-van-johannes toetje
aanraking compartiment in-weerwil-van openbarsten toetreden
aanrakingspunt compenseren inwendig opendoen toetreding
aanranden competent inwendige openen toets
aanrander competentie inwerken open-en-bloot toetsen
aanranding compilatie inwerking opener toetsenbord
aanrecht compiler inwijden opengevallen toetsing
aanreiken compileren inwijding opengewerkt toeval
aanrekenen compleet inwikkelen open-haard toevallen
aanrichten complement inwisselen openhartigheid toevallig
aanrijden complet inwisseling openheid toevalligerwijze
aanrijden-tegen completeren inwoner openhouden toevalligheid
aanrijding complex inwoner-van-rome opening toeven
aanroepen compliceren inzaaien openlijk toeverlaat
aanroeren compliment inzamelen openmaken toevertrouwen
aanrukken complimenteren inzegenen openstaan toevloed
aanschaf component inzepen opensteken toevloeien
aanschaffen componeren inzet open-veld toevlucht
aanschieten componist inzetten openzwaaien toevluchtsoord
aanschijn compositie in-zich-opnemen opera toevluchtsoort
aanschikken comprimeren inzicht operatekst toevoegen
aanschouwelijk compromis in-zijn-eentje operateur toevoeging
aanschouwing computer in-zijn-werk-gaan operatie toevoegsel
aanschrijven computergeheugen inzinken opereren toevoeren
aanschrijving concept inzittende opeten toewijden
aanschroeven concert inzonderheid opfokken toewijding
aanschuiven concerto inzoverre opfrissen toewijzen
aanslaan concertzaal inzwachtelen opgaan toewijzing
aanslag concessie in-zwang opgaand toewuiven
aanslibben conciërge in-zwijm-vallen opgaand-in toezeggen
aanslibbing concluderen io opgang toezegging
aansluiten conclusie iq op-gang-brengen toezien
aansluiting concours iraaks opgang-maken tof
aansluitpoort concreet iraans opgave toga
aansmeren concurrent iraanse opgebruiken togo
aansnijden concurrentie irak op-geen-enkele-wijze toilet
aanspannen concurreren irakees op-geen-stukken-na toiletpapier
aanspoelen condens iran opgeld toiletpoeder
aansporen conditie iraniër opgeleid-worden toke
aansporing conditioneren irene opgelost-worden tokeh
aanspraak condoleantie iridium opgelucht tokio
aanspraak-maken-op condoleren iris opgemaakt tokkeh
aansprakelijk condoom ironie opgeprikt tokkelen
aansprakelijkheidsverzekering conducteur ironisch opgeschort tolerant
aansprakelijk-stellen conductor irriteren opgeschoten tolereren
aansprakelijk-zijn confederatie is-het-niet opgeschroefd tolk
aanspreekbaar conferentie isis opgesmukt tollenaar
aanspreken confereren isjtar opgeven tomaat
aanspreker confessie islam opgewekt tomatensoep
aanstaan confidentie islamiet opgewektheid tomatesap
aanstaand confisqueren islamitisch opgewonden ton
aanstaande-week conflict -isme opgewondenheid tondel
aanstampen conform isolatie opgezet-stuk tonder
aanstaren confucius isolator opgieten tonderzwam
aanstekelijk congé isolement opgooien toneel
aansteken congestie isoleren opgraven toneel-
aansteker congo isolering op-grond-van toneelkijker
aanstellen congolees israel ophaal toneelspeelster
aansteller congres israël ophalen toneelspel
aanstellerig congresseren israeli ophangen toneelspeler
aanstellerij congruent israëli opharken toneelstuk
aanstelling congruent-zijn israeliër ophebben toneelwezen
aansterken conjugeren israëliër ophef tonen
aanstichter conjunctie israeliet opheffen tong
aanstippen conjunctief israelisch ophelderen tongval
aanstoken consciëntieus israëlisch op-het-eerste-gezicht tonijn
aanstoker consequent israelische op-het-gezicht tonnetje
aanstonds consequentie israëlische op-het-kookpunt-zijn tonsil
aanstoot conservatief israelitisch op-het-spel-zetten toog
aanstoot-geven conservatorium -ist op-het-stuk-van tooi
aanstoot-nemen conserveren istanboel ophijsen tooien
aanstoot-nemen-aan consigne istrië ophitsen tooisel
aanstotelijk consonant italiaan ophitser toom
aanstoten constant italiaans ophogen toon
aanstrepen constateren italiaanse ophopen toonaangevend
aanstrijken constellatie italiaanse-bloemkool ophouden toonbank
aansturen-op consternatie italiaanse-rivièra opiaat toonbeeld
aantal constipatie italiaanse-taal opinie toondicht
aantasten constipatie-veroorzaken italië opium toondichter
aantekenboekje constitutie item opjagen toongevend
aantekenen constitutioneel ithaca op-kamers-wonen toonkunstenaar
aantekening constructie ivoor opkikkeren toonladder
aantijging constructief ivoorkleurig opklaren toonloos
aantikken construeren ivoorkust opklimmend toonschaal
aantonen consul ivoren opknappen toonzetting
aantonende-wijs consulaat ivriet opknopen toornen
aantreden consul-generaal ja opkomen toornig
aantreffen consult jaap opkomend toorts
aantrekkelijk consultatie jaar opkomen-voor top
aantrekkelijkheid consulteren jaarbeurs opkopen topaas
aantrekken consument jaarboek opkoper topje
aantrekkingskracht consumeren jaarboeken opkroppen toppunt
aan-u consumptie-ijs jaargetij opkweken tor
aanvaard contact jaargetijde oplappen toren
