Fw 190A Table

Schlachtgeschwader 10 emblem

Schlachtgeschwader 10 - SG10

Stab Schlachtgeschwader 10 - SG10

Aircrew Luftwaffe pilot Hans Gottfried Schulz 01

Artwork profile Focke-Wulf Fw 190A9 Stab SG10 (+I WNr 205998 Saltzburg Austria 1945 0A-0B

Focke-Wulf Fw 190A9 Stab III./SG10 WNr 205998 abandoned Saltzburg Austria in May 1945 This A-9 was built at Focke-Wulf's Cottbus factory and used by SG 10. It was found by the Allies at the end of the war in Salzburg, Austria. The camoflage consists of RLM 81, 82 and 76. The yellow stripe on the cowling denotes 4th Fliegerkorps Theatre of Operations.

Letoun vyrobený továrnou Focke-Wulf v Cottbusu používala bitevní jednotka SG 10. Konec války tento stroj zastihl na letišti v rakouském Solnohradu. Kamufláž je opìt tvoøena kombinací barev RLM 81, 82 a 76. Žlutý pruh na motorovém krytu nosily letouny 4. Fliegekorps, kam SG 10 spadala.

eduard Additional Information Eduard plastic models - http://www.eduard.com/

I Gruppe Schlachtgeschwader 10 - I./SG10

Focke-Wulf Fw 190F8 Black 1 (1-+-) of Staff SG10 was found at Ceske Budejovice (German Bohmisch Budweis or Budweis) Czechoslovakia and was assigned to the Staff of SG10 1945

Focke Wulf 190-F8 des/of Stab SG 10 Balken Schwarze 1 JaPo 'Luftwaffe over Czech Territory 1945' Bildquelle/Picture Source: JaPo-Publishing Photo on Page 59 of JaPo 'Luftwaffe over Czech Territory 1945'

This aircraft (Fw-190F8/R1) was painted in Standard RLM 83, 75, 76, gets the sportive yellow ribbon of SG 10 and some a nice complete RLM 83 paint scheme on the fuselage. This aircraft was found at Ceske Budejovice (German Bohmisch Budweis or Budweis) 1945 and was assigned to the Staff of SG 10.

Focke-Wulf Fw 190F8 SG10 Black 2 Czechoslovakia 1945 01

Focke-Wulf Fw 190F8 Black 1 (2-+-) Balken Schwarze 2 of Staff SG10 was found at Ceske Budejovice (German Bohmisch Budweis or Budweis) Czechoslovakia and was assigned to the Staff of SG10 1945

Focke-Wulf Fw 190F8 SG10 Black 3 Czechoslovakia 1945 01

Focke-Wulf Fw 190F8 Black (3-+-) Balken Schwarze 3 of Staff SG10 was found at Ceske Budejovice (German Bohmisch Budweis or Budweis) Czechoslovakia and was assigned to the Staff of SG10 1945

Focke-Wulf Fw 190F8 SG10 Black 6 Czechoslovakia 1945 01-03

Focke-Wulf Fw 190F8 Black 1 (1-+-) of Staff SG10 was found at Ceske Budejovice (German Bohmisch Budweis or Budweis) Czechoslovakia and was assigned to the Staff of SG10 1945

II Gruppe Schlachtgeschwader 10 - I./SG10

Focke-Wulf Fw 190F8 II.SG10 Black 4 Czechoslovakia 1945 01-02

Artwork profile Focke-Wulf Fw 190F8 6.SG10 (Y14+-) WNr 584592 Germany 1945 0A

Box art Focke-Wulf Fw 190F8 6.SG10 (Y14+-) WNr 584592 Germany 1945 0A

Stab III Gruppe Schlachtgeschwader 10 - Stab III./SG10

Focke-Wulf Fw 190F8 III.SG10 Green (2+I Czechoslovakia 1945 01-02

Shot down by 10PS162FS P-51 Mustangs and made an emergency landing Hichava village Domazilice region May 8 1945. Most likely a III./SG10 group aircraft.

Die Grune 2 nach Bruchlandung bei Stankov, westliches Tschechien im Mai 1945Green 2 after belly landing near Stankov, West Bohemia May 1945 Quelle/Source: JaPo-Luftwaffe over Czech Territory 1945

Focke-Wulf Fw 190F8 III.SG10 Green (5+I Czechoslovakia 1945 01

Die Grune 5 nach Notlandung in einem Feld bei Dolni Kamenice, westliches Tschechien im Mai 1945.Green 5 after emergency landing in a field at Dolni Kamenice, West Bohemia May 1945 Quelle/Source: JaPo-Luftwaffe over Czech Territory 1945

Focke-Wulf Fw 190F8 6./SG10 Yellow 14 and Bar Germany 1945

Focke-Wulf Fw 190F8 W.Nr. 584592, Neubiberg, Germany, May, 1945

Yellow '14', belonging to II. Gruppe SG 2 or SG 10, and abandoned at Neubiberg, represents an example of the Fw 190F-8 from the final production series. Upper surfaces were camouflaged in RLM 75/76/81/83, while the undersides were painted in the common RLM 76, but not covering the entire lower wing surface. As was the practice with The Fw 190D-9 at the end of the war, RLM 76 was applies from the leading edge to mid wing, with no paint in the rear half of the wing. Landing flaps, ailerons and the bottom fuselage were also inRLM 76. The bottom side of the rudder, which was fabric covered, was unpainted primer, in its usual red-brown color. The cowling sported a yellow stripe, a Luftwaffe identifier for ground attack aircraft.

