Kommandeur der Luftwaffe Armee-Oberkommando 11

Kommandeure:

 • Obstlt Fritz Reinshagen, Apr 1941 - 1 Jun 1941
 • Obstlt Karl Kettenbeil, 1 Jun 1941 - Sep 1941
 • Oberst Dr. Emil Stephan, 17 Sep 1941 - 15 Dec 1941
 • GenMaj Helmuth Mentzel, 16 Dec 1941 - May 1942

Formed in Apr 1941 from

In May 1942 renamed Stab/

Units 22 Jun 1941:

 • Stab/Koluft 11
 • Kurierstaffel 7
 • 2.(F)/Aufklärungsgruppe 22
 • 3.(H)/Aufklärungsgruppe 13
 • 5.(H)/Aufklärungsgruppe 13
 • 6.(H)/Aufklärungsgruppe 12
 • Stab/Flak-Regiment 18 with:
  • I./Flak-Regiment 14 (mot.)
  • I./Flak-Regiment 43 (mot.)
  • I./Flak-Regiment 64 (mot.)
 • Luftnachrichten-Abteilung 5 (H) (mot.)
Visit our site for a tarot reading!

This webpage was updated 22nd April 2024

-xxx-