Home Art Aviation Military History Photo's Travels Games - IL2 Advertise Clients Employment Security Blogs Contact Us


DictionariesGlossary


Asisbiz English to Dutch Dictionary

English
Russian
English
Dutch Flag
=============
=============
nasty
afkeer inboezemend, antipathiek
  gemeen, onguur, ploertig, rottig, vuig
  schurkachtig
  akelig, naar, onaangenaam, verdrietelijk, vervelend
  akelig, naar, onaangenaam
  lelijk
  afzichtelijk, foeilelijk
  beroerd, kwaad, kwalijk, slecht, verkeerd
  oneerlijk
  10. boosaardig, hatelijk, kwaadaardig, snood, te kwader trouw, vals
  1gemeen, immoreel, onzedelijk, zedeloos, zedenkwetsend
  1gemeen, infaam, laag, laaghartig, schunnig, vuig
  1onaangenaam, onplezierig

asisbiz

This webpage was updated 19th June 2012

Please email me if you encounter any broken links or web page errors:

websiteerrors@asisbiz.com

Asisbiz Sitemap English to Dutch Sitemap Dutch to English Sitemap

asisbiz website qrcode x100