aanvaardbaar contact-hebben jaarlijks opleggen torpederen
aanvaarden contact-hebben-met jaartelling opleiden torpedo
aanvaarding contact-maken-met jacht opleiding tors
aanvaard-worden contact-zoeken jachten opletten torso
aanval contant jacht-maken-op oplettend tortel
aanvallen contant-geld jacob oplettendheid tortelduif
aanvallend contemplatief jacobus opleven tot
aanvaller continent jade opleveren totaal
aanvalligheid continu jaden oplichten totaalbedrag
aanvalsoorlog continueren jagen oplichter totaalcijfer
aanvalsspits conto jager oplichting tot-afgevaardigde-kiezen
aanvang contrabande jaguar oploop totaliseren
aanvangen contract jakhals oplopen totalitarisme
aanvangs- contracteren ja-knikken oplossen totaliter
aanvangssnelheid contrast jaloers oplossing totdat
aanvankelijk contrasteren jaloers-zijn opluchten tot-dusver
aanvaring contributie jaloers-zijn-op opluchting tot-een-besluit-komen
aanvatten contributie-betalen jaloezie opmaken tot-een-geheel-verenigen
aanvechtbaar controleren jalta opmarcheren totem
aanvechten controleur jam opmars tot-en-met
aanvechting controller jamaica opmerkelijk tot-gehoorzaamheid-dwingen
aanvegen controverse jammer opmerken tot-gevolg-hebben
aanverwant conventie jammer-genoeg opmerking tot-haast-aanzetten
aanvliegen convergeren jammerlijk opmerkzaam-maken-op tot-in-het-oneindige
aanvliegroute conversatie janboel opmeten tot-inkeer-komen
aanvoegende-wijs converseren jangtsekiang opmeting tot-mijn-spijt
aanvoelen convocatie jan-klaassen opmonteren tot-nog-toe
aanvoer convoceren janmaat op-na tot-op-zekere-hoogte
aanvoerder coördineren januari opname tot-overeenstemming-brengen
aanvoeren copuleren janus opnemen tot-rust-komen
aanvraag copyright jap opnieuw tot-stand-brengen
aanvraagformulier corantijn japan opofferingsgezind tot-weerziens
aanvragen corinthe japannees oponthoud tot-ziens
aanvrager corinthisch japanner opossum tot-zinken-brengen
aanvullen corona japans oppas toucheren
aanvullend corporatie japanse oppassen tournee
aanvulling corps japanse-taal oppassend touw
aanvuren corpulent japanse-zee opper touwtje-springen
aanwakkeren correct japon opper- tovenaar
aan-wal-gaan corregidor jargon opperen tovenares
aan-wal-komen corresponderen jarig-zijn opperhoofd tover-
aanwas corrigeren jas oppermachtig toverachtig
aanwassen corroderen jasje opperste toverheks
aanwenden corsica jason oppervlak toverij
aanwending corsicaan jassen oppervlakkig toverkunst
aanwennen corsicaans java oppervlakte toverspreuk
aanwensel corsicaanse javaan opper-volta traag
aanwerven corso javaans oppompen traan
aanwezig costa-brava javaanse opportunist traanogen
aanwezige costa-rica javazee oppositie tracé
aanwezigheid costaricaan jawel oppositie-voeren trachten
aanwezig-zijn costaricaans ja-zeggen op-post-staan tractatie
aanwezig-zijn-bij coulant je oprapen tractor
aan-wie coulisse -je oprecht traditie
aanwijsbaar coupé jegens oprechtheid traditioneel
aanwijzen couplet jehova op-reis-gaan tragedie
aanwijzend-voornaamwoord coupon jemen oprichten tragisch
aanwijzing courant jemeniet oprijden trainen
aanwinst courgette jemenitisch oprijlaan trait-d'union
aanwippen courtage jemenitische op-rijm-zetten traite
aan-ze couvert jenever oprispen traject
aanzetschakelaar cowboy jericho oprit traktaat
aanzetten coyote jeruzalem oproepen traktement
aanzetten-tot crack jet oproerig trakteren
aanzien credit jeugd oproerling trakteren-op
aanzienlijk creditzijde jeugdherberg oprollen traliehek
aanzijn creëren jeugdig opruien tram
aan-zijn crematie jeugdigheid opruiend trambalkon
aanzitten crème jeuk opruimen tranen
aanzoek cremeren jeuken opscheppen trans
aanzwellen creools jezus-christus opschepper transactie
aap creperen jicht opschieten transcriptie
aapachtig crimineel jiddisch opschorten transfer
aapje crisis jij opschorting transformatie
aar cronus jij-en-jou-zeggen opschrift transformeren
-aar croquant jijzelf opschrijven transistor
aard cru jochie opschudden transitief
-aard cruciaal jodelen opschudding transkei
aardappel crucifix jodendom opsieren transkriptie
aardappelmeel cruzeiro jodenhaat opslaan translaat
aardappelpuree cuba jodenhater opslag translateren
aardappelschilmesje cubaan jodenkerk opslagplaats translatie
aardappelziekte cubaans jodium opslokken transparant
aardas cultus joegoslaaf opslorpen transpireren
aardbei cultuur joegoslavië opslorping transport
aardbeiboom cup joegoslavisch op-slot transporteren
aardbeiboomvrucht cupido joegoslavische op-slot-doen transporteur
aardbeving cureren joelen opsluiten transsylvanië
aardbodem curieus joelfeest opslurpen transvaal
aardbol cursor joggen op-smaak-brengen transvaals
aarde cursus joghurt opsmuk trant
aarden curve johannesburg opsnuiven trap
aarden-kruik cybebe jok opsomming trappen
aarden-naar cybele joker opspatten trappen-op
aardewerk cybernetica jokerteken opsplitsen trapper
aardgas cycladen jolig opspringen trasseren
