Fw 190A Table

JG1 - Jagdgeschwader 1

I. Gruppe Jagdgeschwader 1

1. Staffel I. Gruppe Jagdgeschwader 1

Focke-Wulf Fw 190A-5 'Friedal' 1./JG1 WNr 410055Unteroffizier Bernhard KunzeHolland, July 1943

Focke-Wulf Fw 190A-4 1./JG1 white 2 Deelen airfield April 1943

Focke-Wulf Fw 190A8 1./JG1 White 3 crash landed Aero Denmark April 9th 1944

Focke-Wulf Fw 190A4 Jagdgeschwader 1 (WNr 0601) White 4 of 1./JG1, pilot unknown, based at Schiphol Netherlands in summer 1943

Focke-Wulf Fw 190A6 1./JG1 White 5 flown byRudolf HublSchipol Holland 1943

Focke-Wulf Fw 190A5 White 7 flown byWalter Kohne

Focke-Wulf Fw 190A6 1./JG1 White 9 flown byHeinz-Gunther LuckSchipol Holland 1943

Focke-Wulf Fw 190A7 JG1 White 9Alfred GrislawskiGermany 1944

Focke-Wulf Fw 190A-4 1./JG1 White 10 Fritz Husser WNr 583 Deelen Holland 1943

Focke-Wulf Fw 190A6 Jagdgeschwader 1 White 11 Georg Schott Unit: 1./JG1

0-Fw-190A6-JG1.1-White-11-Schott-Deelen-Holland-1943-0A

Focke-Wulf GEORG SCHOTT, 1./JG 1, Deelen AB, Netherlands, summer 1943

WNr 550476 The personal mount of the Commander of 1./JG 1, Oblt Georg "Murr" Schott, it carries Schott's personal marking consisting of an arched black cat. The black and white checkerboard pattern served, for a short timeframe during the summer of 1943, as a unit marking for 1./JG 1. Georg Scott flew already during the Spanish CivilWar, where he gained three aerial victories in 1938. During the Battle of France, he downed two Hurricanes and two MS.406s. He was one of the most successful pilots of his unit during the Battle of Britain, and in a span of five weeks, he had brought down eight Spitfires. In 1943, he served with I./JG 1 (ex IV./JG 1). Integrated into 1.Staffel, he served as its commander from the beginning of June, 1943. Over the next two months, he shot down three B-17s and a Hawker Typhoon. The 27th of September, 1943, became a fateful day for Scott, when, in a fight with American bombers, his fighter was hit by defensive fire, and Scott bailed. Despite having been able to get into his life raft, rescue did not locate him until he was found with no signs of life on the shore of the island of Sylt on October 11th, 1943.

W.Nr.550476, osobní stroj velitele 1./JG 1 Oblt. Georga "Murr" Schotta. Stroj nese Schottův osobní emblém, nahrbeného erného kocoura. erno-bíle kostkovaná příď byla během krátkého úseku léta roku 1943 ozna ením 1./JG 1. Georg Schott létal ji ve panělské ob anské válce, kde získal u 2.J/88 v prosinci 1938 tři vítězství. Během Bitvy o Francii sestřelil dva Hurricany a dva MS.406. Patřil mezi nejúspě něj í stíha e své jednotky v Bitvě o Británii, v období pěti týdnů sestřelil osm Spitfirů. Dal í Spitfire si připsal na konto v lednu 1941. V roce 1943 slou il u IV./JG 1, přejmenované na I./JG 1. Byl zařazen k 1. Staffel a na za átku ervna 1943 se stal jejím velitelem. Během následujících dvou měsíců sestřelil tři B-17 a jeden Hawker Typhoon. Osudným se mu stalo 27. září 1943. V boji s americkými bombardéry nad Německou zátokou byl jeho stroj 550476 zasa en palubními střelci a musel sesko it na padáku. Přesto e semu podařilo dostat do nafukovacího lunu, nebyl pátrací slu bou nalezen a lun byl vyplaven na břeh ostrova Sylt a 11. října 1943. Schott ji nejevil známky ivota.

eduard Additional Information Eduard plastic models - http://www.eduard.com/

Focke-Wulf Fw 190A-5 'Friedal' 1./JG1 white 12 Unteroffizier Bernhard Kunze Holland, July 1943

Focke-Wulf Fw 190A8 1./JG1 White 14 flown by Heinz-Gunther Luck crash landed Aero Denmark April 9th 1944

Focke-Wulf Fw 190A-9 1./JG1 White 20+ Emil Schnoor Germany 1944

Focke-Wulf Fw 190A9 1./JG1 Gruppenstab White 21 unknown pilot Greifswald 1944

2. Staffel I. Gruppe Jagdgeschwader 1

Focke-Wulf Fw 190A8 Geschwaderstab of JG1 Black 1 Bar Germany 1943

Focke-Wulf Fw 190A6 2./JG1 Black 2+ Deelen Holland 1943

Focke-Wulf Fw 190A-6 Black 3 of 2./JG1 Oesau, Schiphol airfield, summer of 1943

Focke-Wulf W.Nr. 430352, 2. /JG 1, Dortmund Airfield, Germany, January, 1944

The Focke-Wulf Fw 190s of I. Gruppe, JG 1, are famous for their colourful markings, especially for their checkered or striped cowlings. Black & white stripes identified the Gruppe´s Stab aircraft and appeared in the second half of 1942 for the first time. After the surprise attack by the 78th FG´s Thunderbolts against JG1's airbase on October 8, 1943, the remainder of the Gruppe (1st, 2nd and 3rd Staffel) changed their checkered cowlings, being too similar to those of the 78th FG, to black and white stripes. The stripes completely disappeared from JG 1 aircraft during the first half of 1944. The red horizontal band on the fuselage was typical in the fall of 1943 and early 1944, and not only on JG 1 aircraft. It´s meaning is not currently clear, and should not be confused with the Reich Defence marking used from the summer of 1944 on.

W.Nr. 430352, 2. /JG 1, Dortmund Airfield, Germany, January, 1944 Focke-Wulfy Fw 190 od I. Gruppe JG 1 jsou známé díky svému pestrému zbarvení, kdy létaly s kostkovaným èi pruhovaným vzorem na motorovém krytu. Èerno-bílé podélné pruhy oznaèovaly stroje štábu této Gruppe a objevily se v druhé polovinì roku 1942. Po útoku Thunderboltù od 78th FG ozdobených podobným kostièkovaným markingem dne 8. øíjna 1943 na èerno-bílé pruhy pøešly také stroje 1. až 3. Staffel, které od dubna 1943 nosily na motorových krytech kostkovaný vzor, podobný jako P-47 z 78th FG. Pruhy z motorových krytù zmizely bìhem první poloviny roku 1944. Èervený pruh okolo zádì stroje pak na pøelomu let 1943 a 1944 nosily nejen stroje JG 1, ale také dalších jednotek. Jeho význam není pøesnì znám a nelze jej zamìòovat za pruh jednotek obrany Øíše používaný od léta 1944.

eduard Additional Information Eduard plastic models - http://www.eduard.com/

Focke-Wulf Fw 190A9 of 2./JG1 Black 3 flown by Wilhelm Ade. On the 15th of January, 1945 he was shot down during combat, but survived with injuries.

Focke-Wulf Fw 190A8 2./JG1 Black 4 Helmut Riehl landing incident Scheudilz May 28 1944

Photo: JG1 pilots gather round Black 9 in the center is Luftwaffe ace Rudiger Kirchmayr who ahd just scored his 48th and 49 aerial victories. May 28th 1944.

