USN Fighting Squadron VF-27 USN Fighting Squadron VF-27 Tiger Mouth

VF-27 Tour of Duty:

From 1943/03/10 to 1943/04/25 Henderson Field CVEG-27 F4F-4
From 1943/04/25 to 43/06/26 CVE-27 Suwannee CVEG-27 F4F-4
From 1943/06/26 to 43/08/05 Henderson Field CVEG-27 F4F-4
From 1943/08/05 CVE-27 Suwannee CVEG-27 F4F-4
From 1944/06 to 44/10/25 CVL-23 Princeton CVG-27 24xF6F-3 (Forage), King2: 18xF6F-3, 7xF6F-5
From 1945/06 CVL-22 Independence CVG-27 F6F-5

VF-27 Aces
Squadron Start End A/C Carrier/Base Top Ace (kills w/ sqn) CO (kills w/ sqn) Kills # Aces
VF-27 May-44 Oct-44 F6F Princeton CVL-23 James Shirley (12) Fred Bardshar (7.5) 134 10

CVL-22 USS Independence in San Francisco Bay on 15th July 1943 NA 80 G 74436

Grumman F6F-3 Hellcat VF-27 White 17 Lt Richard E Stambook CVL-23 USS Princeton Oct 1944 0A

Grumman F6F-3 Hellcat VF-27 White 17 Lt Richard E Stambook CVL-23 USS Princeton Oct 1944 0B

Grumman F6F-3 Hellcat VF-27 White 17 Lt Richard E Stambook CVL-23 USS Princeton Oct 1944 0C

Grumman F6F-3 Hellcat VF-27 White 17 Lt Richard E Stambook CVL-23 USS Princeton Oct 1944 0D

Grumman F6F-3 Hellcat VF-27 White 2 BuNo 40822 0A

Grumman F6F-3 Hellcat VF-27 White 2 BuNo 40822 0B

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White 7 onboard USS Essex from CVL-22 USS Independence 1945 01

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White 7 Paper Doll Lt Carl A Brown CVL-23 USS Princeton Oct 24th 1944 0A

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White 7 Paper Doll Lt Carl A Brown CVL-23 USS Princeton Oct 24th 1944 0B

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White 7 Paper Doll Lt Carl A Brown CVL-23 USS Princeton Oct 24th 1944 0C

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White 7 Paper Doll Lt Carl A Brown CVL-23 USS Princeton Oct 24th 1944 0D

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White 7 Paper Doll Lt Carl A Brown CVL-23 USS Princeton Oct 24th 1944 0E

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White 7 Paper Doll Lt Carl A Brown CVL-23 USS Princeton Oct 24th 1944 0F

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White D12 landing mishap CVL-22 USS Independence 1945 01

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White D12 landing mishap CVL-22 USS Independence 1945 02

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White D12 landing mishap CVL-22 USS Independence 1945 03

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White D1 onboard CVL-22 USS Independence 1945 01

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White D23 on patrol CVL-22 USS Independence 1945 01

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White D25 Merri Marle on patrol CVL-22 USS Independence 1945 01

Grumman F6F-3 Hellcat VF-27 White 17  Lt. Richard E. Stambook CVL-23 USS Princeton October 1944

Surely, among the most recognizable markings carried by US Navy aircraft must be those of the Hellcats of VF-27 flying off of the USS Princeton. Their sharkmouths and bloodshot, menacing eyes seared themselves into the memories of many Japanese pilots. The uncommon and unofficial markings were painted on to the front of all of VF-27's aircraft by one of its pilots, Robert Burnell. These birds, adorned in this way, wreaked havoc everywhere they engaged in combat over the Pacific from May to October, 1944. During this span, some 200 enemy aircraft were claimed. The end of combat for VF-27 came on October 24th, 1944, when the Princeton was hit with a catastrophic fire caused by a Japanese bomb, and was ultimately sunk, after being evacuated, by her own crews and units. Hellcat bearing the number '17' was the personal aircraft of Lt. R. E. Stambook, who served with, besides VF-27, VS-3 on the SBD Dauntless, and with VF-3 and VF-6 on Wildcats. During the course of his combat career, he attained 11 kills. The Navy Bureau Number of Lt. Stambook's Hellcat is unknown. The decal sheet bears the BuNo of one of the Hellcats that was sunk along with the carrier. The aircraft likeness is reconstructed on the basis of pilot memories. All BuNos of VF-27 Hellcats were higher than 40235, and so the engine cowling lacks the bottom cooling flaps and the fairing of the side exhausts.