aardgordel cyclame jong opstaan travestie
aardig cyclamen jongedame op-staande-voet travestiet
aardigheid cycloon jongeheer opstand trawant
aardigheidje cynisch jongeling opstandeling trechter
aarding cyprioot jongen opstandig tred
aardkluit cypriotisch jongens- op-stang-jagen trede
aardkorst cypriotische jongensachtig opstap treden
aardkunde cyprus jongere-broer opstapelen tree
aardlaag daad jongere-steentijd opstapje treeplank
aardleiding daadwerkelijk jongere-zus opstappen tref
aardmannetje daags jongere-zuster opstel treffen
aardnoot daar jonggehuwde op-stel-en-sprong treffend
aardolie daaraan jonggezel opstellen trein
aardpek daar-aan jongleren opsteller treincoupé
aardrijk daarbeneden jongleur op-sterven-liggen treinkaartje
aardrijkskunde daarbij jongstgeleden opstoken treiteren
aardrijkskundig daarbinnen jonisch opstoker trek
aardrijkskundige daarboven jonkvrouw opstoppen trekgat
aards daarbuiten jood opsturen trekharmonika
aardsatelliet daardoor joods optakelen trek-hebben-in
aardschok daarenboven jordaan optellen trekken
aardvarken daarentegen jordanië optelling trekkend
aardverschuiving daarginds jordaniër opteren trekker
aardwolf daarheen jota opticien trekking
aardworm daarin jou optie trekpleister
aäron daarlangs journaal op-tijd trekpot
aars daarmede journalist optimisme treksluiting
aars- daarmee journaliste optimist trend
aarts- daarna jouw optimistisch treurdicht
aartsbisdom daarnaast jozef optocht treuren
aartsbisschop daarom jozua optreden treurig
aartsdom daaromheen jubel- optreden-als treurigheid
aartsengel daaronder jubelen optrekken treurspel
aartshertog daarop jubileum optuigen triangel
aartshertogdom daar-staat-tegenover jubileum- opus trias
aartsvader daarvan judicium op-uw-gezondheid tribunaal
aartsvijand daar-vandaan juffertje opvallen tribune
aarzelen daarvoor juffrouw opvallend tribuun
aarzelend daas juist opvangen trier
aarzeling dacca juister opvatting triest
aas dactylus juk opvegen triëst
aasgier dadel juli op-verhaal-komen triestig
aasvlieg dadelijk jullie opvoeden trigonometrie
abacus dadelpalm jumper opvoeding trilgras
abandonnement dader jungle opvoedkundige triljoen
abc dag juni opvolgen trillen
abc-boek dagblad juno opvorderen triller
abces dagbladschrijfster jupijn opvrolijken trillers-maken
abchazië dagbladschrijver jupiter opvullen trilling
abchaziër dagboek jura opvulsel trilogie
abchazisch dagdroom jurist opwaarts triomf
abdij dagelijks jurk op-weg-gaan triomferen
abdij- dagen jury opwekken trip
abdis dag-en-nachtevening jus op-welke-manier tripoli
abdomen dageraad justitia op-welke-wijze triviaal
abdominaal dagestaans jut opwellen troebel
abductor dagestan jute opwelling troebelen
abeel dagkaart jutland opwerken troef
aberratie daglicht juweel opwinden troep
aberreren dagon juwelier opwindend troepenmacht
abessijn dagorde kaai opwinding troetelen
abessijns dagorder kaak opzeggen troeven
abessinië dagtekenen kaal opzenden trog
abessiniër dagtekening kaalheid opzet trojaan
abiogenese dagvaarden kaalhoofdig opzettelijk troje
abiogenesis dagvaarding kaalhoofdigheid opzetten trolley
abjureren dahlia kaap opzicht trolleybus
ablatief dahomey kaap-de-goede-hoop opzichter trom
abnegatie dak kaapprovincie opzichtig trombone
abnegeren dakar kaaps op-zichzelf-staand trommel
abnormaal dakkamertje kaapse-ezel opziener trommelaar
abnormaliteit dakplankje kaapstad opzij trommelslager
abonnee dakraam kaapverdische-eilanden opzijgaan trommeltje
abonnee-zijn dal kaarden op-zijn-arabisch tromp
abonnement dalecarlië kaars op-zijn-cubaans trompet
aboriginal dalen kaarsensterkte op-zijn-engels trompet-spelen
aborteren daling kaarsvet op-zijn-gemak trompetten
aborteur dalmatië kaart opzij-schuiven tronie
abortus dalmatiër kaartenboek opzoeken troon
aboulia dam kaartje opzuigen troonhemel
aboulie damascus kaartjesloket opzwellen troonsafstand
abraham dame kaartsysteem oraal troonsbestijging
abrasie damesachtig kaas orakel troost
abri dames-en-heren kaasjeskruid orale-sex troosteloos
abrikoos damestas kabbelen oranje troosten
abrikozeboom damestasje kabel oranjeboom troost-vinden-in
abrogatie dammen kabeljauw oranje-havikskruid tropisch
abrupt damocles kabeltelegram oranje-vrijstaat tros
abscis damp kabinet oratie trots
absent dampig kaboel oratorisch trotseren
absenteïsme dampkring kabouter orchidee trots-zijn
absentie damspel kachel orde trottoir
absentielijst dan kachelpijp ordelijk trouw
absent-zijn dandy kadaver ordenen trouwbreuk
abside danig kade order trouweloos
absint dank kader ordinair trouwen
absintlikeur dankbaar kadet ordner trouwen-met
absolutie dankbaarheid kadetje ordonnansofficier trouwens
absolutie-geven dankbaar-voor kaduuk orgaan trouwhartig
absolutisme dank-betuigen kaft organiek trouwhartigheid
absoluut danken kaftan organisatie trouwpartij
absolveren danken-voor kaftpapier organisch truc
absorberen dank-u kaïn organiseren truck