USAAF mission 376 mission brief 28th May 1944.

Mission 376: 1,341 bombers and 697 fighters are dispatched to hit oil targets in Germany; 32 bombers and 9 fighters are lost; they claim 64-30-31 Luftwaffe aircraft:

1. 610 B-17s are dispatched against an oil targets at Ruhland/Schwarz-Heide (38 bomb) and aircraft factory at Dessau (12 bomb); secondary targets are aviation factories at Zwickau (15 bomb) and Leipzig (28 bomb); 14 bomber hit Bohlen, 15 hit Meissen, 19 hit Brandis/Polenz Wusten-Sachsen Airfield, 12 hit Frankfurt marshalling yard, 32 hit Ubigau, 20 hit Dessau, 4 hit Frankfurt, 5 hit Camburg and 22 hit targets of opportunity; they claim 20-21-18 Luftwaffe aircraft; 17 B-17s are lost, 1 is damaged beyond repair and 107 damaged; 3 airmen are KIA, 15 WIA and 155 MIA.

2. 255 B-17s are dispatched to an oil dump at Konigsburg/Magdeburg (105 bomb) and oil industry at Magdeburg/Rothensee (55 bomb); 17 hit Dessau and 6 bomb the marshalling yard at Gera; they claim 16-8-6 Luftwaffe aircraft; 9 B-17s are lost and 64 damaged; 3 airmen are KIA, 2 WIA and 90 MIA.

3. 106 B-24s are dispatched to Lutzkendorf/Halle (66 bomb); 10 hit Wetzlar and 6 hit a target of opportunity; 3 B-24s are lost and 16 damaged; 1 airman is WIA and 3 MIA.

4. 311 B-24s are dispatched to oil targets at Merseburg/Leuna (63 bomb) and Zeitz-Troglitz (187 bomb); 10 hit Limburg, 8 hit Memmingen, 9 hit Saalfeld and 10 hit targets of opportunity; they claim 1-0-0 Luftwaffe aircraft; 3 B-24s are lost and 23 damaged; 1airman is KIA, 1 WIA and 26 MIA.

5. 58 of 59 B-17s hit Cologne/Eifeltor marshalling yard without loss; glide bombs are used but the weapon proves unsuccessful. Escort is provided by 182 P-38s, 208 P-47s and 307 P-51s; no P-38s are lost; P-47s claim 2-0-1 Luftwaffe aircraft in the air and 0-0-1 on the ground with the loss of 4 P-47s (pilots are MIA), 2 damaged beyond repair and 3 damaged; P-51s claim 25-1-5 Luftwaffe aircraft with the loss of 5 (pilots are MIA), 1 damaged beyond repair and 8 damaged. 527 9AF fighters also fly escort and claim 33-0-10 Luftwaffe aircraft in the air and 5-0-7 on the ground for the loss of 5 fighters.

The 10 USAAF 8AF P-51 Mustang Losses

42-103004 P-51C 363FG380FS Code:A9-A shot down by fighters crashed in Schackensleben Germany Feodor Clemovitz POW MACR-5136
42-106481 P-51B 363FG382FS Code:C3-? Lost when shot down by fighters crashed in Bennstedt Germany Curry P. Wilson POW May 28 1944 MACR-5134
42-106486 P-51B 363FG382FS Code:C3-A Lost when saddly it collided with a P-47 42-26016 and crashed in Sichau Germany Anthony E. Ladas KIA May 28 1944 MACR-5138
42-106635 P-51B 352FG486FS Bluenosed Bastards of Bodney Code:PZ-A Name:'Texas Bluebonnet - artwork, map of Texas' Pilot:Capt. Woodrow W Anderson Nickname:Clyde' Lost in this a/c when shot down by fighters probably crashed in Achersleben Germany May 28 1944 - KIA. MACR-5099.
42-106712 P-51B 354FG353FS Fighting Cobra's Code:FT-L Name:'Ho Tei II' aircraft flown by an ace Pilot:Donald McDowell but was lost due to mechanical troubles ditched North Sea. 1 KIA MACR-5133
42-106846 P-51B 4FG334FS The Eagles Code:QP-H lost when ran out of fuel crashed Aumont France May 28 1944 - Lt. Richard L Bopp POW MACR-5726
43-6631 P-51B 355FG354FS Strafers Code:WR-T lost May 28 1944 when shot down by fighters probably crashed in Zerbst Germany Lt. Clarence R Barger KIA. MACR-5360.
43-6933 P-51B 4FG334FS The Eagles Code:QP-Y Pilot:Lt. Aubrey E Hewatt lost in this a/c when shot down by fighters and crashed in Vogelsang Germany May 28 1944 -POW MACR-5397
43-6983 P-51B 355FG354FS Strafers Code:WR-O Pilot:Lt. Walter M Christensen Jr. lost in this a/c when he was shot down by fighters and crashed in Buhlendorf Germany May 28 1944 - KIA. MACR-5202
43-7195 P-51B 354FG353FS Fighting Cobra's Code:FT-X Pilot: Glenn H. Pipes became a POW when his plane was hit by flak and belly landed in Ruppersdorf Germany May 28 1944 MACR-5137

The 4 USAAF 8AF P-47 Thunderbolt Losses

42-26016 P-47D22 78FG83FS Duxford - Eagles Code:HL-A lost saddly when collided with P-51B 42-106486 and crashed in Jeggau Germany May 28 1944 - Capt. Alwin M Juchheim Jr. POW MACR-5280.
42-26064 P-47D22 78FG82FS Duxford - Eagles Code:MX-Y lost when shot down by flak crashed in Gildehaus Germany May 28 1944 - Lt. Philip H Hazelett KIA. MACR-5028.
42-76318 P-47D15 78FG82FS Duxford - Eagles Code:MX-W Lost when shot down by flak and crashed near Osnabrück Denmark May 28 1944 - Lt. William S Orvis Jr. KIA. MACR-5026. One source has the location as Elbergen Germany.
42-75457 P-47D11 353FG351FS Slybirds - Bill's Buzz Boys Code:YJ-A Lost when shot down by flak and crashed in Loddenheide Germany May 28 1944 - Lt. Joseph R Farley KIA. MACR-5027