Jistě nejvýraznější marking ze všech strojů US Navy měly Hellcaty VF-27 z USS Princeton. Jejich žraločí tlama a rozzuřené oči se vryly do paměti nejednomu japonskému pilotovi. Neobvyklé a neoficiální označení jednotky namaloval na přídě všech strojů VF-27 jeden z jejích pilotů, Robert Burnell. Od září 1944 tak zubaté Hellcaty naháněly v Pacifiku hrůzu všude, kam se probojovaly. Vždyť za toto období zničili jejich piloti na 200 letounů nepřítele. Konec bojů pro VF-27 nastal 24. října 1944, kdy byla USS Princeton zasažena japonskou bombou a po ničivém požáru nakonec po evakuaci potopena vlastními jednotkami i s letouny. Hellcat s číslem "17" byl osobním strojem Lt. R. E. Stambooka, který kromě VF-27 sloužil i u VS-3 na strojích SBD Dauntless a u VF-3 a VF-6 na Wildcatech. Za dobu svého operačního nasazení dosáhl 11. sestřelů. Navy Bureau Number Hellcatu Lt. Stambooka není známo, na obtiskovém aršíku se nachází BuNo jednoho ze strojů potopených spolu s lodí. Podoba letounu je rekonstrukcí na základě vzpomínek pilotů. Bu No všech strojů VF 27 byla vyšší než 40235, proto motorový kryt postrádá spodní chladící klapku a výstupek v oblasti bočního výfuku.

 Additional Information Eduard plastic models - http://www.eduard.com/

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White 7 Paper Doll  Lt. Carl A. Brown USS Princeton October 24th 1944

Profile Source: Model Airplane Int 080 2011-01 Page 54

Grumman F6F-5 Hellcat VF-27 White 7 Paper Doll  Lt. Carl A. Brown USS Princeton October 24th 1944

'Paper Doll' was the personal mount of Lt. (jg) Robert Burnell. The distinctive sharkmouth markings used on earlier aircraft by the squadron appear here in a simpler form. On October 24th, 1944, during the Battle of Leyte Gulf, Lt. Carl A. Brown intercepted a large formation of enemy aircraft at a time when the USS Princeton had suffered serious damage. During the intercept, Lt. Brown was able to down five of the Japanese aircraft, but was, in the process, hit and injured. He landed on theUSSEssex, as the Princeton was out of action. 'Paper Doll'was pushed overboard to make room for other landing aircraft.

"Paper Doll" byla osobním strojem Lt. (jg) Roberta Burnella. Výrazná kresba otevøené tlamy, používaná již na døívìjších verzích, byla na strojích F6F-5 malována ve zjednodušené podobì. Dne 24.10. 1944 bìhem bitvy nad zálivem ostrova Leyte odstartoval Lt. Carl A. Brown vstøíc velké skupinì nepøátel, kdy byla mateøská USS Princeton vážnì poškozena. Mezitím se Brown dostal do souboje s pøesilou japoncu, sám jich dokázal pìt sestøelit, ale "Paper Doll" byla pøitom mnohokrát zasažena a on sám zranìn. Vzhledem k poškození USS Princeton byl nucen nouzovì pøistát na palubì USS Essex. Stroj byl tak vážnì poškozen, že byl chvíli po pøistání svržen do moøe, aby uvolnil místo dalším pøistávajícím letounùm.

Grumman F6F-5 Hellcat, from the US Navy's VF-27 Tiger Mouth coded 'White 10' named Paoli Local and operated from CVL-23 USS Princeton in October 1944. Personal aircraft of  USN Ens Paul Drury, VF-27 Lt. Cdr. F.A. Bardshar was their group leader.

Grumman F6F-5 Hellcat, from the US Navy's VF-27 Tiger Mouth coded 'White 9' and operated from CVL-23 USS Princeton in October 1944. Personal aircraft of  USN Lt. Carl Brown, VF-27 was lead by Lt. Cdr. F.A. Bardshar.