absorberend dankzegging kaïnsteken organisme tsaar
absorberend-materiaal dank-zij kajuit orgel tsarina
absorptie dan-ook kakement orgeldraaier t-shirt
abstemius dans kakken orgiastisch tsjaad
abstinentie dansen kakkerlak orgie tsjaadmeer
abstract danser kalebas oriënt tsjech
abstract-begrip danseres kalefateren oriënteren tsjechië
abstractie danspartij kalen origineel tsjechisch
abstraheren daphne kalender orion tsjechische
absurd dapper kales orkaan tsjechoslowaak
absurditeit dapperheid kalf orkaden tsjechoslowaaks
abt darm kalfateren orkest tsjechoslowaakse
abtschap dartel kalfsvlees orkestratie tsjechoslowakije
abuis dartelen kaliber orkestreren tsjetsjeen
abulie das kalium ornaat tsjetsjeens
abundantie dashboard kalk ornament tsjetsjenië
abusievelijk dat kalken ornamentaal tsonga
acacia dat-daar kalkoen orpheus tsonga-taal
academicus dat-daarginds kalm orthodox tswana
academie dateren kalmeren orthografie tswana-taal
academisch datering kalmoes os tuberculose
acanthus datgene kalmte oscillator tucht
accapareren dat-spreekt-vanzelf kam oscilleren tuchthuis
accelerateur datum kameel oscillograaf tuchtigen
acceleratie dat-wil-zeggen kameleon osiris tuchtiging
acceleren dauw kamenier oslo tui
accelereren dauwworm kamer osmaans tuig
accent daveren kameraad osmium tuigen
accentteken david kamerjapon osseet tuigeren
accentueren ddr kamerjas ossetië tuighuis
acceptabel de kamerlid ostentatief tuil
acceptant -de kamermeisje oud tuimelaar
accepteren de-aftocht-blazen kameroen oud- tuimelschakelaar
acceptgirokaart dealer kameroens oudbakken tuin
accessoires de-avond-valt kamers oude tuinbed
accident de-baas-zijn kamertje oudejaarsdag tuinboon
accidenteel debâcle kamfer oude-man tuinhuis
accijns debat kamgaren oudemannenhuis tuinhuisje
acclamatie debatteren kammen ouder tuinier
acclimatiseren debet kamp ouderdom tuinieren
acclimatisering debetzijde kampeertent oudere-broer tuinman
accolade debiteren kampeerterrein oudere-steentijd tuit
accommodatie de-borst-geven kampement oudere-zus tuiten
accommoderen de-bosporus kampen oudere-zuster tulp
accompagnement debugger kamperen ouderlijk tumor
accompagneren decaan kamperfoelie ouderloos tumult
accordeon decameter kampioen ouderpaar tunesië
accordeonist decanteren kampplaats ouders tunesiër
accorderen december kamrad ouderwets tunesisch
accountancy decennium kamwiel oude-van-dagen tunesische
accountant decimeter kan oude-vrouw tunica
accrediteren declamator kanaal oudgediende tuniek
accreditief declameren kanaaleilanden oudheid tunis
accu declaratie kanaän oudheidkunde tunnel
accumulator declareren kanarie oudheidkundig tureluurs
accumuleren decoderen kandelaar oudheidkundige turen
accuraat decor kandidaat oudje turf
accuratesse decoratie kandidatenlijst oudoom turijn
accusatief decoreren kaneel oudtante turk
acetaat decreet kangoeroe ouverture turkije
aceton decreteren kanker ovaal turkmeen
acetyl- de-deur-wijzen kankeren ovatie turkmenistan
acetyleen deduceren kannibaal oven turks
ach deeg kanon over turkse
achaea deel kans over- turkse-lelie
acheron deelachtig-worden kansel overal turkse-staatsraad
achilles deelnemen kanselrede overal-in-de tussen
achilleshiel deelneming kanselredenaar overal-in-het tussenbeide-komen
achillespees deels kans-lopen overall tussen-haakjes
acht deeltje kant overal-om tussenin
achtbaar deel-uitmaken kantelen overblijfsel tussenkomst
achteloos deelwoord kantig overblijven tussenpersoon
achteloosheid deemoed kantoor overbluffen tussenruimte
achten deemoedig kantoorbediende overbodig tussenschot
achtenswaardig deen kantoorboekhandel overbrengen tussenvoorstel
achter deens kanttekening overcompleet tussenwerpsel
achteraan deense kap overdaad tussenzin
achterachterkleinkind deense-taal kapel overdag tutoyeren
achteraf deerlijk kapitaal overdekte-zuilengang tv-antenne
achteras defect kapitalist overdenken tv-film
achterbaks defensie kapitein overdoen twaalf
achterbalkon deficit kapittel overdonderen twaalfde
achterban definiëren kapje overdracht twaalftal
achterbank definitie kapjesteken overdrager twaalfuurtje
achterblijven definitief kapot overdreven twee
achterblijver deftig kapot-gaan overdrijven tweede
achterbuurt de-gehele-hoeveelheid kapotjas overeenkomen tweede-alt
achterdek degelijk kapotje overeenkomend tweedehands
achter-de-schermen degelijkheid kappa overeenkomst tweederangs
achterdeur degen kappen overeenkomstig tweegesprek
achterdocht degene kapper overeenkomstigheid tweehonderd
achterdochtig degenereren kapseizen overeenstemmen tweejarig
achtereen de-goedheid-hebben kapseltje overeenstemmend twee-keer
achtereenvolgens degraderen kapster overeenstemmen-met tweekleurig
achtereind de-hand-aan-zichzelf-slaan kar overeenstemming tweeledig
achtergrond de-hand-schudden karaf overeind tweeling
achterhoede de-hare karakter overeind-gaan-staan tweeling-
achterhoofd de-hele-door karakteriseren over-elkaar-slaan tweemaal