The 33 USAAF 8AF Bomber Losses

42-31389 B-17G Fortress 100BG351BS The Bloody Hundredth Code:EP-J Name:'Lucious Lucy' shot down by fighters and crashed Barleben Germany 7 POW 3 KIA. MACR-5382 Lucius Lacy Claude Schindler Lost Magdeburg/Gera May 28, 1944
42-107028 B-17G Fortress 303BG358BS Hell's Angles Code:VK-I shot down by flak and crashed Albrechtshain, Germany 3 POW 7 KIA May 28, 1944. MACR-5340.
42-39878 B-17G Fortress 305BG365BS Can Do Code:XK-S Lost due to mechanical troubles belly-landed in Zerf Germany 8POW 2EVD May 28, 1944
42-31757 B-17G Fortress 351BG508BS Code:YB-G Name:'Round Trip' missions flown:23 Assigned to the 351BG:Feb. 25, 1944 lasted flown by the group:May 28, 1944. A/C History:Mar. 29 1944 landed at (Deenethorpe). Pilot:Lt. Howard R. Evans May 28 1944 shot down by fighters and crashed Waldau Germany 3 POW 6 KIA Pilot:Lt. William J. Condon who was KIA. Targer Dessau
42-31721 B-17G Fortress 351BG510BS Code:TU-S Name:'Black Magic' missions flown:36 Assigned to the 351BG:Jan. 29, 1944 lasted flown by the group:May 28, 1944. A/C History:Feb. 20 1944 landed at Glatton. Pilot:Lt. William R. Raser. May 28 1944 shot down by fighters. Pilot:Lt. Clyde Mclelland. Target:Dessau Another source shot down by flak and crashed Mernes Germany 8 POW 1 KIA May 28 1944.
42-39987 B-17G Fortress 351BG511BS Code:DS-D Name:'Pin Ball' missions flown:29 Assigned to the 351BG:Jan. 30, 1944 lasted flown by the group:May 28, 1944. A/C History:May 28 1944 shot down by fighters and crashed Lonnewitz Germany 6 POW 4 KIA Pilot:Lt. Robert E. L. Probasco POW. Target:Dessau
42-97191 B-17G Fortress 351BG511BS Code:DS-X Name:'Silver Ball' missions flown:17 Assigned to the 351BG:Mar. 25, 1944 lasted flown by the group:May 28, 1944. A/C History:shot down by fighters and crashed between Deetz and Neditz Germany 8 POW 2 KIA May 28, 1944 on mission to Dessau. MACR-5326 Pilot:Lt. Carl F. Miller. Target:Dessau
42-97472 B-17G Fortress 351BG511BS Code:DS-H missions flown:23 Assigned to the 351BG:Feb. 25, 1944 lasted flown by the group:May 28, 1944. A/C History:May 28 1944 shot down by fighters and crashed in Westdorf near Aschersleben Germany 9 POW Pilot:Lt. Charles F. Anderson. Target:Dessau
42-97847 B-17G Fortress 385BG549BS Van's Valiants Code:XA-Q Name:'Hunter' Shot down by flak and crashed Albrechtshain Germany May 28, 1944 10 POW. MACR-5265
42-102485 B-17G Fortress 388BG562BS Fortress For Freedom Code:Square-H crashed in Groenekan, Holland May 28, 1944. 3 KIA, 7 POW
42-39845 B-17G Fortress 388BG563BS Fortress For Freedom Code:B Lost May 28, 1944, on a mission to Magdeburg when hit by flak and lost two engines and belly-landed near Mengsberg. 10POW MACR-5317. Pilot Lt. M.G. Fjelsted, Copilot Lt. C.W. Hudson, Navigator Lt. H.J. Houlihan, Bombenschütze Lt. C. Tracewski, Funker S/Sgt. J.R. Shatz, MG Schütze S/Sgt. S.E. Mc Bien, MG Schütze Sgt. G.F. Hoover, MG Schütze Sgt. S.L. Perry, MG Schütze Sgt. L.G. Brown, MG Schütze E.S. Stringer
42-110074 B-24J Liberator 389BG567BS The Sky Scorpions Code:HP-P Lost due to mechanical troubles crashed west of Gravelines France 1 POW 3 KIA 3 MIA 2 RTD May 28 1944 MACR-5387
42-102440 B-17G Fortress 390BG568BS Wittan's Wallopers Code:BI-K Name:'Silver Slipper Previous A/C History:Commissioned 4 Mar 44. Cheyenne Mod Center 6 Mar 45. MacDill 20 Mar 44. Kearney 27 Mar 44. Presque Isle 1 Apr 44. Dow Field 4 Apr 44. 8AF 5 Apr 44. MIA Magdeburg 28 May 44. Shot down by fighters. crashed near Burg Germany 10 POW MACR-5254
42-31985 B-17G Fortress 390BG570BS Wittan's Wallopers Code:DI-P Name:'Devil's Aces' Previous A/C History:Commissioned 10 Jan 44. Cheyenne Mod Center 13 Jan 44. Great Falls 14 Jan 44. Kearney 28 Jan 44. Presque Isle 22 Feb 44. Grenier 20 Feb 44. 8AF 20 Feb 44. Lyle D. Stufflebeam WIA 18 Apr 44 at Berlin. Robert V. Lewis WIA 8 May 44 at Laon-Athies. shot down by fighters and crashed Lostau Germany 5 KIA 2 MIA 3 Pow Magdeburg 28 May 44. Shot down by fighters. Part of Vertical stabilizer Shot away. Crashed at Ebendorf. Cosgrove, Buntin, Czyz POW, rest KIA.
42-32089 B-17G Fortress 390BG570BS Wittan's Wallopers Code:DI-W Name:'Mountaineer' Previous A/C History:Commissioned 13 Jan 44. Cheyenne Mod Center 16 Jan 44. Great Falls 18 Jan 44. Grand Isle 28 Jan 44. 8AF 9 Feb 44. MIA Magdeburg 28 May 44. Shot down by fighters. Nr. 1 engine cowling Shot off. crashed near Holzhausen. All POW. shot down by fighters and crashed Colbitz Germany 10 POW
42-31651 B-17G Fortress 390BG571BS Wittan's Wallopers Code:FC-G Name:'Decatur Deb' Previous A/C History:Commissioned 27 Nov 43. Cheyenne Mod Center 30 Nov 43. Gowen Field 5 Dec 43. Salt Lake City 6 Dec 43. Rock Springs 7 Dec 43. Laramie 9 Dec 43. Cheyenne 12 Dec 43. Kearney 17 Dec 43. Romulus 6 Jan 44. Presque Isle 8 Jan 44. 8AF 12 Jan 44. James Matney WIA 20 Apr 44 at La Glacerie. Louis G. Mathews, navigator on cre 70, slightly wounded at Le Culot, Frankce on 27 Apr 44. MIA Magdeburg 28 May 44. Shot down by fighters. Fire in cockpit and part of vertical stabilizer Shot away. Wnet down in a spin and crashed Ebendorf near Magdeburg 3 POW 7 KIA. Milenock, Bolton, Stoy POW, rest KIA.
42-37806 B-17G Fortress 390BG571BS Wittan's Wallopers Code:FC-Z Previous A/C History:Commissioned 25 Apr 44. Dallas Mod Center 25 Apr 44. Kearney 2 Jun 44. Grenier 17 Jun 44. 8AF 19 Jun 44. MIA Merseburg 7 Jul 44. Prop wash caused collision over Zuider Zee with 42-107070. Both planes exploded. Outman, Coffey, Clarence Brown, Grove POW, Arthur Brown evaded, returned. Rest KIA. Another source has this aircraft shot down by fighters and crashed Walternienburg Germany 9 POW 1 KIA May 28th 1944
42-31034 B-17G Fortress 401BG612BS Code:SC-G Name:'Bonnie Donnie' Lost when shot down by fighters and crashed between Otterwisch and Pomssen Germany 7 POW 3 KIA May 28, 1944. MACR-5309 Previously Base:Gore Field, Great Falls Field, MT crashed near Pueblo Field, CO USA Pilot:Sweet, Phillip Date:Sep 10, 1943
42-39837 B-17G Fortress 401BG612BS Code:SC-L Name:'Red's Rogues' Mechanical troubles ditched North Sea 10 RTD May 28, 1944
42-31557 B-17G Fortress 401BG613BS Code:IN-R Lost when shot down by fighters and crashed 8 km South East of Belzig Germany 6 POW 4 KIA May 28, 1944. MACR-5308
42-102580 B-17G Fortress 401BG613BS Code:IN-Q shot down by fighters and crashed between Aken and Dessau Germany 5 POW 5 KIA May 28 1944 Target:Dessau MACR-5307
42-102581 B-17G Fortress 401BG613BS Code:IN-L Name:'Lonesome Polecat' shot down by fighters and crashed Glienicke Germany 6 POW 4 KIA May 28, 1944
42-102647 B-17G Fortress 401BG613BS Code:IN-M, then later IY-G and was shot down by fighters and crashed Niemegk Germany 5 POW 5 KIA May 28, 1944. MACR-5305
42-97073 B-17G Fortress 401BG615BS Code:IY-N Lost when shot down by fighters and crashed Muhro Germany 2 POW 8 KIA May 28, 1944. MACR-5311
42-50346 B-24H Liberator 445BG703BS Code:RN-? Lost when shot down by flak and crashed Stossen Germany 9 POW 1 KIA May 28, 1944. MACR-5302
42-110045 B-24J Liberator 44BG506BS The Flying Eightballs Name:'The Banana Barge' Code:GJ-K shot down by flak and crashed Dummerlohausen Germany 9 POW May 28, 1944. MACR-5353
42-97067 B-17G Fortress 457BG748BS The Fireball Outfit Code:RUW-067 Code:Y Name:'Black Puff Polly/Georgia Peach' shot down by fighters and flak crashed Osterholz Germany 9 POW 1 KIA 05/28/1944 Dessau
42-31520 B-17G Fortress 457BG751BS The Fireball Outfit Code:MJA-520 Code:A Lost May 28 1944 on a mission to Dessau I/A when shot down by fighters and crashed near Fulda - Dollbach Germany 9 POW MACR-5300
42-97452 B-17G Fortress 457BG751BS The Fireball Outfit Code:MJA-452 Code:L Failed to Return when shot down by fighters and crashed North Sea 9 MIA May 28, 1944 Dessau - Ditched in Channel. MACR-5296
41-29384 B-24H Liberator 466BG787BS The Flying Deck Code:6L-R Name:'Polaris, The Heavenly Body'
42-50345 B-24H Liberator 486BG832BS Bats out of Hell Code:3R-B assigned on:05/23/44 last operated by 486BG on:05/28/44 4 Replaced #496 was shot down by flak crashed in the English Channel, off Zuydcoote, France 3 POW 7 MIA (MACR:5389)
42-52764 B-24H Liberator 486BG833BS Wyverns/Pathfinders Code:4N-O assigned on:05/08/44 last operated by 486BG on:05/28/44 4 shot down by flak crashed in Charly des Bois Belgium 5 POW 5 EVD (MACR:5390)
42-52651 B-24H Liberator 487BG838BS Code:4F-R Name:'Starduster' Lost when shot down by flak May 28 1944, became a straggler on return was abandoned by crew and crashed 1 km W of Xhoris, 21 km S. or Liege, Belgium 6 POW 4 EVD. Target:Lutzkendorf MACR-5223. In original deployment - was presented to Pete Riegel's crew at Alamogordo. Purchased with War Bonds by the people of Franklin County, MO & approved by Gen. Arnold & others.