IL-2 Sturmovik Cliffs of Dover - COD/CLOD skins - No 3d model at this stage
 
IL2 Sturmovik Forgotten Battles (FB), Ace Expansion Pack (AEP), Pacific Fighters (PF), 1946 skins
  IL2 game skin by FT F6F-3 VF-27 17  Pilot Dick Stambrook USS Princeton 1944
  IL2 game skin by FT F6F-3 VF-27 23  Pilot Red Shirley USS Princeton 1944
  IL2 game skin by FT F6F-3 VF-27 23  Pilot Red Shirley USS Princeton 1944 V0A
  IL2 game skin by FT F6F-3 Hellcat VF-27 17 Stambrook USS Princeton 1944
  IL2 game skin by FT F6F-3 Hellcat VF-27 17 Stambrook USS Princeton 1944 ANC
  IL2 game skin by FT F6F-3 Hellcat VF-27 17 Stambrook USS Princeton 1944 BNC
  IL2 game skin by FT F6F-3 Hellcat VF-27 23 Shirley USS Princeton 1944
  IL2 game skin by FT F6F-3 Hellcat VF-27 23 Shirley USS Princeton 1944 ANC
  IL2 game skin by FT F6F-3 Hellcat VF-27 23 Shirley USS Princeton 1944 BNC
  IL2 game skin by FT F6F-3 Hellcat VF-27 23 Shirley USS Princeton 1944 VOO

  FT FamtomeFamtome 14@hotmail.fr

  IL2 game skin by HM F6F-5 VF-27 7 Burnell USS Princeton 1944
  IL2 game skin by HM F6F-5 VF-27 7 Burnell USS Princeton 1944 NM
  IL2 game skin by HM F6F-5 VF-27 7 Burnell USS Princeton 1944 V01
  IL2 game skin by HM F6F-5 VF-27 7 Burnell USS Princeton 1944 V0A
  IL2 game skin by JI F6F-3 Hellcat VF-27 17 Stambrook USS Princeton 1944
  IL2 game skin by JI F6F-3 Hellcat VF-27 17 Stambrook USS Princeton 1944 V05
  IL2 game skin by JI F6F-3 Hellcat VF-27 23 Shirley USS Princeton 1944
  IL2 game skin by JI F6F-3 Hellcat VF-27 23 Shirley USS Princeton 1944 V01
  IL2 game skin by JI F6F-3 Hellcat VF-27 23 Shirley USS Princeton 1944 V03
  IL2 game skin by JI F6F-3 Hellcat VF-27 3 Stanley USS Princeton 1944
  IL2 game skin by JI F6F-3 VF-27 3  Pilot Gordon Stanley USS Princeton 1944
  IL2 game skin by JI F6F-3 VF-27 17  Pilot Dick Stambrook USS Princeton 1944
  IL2 game skin by JI F6F-3 VF-27 23  Pilot Red Shirley USS Princeton 1944
  IL2 game skin by JI F6F-3 VF-27 23  Pilot Red Shirley USS Princeton 1944 V0A

  VF-27 Aces pack for F6F-3 off USS Princeton late 1944. White 3 Ens. Gordon A. Stanley, 8 kills. White 17 Lt. Richard Stambook, 9 kills. White 23 Lt. James 'Red' Shirley, 12.5 kills. And a blank for Dog-fighting. JI Jesters-ink jesters-ink@ntlworld.com

  IL2 game skin by RO F6F-3 Hellcat VF-27 13 Lamb USS Princeton 1944
  IL2 game skin by RO F6F-3 Hellcat VF-27 13 Lamb USS Princeton 1944 V03
  IL2 game skin by RO F6F-3 Hellcat VF-27 13 Lamb USS Princeton 1944 V08
  IL2 game skin by RO F6F-3 Hellcat VF-27 17 Stambrook USS Princeton 1944
  IL2 game skin by RO F6F-3 Hellcat VF-27 23 Shirley USS Princeton 1944
  IL2 game skin by RO F6F-3 Hellcat VF-27 3 Lamb USS Princeton 1944 V01
  IL2 game skin by RO F6F-3 Hellcat VF-27 3 Stanley USS Princeton 1944
  IL2 game skin by RO F6F-5 VF-27 10 Drury USS Princeton 1944
  IL2 game skin by RO F6F-5 VF-27 10 Drury USS Princeton 1944 V0A
  IL2 game skin by RO F6F-5 VF-27 1 Bardshar USS Princeton 1944
  IL2 game skin by RO F6F-5 VF-27 7 Burnell USS Princeton 1944
  IL2 game skin by RO F6F-5 VF-27 9 Brown USS Princeton 1944
  IL2 game skin by VP F6F-5 VF-27 7 Burnell USS Princeton 1944
  IL2 game skin by VP F6F-5 VF-27 7 Burnell USS Princeton 1944 NM
  IL2 game skin by VP F6F-5 VF-27 7 Burnell USS Princeton 1944 V0A
  IL2 game skin by RO F6F-3 VF-27 3  Pilot Gordon Stanley USS Princeton 1944
  IL2 game skin by RO F6F-3 VF-27 13  Pilot Bill Lamb USS Princeton 1944
  IL2 game skin by RO F6F-3 VF-27 17  Pilot Dick Stambrook USS Princeton 1944
  IL2 game skin by RO F6F-3 VF-27 23  Pilot Red Shirley USS Princeton 1944