achterhouden de-hele-hoeveelheid karakteristiek over-en-weer tweepersoonsbed
achterin de-hogere-standen karakterschets overerfelijk tweeslachtig
achter-indië de-honneurs-waarnemen karaktertrek overerfelijkheid tweespalt
achterkant de-hoogte-in karavaan overgaan tweespraak
achterklap de-hunne karbonade overgang tweestromenland
achterklein- de-jouwe karbouw overgankelijk tweetal
achterkleindochter dek kardoes overgelukkig tweevoeter
achterkleinkind dekan karig overgeven tweevoetig
achterkleinzoon deken karische-zee overgordijn tweevoudig
achterland dekken karkas overgrootmoeder twee-weken
achterlaten dekking karma overgrootouder tweewieler
achterlicht de-klankleer-betreffend karmeliet overgrootvader twijfel
achterlijf de-klemtoon-leggen-op karmelieter-monnik overhalen twijfelachtig
achterlijk dekmantel karmelieter-non overhand twijfelen
achterlijkheid dekplaat karmelietes overhandigen twijfeling
achterlopen deksel karmozijn overheen twijfelzuchtig
achternaam deksels karnen over-heen twijg
achternagaan dekservet karpaten overheerlijk twijnen
achterneef de-laatste-tijd karper overheid twintig
achternicht delegatie karpet overhellen twintigste
achterover delegeren karren overhemd twist
achteroverdrukken delen karrespoor over-het-algemeen twisten
achterovervallen delfstof karretje over-het-algemeen-genomen twistgeschrijf
achterruit delft kartel overhoren twistgesprek
achterstallig delfts karton overhouden twiststoker
achterstand delgen kartonnen overig tyfoon
achterste delging karwei overige tyfus
achterstellen delhi kas overigens type
achterstelling delicaat kashouder overjas typen
achtersteven delicaatheid kasjmir overkant typeren
achterstevoren de-liefde-bedrijven kasloper overkapping typerend
achteruit delirium kaspische-zee overkomen typisch
achteruitgaan delphi kassier overladen typiste
achteruitgang delta kast overlappen tyrrheense-zee
achteruitkijkspiegel delven kastanje overlast u
achteruitlopen de-man-worden-van kastanjeboom overleden überhaupt
achteruitrijden demeter kasteel overleggen übermensch
achteruit-rijden de-mijne kastekort overlevering ufo
achtervoegen demissionair-zijn kastijden overlijden ui
achtervoegsel democraat kastijding overloop uier
achtervolgen democratie kat overlopen uil
achtervolging democratisch katar overmeesteren uiltje
achterwaarts demon kater overmorgen uit
achterwege-blijven de-mond-wijd-opendoen katern overnachten uitademen
achterwege-laten demonisch katheder overnachtingsplaats uitbannen
achterwiel demonstratie kathedraal overname uitbarsten
achterzijde demonstreren katholicisme overnemen uitbarsting
achter-zijn demonteren katholiek overneming uitbazuinen
achthoek dempen katje overplaatsen uit-bed-komen
achthoekig den katoen overreden uitbeelden
achthonderd den-bosch katoenen-weefsel overreding uitbetalen
-achtig denderen katrol overrijden uitbetaling
-achtige denemarken katrolschijf overschaduwen uitbijten
achting den-haag kattegat overschakelen uitblinken
achting-hebben-voor denkbeeld kattekop overschatten uitblinker
achting-toedragen denkbeeldig katterig overschijnen uitblussen
acht-slaan-op denken kattestaart overschoen uitbotten
achtste denneboom kaukasus overschot uitbouwen
achttal de-onze kauwen overseinen uitbouwing
achttallig departement kauwgom overspel uitbrander
achttien dependance kavalje overspelig uitbreiden
achttiende de-plaats-innemen-van kavel overspel-plegen uitbrengen
achtvoudig deponeren kavelen oversteekplaats uitbroeden
acne deporteren kaviaar oversteken uitbrullen
acoliet depot kazachstaans overstelpen uitbuiten
acquest depressie kazachstan overstromen uitbundig
acquisitie deprimeren kazemat overstroming uitbundigheid
acre deputeren kazerne over-tijd-zijn uitdagen
acrobaat derde -ke overtollig uitdaging
acrobatiek derde-macht kea overtreffen uitdampen
acrobatisch deren keel overtrek uitdelen
acroniem dergelijk keelgat overtrekken uitdelgen
acrostichon derhalve keelontsteking overtroeven uit-de-mode
act dermate keelpijn overtuigen uitdenken
acteren dertien keep overtuigend uit-de-tijd
acteur dertiende keer overtuiging uit-de-weg-gaan
actie dertig keerkring overvloed uitdijen
actiecomité derven keer-op-keer overvloedig uitdoen
actief desbetreffend keet overwaarderen uitdossen
actieradius de-scepter-zwaaien keg overweg uitdoven
actinium de-schouders-ophalen kegel overwegen uitdragen
action-replay desillusie kei overwegend uitdrager
actium desinfecteren kei- overweging uitdrijven
activa deskundig keihard overwegwachter uitdrogen
activeren deskundige keil overweldigen uitdrukken
activisme deskundigheid keilen overweldigend uitdrukking
activist desondanks keislag- overwicht uitduiden
activiteit despoot keisteen overwinnaar uitduiding
actrice de-sporen-geven keizer overwinnen uiteendrijven
actualiteit de-spot-drijven-met keizerin overwinning uiteengaan
actuariële-tabel despotisch keizerrijk overzetboot uiteenjagen
actuaris dessert keizerskroon overzetten uiteenlopen