Focke-Wulf Fw 190A8 2./JG1 Blue or Black 5 flown by Max-Ulrich Forster crashsite Normandy July 28 1944

Believed to be Max-Ulrich Forster crashed Fw 190A-8 2./JG1 Blue or Black 5 Normandy who was shot down by USAAF fighters on July 28 1944

Focke-Wulf Fw 190A-8 2./JG1 (Black 9+) Germany May 28th 1944

Photo: JG1 pilots gather round Black 9 in the center is Luftwaffe ace Rudiger Kirchmayr who ahd just scored his 48th and 49 aerial victories. May 28th 1944.

Focke-Wulf Fw 190A-8 2./JG1 (Black 12+) WNr. 177071 Holland 1943

Focke-Wulf Fw 190A8 Blue 5 2/JG1, operation Bodenplatte Jan 1945

3. Staffel I. Gruppe Jagdgeschwader 1

Focke-Wulf Fw 190A6 3./JG1 Yellow 1 Deelen Holland 1943

Focke-Wulf Fw 190A8 3./JG1 Yellow 4 unknown pilot Holland 1943

Focke-Wulf Fw 190A6 3./JG1 Yellow 6 flown by an unknown pilot of 3./JG1 Belly landed at Schiphol, June 1942

Focke-Wulf Fw 190A8 White 7 Flown by Walter Kohne

Focke-Wulf Uffz. Walter KÖHNE, 1./JG1, Deelen, the Netherlands, July, 1943

Walter Köhne came to JG1 from the Eastern Front, where he had flown with 4./JG52. His commander was the legendaryGerhard Barkhorn at that time. His first aerial successes were gained on the Eastern Front, and he was to become one of the greatest pilots with JG1 operating over the Western Front. He became a lieutenant, and took over command of 6./JG11. He achieved his 30th, and last, victoryduring Operation Bodenplatte, on January1st, 1945. He joined III./EJG2 in the spring of 1945 to flythe Me262. Each unit (Staffel) within JG1 had its own engine cowl and spinner color. Attached to 3./JG1, Kohne's aircraft had a yellow cowl and spinner. The fuselage number, '7', as well as the spinner, are often portrayed as white although they were most likely yellow as portrayed here. It is assumed that this aircraft was one of the first front line Fw 190 to flywith the W.Gr.21 rocket launchers.

Uffz. Walter Köhne, 1./JG 1, Deelen, Holandsko, èervenec 1943. Walter Köhne byl k JG 1 pøevelen z východní fronty od 4./JG 52, kde byl jeho velitelem legendární Gerhard Barkhorn. Ji; na východní frontì zaznamenal nìkolik vítìzství a u na západì operující JG 1 se zaøadil mezi nejúspìšnìjší stíhaèe. Pozdìji se stal poruèíkem a velel 6./JG 11. Poslední (30.) vítìzství zaznamenal pøi operaci Bodenplatte na Nový Rok 1945. Na jaøe 1945 byl pøevelen k III./EJG 2 aby se pøeškolil na Me 262. Barva morových krytù a ku;elù rozlišovala jednotlivé Staffel I./JG 1. V rámci 3.Staffel I./JG 1 operující Köhneho stroj má ;lutý motorový kryt a vrtulový ku;el. Aèkoli trupové èíslo 7 je èasto uvádìno jako bílé, s nejvìtší pravdìpodobností bylo také ;luté. Pøedpokládáme, ;e tento stroj byl, jako jeden z prvních prvoliniových Fw 190, vyzbrojen raketami W.Gr.21.

eduard Additional Information Eduard plastic models - http://www.eduard.com/

Focke-Wulf Fw 190A6 3./JG1 Yellow 8 flown by an unknown pilot of 3./JG1 Deelen, July 1943

Focke-Wulf Fw 190A-6 3./JG1 Yellow 9+ Fritz Koche Deelan Holland 1943

 
 IL-2 Sturmovik 'Cliff's of Dover' - COD game skins
No game skins for this unit as yet!

