Home Art Aviation Military History Photo's Travels Games - IL2 Advertise Clients Employment Security Blogs Contact Us


DictionariesGlossary


Asisbiz English to Dutch Dictionary

English
Russian
English
Dutch Flag
=============
=============
act
ageren, doen, bezig zijn, handelen, optreden, te werk gaan
  actie, daad, handeling, verrichting, werking, zet
  acteren
  akte, bedrijf
  act, nummer
  effect sorteren, uitwerking hebben, werken, uitwerken
  maken, aanmaken, bedrijven, doen, uitbrengen, uitrichten, uitvoeren
  daad, handeling, prestatie, verrichting
  be�nvloeden, invloed hebben op
  10. wet
  1te werk gaan

asisbiz

This webpage was updated 19th June 2012

Please email me if you encounter any broken links or web page errors:

websiteerrors@asisbiz.com

Asisbiz Sitemap English to Dutch Sitemap Dutch to English Sitemap

asisbiz website qrcode x100