actueel dessin kelder overzetting uiteenlopend
acupuncteur des-te kelen overzicht uiteennemen
acupunctuur des-te-meer kelk overzijde uiteenvallen
acuut destijds kelner o-wee uiteenzetten
adagio de-stoot-geven-tot kelnerin ozon uiteenzetting
adam detachement kelt pa uit-eigen-beweging
adamsappel detail keltisch paadje uit-eigen-wil
adaptabel detective kemel paaien uiteinde
adaptatie determineren kemphaan paal uiteindelijk
adaptie detineren kenbaar-maken paalwerk uit-elkaar-houden
adder de-trompet-steken kenia paar uit-elkaar-nemen
addis-abeba de-twist-dansen keniaan paard uiten
additioneel deugd keniaans paarde- uiteraard
adel deugdelijk keniaanse paardebloem uiterlijk
adelaar deugdelijkheid kenmerken paardehorzel uitermate
adelaarsjong deugen kenmerkend paardekastanje uiterst
adelaarsneus deugniet kenmerkende-eigenschap paardeknecht uiterste-deel
adelborst deun kennel paardekracht uiterste-wil
adeldom deuntje kennelijk paarden- uitgaaf
adellijk deur kennen paardenfokkerij uitgaan
adelstand deuropening kenner paardenstoeterij uitgang
adem deurpost kennis paardenvolk uitgangspunt
adembenemend deuteronomium kennisgeving paardestal uitgave
ademen de-uwe kennis-maken-met paardmens uitgaven
ademhalen de-vaat-doen kennismaking paardrijden uitgebreid
ademhaling de-vaat-wassen kenozoïcum paardrijdster uitgebreidheid
ademhalingsweg devies kenschets paarlemoentjes uitgeleefd
ademloos de-vlucht-nemen kenteken paars uitgelezen
ademnood de-voorkeur-geven-aan kentekenplaat paasbrood uitgemaakt
adempauze devoot kenteren pacht uitgeput
ademtest de-vorige-nacht kentering pachten uitgeslapen
aden de-vrouw-worden-van keper pachter uitgesloten
adept de-vrucht-afdrijven kerel pacifisme uitgesproken
adequaat de-wacht-hebben keren pacifist uitgesteld
ader de-was-doen kerf pad uitgestorven
aderen de-weg-kwijt kerguelen paddestoel uitgestreken
aderlaten de-weg-wijzen kerk padvinder uitgestrekt
aderlating deze kerkbuurt paffen uitgeven
aderontsteking dezelfde kerkdienst paganist uitgever
aderverkalking de-zijne kerkelijk page uitgeverij
adhesie dharma kerker pak uitgewekene
adhesie-betuigen dhr. kerkgebouw pakhuis uitgewoond
ad-hoc diabetes kerkgebruik pakistaan uitgezocht
adiabatisch diachylon kerkgezang pakistaans uitgezonderd
adiantum diaken kerkhof pakistaanse uitgieten
adieu dialect kerkregel pakistan uitglijden
adipositas dialoog kerkscheuring pakistani uitgooien
adjectief diamant kerkuil pakje uitgraven
adjudant diameter kerkvader pakjesdrager uithakken
adjunct diana kermen pakken uithalen
administrateur diarree kermis pakket uithangbord
administratie diarree- kern pal uitheems
administratief diarree-hebben kern- paleis uit-het-hoofd
administratiekantoor dicht kernachtig paleoceen uit-het-hoofd-leren
administratiekosten dichtbij kernspreuk paleolithicum uit-het-veld-geslagen
administreren dicht-bij-elkaar-brengen kerrie paleozoïcum uit-het-zadel-lichten
admiraal dichtbijgelegen kers palestijn uit-het-zadel-werpen
admiraalschap dichtbijkomen kerseboom palestijns uitholling
admiraalvlinder dichtbijzijnd kerstboom palestina uithoren
admiraliteit dichtdoen kerstfeest palet uithouden
admiraliteitseilanden dichten kerstman paling uithouwen
admissie dichter kerstmis palingfuik uithuwelijken
admittantie dichterlijk kerstroos palingvangst uiting
adonis dichtgaan ketel palingventer uitjagen
adonisroosje dichtgespen keteldal palissade uitkafferen
adoptie dichtknopen ketellapper paljas uitkammen
adoptie- dichtkunst keten palladium uitkeren
adoratie dichtmaken ketenen palm uitkering
adoreren dichtnaaien ketter palmboom uitkermen
ad-rem dichtregel ketteren palmboompje uitkienen
adrenaline dichtslaan ketterij palmstruik uitkiezen
adres dichtvallen ketters pal-staan uitkijken-naar
adresboek dichtwerk ketting pamflet uitkleden
adreskaart dictator kettingzang pan uitknijpen
adressant dictatuur keu panama uitkomen
adresseermachine dicteren keuken panamees uitkomst
adresseren die keukenmeid panamese uitkraaien
adreswijziging die-daar keulen pancreas uitkrijgen
adriaan die-daarginds keulse-pot pand uitlachen
adrianopel die-d'r keur pandora uitladen
adrianus dieet keuren paneel uitlaten
adriatische-zee diëet- keurig panharing uitlatingsteken
adstringerend dief keuring paniek uitleg
adstructie diefstal keus paniekzaaier uitleggen
adstrueren diegene keutel panne uitlegging
adulter dienaar keuvelen panne-hebben uitlenen
adulteren dienares keuze pannekoek uitlezen
advent dienblad kever panorama uitlisten
adverbium dienen kibboets pantalon uitloggen
adverteerder dienovereenkomstig kiek panter uitlokken
advertentie diens kieken pantoffel uitlopen
advertentieblad dienst kiekendief pantomime uitloper
adverteren dienstgeheim kiekje pantomime-spelen uitloven
advies dienst-hebben kiektoestel pantser uitloving
adviesprijs dienstig kiel pantseren uitluchten
adviseren dienstmeisje kiem pantserkoepel uitmaken