 

Asisbiz database list of 2 aerial victories for Fritz Husser

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
June 22, 1943 Fritz Husser 8./JG1 B-17 Fortress   08:52  
June 25, 1943 Fritz Husser III./JG1 B-17 Fortress 4000m 08:58 DR 91 (W Delmenhorst)

JG1 personal emblem Hubl
Rudolf Hubl personal emblem

Asisbiz database list of 20 aerial victories for Rudolf Hubl

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
18-Mar-43 Rudolf Hubl 10./JG1 B-17 Fortress      
13-Jun-43 Rudolf Hubl 1./JG1 B-17 Fortress 25m 11.35 DG 25m (120 sm. W. Texel)
07-Jul-43 Rudolf Hubl 1./JG1 P-51 Mustang I 5-10m 06.09 EK-5 5-10m (SSE Den Helder)
19-Aug-43 Rudolf Hubl 1./JG1 B-17 Fortress 6000m 20.15 KH 2 (N. Haamstede)
08-Oct-43 Rudolf Hubl 1./JG1 B-17 Fortress Hss      
08-Oct-43 Rudolf Hubl 1./JG1 B-17 Fortress Hss      
05-Jan-44 Rudolf Hubl 1./JG1 B-17 Fortress Hss      
05-Jan-44 Rudolf Hubl 1./JG1 B-17 Fortress Hss      
24-Jan-44 Rudolf Hubl 1./JG1 B-17 Fortress Hss 7000m   05 Ost S/NN-NJ (Aachen-Brussels)
10-Feb-44 Rudolf Hubl 1./JG1 B-17 Fortress      
22-Feb-44 Rudolf Hubl 1./JG1 B-17 Fortress      
24-Feb-44 Rudolf Hubl 1./JG1 B-24 Liberator      
24-Feb-44 Rudolf Hubl 1./JG1 B-24 Liberator      
06-Mar-44 Rudolf Hubl 2./JG1 B-17 Fortress 6500m 12.08-10 05 Ost S/FR (area Diepholz)
08-Mar-44 Rudolf Hubl 2./JG1 P-47 Thunderbolt 200m 13.07 GU FlPl Langenhagen tief
09-Apr-44 Rudolf Hubl 2./JG1 B-24 Liberator Hss 7000m 11.02 TB-6/TC-4 Heiligenhafen
11-Apr-44 Rudolf Hubl 2./JG1 B-17 Fortress Hss 6500m 13.17 15 Ost N/UE Raum Rostock
29-Apr-44 Rudolf Hubl 2./JG1 B-17 Fortress 5000m 11.01 05 Ost S/GC-7 (NE Konigslutter)
08-May-44 Rudolf Hubl 2./JG1 B-17 Fortress      
23-Jun-44 Rudolf Hubl 2./JG1 P-51 Mustang Low Level 16.00 UT (Villers-Bocage area)

Luftwaffe Badge

Walter Kohne - Walter Köhne

Units:4/JG-52 (12/40), 2/JG-1 (6/43), 3/JG-1 (11/43-3/44), Stfkpt 6/JG-11 (7/44), III/EJG-2 (4/45)

Awards:DK-G(5/44), EP, EK 1 & 2, Wound Badge, Fighter Operational Clasp

Known Aircraft:Bf 109 F-2 WNr 5460 'Yellow 12+-' (dam 6/22/41), Bf 109G, Fw 190A-5 'White 7' in JG-1 (Netherlands), Fw 190A-7 'Yellow 11' (3/44 Hopsten), A-8 'Yel 7' in 3/JG-1, Me 262 at Lechfeld

Remarks:Shot down in Wk# 5460 with wounds 22 June, 1941 by ground fire during a low level attack on Soviet tanks, a Gefr at the time. 15 bombers. 12 victories in the East. His first known Soviet victory, an I-153 at Karatsch on 9 May, 1942. An I-153 on 6 October, 1942. A LaGG-3 on 9 October, 1942. A LaGG-3 on 3 November, 1942. A LaGG-3 on 15 November, 1942. An Il-2 on 18 December, 1942. A LaGG-3 on 19 December, 1942. One known western victory, his 13th, a B-17 W of Raesfeld on 22 June, 1943. His 14th, a B-17 (HSS) on 17 August, 1943. His 15th, a B-17 (HSS) at Scheldemündung on 5 November, 1943. A P-47 same day at Ooltgensplaad. His 17th, a B-17 (HSS) on 16 December, 1943. His 20th, a B-17 at Bohmte on 10 February, 1944. Two B-17's in the Vechta/Quackenbrück area on 6 March, 1944 (Perry Claims). His 25th, a B-24 at Fassberg-Uelzen on 8 April, 1944. His 27th, a shared B-17 W of Rothaargebirge on 22 April, 1944. His 30th and last victory, a P-47 in the Asch/Maastricht area on 1 January, 1945. Survived the war. Flugbuch (2/40 to 11/40).

Asisbiz database list of 27 aerial victories out of for Walter Kohne

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
09-May-42 Walter Kohne 4./JG52 I-153 Low Level 08:50 bei Karatsch
06-Oct-42 Walter Kohne 4./JG52 I-153 Low Level 05:30 95 544
09-Oct-42 Walter Kohne 4./JG52 LaGG 2500m 09:15 95 722
03-Nov-42 Walter Kohne 4./JG52 LaGG 2500m 14:32 95 713
15-Nov-42 Walter Kohne 4./JG52 LaGG 1500m 08:43 94 184
18-Dec-42 Walter Kohne 4./JG52 Il-2 Sturmovik Low Level 07:40 39 493
19-Dec-42 Walter Kohne 4./JG52 LaGG 3500m 12:00 49 772
22-Jun-43 Walter Kohne 2./JG1 B-17 Fortress 7000m 09:55 05 Ost S/ JO 8 (W. Raesfeld)
17-Aug-43 Walter Kohne 3./JG1 B-17 Fortress Hss      
05-Nov-43 Walter Kohne 3./JG1 P-47 Thunderbolt   14:02 Ooltgensplaad
05-Nov-43 Walter Kohne 3./JG1 B-17 Fortress Hss     Scheldemundung
11-Dec-43 Walter Kohne 2./JG1 B-17 Fortress 7500m 12:26 AQ-7 (2km N. Langeoog)
16-Dec-43 Walter Kohne 2./JG1 B-17 Fortress Hss      
20-Dec-43 Walter Kohne 2./JG1 B-17 Fortress Hss      
08-Feb-44 Walter Kohne 3./JG1 B-17 Fortress      
10-Feb-44 Walter Kohne 3./JG1 B-17 Fortress 2-3000m 11:30 05 Ost S/GR-5 (Bohmte)
10-Feb-44 Walter Kohne 3./JG1 B-17 Fortress 2-3000m 11:30 05 Ost S/GR-5 (Bohmte)
06-Mar-44 Walter Kohne 3./JG1 P-47 Thunderbolt 2000-0m 12:07-10 FQ to FR-1 (Quakenbruck)
06-Mar-44 Walter Kohne 3./JG1 B-17 Fortress 6500m 12:05 FR to ER (Vechta-Emsdek)
08-Mar-44 Walter Kohne 3./JG1 P-47 Thunderbolt Low Level   FT Steinhuder Meer
23-Mar-44 Walter Kohne 3./JG1 B-17 Fortress 3500m 10:47 5km E Oldendorf
08-Apr-44 Walter Kohne 3./JG1 B-24 Liberator 7000m 14:00 05 Ost S/EA-EB (Fassberg-Uelzen)
09-Apr-44 Walter Kohne 3./JG1 B-24 Liberator Hss      
22-Apr-44 Walter Kohne 3./JG1 B-17 Fortress 6500m 19:00 05 Ost S/MQ W Rothaargebirge
29-Apr-44 Walter Kohne 3./JG1 B-17 Fortress 6000m 11:05 05 Ost S/GB ESE Braunschweig
12-May-44 Walter Kohne 3./JG1 B-24 Liberator 6500m 15:00 05 Ost S/QS Raum Wetzlar
01-Jan-45 Walter Kohne 6./JG11 P-47 Thunderbolt   - Raum Asch/Maastricht