Žlutá 14, patøící II. Gruppe SG 2 nebo SG 10 a zanechaná na konci války pøíslušníky Luftwaffe na základnì v Neubibergu, pøedstavuje podobu Fw 190F-8 posledních výrobních sérií. Horní plochy tvoøila pole barev RLM 75/76/81/83, zatímco spodní mìly nástøik pùvodnì používané RLM 76. Ne však celé. Obdobnì, jako napø. u Fw 190D-9, vyrobených v závìru války, byla èást spodních ploch køídla ponechána v barvì kovu. Letoun má na spodní stranì køídla aplikovánu RLM 76 pouze od nábìžné hrany do poloviny køídla, zadní èást je bez nátìru. Vztlakové klapky, køidélka a spodní èást trupu byly opìt nastøíkány RLM 76. Spodní strana pohyblivé èásti výškovky, potažená plátnem, zùstala v základové èerveno-hnìdé barvì. Pøes pøíï byl nastøíkán žlutý pruh, oznaèující v tomto období bitevní letouny Luftwaffe.

eduard Additional Information Eduard plastic models - http://www.eduard.com/

III Gruppe Schlachtgeschwader 10 - III./SG10

Focke-Wulf Fw 190F8 7.SG10 (B2+~) Czechoslovakia 1945 01

Focke-Wulf Fw 190F8 Black 2 (2+~) of 7./SG10 found abandoned in Czechoslovakia 1945 Quelle/Source: JaPo-Luftwaffe over Czech Territory 1945

Focke-Wulf Fw 190F8 7.SG10 (W2+I) found abandoned Czechoslovakia 1945 01

Bild Nr. 1 des Schrotplatz bei Ceske Budejovice 1945 mit einigen der gemalten Maschinen, wie z. B. der Wei?en 2 im rechten Vordergrund.
Picture No. 1 of a scrap pile at Ceske Budejovice 1945 with some of the painted aircrafts on show, e.g. the White 2 in the right foreground.
Quelle/Source: JaPo-Luftwaffe over Czech Territory 1945

Focke-Wulf Fw 190F8 7.SG10 (W4+I) found abandoned Czechoslovakia 1945 01

Focke-Wulf Fw 190F8 7.SG10 (W7+I) found abandoned Czechoslovakia 1945 01-02

Focke-Wulf Fw 190F8 Stab III.SG10 Green (K+ Czechoslovakia 1945 01

Focke-Wulf Fw 190F8 6.SG10 Black 2 Hans Gottfried Schulz WNr 583606 belly landed Hungary Feb 10 1945 01

Focke-Wulf Fw 190 G-3 10./SKG10 Stammkennzeichen Sktz DN+FV WNr 160022 Germany late 1943

Nice color photo of Focke-Wulf Fw 190G3 Sktz DN+FV WNr 160022 Germany ? late 1943 ?

 
 IL-2 Sturmovik 'Cliff's of Dover' - COD game skins
No game skins for this unit as yet!

 

 Some of the most widely used Book References:

 • Jagdwaffe: Battle of Britain: Phase One: July-August 1940 (Luftwaffe Colours: Volume Two, Section 1) Paperback Eric Mombeek (Author), David Wadman (Author), Eddie J Creek (Author)
 • Jagdwaffe: Battle of Britain: Phase Two: August-September 1940 (Luftwaffe Colours: Volume Two, Section 2) Paperback Eric Mombeek (Author), David Wadman (Author), Martin Pegg (Author)
 • Jagdwaffe: Battle of Britain: Phase Three: September-October 1940 (Luftwaffe Colours: Volume Two, Section 3) Paperback Eric Mombeek (Author), David Wadman (Author), Martin Pegg (Author)
 • Jagdwaffe: Battle of Britain: Phase Four: November 1940-June 1941 (Luftwaffe Colours: Volume Two, Section 4) Paperback Eric Mombeek (Author), David Wadman (Author), Martin Pegg (Author)

 Some of the most widely used Magazine References:

 • Airfix Magazines (English) - http://www.airfix.com/
 • Avions (French) - http://www.aerostories.org/~aerobiblio/rubrique10.html
 • FlyPast (English) - http://www.flypast.com/
 • Flugzeug Publikations GmbH (German) - http://vdmedien.com/flugzeug-publikations-gmbh-hersteller_verlag-vdm-heinz-nickel-33.html
 • Flugzeug Classic (German) - http://www.flugzeugclassic.de/
 • Klassiker (German) - http://shop.flugrevue.de/abo/klassiker-der-luftfahrt
 • Le Fana de L'Aviation (French) - http://boutique.editions-lariviere.fr/site/abonnement-le-fana-de-l-aviation-626-4-6.html
 • Le Fana de L'Aviation (French) - http://www.pdfmagazines.org/tags/Le+Fana+De+L+Aviation/
 • Osprey (English) - http://www.ospreypublishing.com/
 • Revi Magazines (Czech) - http://www.revi.cz/

This webpage was updated 27th October 2015

Editor for Asisbiz: Matthew Laird Acred
Please help us to improve these articles with any additional information or photo's, if you should encounter any broken links or display errors :-(