adviseur dienst-nemen kiemen pantserkreeft uitmaken-voor
advocaat dienstregeling kiemvlies pap uitmelken
advocaat-van-kwade-zaken diensttijd kiemvrij papa uitmeten
adzjarië dienstwillig kiemwit papaja uitmonding
aegide dientengevolge kier paparazzo uitmonsteren
aegir diep kies papaver uitmunten
aegis diepgaand kiesheid papegaai uitmuntend
aeneas diepliggend kieskeurig paperback uitnodigen
aeolus diepte kiespijn papier uitnodiging
aërodynamica diepvriezen kiet papiermand uitoefenen
aërodynamisch diepzinnig kietelen papoea uitoefening
aëroliet dier kieuw papoea-nieuw-guinea uitpakken
aëronaut dierbaar kiëv pappa uitpersen
aëroob dieren- kievietsbloem pappie uitpikken
aërosol dierenarts kievitsbloem paprika uitplunderen
af dierenlucht kiezel paraatheid uitproberen
afasie dierenriem kiezelsteen parachute uitraken
afbakenen dierentuin kiezen parade uitrazen
afbeelden dierevel kiften paraderen uitredding
afbeelding dierkunde kijk paradijs uitreiken
afbellen dierkundige kijken paradox uitreiking
afbestellen dierlijk kijken-naar paradoxaal uitrekenen
afbetalen dierlijke-geur kijker paraffine uitrekken
afbetaling diesel kijkspel paragraaf uitrichten
afbetalingstermijn dieselmotor kijven paraguay uitroeien
afbeulen diets kikker paraguayaans uitroepen
afbijten die-van-jullie kikkerbeet paraguayaanse uitroepteken
afbikken dievegge kikkerbilletjes paraguyaan uitrollen
afbinden dieven kikkerdril parallel uitrusten
afbladderen die-z'n kikkervisje parameter uitrusting
afblijven-van difussiehalo kikvors paranoia uitrustingsstuk
afboeken digereren kil paranoïde uitschakelen
afbraak digestie killer paraplu uitscheiden
afbraakprijs dij kilo parasiet uitschenken
afbraakproduct dijk kilogram parcours uitschieten
afbranden dik kilometer pardon uitschilderen
afbreekbaar dikbuikig kilt parel uitschot
afbreken dikte kim paren uitschrappen
afbrekingsstreepje dikwijls kimono parenthese uitschrijven
afbrekingsteken dilemma kin pareren uitschudden
afbrengen dilettant kina parfum uitschuiven
afbreuk dille kind parfumeren uitschuren
afbreuk-doen-aan diluvium kinderachtig pari uitslag
afbrokkelen dimensie kinderbed parijs uitslijten
afbuigen diner kinderjuffrouw parijzenaar uitsluiten
afdak ding kinderlijk paring uitsluitend
afdalen dingen kinderloos paris uitspanning
afdalen-langs-een-dubbelbevestigd-touw dingen-naar kindermeisje pariteit uitsparen
afdaling dinges kinderprostitutie park uitsparing
afdammen dinsdag kinine parkeergarage uitspatten
afdanken diogenes kinkhoorn parkeerplaats uitspatting
afdankertje diploma kip parkeerterrein uitspelen
afdeling diplomaat kippeëi parkeren uitspraak
afdelingschef direct kippenhok parlement uitspraak-doen
afdingen directeur kippenren parlementair uitspreiden
afdoen directie kippevlees parlementariër uitspreken
afdoend dirigeren kippig parnassus uitspruiten
afdoening discipel kirgizië parochiaal uitspruitsel
afdraaien discipline kirgizisch parochiaan uitspuiten
afdracht disconto kist parochie uitstaan
afdragen discreet kit parochie- uitstalkast
afdrijven discretie klaaglied part uitstallen
afdrogen discriminatie klaagzang parterre uitstalraam
afdroogdoek discus klaar parthisch uitstapje
afdruipen discussie klaarblijkelijk participeren uitstappen
afdruiprek discutabel klaarkomen particulier uitstedig
afdruk discuteren klaarkomen-met partij uitstedigheid
afdrukken diskette klaarmaken partijdig uitsteken
afdwalen diskettestation klaarspelen partijganger uitstekend
afdwalend disorde klaas-vaak partij-kiezen-voor uitstel
afdwaling disponeren klacht partijlid uitstellen
afdwingen disponibel klad partijloos uitsterven
af-en-toe disputeren klagen partikel uitstijgen
affaire dispuut klager partner uitstippelen
affect dissel klak pas uitstorten
affectie dissertatie klakken pasen uitstralen
affiche distantie klam pasmunt uitstrekken
affidavit distel klamboe paspoort uitstrijken
affiliëren distelveld klamp passage uitstrooien
affiniteit distelvink klandizie passagebiljet uitsturen
affix distilleren klank passagier uittarten
affodil distribueren klankkast passagierstrein uittekenen
affront distributie klankleer passement uitteren
affronteren district klankrijk passen uittocht
affuit dit klant passend uittreden
afgaan dit-hier klap passend-maken uittreding
afgaan-op dito klapbes passen-op uittrekken
afgang divan klaploper passerbeen uittreksel
afgeladen diverse klappen passeren uitvaardigen
afgelasten divisie klapper passie uitvaardiging
afgelegen djibouti klapperboom pasta uitvallen
afgelopen dna klapperen pastei uitvaren
afgemat dobbelen klappernoot pastel uitvegen
afgemeten dobbelsteen klaproos pastoor uitverkocht
afgepast dobberen klapstuk pastor uitverkoren
afgesloten doch klare pat uitvinden
afgesproken dochter klaren patagonië uitvinder
afgestorven doctor klaroen patent uitvinding
afgestudeerd doctorandus klas patiënt uitvissen
afgetrokken document klasse patriarch uitvliegen
afgevaardigde dodelijk klassiek patriciaat uitvloeisel