Asisbiz database list of 9 aerial victories for Bernhard Kunze

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
13-Jun-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 400m 11:40 EG-1 (100 sm W Texel)
22-Jun-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 1500m 10:10 LN 2-3 (Geldern)
26-Jul-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 4200m 12:55 BP-5b bei Grossheide
17-Aug-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 500m 12:25 05 Ost S/RQ-2 Stromberg
19-Aug-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 5000m 19:43 05 Ost S/JH 8 (off Ooudorp)
04-Oct-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 7000m 11:38 12km ENE Siegburg
14-Oct-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 7000m 13:45 MM-8 (Sittard)
01-Dec-43 Bernhard Kunze 1./JG1 P-47 Thunderbolt      
22-Dec-43 Bernhard Kunze 2./JG1 B-24 Liberator 7000m 14:25 GP-3 to GO-1 (N Hopsten)

Asisbiz database list of 9 aerial victories for Bernhard Kunze

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
13-Jun-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 400m 11:40 EG-1 (100 sm W Texel)
22-Jun-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 1500m 10:10 LN 2-3 (Geldern)
26-Jul-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 4200m 12:55 BP-5b bei Grossheide
17-Aug-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 500m 12:25 05 Ost S/RQ-2 Stromberg
19-Aug-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 5000m 19:43 05 Ost S/JH 8 (off Ooudorp)
04-Oct-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 7000m 11:38 12km ENE Siegburg
14-Oct-43 Bernhard Kunze 1./JG1 B-17 Fortress 7000m 13:45 MM-8 (Sittard)
01-Dec-43 Bernhard Kunze 1./JG1 P-47 Thunderbolt      
22-Dec-43 Bernhard Kunze 2./JG1 B-24 Liberator 7000m 14:25 GP-3 to GO-1 (N Hopsten)

Asisbiz database list of 6 aerial victories for Heinz-Gunther Luck

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
26-Jul-43 Heinz-Gunther Luck 1./JG1 B-17 Fortress Hss 7000m 12.40 CP-52 (N Emden)
30-Jul-43 Heinz-Gunther Luck 2./JG1 B-17 HSS 5500m    
19-Aug-43 Heinz-Gunther Luck 1./JG1 B-17 e.V. 3000m 19.55+  
08-Oct-43 Heinz-Gunther Luck 1./JG1 B-17 Fortress 5500m 15.30 DQ-8 (W. Friesoythe)
26-Nov-43 Heinz-Gunther Luck 1./JG1 B-17 Fortress 8500m 12.45 EM-4 (10km NW Lemmer)
05-Jan-44 Heinz-Gunther Luck 1./JG1 B-17 Fortress Hss   12.45  

Luftwaffe Badge

Georg Schott

Asisbiz database list of 19 aerial victories for Georg Schott

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
19-May-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Hurricane   12.30 NW Lille
19-May-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Hurricane   14.30 Le Cateau
03-Jun-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Morane 406   14.32 Compiegne
07-Jun-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Hurricane   13.16 Le Touquet
07-Jun-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Morane 406   16.32 Beaumont
02-Sep-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire   18.30 Sheerness
06-Sep-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire   10.00 Ashford
07-Sep-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire     Faversham
07-Sep-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire   18.25 Rochester
11-Sep-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire   17.15 Dungeness
23-Sep-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire   10.30 Dover
05-Oct-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire     Maidstone
09-Oct-40 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire     Biggin Hill
10-Jan-41 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire 4600m 14.00 15km N. Boulogne
10-Feb-41 Georg Schott 2.(J)/LG2 Spitfire   13.30  
22-Jun-43 Georg Schott 1./JG1 B-17 Fortress 6500m 09.48 05 Ost S/KP 13 (Recklinhausen)
01-Jul-43 Georg Schott 1./JG1 Typhoon 200m 12.05 05 Ost S/HJ-4 (off Scheveningen)
28-Jul-43 Georg Schott 1./JG1 B-17 Fortress 6500m 10.43 DN-5 (Leek)
19-Aug-43 Georg Schott 1./JG1 B-17 Fortress 5500m 19.21 05 Ost S/JJ 5 (Schiedam)

JG1 personal emblem Emil-Rudolf Schnoor
Emil-Rudolf Schnoor personal emblem

Asisbiz database list of 23 aerial victories for Emil-Rudolf Schnoor

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
Thursday, May 16, 1940 Emil-Rudolf Schnoor 15.(Z)/LG1 Hawk-75A   06:55  
Thursday, May 16, 1940 Emil-Rudolf Schnoor 15.(Z)/LG1 Hawk-75A 2500m 06:55 NW Pont Taverger
Tuesday, August 13, 1940 Emil-Rudolf Schnoor 15.(Z)/LG1 Hurricane 6500m 13:15 Salisbury
Thursday, August 15, 1940 Emil-Rudolf Schnoor 15.(Z)/LG1 Hurricane   18:38  
Thursday, March 04, 1943 Emil-Rudolf Schnoor 8./JG1 B-17 Fortress   11:36  
Saturday, April 17, 1943 Emil-Rudolf Schnoor 2./JG11 B-17 Fortress 5000m 13:19 84/7/1-77 10km SW Oldenburg
Friday, June 25, 1943 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress 7000m 09:10 DP (S Dollart)
Wednesday, July 28, 1943 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress 6500m 10:52 05 Ost S/CU-6 (S Hamburg))
Thursday, August 12, 1943 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress 9400m 09:10 PQ (area Koblenz)
Saturday, October 09, 1943 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress      
Saturday, October 09, 1943 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress      
Thursday, October 14, 1943 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress 7000m 13:45 8km SSW Aachen
Thursday, November 11, 1943 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress 5000m 14:47 KL-1 Echten (E Meppel)
Sunday, January 30, 1944 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress      
Tuesday, February 08, 1944 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress      
Thursday, February 24, 1944 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-24 Liberator      
Thursday, March 23, 1944 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress      
Saturday, April 08, 1944 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-24 Liberator 7000m 14:00 FA-EA 79 (Fassberg-Celle) 1355-
Saturday, April 08, 1944 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-24 Liberator 7000m 13:55 05 Ost S/FA-EA N Celle
Sunday, April 09, 1944 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress 7000m 11:02 SC Raum Fehmarm
Tuesday, April 11, 1944 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress      
Tuesday, April 11, 1944 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress      
Thursday, April 13, 1944 Emil-Rudolf Schnoor Stab I./JG1 B-17 Fortress      

Asisbiz database list of 1 aerial victories for Max-Ulrich Forster

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
05-Dec-44 Max-Ulrich Forster 4./JG1 P-51 Mustang 4500m 11:20 EE-EF/FE-FF (Rhinow area)

Anton-Rudolf 'Toni' Piffer
Leutnant

Anton-Rudolf "Toni" Piffer was born on 16 May 1918 at Zirol in the Tirol region of Austria. He joined the Luftwaffe in 1938. On 3 April 1942, Piffer was posted to JG1 based in Holland. Feldwebel Piffer was assigned to 11./JG1. He recorded his first victory on 19 September, when he shot down a RAF Mosquito twin-engine photo-reconnaisance aircraft over Osnabruck. The unit was redesignated 2./JG1 on 1 April 1943. By the end of 1943, Oberfeldwebel Piffer had 17 victories to his credit. However, he had received wounds as a result of an emergency landing near Terwolde on 18 October, due to engine damage to his Fw 190 A-6 (W.Nr. 530 720) "Black 3". He was wounded again in aerial combat with USAAF bombers and fighters on 11 November. On 8 April 1944, Piffer shot down a USAAF B-24 four-engine bomber near Salzwedel but was shot down himself in Fw 190 A-8 (W.Nr. 170 044) "Black 3". He was wounded in the encounter. Piffer was promoted to the rank of Leutnant and appointed Staffelfuhrer of 1./JG1 on 1 May 1944. On 8 April, he was wounded over Salzwedel in aerial combat. He successfully baled out of Fw 190 A-8 (W.Nr. 170 044) "Black 3". Piffer was required to make a belly-landing on 13 May, when he was rammed by a USAAF P-47 fighter. He was more fortunate than his opponent however, who crashed into the sea. On 16 June, Piffer shot down two RAF Spitfire fighters over the Invasion front. On 17 June 1944, Piffer was shot down and killed in Fw 190 A-8 (W.Nr. 172 604) "White 3" in aerial combat with USAAF fighters over La Cordonniere. He was posthumously awarded the Ritterkreuz on 20 October 1944.

