Kommandeur der Luftwaffe Armee-Oberkommando 7

Kommandeure:

 • Oberst Maximilian Keller, 26 Aug 1939 - 7 Oct 1939
 • Obstlt Dr. Emil Stephan, 8 Oct 1939 - 1940
 • Oberst Adolf Kuen, 1940 - 1 Apr 1940
 • Oberst Dietrich-Kurt Volkmann, 1 Apr 1940 - Feb 1941

Formed 26 Aug 1939 in Calw from Stab/

In Feb 1941 renamed

Units 1 Sep 1939:

 • Stab/Koluft 7
 • Kurierstaffel 9
 • 7.(F)/LG2
 • 3.(H)/Aufklärungsgruppe 14
 • I./Flak-Regiment 491 (mot.)
 • Luftnachrichten-Abteilung 7 (H) (mot.)

Units 10 May 1940

 • Stab/Koluft 7
 • 2.(H)/Aufklärungsgruppe 13
 • Luftnachrichten-Abteilung 1 (H) (mot.) [?]
Visit our site for a tarot reading!

This webpage was updated 22nd April 2024

-xxx-