afgeven doden klassikaal patrijs uitvoerbaar
afgeven-op dode-zee klateren patrijspoort uitvoeren
afgewerkt doek klauteren patriot uitvoerig
afgezaagd doel klauw patriottisme uitvoering
afgezant doelloos klauwen patroon uitvouwen
afgezet doelmatig klaver patrouille uitvragen
afgezien-van doelstelling klaveren patrouilleren uitvreten
afgezonderd doeltreffend klavier pauper uit-vrije-wil
afghaan doelwit kleden pauperisme uitwaarts
afghaans doen kleding paus uitwas
afghaanse doen-alsof kledingstuk pauw uitwasemen
afghanistan doen-bezinken kleed pauze uitwaseming
afgieten doen-falen kleedkamer pauzeren uitwassen
afgietsel doen-koken kleefmiddel paviljoen uitweg
afgifte doenlijk kleefstof pech uitwendig
afgod doen-ontbranden kleerkast pech-hebben uitwendige
afgodendienaar doen-ontstaan kleermaakster pedaal uitwerken
afgodendienst doen-overhellen kleermaker pedagoog uitwerking
afgoderij doen-rinkelen klei peddelen uitwerking-hebben
afgodsbeeld doen-samenkleven klei- pedestal uitwerpselen
afgooien doen-samenklonteren klein pedi uitwijken
afgraven doen-schommelen klein-azië pedi-taal uitwijzen
afgrazen doen-schrikken kleinburgerlijk peen uitwinnen
afgrendelen doen-schudden kleindochter peer uitwinning
afgrijselijk doen-smelten klein-duimpje pees uitwisselen
afgrijzen doen-toekomen kleine-antillen peet uitwisseling
afgrond doen-verdampen kleine-letter peetoom uitwissen
afgunst doen-verdwijnen kleiner-danteken peetvader uitwoeden
afgunstig doen-wankelen kleiner-worden pegasus uitwrijven
afhaken doen-zinken kleingeestig peignoir uitzaaien
afhakken doen-zwellen kleingeestigheid peil uitzenden
afhalen dof kleingeld peinzen uitzetten
afhandelen doffe-onverschilligheid kleinhandelaar pek uitzetting
afhangen doffer klein-hoefblad pekelen uitzicht
afhangen-van dofheid kleinigheid pekelvlees uitzien-naar
afhankelijk dogma kleinkind peking uit-zijn-vel-springen
afhankelijkheid dogmatisch kleinmaken pelargonium uitzinnig
afhankelijk-van dok kleinood pelgrim uitzinnigheid
afhankelijk-zijn dokken kleinzoon pelgrimage uitzoeken
afhankelijk-zijn-van dokter klem pelgrimstocht uitzonderen
afhellen dol klemmen pelikaan uitzondering
afhelpen doldriftig klemtoon pels uitzonderlijk
afhouden dolen klemtoonteken pen uitzuiger
afhouwen dolfijn klep penarie uitzuinigen
afhuren dolheid kleppen penelope ultimatum
afjakkeren dolk klepperman penibel ultra
afkalven dollar klerehond penicilline unaniem
afkammen dolle-kervel kleren penis unie
afkanten dolomieten kleren-maken penitentie uniek
afkappen dol-worden kleren-wassen pennestrijd uniform
afkapping dol-zijn-op klerk pennevrucht unit
afkappingsteken dolzinnig klets penning universaliteit
afkeer dom kletsen penningkenner universeel
afkeer-inboezemen domicilie kletskous penningkundige universitair
afkeer-inboezemend dominee kletspraat penningmeester universiteit
afkeren dominica kletteren penny universum
afkerig dominicaanse-republiek kleur penseel uploaden
afkeuren dominicus kleuren pensioen uranium
afkeurenswaardig dominion kleurenblind pensioentrekker urgent
afkeuring dom-kijken kleurkrijt pension urgentie
afkicken domkop kleurloos pentateuch urgent-zijn
afkijken dommekracht kleuterschool peper -urig
afkluiven domoor kleven peperboompje urinaal
afknippen don klevend peperen urine
afknotten donatie kleverig peperkust urineren
afkoelen donau kleverige-dodonea pepermunt uruguay
afkoken donder kliek peppel uruguayaan
afkomst donderdag klieven pepsine uruguayaans
afkomstig donderen klif per uruguayaanse
afkomstig-uit don-juan klikken per-abuis usance
afkomstig-zijn donker klikspaan perceel usurperen
afkomstig-zijn-van donkerblauw klimaat percent utility
afkondigen donkerrood klimaats- per-dag utopia
afkondiging donker-worden klimaatzone pereboom utopisch
afkooksel don-quichot klimkers perfect utopistisch
afkoopsom dons klimmen perfectie utrecht
afkopen dood klimop periferie uur
afkoppelen doodbidder kling perikel uurwerk
afkorten doodgaan klingelen periode uurwerkmaker
afkorting doodkist kliniek periodiek uw
afkrabben doodlopende-straat klink periscoop uzelf
afkrabbing doodlopende-weg klinkbout perk vaag
afkraken doodmaken klinken perkament vaak
afkrijgen doodmoe klinker perm vaal
afkunnen doods klinknagel permanent vaan
aflaat doodsangst klip permissie vaandel
afladen doodsbleek klipgeit per-ongeluk vaardig
aflaten doodschieten klis perplex vaardigheid
afleggen doodsstrijd klit perron vaart
aflegger doodsvijand kloek pers vaartje
afleiden doof klok per-saldo vaartuig
afleiding doofstom klokgelui per-schip vaarwel
afleidingsmanoeuvre dooi klokje per-se vaarwel-zeggen
afleren dooien klokkenmaker persen vaas
afleveren doop klokkenspel persephone vacant
aflevering doopkapel klokkenspeler perseus vacant-zijn
aflezen doopkleed klomp persiflage vaccin
afloop doopnaam klont personage vaccine
aflopen doopsel klontje personeel vaccineren
aflopend doopvont kloof personeelslid