"Toni" Piffer was credited with 35 victories. All his victories were recorded over the Western front and included 26 four-engine bombers.

No Date Time Enemy A/C Type Unit ocation / Comments
1 19.9.1942 14:41 Mosquito 11./JG1 Osnabruck
2 15.5.1943 11:41 Stirling 2./JG1 6415 / surely B-17
3 22.6.1943 9:48 B-17 2./JG1 S Dinkslaken
4 30.7.1943 10:25 P-47 2./JG1 Dordrecht
5 17.8.1943 12:30 B-17 2./JG1 E Hardheim
6 4.10.1943 11:50 B-17 2./JG1 NW Daun
7 8.10.1943 15:15 B-17 2./JG1 Oldenburg-Ahlhorn
8 9.10.1943 12:51 B-17 2./JG1 Frisians: Sylt and Fohr
9 10.10.1943   B-17 2./JG1  
10 14.10.1943 13:35 B-17 HSS 2./JG1 N Aachen
11 11.11.1943   B-17 HSS 2./JG1 Munster-Scheldt Estuary
12 11.11.1943   B-17 HSS 2./JG1 Munster-Scheldt Estuary
13 26.11.1943 11:56 B-17 2./JG1 SE Bremen
14 16.12.1943 14:15 B-17 2./JG1 Wadenzee
15 16.12.1943 ~14:18 B-17 2./JG1 Cloppenburg-Herrenveen
16 20.12.1943 13:21 B-17 2./JG1 Oldenburg
17 22.12.1943 14:09 P-38 2./JG1 NE Osnabruck
18 5.1.1944 ~11:30 B-17 HSS 2./JG1 Hagen-Bergisch Gladbach-Prum
19 30.1.1944 12:02 B-17 2./JG1  
20 30.1.1944 12:05 B-17 2./JG1  
21 31.1.1944 15:30 P-38 2./JG1 19km E Helmond
22 8.2.1944 12:17 B-17 2./JG1 Wetzler-Frankfurt
23 24.2.1944 ~12:00 B-24 2./JG1 Lingen-Diepholz
24 8.4.1944 13:56 B-24 2./JG1 Salzwedel area
25 24.4.1944 15:12 B-17 2./JG1 N Kaiserslautern
26 29.4.1944 10:58 B-17 HSS 2./JG1 W Magdeburg
27 8.5.1944 9:56 P-51 1./JG1 NW Hannover
28 12.5.1944 15:02 B-24 1./JG1 Wetzlar area
29 13.5.1944 13:38 P-47 1./JG1 S Lubeck / rammed
30 24.5.1944 11:02 B-17 1./JG1 Prenzlau
31 28.5.1944 14:06 B-17 1./JG1 Magdeburg area
32 29.5.1944 12:39 B-17 1./JG1 Schonewald area
33 15.6.1944 15:41 Auster 1./JG1 Villers-Bocage
34 16.6.1944 21:25 Spitfire 1./JG1 Conde-sur-Noireau
35 16.6.1944 21:25 Spitfire 1./JG1 Conde-sur-Noireau

Victories : 35
Awards : Ehrenpokal (24 April 1944)
Deutsches Kreuz in Gold (29 March 1944)
Ritterkreuz (20 October 1944)
Units : JG1

Asisbiz database list of 42 out of 49 aerial victories for Rudiger von Kirchmayr

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
Saturday, September 20, 1941 Rudiger von Kirchmayr 4.(Eins)JFS 5 Spitfire   - NW Fecamp
Wednesday, October 15, 1941 Rudiger von Kirchmayr 4.(Eins)JFS 5 Spitfire   16:13 Octeville
Thursday, December 11, 1941 Rudiger von Kirchmayr 4.(Eins)JFS 5 Blenheim   - NW Le Havre
Friday, January 09, 1942 Rudiger von Kirchmayr 4.(Eins)JFS 5 Hurricane   - SW Caen
Sunday, January 11, 1942 Rudiger von Kirchmayr 4.(Eins)JFS 5 Spitfire   - uber See
Thursday, October 29, 1942 Rudiger von Kirchmayr 4./JG1 Wellington   16:23 90km W. Den Haag
Monday, March 08, 1943 Rudiger von Kirchmayr Stab II./JG1 P-51 Mustang I   07:33 35km W. Walcheren
Sunday, May 02, 1943 Rudiger von Kirchmayr Stab II./JG1 Spitfire   19:37 1km N. Wissekerke
Tuesday, June 22, 1943 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 Spitfire   10:32 -
Tuesday, January 11, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 Fortress   11:30 4km SW Osterode/Harz (NE Gottingen)
Tuesday, January 11, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 Fortress   - -
Monday, February 21, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-24 HSS   14:55 05 Ost S/GO-GP Hengelo
Thursday, February 24, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-24 Liberator   12:37 05 Ost S/GS-8 (SW Lubbecke)
Friday, February 25, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 Fortress Hss   13:00 05 Ost S/TT/UT North of Heilbronn
Monday, March 06, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 P-51 Mustang   13:30 05 Ost S/GP/GO (Platzne Rheine)
Monday, March 06, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 e.V.   12:58 05 Ost S/FQ/FR (E. Lingen)
Wednesday, March 08, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-24 Liberator   14:25 JH-4 Luben 2km NW Luckau
Thursday, March 23, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 Fortress      
Wednesday, March 29, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 Fortress   - -
Saturday, April 08, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-24 Liberator 7000m 13:51 05 Ost S/EB (SW Salzwedel)
Wednesday, April 19, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 Fortress   - -
Saturday, April 29, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 Fortress 5500m 13:10 NE Fallersleben
Saturday, April 29, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 Fortress 5500m 13:12 05 Ost S/GB (Raum Wolfsburg)
Saturday, April 29, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 P-47 Thunderbolt   11:05 05 Ost S/GB-HB East of Braunschweig
Monday, May 08, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 Fortress e.V.   12:20 ER-FR South Delmenhorst
Monday, May 08, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-24 Liberator   09:50 05 Ost S/EA NW Celle
Monday, May 08, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-24 Liberator   09:50 05 Ost S/EA (NW Celle)
Saturday, May 13, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 P-47 Thunderbolt 5500m 13:40 UB-UD (Lubecker Bucht)
Wednesday, May 24, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 w.b.   - -
Sunday, May 28, 1944 Rudiger von Kirchmayr 5./JG1 B-17 Fortress Hss 7500m 14:08 HD-HC (SW Magdeburg)
Thursday, July 20, 1944 Rudiger von Kirchmayr Stab II./JG1 Spitfire 6000m 13:07 US (St. Lo-Coutances)
Thursday, July 20, 1944 Rudiger von Kirchmayr Stab II./JG1 Spitfire 2000m 13:35 BU-BA (Raum La Ferte-Sees)
Sunday, August 13, 1944 Rudiger von Kirchmayr Stab II./JG1 P-51 Mustang   - -
Sunday, December 17, 1944 Rudiger von Kirchmayr Stab I./JG11 P-38 Lightning 3000m 14:36 QO-QN (Prum-Daun)
Saturday, December 23, 1944 Rudiger von Kirchmayr Stab I./JG11 B-26 Marauder 3200m 10:37 PP-7/QP-1 (Ulmen/Eifel)
Sunday, December 24, 1944 Rudiger von Kirchmayr Stab I./JG11 P-38 Lightning 4000m 10:27 RO 7-RN 9 (SE Echternach)
Saturday, February 10, 1945 Rudiger von Kirchmayr Stab I./JG11 Yak-9   07:24 -
Saturday, February 10, 1945 Rudiger von Kirchmayr Stab I./JG11 Yak-9   07:21 -
Saturday, February 10, 1945 Rudiger von Kirchmayr Stab I./JG11 Yak-9   10:13 -
Monday, February 12, 1945 Rudiger von Kirchmayr Stab I./JG11 Yak-9   - -
Monday, February 12, 1945 Rudiger von Kirchmayr Stab I./JG11 Yak-9   - -
Saturday, March 03, 1945 Rudiger von Kirchmayr Stab I./JG11 Yak-9   - -