  F6F-3's of VF-27 known as 'Tiger Mouth' CVL-23 USS Princeton in October 1944. Includes Bill Lamb's #13, Red Shirley's #23, Dick Stambrook's #17, and Gordon Stanley's #3. RN Ronnco rtarget@gmail.com

USN Ships WWII
CVL-23 USS Princeton

Chronology of the USN in WWII 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

    Bibliography:

 • Barrett Tillman, Hellcat: The F6F in World War II, Naval Institute Press, 1979
 • David McCampbell article from National Aviation Hall of Fame website
 • Edward Sims, Greatest Fighter Missions, Harper and Brothers, 1962 - This sequel includes U.S. Navy and Marine Corps pilots
 • Barrett Tillman, Hellcat Aces of World War 2, Osprey

    Magazine References: +

 • Airfix Magazines (English) - http://www.airfix.com/
 • Avions (French) - http://www.aerostories.org/~aerobiblio/rubrique10.html
 • FlyPast (English) - http://www.flypast.com/
 • Flugzeug Publikations GmbH (German) - http://vdmedien.com/flugzeug-publikations-gmbh-hersteller_verlag-vdm-heinz-nickel-33.html
 • Flugzeug Classic (German) - http://www.flugzeugclassic.de/
 • Klassiker (German) - http://shop.flugrevue.de/abo/klassiker-der-luftfahrt
 • Le Fana de L'Aviation (French) - http://boutique.editions-lariviere.fr/site/abonnement-le-fana-de-l-aviation-626-4-6.html
 • Le Fana de L'Aviation (French) - http://www.pdfmagazines.org/tags/Le+Fana+De+L+Aviation/
 • Osprey (English) - http://www.ospreypublishing.com/
 • Revi Magazines (Czech) - http://www.revi.cz/

      Web References: +

 • History of RAF Organisation: http://www.rafweb.org
 • http://en.wikipedia.org/wiki/F4U Corsair
 • http://warbirdregistry.org/corsairregistry/corsairregistry.html
 • Wikipedia, the free encyclopedia: http://en.wikipedia.org/
 • http://www.intrepidmuseum.org/ Intrepid Sea-Air-Space Museum New York NY
 • http://www.airzoo.org/ Kalamazoo Aviation History Museum Kalamazoo MI
 • http://www.lsfm.org/aircraft/hellcat.htm Lone Star Flight Museum Galveston TX
 • http://www.nasm.si.edu/nasm/aero/aircraft/grumman_f6f.htmNational Air and Space Museum Washington DC
 • http://www.naval-air.org/ National Museum of Naval Aviation AS Pensacola FL
 • http://www.neam.org/ New England Air Museum Windsor Locks CT
 • http://www.planesoffame.org Planes of Fame Air Museum Eden Prairie MN
 • http://users.ids.net/~qam/qam/ Quonset Air Museum North Kingston RI
 • http://www.aerospacemuseum.org/ San Diego Aerospace Museum North Kingston RI
 • http://www.planesoffame.org/ The Air Museum Planes of Fame Chino CA

 

Send Mail  
Please help us to improve these articles with any additional information or photo's. 
If you should encounter any bugs   broken links,  or display errors just email us.

If you love our website please add a like on facebook

Asisbiz has been running since July 2006 and can continue to run with your kind help!

     
 

Please donate so we can make this site even better !!

 

This webpage was updated 20th August 2019