Asisbiz database list of 35 aerial victories for Anton-Rudolf Piffer

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
14-Sep-42 Anton-Rudolf Piffer 11./JG1 Mosquito 8500m 14:41 Osnabruck
19-Sep-42 Anton-Rudolf Piffer 11./JG1 Mosquito 6000m 14:41 7349D9 (Osnabruck)
15-May-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 Stirling 7300m 11:41 6415
22-Jun-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress 7000m 09:48 05 Ost S/KO 3 (S Dinkslaken)
30-Jul-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 P-47 Thunderbolt 1700m 10:25 JJ-69 (Dordrecht)
17-Aug-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress 5800m 12:30 05 Ost S/SU-4 E Hardheim
04-Oct-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress 7500m 11:50 05 Ost/S PO-8 (NW Daun)
08-Oct-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress 7000m 15:15 DR-ER (Oldenburg-Ahlhorn)
09-Oct-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress 4000m 12:51 SS-RS (Frisians Sylt and Fohr)
10-Oct-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress      
14-Oct-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress Hss 7500m 13:35 NN (area N Aachen)
11-Nov-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress Hss      
11-Nov-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress Hss      
26-Nov-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress 8500m 11:56 DS-99 SE Bremen
16-Dec-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress 7000m 14:15 DL (Wadenzee)
16-Dec-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress      
20-Dec-43 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress 7000m 13:21 DR (Oldenburg)
22-Dec-43 Anton-Rudolf Piffer 3./JG1 P-38 Lightning 8300m 14:09 GR (NE Osnabruck)
05-Jan-44 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress Hss      
30-Jan-44 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress   12:02  
30-Jan-44 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress   12:05  
31-Jan-44 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 P-38 Lightning   15:30 Ijsselsteyn 19km E Helmond
08-Feb-44 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress   12:17  
24-Feb-44 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-24 Liberator      
08-Apr-44 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-24 Liberator 7000m 13:56 05 Ost S/EB-9 (b Diesdorf )
24-Apr-44 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress 5500m 15:12 SQ (area N Kaiserslautern)
29-Apr-44 Anton-Rudolf Piffer 2./JG1 B-17 Fortress Hss 5000m 10:58 05 OstS/HC (N Oschersleben)
08-May-44 Anton-Rudolf Piffer 1./JG1 P-51 Mustang   09:56 FA-1 (10km N Celle)
12-May-44 Anton-Rudolf Piffer 1./JG1 B-24 Liberator 6000m 15:02 05 Ost S/QS Raum Wetzlar
13-May-44 Anton-Rudolf Piffer 1./JG1 P-47 Thunderbolt 4000m 13:38-40 UB-UD-UC (Mecklenburger Bt)
28-May-44 Anton-Rudolf Piffer 1./JG1 B-17 Fortress 7000m 14:06 HE-HD (Magdeburg 090˚)
29-May-44 Anton-Rudolf Piffer 1./JG1 B-17 Fortress 8000m 12:39 JG (Schonewald area)
15-Jun-44 Anton-Rudolf Piffer 1./JG1 Auster III 20m 15:41 UT (Villers-Bocage)
16-Jun-44 Anton-Rudolf Piffer 1./JG1 Spitfire 50-300m 21:25-35 AT-AU (Conde-sur-Noireau)
16-Jun-44 Anton-Rudolf Piffer 1./JG1 Spitfire 300-50m 21:25-35 AT-AU (Conde-sur-Noireau)

Asisbiz database list of 2 aerial victories for Helmut Riehl

Date Pilot Name Unit Enemy A/C Type Height Time Location
Sunday, May 28, 1944 Helmut Riehl 2./JG1 B-17 Fortress Hss 7000m 14:10 HC-HD-JC-JD (SW Magdeburg)
Tuesday, November 21, 1944 Helmut Riehl 2./JG1 B-17 Fortress Hss 8500m 12:10 MD-NC-ND (Gotha-Erfurt)

 Some of the most widely used Book References:

 • Jagdwaffe: Battle of Britain: Phase One: July-August 1940 (Luftwaffe Colours: Volume Two, Section 1) Paperback Eric Mombeek (Author), David Wadman (Author), Eddie J Creek (Author)
 • Jagdwaffe: Battle of Britain: Phase Two: August-September 1940 (Luftwaffe Colours: Volume Two, Section 2) Paperback Eric Mombeek (Author), David Wadman (Author), Martin Pegg (Author)
 • Jagdwaffe: Battle of Britain: Phase Three: September-October 1940 (Luftwaffe Colours: Volume Two, Section 3) Paperback Eric Mombeek (Author), David Wadman (Author), Martin Pegg (Author)
 • Jagdwaffe: Battle of Britain: Phase Four: November 1940-June 1941 (Luftwaffe Colours: Volume Two, Section 4) Paperback Eric Mombeek (Author), David Wadman (Author), Martin Pegg (Author)

 Some of the most widely used Magazine References:

 • Airfix Magazines (English) - http://www.airfix.com/
 • Avions (French) - http://www.aerostories.org/~aerobiblio/rubrique10.html
 • FlyPast (English) - http://www.flypast.com/
 • Flugzeug Publikations GmbH (German) - http://vdmedien.com/flugzeug-publikations-gmbh-hersteller_verlag-vdm-heinz-nickel-33.html
 • Flugzeug Classic (German) - http://www.flugzeugclassic.de/
 • Klassiker (German) - http://shop.flugrevue.de/abo/klassiker-der-luftfahrt
 • Le Fana de L'Aviation (French) - http://boutique.editions-lariviere.fr/site/abonnement-le-fana-de-l-aviation-626-4-6.html
 • Le Fana de L'Aviation (French) - http://www.pdfmagazines.org/tags/Le+Fana+De+L+Aviation/
 • Osprey (English) - http://www.ospreypublishing.com/
 • Revi Magazines (Czech) - http://www.revi.cz/

This webpage was updated 27th October 2015

Editor for Asisbiz: Matthew Laird Acred
Please help us to improve these articles with any additional information or photo's, if you should encounter any broken links or display errors :-(